07 Oprema za varjenje in spajkanje

Transcription

07 Oprema za varjenje in spajkanje
Oprema za varjenje in spajkanje
Elektroda BÖHLER FOX SUM
BÖHLER FOX SUM Electrode
nelegirana, z rutilnim plaščem
Z rutilom oplaščena elektroda, ki je izjemno primerna za varjenje v vseh položajih, razen za
varjenje od zgoraj navzdol. Elektroda je primerna za varjenje z izmeničnim tokom in ima dober ponoven vžig.
Mehek oblok, majhne izgube zaradi brizganja, dobro odstopanje žlindre, za posebno gladke
zvare.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiran- Jakost toka
ja
A
KOS/PAK
Teža
kg
3693 132 535
2,5
350
275
60 - 100
5,1
3693 133 235
3,2
350
170
90 - 130
5,2
Elektroda BÖHLER FOX OHV
BÖHLER FOX OHV Electrode
nelegirana, z rutilnim plaščem in plaščem iz celuloze
Z rutilom in celulozo oplaščena elektroda, ki je izjemno primerna za varjenje v vseh
položajih, razen za varjenje navpičnih zvarov. Univerzalna elektroda, primerna zlasti za majhne transformatorje. Upogljiv plašč. Raznolika uporaba v proizvodnji jekla, vozil, kotlov, posod in ladij, ter tudi za pocinkane gradbene dele.
Za jekla z mejo elastičnosti do 380 N/mm².
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 102 025
2
3693 102 525
2,5
250
45 - 80
3,9
500
250
60 - 100
3,9
3693 102 535
320
2,5
350
60 - 100
5,5
320
3693 103 235
3,2
350
90 - 130
5,3
185
3693 104 045
4
450
110 - 170
6,6
120
Elektroda BÖHLER FOX KE
BÖHLER FOX KE Electrode
nelegirana, z rutilnim plaščem in plaščem iz celuloze
Rutilno-celulozna oplaščena elektroda, ki je izjemno primerna za varjenje v vseh položajih,
razen za varjenje navpičnih zvarov. Izvrstna za varjenje z izmeničnim tokom, dober vžig in
ponoven vžig, zanesljiva globina zvara, ploščat zvar. Primerna za kovinarska in montažna
dela.
Za jekla z mejo elastičnosti do 380 N/mm².
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 062 025
2,0
3693 062 525
2,5
250
45 - 80
3,4
380
250
60 - 100
3,5
3693 062 535
250
2,5
350
60 - 100
5
250
3693 063 235
3,2
350
90 - 130
5,2
170
3693 064 045
4,0
450
110 - 170
6,5
110
7.1
Elektroda BÖHLER FOX ETI
BÖHLER FOX ETI Electrode
nelegirana, z rutilnim plaščem
Rutilna oplaščena elektroda, ki je izjemno primerna za varjenje v vseh položajih, razen za
varjenje od zgoraj navzdol. Posebno gladki zvari, samostojno odstopanje žlindre. Malo brizganja in primernost za varjenje z izmeničnim tokom. Izvrsten ponoven vžig in preprosta uporaba. Dolg doseg. Raznolika uporaba v industriji in obrti.
Za jekla z mejo elastičnosti do 420 N/mm².
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 011 525
1,5
250
40 - 60
1,7
290
3693 012 025
2,0
250
45 - 80
3,1
315
3693 012 525
2,5
250
60 - 110
3,2
220
3693 012 535
2,5
350
60 - 110
4,5
220
3693 013 235
3,2
350
90 - 140
4,7
140
3693 014 045
4,0
450
110 - 190
6,1
90
3693 015 045
5,0
450
170 - 240
5,8
55
Elektroda BÖHLER FOX SPE
BÖHLER FOX SPE Electrode
nelegirana, z bazičnim rutilnim plaščem
Rutilno-bazična oplaščena elektroda, ki je izjemno primerna za varjenje v zahtevnih
položajih, razen za varjenje od zgoraj navzdol. Odlična za korenske zvare. Za kakovostne,
rentgensko varne zvare. Odlično varjenje z izmeničnim tokom, intenzivno taljenje elektrode.
