V A B I L O - Pekarski glasnik

Comments

Transcription

V A B I L O - Pekarski glasnik
V A B I L O
Spoštovani!
Izdajatelj strokovne revije Mlinarstvo in pekarstvo vas skupaj z uredništvom vabi na
XII. SLOVENSKI SIMPOZIJ MLINARSTVO IN PEKARSTVO,
ki bo dne 6. maja 2015,
v hotelu LifeClass***** Slovenija, Portorož
Glavna tema:
MANJ ODPADKOV V PEKARSTVU
Častni pokrovitelj:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Generalni sponzor:
ŽITO d.d.
Visoki sponzor:
PURATOS ITALIA S.p.A
Strokovni sponzor:
LABENA d.o.o.
Nadaljujemo s tradicijo združevanja predstavnikov živilske dejavnosti Slovenije. Na našem simpoziju, ki bo
trajal en dan, se bodo udeleženci seznanili z najnovejšimi dosežki v štirih dejavnostih: prehrana, mlinarstvo,
pekarstvo in slaščičarstvo. Odlični predavatelji bodo zagotovili zanimivo srečanje.
Glavna tema, ki smo jo izbrali, je zelo kompleksna: Manj odpadkov v pekarstvu. Številni avtorji jo bodo temeljito
obdelali.
V začetku simpozija bodo predstavniki ministrstva za kmetijstvo in okolje prestavili prednostne naloge
Ministrstva na področju živilskega sektorja. Predstavljeno bo tudi delovanja Uprave Republike Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2014.
Simpozij bodo spremljale degustacije naših renomiranih partnerjev: Ireks Aroma d.o.o, Puratos Italija S.p.A. in
Žito d.d. Poleg generalnega sponzorja Žito d.d., visokega sponzorja Puratos Italia S.p.A in strokovnega
sponzorja Labena d.o.o., bodo imeli predstavne mize tudi drugi pomembni ponudniki dodatkov, sestavin,
opreme in drugih, ki lajšajo tehnologom njihovo vsakdanje delo.
Tudi letos bo udeležba na našem srečanju brezplačna.
Anton Bantan
glavni urednik
Stjepan Odobašič
direktor
PS.: Podroben opis dogodkov lahko razberete iz priloženega dnevnega reda
Prijave sprejemamo na elektronski naslov: [email protected]
DNEVNI
RED
08.00 - 08.45
Sprejem udeležencev in registracija
08.45 - 09.00
Formiranje delovnega predsedstva: dr. Blanka Vombergar, dr. Mateja Modic in
dr. Lucijan Cencič
09.00 – 09.30
mag. Dejan Židan, univ. dipl. vet., Ministrstvo za kmetijstvo in okolje:
Prednostne naloge Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju
mlinarstva in pekarstva
Janez Bojc , univ. dipl. ekon., predsednik uprave Žito d.d.:
Razvoj mlinarstva in pekarstva v skupini Žito
dr. Janez Posedi, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin:
Predstavitev dela Uprave v letu 2014
mag. Valentine Bianchi, Marketing Manager Puratos Italia S.p.A.:
Puratos in potrošniki
mag. MBA Irena Lemut Čeh, direktorica Labena d.o.o.:
Predstavitev skupine Labena
09.30 - 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
I. Promocija in degustacija izdelkov Ireks d.d.
11.00 – 11.30
dr. Tatjana Zagorc in mag. Jana Ramuš,univ. dipl. inž., Gospodarska zbornica
Slovenije:
Pregled poslovanja slovenskega pekarstva
11.30 – 12.00
II. Promocija in degustacija izdelkov Puratos Italia S.p.A
12.00 – 12.30
dr. Dušan Klinar, univ. dipl. inž., ZRS Bistra Ptuj:
Zmanjševanje odpadkov v slovenski predelovalni industriji. Zero Waste – realnost ali
zmota
12.30 – 13.15
.
13.15 – 13.45
III. Promocija in degustacija izdelkov Žito d.d. (glavni odmor)
13.45 – 14.15
14.15 – 14.45
14.45 – 15.00
Cristian Rizzotti, Food tehnologist, Sales manager Puratos Italia S.p.A.:
Inovativne rešitve za potrošnike : naravno kislo testo
Anja Špari Leben, univ.dipl.inž., Vida Žgajnar, univ.dipl.inž. in dr. Marko Marc, univ.
dipl. inž., Labena d.o.o.:
Vodna aktivnost (AW) v povezavi z rokom uporabe pekovskih surovin in izdelkov
Ernst Benier, Breatec/Brenntag Ljubljana d.o.o.:
Enzymes & Flour standardization /Encimi in standarizacija moke
mag. Mira Kos Skubic, univ. dipl. inž., Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin:
Novosti na področju zakonodaje vezane na rok uporabe živil
15.00 – 15.15
IV. Odmor za kavo s Puratos Italia S.p.A
15.15 – 15.30
Jelka P. Rozman, univ. dipl. inž. in Aleš Langenvalter, inž., Žito d.d.:
Ravnanje z odpadki v sistemu Žito.
dr. Boris Kovač univ. dipl. inž., Mlinotest d.d.:
Koliko kruha zavržemo in zakaj
dr. Tomaž Požrl, univ. dipl. inž., Univerza Ljubljana, Biotehnična fakulteta:
Odpadna embalaža v mlinarstvu in pekarstvu
Igor Košir, Gostol - Gopan d.o.o.:
Prihranki ob uporabi Gostolove opreme
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
:
16.15 – 16.45
Žrebanje nagrad: Med prisotnimi udeleženci bomo izžrebali večje število nagrad
16.45 – 17.00
Zaključek simpozija : Povzetek dogajanja in oblikovanje zaključkov

Similar documents