Preizkusno predavanje dr. Aleša Ručigaja

Transcription

Preizkusno predavanje dr. Aleša Ručigaja
p.p. 537.
Univerza
u Lj u h(jan i
Fakulteta z a kem ijo
in kemUsko teh110/ogijo
1,,i'č, w pot 1 13
1001 lj11b/ja1w
te!efcm: OJ 479 80 00
faks: OJ 241 91 44
11111•wjkkt.111/ i-lj.si
deka [email protected]
1
\
'
1
\ ~ ~i -11\\1
1
• l •1111 11
1····1
111 1 1 1 1111 1
l.:__;_;..lUJI: : : :1
Datum: 29.2.2016
Št. :
104-52
OBVESTILO
Dr. Aleš Ručigaj, univ. dipl. inž. kem. rnž., ki prosi za prvo izvolitev v naziv
docent za področje Kemijsko inženirstvo, bo imel preizkusno predavanje z
naslovom:
RAVNOTEŽNA DESTILACIJA
v okviru predmeta Separacijski procesi - za študente III. letnika
Univerzitetnega študijskega programa kemijsko inženirstvo - Bolonjski
študijski program 1. stopnje
v sredo, 9. marca 2016 ob 1t 3° uri
v predavalnici 1067 (1 B) na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Večna pot 113, Ljubljana.
Obveščeni:
-
dr. Aleš Ruči gaj
Člani komisije:
doc. dr. Aleš Podgornik
doc. dr. Jernej Kajtna
prof. dr. Željko Knez (UM FKKT)
predsednik štud. sveta UL FKKT - Andrej Hoivik
predstojniki kateder