Primerna za uporabo v proizvodnji jekla, posode in cevovodov. Elektroda je mehansko zelo
kakovostna, zato je primerna za številne materiale.
Za jekla z mejo elastičnosti do 380 N/mm².
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 112 025
2,0
3693 112 525
2,5
250
45 - 75
3,8
490
250
60 - 100
3,7
3693 113 235
280
3,2
350
90 - 140
4,5
140
3693 114 045
4,0
450
110 - 190
6,2
100
3693 115 045
5,0
450
170 - 250
6,4
65
Elektroda BÖHLER FOX HL 180 Ti
BÖHLER FOX HL 180 Ti
nelegirana, z rutilnim plaščem, visoko zmogljiva
Rutilna visokozmogljiva elektroda z izkoristkom pribl. 180 %. Prednosti te elektrode so dolg
doseg, samostojno odstopanje žlindre in gladki zvari brez zarez.
Odličen vžig, varjenje samo v ravni poziciji in horizontalno vertikalni poziciji. Visoka
ekonomičnost pri zalivanju debelih prerezov.
Artikelnummer
3693 764 045
7.2
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
4
450
160 - 230
5,7
55
Elektroda BÖHLER FOX EV 47
BÖHLER FOX EV 47 Electrode
nelegirana, z bazičnim plaščem
Bazična oplaščena elektroda za kakovostne zvarne spoje. Primerna za varjenje v zahtevnih
položajih, vendar ne za varjenje od zgoraj navzdol, dobro variva. Delež čistega zvara pribl.
110 %. Zelo nizka vsebnost vodika v zvaru (pod pogoji AWS HD ≤ 4 ml/100 g). Zelo obstojni
in proti razpokam odporni zvari, ki so primerni zlasti za toge gradbene konstrukcije z velikimi
prerezi zvarov.
Za jekla z mejo elastičnosti do 380 N/mm².
Ponovno sušenje, če je potrebno: 300–350 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 022 525
2,5
3693 023 235
3,2
250
80 - 110
2,9
185
350
100 - 140
4,1
3693 024 045
120
4,0
450
130 - 180
5,8
3693 025 045
90
5,0
450
180 - 230
5,5
55
Elektroda BÖHLER FOX EV 50
BÖHLER FOX EV 50 Electrode
nelegirana, z bazičnim plaščem
Bazična oplaščena elektroda za kakovostne zvarne spoje. Odlična trdnost in obstojnost pri
temperaturah do -50 °C. Delež čistega zvara pribl. 110 %. Elektroda je primerna za varjenje
v vseh položajih, razen za varjenje od zgoraj navzdol. Zelo nizka vsebnost vodika v zvaru
(pod pogoji AWS HD ≤ 4 ml/100 g). Elektroda je primerna za izdelavo varilnih spojev v proizvodnji jekla, vozil, kotlov, posod in ladij, ter tudi kot blažilnik pri navarjanju jekel z visoko
vsebnostjo vodika. Primerna je tudi za varjenje jekel z nižjo čistostjo in višjo vsebnostjo ogljika. Primerna zlasti za offshore konstrukcije, CTOD-preizkušene pri -10 °C. Elektroda BÖHLER FOX EV 50 je primerna zlasti za konstrukcije, zgrajene v morju, preizkušena po metodi
CTOD pri -10 °C. Primerna je tudi za uporabo v kislih plinih (preizkus HIC po standardu
NACE TM-02-84).
Za jekla z mejo elastičnosti do 420 N/mm².
