Zapisnik nagradne igre

Transcription

Zapisnik nagradne igre
ŽITO Prehrambena industrija d.d.
Šmartinska 154
1529 Ljubljana
Slovenija
Tel. št.: 01 5876 100
Fax: 01 5245 659, 01 5245 200
Ljubljana, 22. 12. 2014
ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA
»Šumjeve praznične sladarije obdarujejo«
22. december 2014
1. Komisija
Dne 22. novembra 2014 ob 12. uri se je v prostorih podjetja Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, z namenom žrebanja nagrajencev v okviru nagradne igre »Šumijeve rpaznične sladkarije
obdarujejo« sestala komisija v sestavi:
– Jerneja Turk, produktni vodja
– Alenka Bernetič, vodja projektov prodajnega marketinga
– Nina Kofler, produktni vodja
2. Nagradna igra – podatki
Organizator nagradne igre je bilo podjetje Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Nagradna igra je trajala od 27. novembra 2014 do vključno 15. decembra 2014. Nagradni sklad je vseboval
sledeče nagrade:
 2 x MECCANO TURBO formula
 2 x Kreativni set MINNIE MAGIC
 5 x Rainbow Loom komplet
 15 x otroške knjige z nalepkami
 10 x sladki paket Šumi
3. Žrebanje
V žrebu so sodelovali vsi tisti, ki so v času trajanja nagradne igre na navedeni naslov podjetja Žito d.d. skupaj s
svojimi podatki poslali originalne račune, ki dokazujejo nakup najmanj 3 katerihkoli Šumi izdelkov v
prodajalnah in franšizah Mercator. Prav tako so v žrebu sodelovali vsi tisti, ki so na naslov
[email protected] poslali lepo misel – željo za prihajajoče praznike, skupaj z osebnimi podatki. Po
preteku nagradne igre smo prispele kupone zbrali v poslovnih prostorih Žita na Šmartinski 154 v Ljubljani,
kjer smo 22. decembra 2014 ob 12. uri izvedli žrebanje. V žrebu so sodelovali vsi kuponi in dopolnjene misli slogani, ki smo jih prejeli do vključno 16. 12. 2014.
Žrebanje nagrad je potekalo po sledečem vrstnem redu:
 2 x MECCANO TURBO formula
 2 x Kreativni set MINNIE MAGIC
 5 x Rainbow Loom komplet
 15 x otroške knjige z nalepkami
 10 x sladki paket Šumi
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.sumi.si in www.mercator.si.
4. Zaključek
Komisija je ugotovila, da je bilo žrebanje izvedeno korektno in brez napak ter v skladu s pravili nagradne igre
»Šumije praznične sladkarije obdarujejo«.
Žrebanje je bilo zaključeno ob 13.00 uri.
NAGRAJENCI
2 x Meccano TURBO formula - dalinsko vodenje
Olga Kozjek
David Valmohammadi
Podvelka
Ljubljana
2 x Kreativni set MINNIE Magic
Lara Starič
Nika Rihtarič Balažič
Trebnje
Slovenske Konjice
5 x Rainbow Loom komplet
Marija Purnomo
Lenka Benedičič
Janja Kristan
Nino Voršič
Anita Zupanc
Radenci
Škofja Loka
Podvelka
Kuzma
Prebold
15 x Knjige z nalepkami
Eva Lotrič
Nino Šinkovec
Fani Gorjup
Henrik Peternel
Gregor Namestnik
Rok Žogan
Marijan Koren
Irena Jeras
Staša Belc
Ema Šturm
Sanja Manfreda
Ivan Malenovič
Darja Šbül
Sonja Podbršček
Železniki
Prebold
Hrastnik
Gorenja vas
Maribor
Grobelno
Kobarid
Kamnik
Šentvid pri Stični
Železniki
Lov. na Pohorju
Maribor
Cankova
Krško
Jan Perklič
Ljubljana
20 x Sladki paket ŠUMI
Karmen Greifoner
Marija Velagić
Rače
Ljubljana
Zala Frelih
Ana Kozic
Mateja Bizjak
Timej Jeras
Marjeta Kopač
Dejan Štojs
Suzana Malenovič
Železniki
Šalovci
Kranj
Kamnik
Šenčur
Krško
Maribor
Silvo Voršič
Grad
Andrej Lorbek
Podvelka
ZDENKA KOKOTEC
Ljubljana
Škofja Loka
Ljubljana
Železniki
Cerkvenjak
Trbovlje
Trbovlje
Bled
Ljubljana
MIŠA ADAM
Nina Jazbec
Andraž Kokalj
Bernarda Nedeljko
Terezija Guzej
Husein Mujić
Gregor Bavdaž
Ksenija Strašek
Komisija:
Jerneja S. Turk
Alenka Bernetič
Nina Kofler
Zapisnik prejmejo:
– člani komisije
– arhiv podjetja Žito, d.d.
Ljubljana, 22. december 2014
Zapisala: Jerneja Turk

Similar documents