pogoji nagradne igre. - Spar adventni koledar

Transcription

pogoji nagradne igre. - Spar adventni koledar
Poslovodni organ družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o., je na svoji seji dne 24. 11. 2014 sprejel
PRAVILA NAGRADNE AKCIJE »ADVENTNI KOLEDAR« 1. člen
Po teh pravilih prireja Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prireditelj)
nagradno akcijo v reklamne namene na področju Republike Slovenije. Izvajalec nagradne akcije je
družba FORMITAS, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec).
2. člen
Nagradna akcija poteka od 1. 12. 2014 do vključno 24. 12. 2014 in je objavljena na spletni strani
»www.spar.si«.
3. člen
Z obiskom spletne strani http://spar‐advent.si/ se prikaže izdelek, ki je naprodaj v trgovinah Spar in
Interspar. Več informacij o prikazanih izdelkih in veljavnosti cen le‐teh najdete na www.spar.si. S
klikom na gumb »Sodeluj« in vnosom osebnih podatkov si sodelujoči zagotovi sodelovanje v žrebu za
izdelek, ki je aktualen na tisti dan.
Dnevi v adventnem koledarju so prikazani z okraski na novoletni jelki. Vsak okrasek predstavlja en
dan in je oštevilčen tako, da njegova številka ustreza datumu tekočega dne. S klikom na posamezen
okrasek se odpre okno, v katerem je predstavljen izdelek dneva.
Vsak dan lahko udeleženec sodeluje le v žrebu za izdelek, ki se skriva za okraskom, označenim z
ustreznim datumom. Sodelovanje je mogoče od 00:01 do 24:00 tekočega dne. Vsak udeleženec se
lahko za sodelovanje v nagradni akciji prijavi največ enkrat dnevno.
Udeleženci lahko svoje možnosti za prejem nagrade povečajo na naslednja načina:
‐ na zidu na svojem Facebook profilu objavijo, da so sodelovali in povabijo druge k sodelovanju;
‐ na Twitterju objavijo, da so sodelovali in povabijo druge k sodelovanju.
Za vsako od aktivnosti, ki je našteta v prejšnjem odstavku, bo ime udeleženca še enkrat dodano v
bazo udeležencev za žrebanje.
V nagradni akciji lahko sodelujejo le državljani Republike Slovenije. Udeleženci nagradne akcije so tisti
državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo ta pravila nagradne akcije, pravilno odgovorijo na
nagradno vprašanje, kliknejo polje z napisom »SODELUJ« in pravilno in v celoti izpolnijo obrazec, ki se
prikaže po kliku na ta gumb.
Vsak udeleženec se lahko za sodelovanje v nagradni akciji za posamezno nagrado prijavi največ
enkrat dnevno.
4. člen
Nakup v trgovinah Spar in Interspar ni pogoj za sodelovanje.
5. člen
Žreb bo potekal vsak dan in sicer za izdelek, ki je bil prikazan pretekli dan. Izjema so žrebanja za
izdelke, ki bodo aktualni ob petkih in sobotah ‐ žrebanja za te izdelke bodo izvedena ob ponedeljkih.
Vsak dan bo izžrebanih najmanj 5 udeležencev nagradne akcije. Število nagrad bo odvisno od
vrednosti posameznega izdelka.
6. člen
Nagradno žrebanje bo izvajal izvajalec nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom na sedežu
svoje družbe. V žrebu bodo sodelovali vsi pravilno izpolnjeni in oddani obrazci, ki so bili prejeti do
24:00 ure preteklega dne za izdelek, ki se je bil tistega dne aktualen.
7. člen
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani http://spar‐advent.si/ od prvega žrebanja do
31. 1. 2015. Po končani nagradni akciji se osebni podatki, pridobljeni za potrebe nagradne akcije,
uničijo.
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni prek elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki ga bodo
navedli v prijavnem obrazcu. Izvajalec nagradne akcije bo izžrebance prek elektronske pošte pozval,
da mu posredujejo naslov, na katerega bo izvajalec poslal nagrado. V primeru, da izžrebanci v roku
sedmih dni od prejema elektronskega sporočila z obvestilom o izidu žrebanja izvajalcu ne bodo
posredovali podatka o naslovu, bo nagrada ostala nepodeljena.
Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo izvajalcu posredovali prek elektronske
pošte.
8. člen
Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne akcije, varoval v skladu z
Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Prireditelj ter izvajalec nagradne akcije bosta osebne podatke nagrajencev uporabljala izključno za
namene izvedbe nagradne akcije ter podeljevanja nagrad v nagradni akciji. Prireditelj in izvajalec
jamčita, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali
kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.
Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni
podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec
zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v
enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je prireditelj nagradne igre – Spar Slovenija d.o.o.
9. člen
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.
10. člen
Prireditelj lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki
na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.spar.si oziroma
na strani http://spar‐advent.si/.
11. člen
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno akcijo ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov [email protected]
12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Pravila pričnejo veljati 1. 12. 2014.
Ljubljana, 24. 11. 2014
SPAR SLOVENIJA d.o.o.

Similar documents