Ponovno sušenje, če je potrebno: 300–350 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 032 025
2,0
3693 032 525
2,5
250
50 - 70
2,8
260
250
80 - 110
2,9
3693 032 535
190
2,5
350
80 - 110
4,2
190
3693 033 235
3,2
350
100 - 140
4,2
120
3693 034 045
4,0
450
130 - 180
5,8
90
3693 035 045
5,0
450
180 - 230
5,6
55
7.3
Elektroda BÖHLER FOX NUT
BÖHLER FOX NUT Electrode
Elektroda za utore
Posebna elektroda za zarezovanje utorov v različne materiale brez kisika. Visoka rezalna hitrost, uporabna v vseh položajih. Primerna za poševno rezanje robov, zarezovanje utorov in
žlebov, rezanje pomanjkljivih zvarov ter odpiranje špranj pred varjenjem.
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 093 235
3,2
350
180 - 240
3,3
105
3693 094 035
4,0
350
250 - 320
3,4
70
Elektroda BÖHLER FOX CEL
BÖHLER FOX CEL Electrode
S plaščem iz celuloze, nelegirana
Celulozna oplaščena elektroda za varjenje od zgoraj navzdol, in sicer korenov, hotpassov ter
polnilnih in krovnih slojev na cevovodih z velikim premerom. Zelo primerna za varjenje korenskih zvarov. Visoka ekonomičnost v primerjavi z varjenjem od spodaj navzgor, tudi v
kombinaciji z bazičnimi elektrodami za varjenje od zgoraj navzdol. Za elektrodo FOX CEL
sta značilna intenzivno taljenje po kapljicah ter zelo visoka obstojnost. Neobčutljiva na vremenske vplive, odporna proti nastajanju vboklin. HIC- in SSC-obstojnost preverjena po
NACE TM 02-84 oz. TM 01-77.
Ponovno sušenje: ni dopustno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 162 525
2,5
3693 163 235
3,2
250
50 - 90
3,2
255
350
80 - 130
9,6
3693 164 035
380
4,0
350
120 - 180
9,3
3693 165 035
240
5,0
350
160 - 210
9,2
150
Elektroda BÖHLER FOX CEL Mo
BÖHLER FOX CEL Mo Electrode
S plaščem iz celuloze, nizko legirana
Visoko zmogljive celulozne oplaščene elektrode za varjenje od zgoraj navzdol na cevovodih
z velikim premerom. Visoka ekonomičnost v primerjavi z varjenjem od spodaj navzgor. Primerna zlasti za varjenje hotpassov, polnilnih in krovnih slojev na trdnih jeklenih ceveh. Za
elektrodo FOX CEL Mo sta značilna intenzivno taljenje po kapljicah ter zelo visoka obstojnost. Neobčutljiva na vremenske vplive, odporna proti nastajanju vboklin. HIC- in SSC-obstojnost preverjena po NACE TM 02-84 oz. TM 01-77.
Ponovno sušenje: ni dopustno
Negativni pol za koren
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
3693 563 235
3,2
3693 564 035
4,0
3693 565 035
5,0
7.4
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
350
80 - 130
9,6
380
350
120 - 180
9,3
235
350
160 - 210
9,2
150
Elektroda BÖHLER FOX CEL 85
BÖHLER FOX CEL 85
Elektroda za varjenje od zgoraj navzdol s plaščem iz celuloze, nizko legirana, varjenje
cevovodov
Visoko zmogljive celulozne oplaščene elektrode za varjenje od zgoraj navzdol na cevovodih
z velikim premerom. Visoka ekonomičnost v primerjavi z varjenjem od spodaj navzgor.
Primerna zlasti za varjenje hotpassov, polnilnih in krovnih slojev na trdnih jeklenih ceveh.
