Navodila obiskovalcem za dostop do prostorov FKKT na Večni poti

Comments

Transcription

Navodila obiskovalcem za dostop do prostorov FKKT na Večni poti
Navodila obiskovalcem za dostop do prostorov FKKT na Večni
poti 113 zunanje obiskovalce/ predavatelje / dostavo
Navodila veljajo za zunanje predavatelje, obiskovalce, servisne službe in dostavo (v nadaljevanju:
obiskovalce), ki se na lokacijo pripeljejo z vozili. Študenti niso obiskovalci v smislu tega navodila.
Nova stavba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se nahaja na Večni poti 113, nasproti
ljubljanskega živalskega vrta. Uvoz je iz Večne poti je iz smeri centra Ljubljane približno 100 m za
vhodom v živalski vrt.
Za obiskovalce (razen predavatelje) je dostop v prostore FKKT možen
ob delavnikih med 8. in 15. uro.
Za vstop do prostorov FKKT zunanji obiskovalci uporabljajo domofon.
Tipka FKKT je dosegljiva ob delavnikih med 8. in 15. uro. Izven tega
časa pritisnite na tipko RECEPCIJA FKKT IN FRI.
Slika 1: domofon
Za dostop z vozili pri zapornici obiskovalci pritisnejo na tipko domofona in navedejo svoj razlog
obiska. Zapornico vam, v kolikor je vaš obisk upravičen, odprejo. Pripeljete se do stavb FKKT
(desno), objekt X (osrednja steklena zgradba) in FRI (levo), kjer v krožišču zavijete desno proti
garaži FKKT (slika št. 2). Pred zapornico je domofon. Parkirate lahko v pritličju garaže.
Parkiranje na dovozni poti je prepovedano.
Slika 2: vhod v garažo FKKT
Iz parkirišča se napotite proti glavnemu vhodu obeh fakultet, v stavbo X. Pri vratarju se
predstavite ter poveste h komu ste namenjeni in se vpišete v knjigo gostov. Vhod v stavbo
FKKT je dostopna iz 1. nadstropja stavbe X.
Zunanji predavatelji:
Na spletni strani fakultete je na voljo shema predavalnic FKKT. Urnike si lahko ogledate na
spletni strani FKKT, kjer vpišete želeni program, letnik in postavite želeni datum. Ob
morebitnem prekrivanju se z miško postavite na dan in uro predavanj, da ugotovite, katera
predavanja (vaje) potekajo istočasno.