Lara Resman& dr. Tanja Bagar / Uporaba biooglja v rastnih substratih

Transcription

Lara Resman& dr. Tanja Bagar / Uporaba biooglja v rastnih substratih
BIOOGLJE V
RASTNIH SUBSTRATIH
LARA RESMAN
RASTNI SUBSTRAT
•opora (3-5% prostora v primerjavi z
naravo)
•stabilna struktura skozi rastno dobo
(večji delci in anorganske snovi bolj stabilni)
RASTNI SUBSTRAT
•Hranila – primerna CEC in EC/vsebnost
soli, makroelementi, mikroelementi
•Primeren pH (okrog 6,5) – dostopnost
hranil
RASTNI SUBSTRAT
•Zračna kapaciteta (volumen por vsaj 1520%) – O2, CO2
•Vodna kapaciteta - H2O – 40% WHC
RASTNI SUBSTRAT
•Nizka mikrobiološka aktivnost?
Arabidopsis plants grown in sterile soil that
was inoculated either with filter-sterilized
soil extract (A; − microbes), non-sterile soil
extract (B; + microbes), water (C) or FeEDTA (D).
Plant growth in Arabidopsis is assisted by compost
soil-derived microbial communities
Lilia C. Carvalhais, Frederico Muzzi, Chin-Hong Tan,
Jin Hsien-Choo and Peer M. Schenk*
ŠOTA
•PREDNOSTI
• Zračnost
• Sposobnost za
zadrževanje vode
• Nizka vsebnost hranil
• Nizka mikrobiološka
aktivnost – obstojnost
• Nizka specifična teža
•SLABOSTI
• Uničevanje šotišč
TRENDI V RAZVOJU
SUBSTRATOV
PRIMER – VELIKA BRITANIJA
-Vlada VB je leta 2011 objavila namero o zmanjšanju in postopnem
eliminiranju uporabe šote v hortikulturi:
-Do leta 2013 v produktih, ki so izboljševalci tal
-Do leta 2015 pri oskrbi in pogodbah za rastline povezane z vlado
in javnim sektorjem
-Do leta 2020 na trgu za ljubiteljske vrtnarje za pakirane rastne
substrate
-Do leta 2030 prenehanje uporabe šote v profesionalni
hortikulturi
-Ustanovitev SGMTF – Sustainable Growt Media Task Force
SGMTF (Maj 2013) poročilo BIOCHAR
Zračno
Zadržuje vodo
Shranjevanje in počasno
sproščanje hranil (NO3-)
Majhna volumenska teža
Obstojno
Ne vsebuje hranil, ne
mineralizira
Nudi prostor
mikroorganizmom
Pozitiven vpliv na rast
korenin
Estetska črna barva
IN GROWING MEDIA
Visok pH
Lahko dvigne vsebnost
soli (K)
Lahko imobilizira
amonijski N
Prah
Krhkost
Hidrofobnost
SGMTF (Maj 2013) poročilo BIOCHAR
IN GROWING MEDIA
NA LASTNOSTI BIOOGLJA LAHKO VPLIVAMO
Tekom reakcij pirolize (trdota/krhkost, površinske reakcije,
nastanek majhnih delcev)
Z izborim/obdelavo (drobljenje) vhodnega materiala –
velikost delcev – optimalno nekaj mm, krhkost (lignin) (slika):
lesni peleti,
riževe luščine,
lesni sekanci,
miskantusova slama
Po pirolizi –
ločevanje po velikosti delcev,
peletiranje
NAŠE IZKUŠNJE - CEROP
POSKUS
•VPLIV DODATKA
BIOOGLJA NA RAST
JEČMENA IN
KITAJSKEGA ZELJA
-Lončki Ø12cm
-20 semen
-3 ponovitve
-Žetev : ječmen 2.list,
kitajsko zelje 5.list
-* Aktivirano biooglje =
-50% biooglje + 50% kompost
RAST JEČMENA V
SUBSTRATIH Z BIOOGLJEM
RAST JEČMENA V
SUBSTRATIH Z BIOOGLJEM
RAST KITAJSKEGA ZELJA V
SUBSTRATIH Z BIOOGLJEM
RAST KITAJSKEGA ZELJA V
SUBSTRATIH Z BIOOGLJEM
FIZIKALNO – KEMIČNE LASTNOSTI
SUBSTRAT
pH v
H2O
pH v
CaCl
2
EC
(μS/cm
)
Spec.
gostota
(g/L)
A (100Š)
5,3
4,8
152
181
B (10AO+90Š)
6,3
6,1
409
226
C (30AO+70Š)
7,5
7,1
1392
273
D (60AO+40Š)
8,2
7,6
1839
350
E (80AO+20Š)
8,5
7,9
2185
397
F (15BO+15K+70Š)
7,9
7,2
928
294
G (30BO+30K+40Š)
8,2
7,6
1253
309
H (30K+70Š)
7,4
6,9
1214
323
I (30BO+70Š)
7,4
7,0
618
224
100% K
8,1
7,7
3855
526
100% AO
8,6
8,1
858
200
100% BO
11,7
11,3
2180
154
SKLEPI
Biooglje v primerni koncentraciji pozitivno vpliva na rast kitajskega
zelja in nima vpliva oz. zavira rast ječmena
Biooglje uporabljeno v naših poskusih je delno primeren
nadomestek šote in se v substratih lahko uporabi brez večjih
negativnih vplivov na rast do 30% volumna.
l
Biooglje ima naslednje koristne lastnosti:
l- nizko specifično gostoto
l- visoko sposobnost zadrževanja vode
l- visok pH ni vplival na drastično povečanje pH mešanice –
koristno – v mešanicah s kislo šoto
l
l
Pazljivo pri višjih koncentracijah (imobilizacija, preveč mineralov)!
SMERNICE
Poskusi na več različnih rastlinah
lPoskusi v realnih razmerah
lPreizkusiti več različnih vrst in struktur
biooglja
lNajti ustrezen volumski delež
lAnalizirati mineralno vsebnost uporabljenega
biooglja
l
VABLJENI NA OGLED POSKUSNEGA
RASTLINJAKA!