Elektroda BÖHLER FOX CEL 85 spada med najpogosteje uporabljene celulozne elektrode
in izpolnjuje najstrožje zahteve glede kakovosti na področju gradnje cevovodov z velikim
premerom. Za elektrodo sta značilna intenzivno taljenje po kapljicah ter zelo visoka obstojnost. Neobčutljiva na vremenske vplive, odporna proti nastajanju vboklin. HIC- in SSC-obstojnost preverjena po NACE TM 02-84 oz. TM 01-77.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 183 235
3,2
3693 184 035
4,0
350
80 - 130
9,8
380
350
120 - 180
9,5
3693 185 035
5,0
240
350
160 - 210
9,2
150
Elektroda BÖHLER FOX EV 63
BÖHLER FOX EV 63 Electrode
z bazičnim plaščem, nizko legirana, visoka trdnost
Bazična oplaščena elektroda za nelegirano in nizko legirano jeklo višje trdnosti z vsebnostjo
ogljika do 0,6 %. Primerna tudi za varjenje tirničnih stikov. Obstojni in proti razpokam odporni
zvari. Delež čistega zvara pribl. 115 %. Elektroda je primerna za varjenje v vseh položajih,
razen za varjenje od zgoraj navzdol. Zelo nizka vsebnost vodika v zvaru (pod pogoji AWS
HD ≤ 4 ml/100 g).
Ponovno sušenje, če je potrebno: 300–350 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 052 535
2,5
3693 053 235
3,2
350
80 - 110
4,5
215
350
100 - 140
4,5
3693 054 045
130
4
450
140 - 180
6,3
3693 055 045
100
5
450
190 - 230
6
60
Elektroda BÖHLER FOX DMO Ti
BÖHLER FOX DMO Ti Electrode
z rutilnim plaščem, nizko legirana, toplotno obstojna
Rurilna oplaščena elektroda z zelo dobrimi lastnostmi za varjenje in dobrim odstranjevanjem
žlindre. Preprosta uporaba v vseh položajih, razen za varjenje od zgoraj navzdol. Primerna
predvsem za jeklo 16Mo3. Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih temperaturah do
+550 °C. Za debeline sten do 30 mm ter korenske zavre brez luknjic. (Varjenje korenskih
zvarov do S480MB).
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 632 525
2,5
3693 633 235
3,2
250
80 - 110
3,6
245
350
110 - 140
4,7
135
7.5
Elektroda BÖHLER FOX DMO Kb
BÖHLER FOX DMO Kb Electrode
z bazičnim plaščem, nizko legirana, toplotno obstojna
Bazična oplaščena elektroda za kakovostne zvarne spoje na jeklih za kotle in cevi, odpornih
na vročino, primerna predvsem za jeklo 16Mo3. Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih temperaturah do +550 °C. Zelo obstojni in proti razpokam odporni zvari, ki so odporni
proti staranju. Zelo nizka vsebnost vodika (pod pogoji AWS HD ≤ 4 ml/100 g). Izkoristek
pribl. 115 %.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 300–350 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 622 525
2,5
250
3693 623 235
3,2
350
80 - 110
3
200
100 - 140
4,5
3693 625 045
5,0
450
190 - 230
130
5,7
57
Elektroda BÖHLER FOX DCMS Kb
BÖHLER FOX DCMS Kb Electrode
z bazičnim plaščem, nizko legirana, toplotno obstojna
Bazična oplaščena elektroda z legirano stržensko žico za kakovostne zvarne spoje na jeklih
za kotle in cevi in drugih jeklih podobne kakovosti. Primerna predvsem za jeklo 13CrMo4-5.
Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih temperaturah do +570 °C. Primerna za varjenje s hlajenjem (Bruscato ≤ 15ppm). Primerna za kaljena jekla, podobna jeklenim zlitinam,
neobdelana jekla za cementiranje in nitriranje ter jekla, odporna proti razpokam. Obstojni in
proti razpokam odporni kaljivi zvari. Zelo nizka vsebnost vodika (pod pogoji AWS HD ≤ 4 ml/
100 g). Izkoristek pribl. 115 %. Predgrevanje, vmesna temperatura in naknadna toplotna obdelava skladno z zahtevami obdelovanega materiala (za jeklo 13CrMo4-5 pri 200–250 °C,
popuščanje po varjenju pri 660–700 °C, najm. 0,5 h, peč do 300 °C/zrak).
Ponovno sušenje, če je potrebno: 300–350 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 602 525
2,5
3693 603 235
3,2
250
80 - 110
2,8
195
350
100 - 140
4,1
3693 604 045
4,0
120
450
130 - 180
5,3
80
Elektroda BÖHLER FOX SAS 2
BÖHLER FOX SAS 2
visoko legirana, nerjavna
Stabilizirana, avstenitna bazična oplaščena elektroda z legirano stržensko žico. Uporaba v
vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna jekla s 13 % deležem kroma.
