LEAN PRAKTIK TRENING

Transcription

LEAN PRAKTIK TRENING
VSEBINA ZA:
5-dnevni LEAN PRAKTIK TRENING
- s področja vitke proizvodnje
Kdaj: Aktualne datume izvedbe preverite na naši internet strani
Kraj izvedbe: v Ljubljani
Zakaj trening vitke proizvodnje?
Vitka proizvodnja (angl. Lean Manufacturing) je danes prepoznana kot najboljši
način za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovanju organizacij. Z
uporabo vitkosti (rečemo tudi strategije vitkosti, oz. principov vitkosti, oz. načina,
oz. filozofije vitkega poslovanja) lahko vsaka organizacije ne glede na velikost in
področje dela izboljša svoje poslovanje - doseganje večje konkurenčnosti in
stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših proizvodnih
procesih (in šele posledično tudi na izdelkih – manj napak, popravil, izmeta,
ipd.) in za doseganje cenovne konkurenčnosti na trgu. procese proizvajanja,
povečamo kakovost, povečamo učinkovitost proizvajanja in uspešnost
poslovanja. Nujno je, da v nenehne izboljšave sistematično vključimo svoje
zaposlene in povečamo tudi njihovo zadovoljstvo.
''Slišim in pozabim, vidim in si zapomnim,
poskusim in razumem.'' (Konfucij)
3ZEN, Izobraževanje in svetovanje d.o.o. / Tacenska 125d / 1000 Ljubljana Slovenija, EU /
http://www.3zen.si / [email protected]
Način izvedbe treninga in kaj pridobimo?
Trening bomo izvedli v dveh blokih. Prvi blok traja 3 dni, drugi blok traja 2 dni.
Trening LEAN PRAKTIK bo zajemal osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke
proizvodnje, orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe in uvajanja in
analize, ter na koncu podporo pri zasnovi vaših konkretnih projektov izboljšav za
vsakega udeleženca.
Udeleženci LEAN PRAKTIK TRENINGA bodo:
-
v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke
proizvodnje;
naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na
procese;
na treningu se boste naučili analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v
proizvodnji.
Trening je investicija in bo na vaše podjetje imel več učinkov:
- udeleženci bodo začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
- naučili se bodo uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
- uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
- spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju
ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne
prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.
Udeleženci LEAN PRAKTIK treninga bodo tako po zaključenem treningu v
praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in uporabljati orodja
vitkosti za nenehno izboljševanje proizvodnih procesov.
Kaj si lahko obetamo od učinkov uporabe vitkosti v naših procesih v
praksi?
Organizacije, ki uporabljajo koncept vitkega poslovanja dosegajo npr. sledeče
učinke:
- porabijo manj napora za razvoj, proizvodnjo in servisiranje izdelkov na
trgu;
- z manjšimi investicijami in napori dosežejo več (večja produktivnost)
- izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj popravil,
manj izmeta, manj stroškov, manj servisnih posegov, itd.)
- imajo optimizirano mrežo dobaviteljev
- probleme rešujejo hitreje, z manj napora
- v procesih imajo manj zalog
- večja je humanizacija dela, manj je poškodb, varnost je večja
- lažje prepoznavajo anomalije v procesih, hitreje reagirajo, hitrejši PDCA
krog.
3ZEN, Izobraževanje in svetovanje d.o.o. / Tacenska 125d / 1000 Ljubljana Slovenija, EU /
http://www.3zen.si / [email protected]
Ko se z orodji vitkosti lotimo obvladovanja procesa proizvajanja in ga
obvladamo, ima to posledično številne pozitivne učinke tudi na naše
izdelke, kot npr.:
- manj izmeta, manj popravil
- čas dobav do kupcev/odjemalcev je bistveno skrajšan
- pravočasnost dobav odjemalcem je bistveno večja.
