CENIK SLOVENIJA 2012 FOXLIFE, FOXCRIME and NATIONAL

Transcription

CENIK SLOVENIJA 2012 FOXLIFE, FOXCRIME and NATIONAL
CENIK SLOVENIJA 2012
FOXLIFE, FOXCRIME and NATIONAL GEOGRAPHIC
Velja od 6.1.2012
CENA ZA 30” OGLAS
Po časovnih pasovih
Časovni pas
Fox Life
Fox Crime
07:00-11:59
12:00-17:59
18:00-20:59
21:00-01:00
01:00-02:00
30,00 €
40,00 €
80,00 €
140,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
80,00 €
20,00 €
National
Geographic
20,00 €
30,00 €
40,00 €
70,00 €
20,00 €
FAKTORJI ZA DOLŢINO
Za izračun cene oglasov krajših ali daljših od 30” se uporabljajo sledeči faktorji:
Dolžina
do 7"
7"-12"
13"-17"
18"-22"
23"-27"
28"-30"
Koeficient
25%
40%
60%
80%
90%
100%
Cena za oglase daljše od 30” se obračunava proporcionalno.
SEZONSKI BONUS
Izven sezone oglaševalec dobi bonus v obliki brezplačnih oglasov.
Mesec
januar
februar
julij
avgust
Bonus
100%
100%
100%
100%
Bonusi ne veljajo v primeru TRP zakupa.
POPUSTI
Spodaj navedeni popusti se obračunavajo od bruto zneska (brez DDV) namenjenega za oglaševanje na
programih Fox Life, Fox Crime in National Geographic v obdobju od 1.1. do 31.12.2012. Popusti se
obračunavajo sukcesivno.

Agencijski popust – 8%

Popust za kombinacijo kanalov
- 2 kanala
7%
- 3 kanali
12%
Popust dobrodošlice – 10%; popust se upošteva pri vseh akcijah v obdobju od januarja do
marca 2012.

V primeru zakupa TRP-jev so vsi popusti že vključeni v neto dogovorjeni CPP.
SPONZORSTVA IN ALTERNATIVNE OBLIKE OGLAŠEVANJA
Standardni sponzorski paket vključuje dve najavi sponzorja – pred in po sponzorirani oddaji. Cena dveh
sponzorskih najav je enaka ceni 30” oglasa v sponzorirani oddaji.
Vse ostale posebne ponudbe vključno z alternativnimi oglaševalskimi izpostavitvami pripravi Fox-ov
oddelek trženja po meri v sodelovanju z agencijo in naročnikom.
ROKI ODDAJ
Opis
Rok
1. Naročilo oglaševanja
Tri delovne dni pred prvim predvajanjem
2. Dostava oglaševalskega materiala
Tri delovne dni pred prvim predvajanjem
3. Uradno naročilo
Dva delovna dneva pred prvim predvajanjem
DOPLAČILA/PRIBITKI
Vrsta
Znesek pribitka
1. Prva in zadnja pozicija v oglasnem bloku
25% na ceno po ceniku (pred popusti)
2. Prva pozicija v oglasnem bloku
20% na ceno po ceniku
3. Zadnja pozicija v oglasnem bloku
20% na ceno po ceniku
4. Izbira oglasnega bloka
10% na ceno po ceniku
5. Izbira oglasnega bloka skupaj s prvo in
zadnjo pozicijo v oglasnem bloku
6. Več oglaševalcev v enem oglasu
30% na ceno po ceniku
Do 20% na ceno po ceniku za vsakega dodatnega
oglaševalca (pred popusti)
PENALI
Razlog
1. Stornacija
Penali
2. Zamuda pri dostavi media plana*
10% od bruto cene storniranih oglasov v primeru
stornacije manj kot 7 dni pred pričetkom
predvajanja
EUR 100 brez DDV
3. Zamuda pri dostavi materialov*
EUR 100 brez DDV
NASLOV ZA DOSTAVO MATERIALOV
ftp
uporabnik
geslo
195.128.132.20
tvc_slovenia
comm!f0x5544
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Za oglasni material
VIDEO
AUDIO
Format/Codec: ∙ DV_Pal
∙ Picture Size: 720x576
∙ Chroma Sampling: 4:2:0
∙ Bit depth: luma: 8 bits - chroma: 8 bits
∙ File Extension: MOV
∙ MIME Type: DV
∙ Tracks: 1V-2A
∙ Video rate: 25fps
∙ Compressor: Dv 25 Pal
∙ Field Encoding: Lower field
∙ Aspect Ratio: 4:3 or 16:9
∙ Start TimeCode 23:00:00:00
∙ Audio recording: stereo
∙ Audio Sample 48 kHz
∙ Audio Sample size: 16 bit integer
* Fox International Channels ne prevzema odgovornosti za napake, ki nastanejo kot posledica
prepozne dostave media planov in/ali oglasnih materialov.
Za dodatna vprašanja glede oglaševanja na Fox Life, Fox Crime in National Geographic se obrnite na
oddelek trženja podjetja Fox International Channels:

V Sloveniji
o Barbara Kelšin, vodja oglasnega trženja, e-mail: [email protected],
GSM: +386 41 642 635

V Bolgariji
o Zornitsa Todorova, vodja oglasnega trženja, e-mail: [email protected],
tel. +359 2 43 72 271
o
Liliya Valcheva – asistentka v trženju, e-mail: [email protected],com,
tel. +359 2 43 72 276
Fox International Channels Bulgaria si pridržuje pravico do sprememb v ceniku.