Visoka obstojnost zvarov. Elektroda je primerna predvsem za varjenje debelih prerezov. Zelo primerna za varjenje v različnih položajih. Obstojnost pri temperaturah do -196 °C. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
3693 712 530
2,5
3693 713 035
3,2
7.6
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
300
50 - 80
3,7
220
350
80 - 110
4,5
140
Elektroda BÖHLER FOX SAS 2-A
BÖHLER FOX SAS 2-A Electrode
visoko legirana, nerjavna
Stabilizirana, avstenitna, rutilna oplaščena elektroda z legirano stržensko žico. Uporaba v
vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna jekla s 13 % deležem kroma.
Znamko odlikujejo lepo oblikovani zvari, učinkovito varjenje z izmeničnim tokom in visoka
odpornost zvara proti vročinskim razpokam. Velik ekonomičen pomen imajo tudi primernost
za varjenje v različnih položajih, samostojno odstopanje žlindre brez ostankov in na vlago
odporen plašč. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 120–200 °C, najm. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 722 030
2,0
300
40 - 60
3,6
320
3693 722 535
2,5
350
50 - 90
4,1
200
3693 723 235
3,2
350
80 - 120
4,1
120
Elektroda BÖHLER FOX EAS 4 M-A
BÖHLER FOX EAS 4 M-A
visoko legirana, nerjavna
Avstenitna rutilna oplaščena elektroda z nizko vsebnostjo vodika in z legirano stržensko
žico. Uporaba v vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste in tudi jekla z višjo
vsebnostjo vodika ter feritna jekla s 13 % deležem kroma. Znamko odlikujejo lepo oblikovani
zvari, učinkovito varjenje z izmeničnim tokom in visoka odpornost zvara proti vročinskim razpokam. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 642 030
2,0
300
40 - 60
3,6
320
3693 642 535
2,5
350
50 - 90
4,1
200
3693 643 235
3,2
350
80 - 120
4,1
120
Elektroda BÖHLER FOX SAS 4
BÖHLER FOX SAS 4
visoko legirana, nerjavna
Stabilizirana, avstenitna bazična oplaščena elektroda z legirano stržensko žico. Uporaba v
vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna jekla s 13 % deležem kroma.
Visoka obstojnost zvarov. Elektroda je primerna predvsem za varjenje debelih prerezov. Zelo primerna za varjenje v različnih položajih. Odpornost proti medkristalni koroziji do
+400 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 732 530
2,5
3693 733 235
3,2
300
50 - 80
3,9
210
350
80 - 110
5,0
140
7.7
Elektroda BÖHLER FOX SAS 4-A
BÖHLER FOX SAS 4-A Electrode
visoko legirana, nerjavna
Stabilizirana, avstenitna, rutilna oplaščena elektroda z legirano stržensko žico. Uporaba v
vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna jekla s 13 % deležem kroma.
