Odlična ponudba priznane blagovne znamke! 31% 25%

Transcription

Odlična ponudba priznane blagovne znamke! 31% 25%
V naših trgovinah sledite oznakam
MEGA
CENA
SPAROVA
NIZKA 900 x
CENA
Vse informacije na www.spar.si.
25%
POPUST
s SPAR plus
kartico
Čokolino
1.8 kg
redna cena 13,98
V AKCIJI
9
30%
Slika je simbolna.
78
CENEJE
VSI ČAJI LOYD* Popust se obračuna pri blagajni.
30%
POPUST
redna cena 12,49
redna cena 0,57
V AKCIJI
V AKCIJI
9
25%
36
CENEJE
Fiole Gelee Royale*
Super ali Junior, Medex, 10 x 9 ml
s SPAR plus
kartico
0 39
31%
Instant kava
Nescafe Classic
CENEJE
Jetrna pašteta
Gavrilović, 50 g
Kräftig ali Mild, 200 g
Odlična ponudba priznane blagovne znamke!
%
-P3O0
PUST
Popust se obraËuna
na blagajni.
V akciji od 03. 12. do 16. 12. 2014
2
v vseh trgovinah
t
* Izdelek pred akcijo ni bil na voljo v vseh naših trgovinah.
in megamarketih
Sodelujte v nagradni igri
“Moj najboljši recept!”
vam podarja
Spar darilne kartice:
1 x v vrednosti
d ti 11.000
0000 EUR
2 x v vrednosti 500 EUR
10 x v vrednosti 100 EUR
.
Za sodelovanje v nagradni igri poπljite recept vaπe najljubπe jedi, ki
naj bo pripravljena z vsaj enim zelenjavnim izdelkom Valfrutta kuhano
v sopari 3 x 150 g ali 3 x 160 g. Izreæite kupon Valfrutta in skupaj z
receptom poπiljite po poπti najkasneje do 16. 01. 2015 na naslov
organizatorja nagradne igre: Compress d.o.o., Letaliπka c. 29, 1000
Ljubljana, in si tako omogoËite sodelovanje v ærebanju za privlaËne
nagrade. Ærebanje nagrad bo 22. 01.2015 na sedeæu organizatorja
nagradne igre. Rezultati ærebanja bodo objavljeni na spletni strani
www.spar.si. Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Ime in priimek:
Podpis:
Telefon ali elektronska πtevilka:
IIzreæite
æittte kkupon
Vsi izdelki Valfrutta
trojno pakiranje 3 x 150 g in 3 x 160 g
Naslov, poπtna πtevilka in kraj:
VeË na www.valfrutta-nagradna-igra.si.
S podpisom potrjujem, da
se strinjam z navedenimi
pravili sodelovanja v
nagradni igri ter, da bo
organizator nagradne
igre moje osebne podatke
uporabljal za namene
izvedbe nagradne igre.
11

Similar documents