P R IJA V N IC A

Comments

Transcription

P R IJA V N IC A
DAVČNA ŠTEVILKA:
ZAVEZANEC ZA DDV (OBKROŽI):
NE
TELEFON :
DA
FAX :
E-NASLOV
1.
2.
ZDRAVE PREHRANSKE
NAVADE PRI OTROKU POPOTNICA ZA ZIVLJENJE
3.
5.
(ŽIG IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE)
Kotizacija za udeležbo na strokovnem posvetu znaša: 220 EUR + DDV
Člani ZSTI Slovenije lahko uveljavljajo 10% popust pri plačilu kotizacije. Vsak
tretji udeleženec iz iste ustanove je upravičen do 50 % popusta pri plačilu
kotizacije. Kotizacija zajema: predavanja, gradivo, skupno kosilo ali večerjo
ter potrdilo o udeležbi.
Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom strokovnega posveta na TRR št.:
25100-9709135133. Račun vam bomo poslali naknadno. V ceno ni vštet davek
na dodano vrednost. Dokazilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj ali pošljite
po telefaksu. Upoštevamo samo pisne odjave, ki jih prejmemo tri dni pred
pričetkom strokovnega posveta, sicer zaračunavamo polno kotizacijo. Pri
odjavah, ki jih prejmemo zadnja dva dni pred pričetkom strokovnega posveta,
zaračunamo administrativne stroške v višini 20% kotizacije. Rezervacijo
prenočišč sprejemajo na recepciji hotela na telefonski številki:
Terme Zreče: 03 757 61 56, Faks 03 576 24 46 in E-pošta [email protected]
PRIJAVE IN INFORMACIJE
INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO
ZALOŠKA CESTA 155 - 1000 LJUBLJANA
E-mail: [email protected]
TEL.: 01/546 83 93 IN 03/710 10 75; FAX: 01/546 83 94
PO TELEFAKSU GRE HITREJE…
23 - 24. NOVEMBER 2010
TERME ZRECE, HOTEL DOBRAVA
^
23 - 24. NOVEMBER 2010. - TERME ZRECE, HOTEL DOBRAVA
4.
^
4.
MEDNARODNI STROKOVNI POSVET
ORGANIZATORJEV
PREHRANE IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKEGA REZIMA SLOVENIJE
^
ZDRAVE PREHRANSKE NAVADE PRI OTROKU - POPOTNICA ZA ZIVLJENJE
PRIIMEK IN IME UDELEŽENCEV:
^
^
MEDNARODNI STROKOVNI POSVET ORGANIZATORJEV
PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA
SLOVENIJE
4.
NASLOV (ULICA, POŠTNA ŠTEVILKA, POŠTA):
^
PRIJAVNICA
NAROČNIK (PRAVILEN NASLOV ZA IZSTAVITEV RAČUNA):
Print
PREHRANA DOJENČKOV IN MAJHNIH OTROK –
PREDSTAVITEV PILOTSKE ŠTUDIJE
Vida TURK, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja RS
ANALIZE IN NAČRTOVANJE JEDILNIKOV
Mojca VASLE, dipl. san. inž., Vrtec Vojnik
ZAŠČITA INTERNEGA VODOVODNEGA
OMREŽJA - PRIMER IN ZAKONODAJA V AVSTRIJI
Sebastian PEČENKO, univ. dipl. inž., Envitec-Avstrija
OTROCI IN UMIVANJE ROK
Mag. Gregor JEREB, dipl. san. inž., UL,Zdravstvena fakulteta
POMEN BELJAKOVIN V PREHRANI
Prof. dr. Božidar ŽLENDER, univ. dipl. ing. živ. teh., UL, Biotehniška fakulteta
OTROK OB VSTOPU V VRTEC
Margareta SEHER ZUPANČIČ, dr. med., spec. ped., ZD VELENJE
POMEN MAŠČOB V PREHRANI
Doc. Dr. Rajko VIDRIH, univ. dipl. ing. živ. teh., UL, Biotehniška fakulteta
POMEN MEDU V PREHRANI
Mag. Dražen LUŠIĆ, univ. dipl. san. inž., Medicinska fakulteta Rijeka, Hrvaška
IZVAJANJE STRUKTURNEGA UKREPA SHEME ŠOLSKEGA
SADJA
Mag. Matej GREGORIČ, dipl. san. inž., Inštitut za varovanje zdravja RS
OTROK MED VPLIVI SODOBNEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
Doc. Dr. Boštjan ŠIMUNIČ, UP, Pedagoška fakulteta
VPLIV RAZPOLOŽENJA IN ČUSTEV NA IZBIRO HRANE
Darja POTOČNIK, univ. dipl. psih., UKC Ljubljana, Pediatrična klinika
GASTRONOMSKA KAKOVOST – PRIVLAČEN OBROK
Mag. Marlena SKVARČA, viš. pred., UL, Biotehniška fakulteta
MIGRACIJE IZ EMBALAŽE V ŽIVILA
REZULTATI VREDNOTENJA ŠOLSKE PREHRANE Z VIDIKA
KAKOVOSTI OBROKOV
Dr. Vesna WEINGERL, univ. dipl. inž. kem. teh., UM, Fakulteta za kmetijstvo
Mag. Matej GREGORIČ, dipl. san. inž., Inštitut za varovanje zdravja RS
SITEM RASSF – ZAKONODAJA IN NADZOR
ZDRAVA PREHRANA – ZDRAVI ZOBJE
Nadja ŠKRK, dr. med., Inšpekcija za kakovost živil RS
Marta TOME, dr. dent. med., spec. pedontologinja, ZD CELJE
ZMANJŠANJE KOLIČINE ADITIVOV V VRTCU –
PRIMER DOBRE PRAKSE
POGOSTE OKUŽBE V KOLEKTIVNEM VARSTVU – KAKO
LAHKO ZMANJŠAMO TVEGANJE ZA PRENOS
Mojca ZUPAN ŠTANTE, univ. dipl. ing. živ. teh.,
Petra OSTERMAN, univ. dipl. ing. živ. teh.,
VIŠKI VRTCI, VRTCI MLADI ROD
Dr. Alenka TROP SKAZA, dr. med. spec., ZD CELJE
VARNOST IGRAL – ZAKONODAJA IN
NADZOR
Mag. Irena ŠIMNOVEC BERLINGER, dipl. san. inž.,
ZSTI Slovenije
HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE IN
SPREMLJAJOČI PROBLEMI
Mag. Aleš PETROVIČ, dr. med., spec.,
Inštitut za varovanje zdravja RS
FENILKETONURIJA PRI OTROCIH
Asist. dr. Jernej DOLINŠEK, dr. med.,
UKC Maribor, Pediatrična klinika
ASTMA PRI OTROKU
Majda OŠTIR, dipl. m. s.
UKC Maribor, Pediatrična klinika
KOMUNIKACIJA S STARŠI
Mag. Irena DEŽELAK, Academia uspeha

Similar documents