Znamko odlikujejo lepo oblikovani zvari, učinkovito varjenje z izmeničnim tokom in visoka
odpornost zvara proti vročinskim razpokam. Velik ekonomičen pomen imajo tudi primernost
za varjenje v različnih položajih, samostojno odstopanje žlindre brez ostankov in na vlago
odporen plašč. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 120–200 °C, najm. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 742 030
2,0
300
40 - 60
3,6
315
3693 742 535
2,5
350
50 - 90
4,2
195
3693 743 235
3,2
350
80 - 120
4,2
120
3693 744 035
4,0
350
110 - 160
4,5
85
3693 745 045
5,0
450
140 - 200
5,5
55
Elektroda BÖHLER FOX A 7
BÖHLER FOX A 7 Electrode
visoko legirana, za posebna področja uporabe
Bazična oplaščena elektroda z legirano stržensko žico za spoje med različnimi legiranimi jekli ter jekli, ki jih je težko variti, in 14 % Mn-jekli. Obstojni vmesni sloji pri trdih navarih. Lastnosti zvara: Sposobnost hladnega strjevanja, zelo dobra odpornost proti nastajanju lukenj,
odpornost proti razpokam, odpornost proti temperaturnemu nihanju, odpornost proti škajanju
do +850 °C, majhna nagnjenost k nastajanju sigma faze. Možna je toplotna obdelava. Pri
delovnih temperaturah nad +650 °C se je priporočljivo posvetovati s proizvajalcem. Izvrstna
obstojnost zvara tudi pri mešanju z jekli, ki so manj primerni za varjenje, in pri izpostavljenosti močnim temperaturnim šokom. Obstojnost pri temperaturah do -110 °C. Zelo primerna za
varjenje v različnih položajih.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 120–200 °C, najm. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
3693 512 530
2,5
300
3693 513 235
3,2
350
3693 514 035
4,0
350
3693 515 045
5,0
450
7.8
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
55 - 75
4
260
80 - 100
5,2
180
100 - 130
5,1
120
140 - 170
6,8
80
Elektroda BÖHLER FOX A 7-A
BÖHLER FOX A 7-A Electrode
visoko legirana, za posebna področja uporabe
Rutilno-bazna oplaščena elektroda z legirano stržensko žico za spoje med različnimi legiranimi jekli ter jekli, ki jih je težko variti in 14 % manganovimi trdimi jekli. Obstojni vmesni sloji
pri trdih navarih. Lastnosti zvara: Sposobnost hladnega strjevanja, zelo dobra odpornost proti nastajanju lukenj, odpornost proti razpokam, odpornost proti temperaturnemu nihanju,
odpornost proti škajanju do +850 °C, majhna nagnjenost k nastajanju sigma faze. Možna je
toplotna obdelava. Pri delovnih temperaturah nad +650 °C se je priporočljivo posvetovati s
proizvajalcem. Izvrstna obstojnost zvara tudi pri mešanju z jekli, ki so manj primerni za varjenje, in pri izpostavljenosti močnim temperaturnim šokom. Obstojnost pri temperaturah do 100 °C. Zelo primerna za varjenje v različnih položajih. Oblok je stabilen tudi ob izmeničnem
toku.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 120–200 °C, najm. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 522 535
2,5
3693 523 235
3,2
350
60 - 80
4,6
235
350
80 - 110
4,5
3693 524 035
140
4,0
350
110 - 140
4,7
3693 525 045
100
5,0
450
140 - 170
5,8
60
Elektroda BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A
BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A Electrode
visoko legirana, za posebna področja uporabe
Avstenitna oplaščena elektroda z nizko vsebnostjo vodika in legirano stržensko žico. Visoka
vsebnost ferita (FN ~ 20) v zvarih preprečuje nastajanje razpok pri materialih, ki so težko varivi, avstenitno-feritnih spojih ter navarjanju. Znamko odlikujejo lepo oblikovani zvari ter primernost za varjenje z izmeničnim tokom. Velik ekonomičen pomen imajo tudi primernost za
varjenje v različnih položajih, čisti zvari, samostojno odstopanje žlindre brez ostankov in na
vlago odporen plašč. Preizkušena in dovoljena za feritno-avstenitne spoje do +300 °C s strani nemške varnostne nadzorne službe. Dovoljena tudi za navarjanje prve plasti do +400 °C.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 250–300 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 572 535
2,5
3693 573 235
3,2
350
60 - 80
4,2
195
350
80 - 120
4,6
3693 574 035
4,0
125
350
100 - 160
4,7
90
7.9
Elektroda BÖHLER FOX CN 29/9
BÖHLER FOX CN 29/9 Electrode
visoko legirana, za posebna področja uporabe
Avstenitno-feritne posebne elektrode z legirano stržensko žico in rutilno-bazičnim plaščem.
