navodila za uporabo izdelkov grochar z bioogljem

Transcription

navodila za uporabo izdelkov grochar z bioogljem
NAVODILA ZA UPORABO IZDELKOV GROCHAR Z BIOOGLJEM
Obogateno biooglje v izdelkih GroChar je skoncentrirano naravno sredstvo za obogatitev prsti, ki ga
ne potrebujemo veliko, ko pa ga enkrat dodamo, se v zemlji ohranja še leta in leta. V zemlji na ta način
zadržimo ogljik ter hkrati preprečimo izpiranje hranilnih snovi, kar pomeni bolj stabilno in hranljivo
okolje za rastline. V prsti se ohrani tudi več dušika in ostalih elementov. V prsti z bioogljem je izguba
vlage manjša, zato je tudi potreba po zalivanju manjša, kar je še posebej pomembno v obdobju
nepredvidljivih klimatskih sprememb (suša, močni vetrovi).
Optimalna količina dodanega biooglja je 1 kg na m2 prsti. Ko je dosežena optimalna vsebnost
biooglja v prsti, nam biooglja ni treba dodajati vsaj 50 let, saj je zelo stabilna snov. Biooglje lahko do
optimalne količine dodajamo postopoma, saj kot stabilna snov ostane v prsti, plast humusa pa postaja
čedalje bolj debela.
Pomembno! Prst z dodanim obogatenim bioogljem v primerjavi z običajno prstjo zadrži več hranil in
vlage, zato zalivanje prilagodimo potrebam.
BIOOGLJE, KOMPLEKS, 1 kg
V izdelku Biooglje kompleks je biooglje obogateno z dodatki za večjo
rodovitnost. Uporablja se kot sredstvo za izboljšanje prsti ali kot dodatek
domačemu kompostnemu kupu. Za večjo rodovitnost ga lahko posujemo
neposredno pod drevesi ali pa ga uporabimo kot dodatek zemlji za
presajanje. Optimalna količina dodanega obogatenega biooglja je 1 kg na
m2.
Obstoječe rastline: Obogateno biooglje dodamo zemlji neposredno tako,
da ga posujemo okrog rastlin in nekoliko zagrebemo v zemljo.
Izboljšanje kompostnega kupa: Nekaj pesti biooglja posujemo po vsaki
plasti dodanega komposta. Na ta način zmanjšamo kislost in povečamo
hranljivost komposta.
Izboljšanje zemlje za sajenje: Obogateno biooglje zmešamo z zemljo za sajenje neposredno pred
sajenjem ali sejanjem na vrt, v lončke ali zabojčke.
Izboljšanje zemlje: Po površini prsti posujemo prgišča obogatenega biooglja in ga rahlo vdelamo v
zemljo.
Drevesa in grmičevje: Obogateno biooglje posujemo ob vznožju rastlin. Pri sajenju vsujemo skodelico
(2,5 dl) obogatenega biooglja na dno sadilne jame.
Sajenje v vrste: Obogateno biooglje posujemo po prsti v jarke, kamor bomo sejali ali sadili rastline,
preden posejemo oz. posadimo.
Zastirka: Obogateno biooglje posujemo med plasti zastirke, da zmanjšamo kislost in izboljšamo njeno
hranljivost.
KOMPOST Z BIOOGLJEM, UNIVERZALEN, 20 l
Univerzalni kompost z bioogljem uporabljamo kot rastni substrat, za
izboljšanje prsti in za presajanje lončnic. Izdelek poleg biooglja
vsebuje tudi vlaknine kokosa, ki delujejo kot nadomestilo šote;
mešanico hranilnih snovi rastlinskega izvora; mikorizne glive, ki
povečajo absorbcijo hranilnih snovi skozi koreninske sisteme rastlin;
glistino (izločki deževnikov), ki zagotavlja aktinomicet bakterije, ki
podpirajo dejavnost mikoriznih gliv in morske alge, ki povečajo moč in
odpornost rastlin na bolezni. V izdelku je 1 kg obogatenega biooglja.
Prst lahko izboljšamo tudi tako, da jeseni ali spomladi pred sajenjem
nasujemo 2,5 do 7,5 cm debelo plast univerzalnega komposta z
bioogljem po obstoječi zemlji. Količina je odvisna od tipa prsti (ilovnata
prst: 2,5 do 5 cm, peščena prst: 7,5 cm).
KOMPOST Z BIOOGLJEM, ZA VZGOJO SADIK, 8 l
Kompost z bioogljem za sejanje uporabljamo za vzgojo sadik. Z njim
bodo semena dobila dodatno moč za razvoj in rast.
Dodane mikorizne glive in glistina (izločki deževnikov) pomagajo
zagotoviti visoko stopnjo kalivosti, pospešijo tvorjenje korenin in
močno zgradbo sadike, kar vse pripomore k zdravju rastline in omogoči,
da rastlina zlahka prenese presaditev, ko pride čas za njo. V izdelku je 1
kg obogatenega biooglja.
Prodaja: Gajin vrt, Bojca Januš s.p.
Zaplana 54 f, 1373 Rovte, Slovenia
e-mail: [email protected]
gsm: 040 325 939
Blog: Permakultura za telebane
http://permakulturazatelebane.wordpress.com/
Proizvaja: Carbon Gold Ltd
106 High Street, Hastings, East Sussex TN34 3ES, GB
www.carbongold.com