Pravila nagradne igre »IZPOLNITE KUPON IN ZADENITE

Transcription

Pravila nagradne igre »IZPOLNITE KUPON IN ZADENITE
Pravila nagradne igre »IZPOLNITE KUPON IN ZADENITE
NAGRADO«
1. člen
Organizator nagradne igre Izpolnite kupon in zadenite nagrado je podjetje Bartog d.o.o.,
Obrtniška 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju tudi organizator). V nagradni igri lahko sodelujejo
vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.
Nagradna igra poteka od 19.12.2014 do vključno 21.12.2014.
Nakup vstopnice za dogodek ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
2. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:
- 2 x set zimskih gum v vrednosti 200€
- 2 x vrednostni bon v vrednosti 100€
- 2 x vrednostni bon v vrednosti 50€
Nagrade lahko unovčite v eni izmed naših poslovnih enot - trgovine z avto deli. Nagrade ne
veljajo za servisne storitve. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo
obliko izplačila, ali jih prenesti na tretjo osebo.
3. člen
V nagradni igri sodelujete tako, da na kuponu, ki ga dobite na prizorišču dogajanja »Panc'r
fest«, izpolnite zahtevane podatke: ime, priimek, e-pošta in telefonsko številko. Izpolnjen in
podpisan kupon je potrebno oddati v nagradni boben (pri vhodu kjer so hostese B.H.S.) v
petek in soboto pol ure pred žrebom.
S podpisom se strinjate s pravili nagradne igre, objavljenimi na www.bhs.si in potrjujete, da
da so navedeni podatki resnični in pravilni ter dovoljujete, da se osebni podatki uporabljajo
za obdelavo pri podjetju Bartog d.o.o., Obrtniška 18, 8210 Trebnje in sicer za namene
podelitve nagrade, tržne in potrošniške raziskave ter za namen neposrednega trženja, kar
zlasti vključuje pošiljanje prilagojenih ponudb, promocijskega gradiva, vabil na dogodke in
zbiranje naročil, in sicer brezplačno prek elektronskih sporočil, sporočil SMS/MMS ter
glasovnih klicev. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
4. člen
Žreb se bo izvedel v petek, dne 19.12.2014 in v soboto, dne 20.12.2014 javno na
organizatorskem mestu »Panc'r Fest«. Izžrebanci bodo razglašeni javno.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno
nagrado.
V kolikor se nagrajenec ne javi na poziv, se nagrada ne podeli, organizator pa je prost svojih
obveznosti.
5. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno sodišče.
Novo mesto, 18.12.2014
Bartog d.o.o. Trebnje

Similar documents