Zaradi visoke vsebnosti in ferita in odpornosti proti razpokam je primerna za težko varive
materiale z visoko trdnostjo, npr. za stiskalno in strgalno orodje. Za spoje med različno legiranimi jekli in obstojne vmesne sloje pri trdih navarih. Zaradi visoke mehanske trdnosti in
sposobnosti hladnega strjevanja je primerna za proti obrabi odporne navare na spojkah,
zobnikih, gredeh ipd. Primerna tudi za popravila orodij.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 250–300 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 582 530
2,5
3693 583 235
3,2
300
60 - 80
4,1
270
350
80 - 110
4,9
3693 584 035
4,0
170
350
110 - 140
4,8
105
Elektroda BÖHLER FOX CN 29/9-A
BÖHLER FOX CN 29/9-A Electrode
visoko legirana, za posebna področja uporabe
Avstenitno-feritne posebne elektrode z legirano stržensko žico in rutilnim plaščem. Zaradi visoke vsebnosti in ferita in odpornosti proti razpokam je primerna za težko varive materiale z
visoko trdnostjo, npr. za stiskalno in strgalno orodje. Za spoje med različno legiranimi jekli in
obstojne vmesne sloje pri trdih navarih. Zaradi visoke mehanske trdnosti in sposobnosti
hladnega strjevanja je primerna za proti obrabi odporne navare na spojkah, zobnikih, gredeh
ipd. Primerna tudi za popravila orodij. Elektroda FOX CN 29/9-A je primerna zlasti za varjenje z izmeničnim tokom in v različnih položajih.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 250–300 °C, min. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 592 530
2,5
3693 593 235
3,2
300
60 - 80
3,4
200
350
80 - 110
4,2
3693 594 035
4,0
130
350
110 - 140
4,4
90
Elektroda BÖHLER FOX FFB
BÖHLER FOX FFB Electrode
visoko legirana, odporna proti vročini
Bazična oplaščena elektroda z legirano stržensko žico za proti vročini odporna valjana, kovana in lita jekla, npr. v toplotnih obdelovalnicah, kalilnicah, gradnji parnih kotlov ter naftni in
keramični industriji. Varilne spoje na proti vročini odpornih kromovih, silicijevih in aluminijevih
jeklih, ki so izpostavljena žveplenim plinom, je treba na koncu zvariti z elektrodo FOX FA.
Zaradi nevarnosti povečanja krhkosti se je priporočljivo izogibati temperaturam med
+650–900 °C. Odpornost proti škajanju do +1200 °C. Obstojnost pri temperaturah do -196
°C.
Ponovno sušenje: ni potrebno
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
3693 662 530
2,5
3693 663 235
3,2
7.10
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
300
50 - 75
3,7
230
350
80 - 110
5,2
180
Elektroda BÖHLER FOX FFB-A
BÖHLER FOX FFB-A Electrode
visoko legirana, odporna proti vročini
Rutilna oplaščena elektroda z legirano stržensko žico za proti vročini odporna valjana jekla,
npr. v toplotnih obdelovalnicah, kalilnicah, gradnji parnih kotlov ter naftni in keramični industriji. Spoje, ki so izpostavljeni redukcijskim žveplenim plinom, je treba na koncu zvariti z
elektrodo FOX FA. Za varjene konstrukcije z debelimi stenami priporočamo uporabi bazične
oplaščene elektrode FOX FFB. Gladki zvari in preprosto odstopanje žlindre. Odpornost proti
škajanju do +1200 °C. Zaradi nevarnosti povečanja krhkosti se je priporočljivo izogibati temperaturam med +650–900 °C.
Ponovno sušenje, če je potrebno: 120–200 °C, najm. 2 h
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 672 530
2,5
3693 673 235
3,2
300
50 - 80
3,6
205
350
80 - 110
4,3
3693 674 035
4,0
130
350
110 - 140
4,5
90
Elektroda UTP DUR 600
UTP DUR 600 Electrode
z bazičnim plaščem
Področje uporabe
Elektroda UTP DUR 600 je primerna za univerzalne oklepe na gradbenih delih iz jekla, jeklene litine in manganovega trdega jekla, ki so izpostavljeni drgnjenju, stiskanju in udarcem.
