Pravila nagradne igre - S-Box

Transcription

Pravila nagradne igre - S-Box
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„S-boxaj se!“
Člen 1 – Organizator
Organizator in upravitelj baze osebnih podatkov je MPG Plus d.o.o. v nadaljnjem tekstu
(sedež: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana,) v nadaljnjem tekstu „organizator“.
Internetno stran www.sbox.si (u nadaljnjem tekstu “Internetna stran”) je naredilo
podjetje MPG Solutions d.o.o., Cerska 2a/10, 1 000 Skopje, Makedoniji.
Člen 2 – Sodelujoči v nagradni igri
Sodelujoči v nagradni igri morajo biti polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Sloveniji kateri izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v igri.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju MPG Plus d.o.o. ter njihovi ožji
družinski člani.
Člen 3 – Trajanje nagradne igre
Trajanje nagradne igre: 15.10. - 15.11.2010.
Člen 4 – Pogoji in potek nagradne igre
Način sodelovanja:
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki pri prejetju S-box škatle podajo svoje osebne
podatke: številko študentske izkaznice, ime, priimek, rojstni datum, naziv fakultete,
naslov, e-mail naslov in kontaktno telefonsko številko (GSM)
V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi pravilno izpolnjene prijave najkasneje do
15.11.2011.
Člen 5 – Žrebanje
Žrebanje bo na sedežu organizatorja (MPG Plus d.o.o. Leskoškova 2) 21.11.2011.
Žrebanje bomo opravili med vsemi prejetimi prijavami, ki bodo v celoti izpolnjene.
Člen 6 – Nagrade
Glavna nagrada:
1 x Smučanje za dve osebi- Otvoritev sezone
Ostale nagrade:
1 x iPhone 4
3x Ura S2H
Člen 7 – Dostava i izročitev nagrad
Dobitniki lahko prevzamejo nagrado v 30 dneh od objave izžrebancev.
Pri prevzemu nagrad mora dobitnik podati organizatorju davčno številko.
Člen 9 – Objava nagradne igre
Organizator igre bo objavil pravila za sodelovanje na strani www.sbox.si pred začetkom
igre
Člen 10 – Obdelava podatkov
S prevzetjem in S-box škatle dovolite Organizatorju kot upravljavcu baze podatkov, da
lahko uporablja in obdeluje vaše podatke. Organizator bo z vašimi podatki razpolagal 120
dni nato se bodo vsi podatki uničili. Organizator se zavezuje da bo z osebnimi podatki
ravna v skladu za zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Sodelujoči dovolijo da organizator objavi njihovo ime ter mesto kjer živijo v primeru da
so izžrebani.
Člen 11 – Splošne odredbe
V primeru sporov je pristojno sodišče v Ljubljani
MPG Plus d.o.o.
Organizator

Similar documents