Pravila nagradne igre »Skakalec novoletne turneje«

Transcription

Pravila nagradne igre »Skakalec novoletne turneje«
Pravila nagradne igre »Skakalec novoletne turneje«
1. člen
Organizator nagradne igre »Skakalec novoletne turneje« (v nadaljevanju nagradna igra) je
Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5496527000 (v
nadaljevanju organizator).
2. člen
Nagradna igra traja od 28.12.2013 do vključno 6.1.2014. Ob koncu nagradne igre se opravi
žreb med vsemi, ki so glasovali za svojega favorita.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
ki v času trajanja nagradne igre na spletnem mestu Organizatorja, www.sberbank.si, v
glasovalnem krogu prek posebnega spletnega obrazca glasujejo za enega izmed sedmih
predstavljenih smučarjev skakalcev. Obiskovalec lahko glasovanje opravi s klikom na
izbranega skakalca in poda svoje osebne podatke, navedene na spletnem obrazcu (ime,
priimek, letnica rojstva, e-poštni naslov, telefonska številka). Uporabnik lahko glasuje
neomejeno.
Organizator si pridržuje pravico iz nagradne igre izključiti vse udeležence, pri katerih bo
obstajal sum lažnega/ponarejenega e-poštnega naslova.
Sodelovanje za nagrade ni pogojeno z nakupom. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe,
ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
V nagradni igri bo izžrebanih 9 oseb.
4. člen
Zmagovalci bodo objavljeni štiri (4) dni po zaključenem glasovanju. Nagrajenci bodo o tem
obveščeni prek elektronske pošte.
5. člen
Nagradni sklad:
•
1 x uradni pulover nordijske reprezentance
•
3 x športna torba Sberbank
•
5 x kapa
6. člen
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Pri osebnem prevzemu nagrajenec lahko nagrado
prevzame ob predložitvi osebne izkaznice. Rok za prevzem nagrade bomo izžrebancem
sporočili ob obvestilu o prejetju nagrade.
Po preteku omenjenega datuma se nagrada ne podeli, nagrajenec pa izgubi pravico
zahtevati prevzem nagrade. Za neprevzeto nagrado se potek žrebanja ne ponovi. Nagrada ni
prenosljiva.
7. člen
Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in
obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator
zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni
igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev,
prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in
ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo
posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z
veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in
sicer na e-poštni naslov [email protected]
8. člen
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Nagrajenci in celotna
pravila so objavljena na spletnem mestu Organizatorja. V primeru kakršnega koli spora ali
nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski
ali kateri koli drugi obliki.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v
Ljubljani.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu nagradne igre.

Similar documents