Kia te pelje na Eurobasket 2015

Transcription

Kia te pelje na Eurobasket 2015
Kia Motors Adria Group d.d.
Leskoškova 2, 1000 Ljubljana
T 01 584 33 33 F 01 5843 403 W www.kia.si
Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri "Kia te pelje na Eurobasket 2015"
1. člen
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre " Kia te pelje na Eurobasket 2015" (v nadaljevanju:
nagradna igra), ki jo organizira KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju:
KMAG). KMAG se, kot organizator nagradne igre, zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre. Nagradna
igra bo potekala do 8. 9. 2015.
2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri
lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani www.kia.si/nagradna_eurobasket, ki sprejemajo
pogoje sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in
zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti
udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
3. člen
Nagradna igra se začne dne 27. 8. 2015 in bo trajala do 8. 9. 2015. Sodelujoči se mora na omenjeni
spletni stran prijaviti k sodelovanju in izpolniti oz. pustiti svoje kontaktne ter ostale zahtevane
podatke.
Izmed vseh udeležencev bo ob koncu nagradne igre potekalo elektronsko žrebanje, nagrajenci pa
bodo o nagradi obveščeni preko telefona, navedeni pa so lahko tudi na Facebook strani Kia Slovenija
ali na www.kia.si (ali njenih podstraneh). Poleg nagrade se objavita tudi ime in priimek nagrajenca.
Nagrajenci s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri
soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih straneh.
4. člen
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s pravili nagradne igre. Strinjajo se s
splošnimi pogoji in dovoljujejo, da upravljalec osebnih podatkov KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana,
hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke do preklica, za namene vzpostavitve
stika, zagotavljanja storitev, obveščanja o novostih in ponudbah, neposrednega trženja, segmentacije
potrošnikov, analiz in raziskav. Hkrati dovoljujejo, da lahko upravljalec te podatke posreduje vsem
svojim pogodbenim obdelovalcem. Z osebnimi podatki bo ravnano v skladu s Zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da upravljalec osebne podatke
uporabi v marketinške namene. Vsak posameznik lahko kadar koli pisno zahteva trajno ali začasno
prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Vse podrobnosti se
nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.
5. člen
Nagrade so v naprej določene in objavljene na spletni strani.
2x vstopnica: sobota, 5. septembra - Hrvaška : Slovenija (žrebanje: 3. 9. 2015)
2x vstopnica: nedelja, 6. septembra - Slovenija : Gruzija (žrebanje: 4. 9. 2015)
2x vstopnica: torek, 8. septembra -Slovenija : Nizozemska (žrebanje: 4. 9. 2015)
2x vstopnica: sreda, 9. septembra - Grčija : Slovenija (žrebanje: 7. 9. 2015)
2x vstopnica: četrtek, 10. septembra - Slovenija : Makedonija (žrebanje: 8. 9. 2015)
Kia Motors Adria Group d.d.
Leskoškova 2, 1000 Ljubljana
T 01 584 33 33 F 01 5843 403 W www.kia.si
Žrebanje ni javno. Nadzorovala ga bo 3-članska komisija, imenovana s strani organizatorja. Žrebanje
bo potekalo na navedene datume.
Nagrade niso zamenljive, prenosljive na druge osebe in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo
blago. V kolikor nagrade zmagovalcu ne bo mogoče podeliti, nagrada ostane nepodeljena. Vsak
tekmovalec lahko prejme le eno nagrado. Rezultati po koncu glasovanja so dokončni. Nanje ni možna
pritožba. Akontacija dohodnine ni potrebna.
6. člen
Če nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov ni mogoče dostaviti, se nagrada ne podeli.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na
prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.
7. člen
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- napako pri pošiljanju izpolnjenega obrazca,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
9. člen
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
udeležence obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro
lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected]
Ta pravila začnejo veljati z dnem 27. 8. 2015.
V Ljubljani, dne 27. 8. 2015