Vsebina 5-dnevnega LEAN PRAKTIK TRENINGA s področja VITKE
PROIZVODNJE
BLOK 1: (3 dni)
Dan 1: 09:00-16:00h
Uvod v vitkost
- zgodovina vitkosti, osnovna ideja, ''TPS-Toyota Production System''
- ključni principi vitkega poslovanja, Kaizen, PDCA in nenehne izboljšave
- osnovna orodja vitkosti - pregled
- 7+ vrst izgub (TIMWOOD), odkrivanje in sistematično odstranjevanje
- razlika med ''Push'' in ''Pull'' sistemom proizvajanja
- orodje 5x ZAKAJ
- vaje in primeri
Dan 2: 09:00-16:00h
Orodje VSM (analiza toka vrednosti procesa
- dodana vrednost, VA in NVA aktivnosti, analize,
- obstoječe stanje, bodoče stanje
- taktni časi, računske vaje, vaje in primeri VSM
Dan 3: 09:00-16:00h
Orodje izboljšanje toka procesa
Orodje uravnoteženje procesa
Orodje Kanban in ''Pull'' sistem (sistem potega s trga)
- teamska vaja SIMULACIJA procesa
BLOK 2: (2 dni)
Dan 1: 09:00-16:00h
Orodje 5s metoda za organiziranje delovnega mesta
Orodje TPV, celovito produktivno vzdrževanje
Izračun OEE - učinkovitost izrabe opreme
Standardne operacije
- primeri izračuna OEE in vaje
Orodje SMED in hitre menjave
3ZEN, Izobraževanje in svetovanje d.o.o. / Tacenska 125d / 1000 Ljubljana Slovenija, EU /
http://www.3zen.si / [email protected]
Dan 2: 09:00-16:00h
Orodje POKA YOKE in potrjevanje napak
Orodje Teamsko delo in tehnike za podporo uvajanja vitkosti
Orodje 5x ZAKAJ, Brainstorming, kreativnostne tehnike in vodenje
Dodatni nasveti iz prakse
- Sinergija vitkosti s šest sigma; Katero orodje je primerno za mojo organizacijo
- Kako začeti uvajanje v moji organizaciji? Katere so možne ovire pri uvajanju
vitkosti?
Projektni obrazec in zastavitev svojih pilotnih projektov
DODATNO: V KOTIZACIJO JE ŽE VKLJUČEN 1-DNEVNI COACHING, KI SE
NA VAŠO ZAHTEVO IZVEDE V PODJETJU PO KONČANEM TRENINGU LEAN
PRAKTIK.
INVESTICIJA: 1.625,00 EUR + DDV (za zgodnje prijave več kot 14 dni
pred pričetkom treninga vam nudimo dodaten 5% popust)
UGODNOSTI: Vsak tretji udeleženec iz istega podjetja ima 30% popust.
Kotizacija vključuje razlage, primere, vaje, obsežno pripadajočo barvno tiskano
literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in dnevna kosila. V kotizaciji
je že vključen 1-dnevni coaching po treningu v podjetju udeleženca.
Prijavnica oz. možnost elektronske prijave na http://www.3zen.si ali
se nam javite na na e-mail: [email protected]
Vpišite podatke in pošljite v kuverti
PRIJAVNICA
na 3ZEN, Izobraževanje in svetovanje d.o.o. / Tacenska
125d / 1000 Ljubljana Slovenija ali na mail [email protected] ali
izvedite elektronsko prijavo na http://www.3zen.si
Ime seminarja / treninga:
Koda treninga (podana tudi na www.3zen.si):
Ime in priimek udeleženca:
Podjetje:
Naslov podjetja:
Davčna številka podjetja:
Kontaktni telefon udeleženca:
Kontaktni e-mail udeleženca:
Podpis udeleženca:
Opomba udeleženca:
3ZEN, Izobraževanje in svetovanje d.o.o. / Tacenska 125d / 1000 Ljubljana Slovenija, EU /
http://www.3zen.si / [email protected]