Najprimernejša je za orodja strojev za zemeljska dela, kot so zobje bagerskih žlic, obrabne
dele naprav za obdelavo kamenja, kot so drobilne čeljusti, drobilni konusi, ravna dleta in drobilna kladiva, in za regeneracijo rezalnih robov in delovnih površin orodja za hladno oblikovanje.
Varilne lastnosti in posebne lastnosti zvarov
Elektroda UTP DUR 600 ima odlične varilne lastnosti zaradi mirnega obloka, enakomernega
toka, varilne zasnove in preprostega odstranjevanja žlindre. Zvar je mogoče obdelati le z
brušenjem.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 942 530
2,5
3693 943 245
3,2
300
80 - 100
215
450
100 - 140
3693 944 045
130
4,0
450
140 - 180
3693 945 045
90
5,0
450
180 - 210
55
7.11
Elektroda UTP LEDURIT 60
UTP LEDURIT 60 Electrode
z rutilnim plaščem
Področje uporabe
Elektroda UTP LEDURIT 60 je primerna za varjenje oklepov na gradbenih delih, ki so izpostavljeni močni obrabi zaradi drgnjenja in manjši obrabi zaradi udarcev, npr. na vijačnih
transporterjih, zobeh bagerskih žlic, črpalkah za pesek in blato, mešalnih lopaticah, za varjenje krovnih slojev na trdih zvarih (UTP DUR 600) ali manganovem trdem jeklu (UTP BMC)
ter za podaljšanje življenjske dobe delov.
Varilne lastnosti
Elektroda UTP LEDURIT 60 ima odlične varilne lastnosti in zelo dobro odstranjevanje
žlindre. Enakomerna površina zvara z drobnimi luskami je v večini primerov primerna za
brušenje.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 933 235
3,2
3693 934 035
4,0
350
90 - 120
90
350
120 - 150
60
Elektroda UTP 8
UTP 8 Electrode
z bazičnim grafitnim plaščem
Področje uporabe
Elektroda UTP je primerna za hladno varjenje sive, temprane in jeklene zlitine ter za povezavo teh materialov z jeklom, bakrom in bakrovimi zlitinami, predvsem pri popravilih in
vzdrževanju.
Varilne lastnosti
Elektroda UTP 8 ima odlične varilne lastnosti. Njen tok, ki ga je mogoče zelo dobro nadzorovati, omogoča varjenje brez brizganja v vseh položajih in z najmanjšo porabo električne
energije. Zvar in prehodna mesta je mogoče piliti. Ni vžganih zarez, elektroda je zelo primerna za kombinirano varjenje s feronikeljsko elektrodo UTP 86 FN (legiranje iz elektrode UTP
8, polnjenje iz UTP 86 FN.)
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 912 530
2,5
300
60 - 80
268
7.12
Elektroda UTP GNX-HD
UTP GNX-HD Electrode
z bazičnim grafitnim plaščem
Področje uporabe
Elektroda UTP GNX-HD je primerna za popravljalno in zaključno varjenje ter navarjanje vseh
vrst litega železa, zlasti litega železa s kroglastim grafitom GGG 40 do GGG 70, sivih litin
GG 18 do GG 25 in mešanih povezav z jeklom ali nikljevimi zlitinami. Primerna za legiranje
iz elektrode tudi na starih litinah.
Varilne lastnosti in posebne lastnosti zvarov
Elektroda UTP GNX-HD ima odlične varilne lastnosti, miren in enakomeren tok brez brizganja in visoko talilno učinkovitost. Visoka tokovna obremenljivost zaradi dvokovinske strženske
žice.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Jakost toka
A
Teža
kg
Enota pakiranja
KOS/PAK
3693 922 530
2,5
3693 923 235
3,2
300
60 - 90
1
61
350
90 - 120
1
31
Varilna žica BÖHLER EMK 6
BÖHLER EMK 6 Welding Wire
masivna žična elektroda, nelegirana
Univerzalno uporabna bakrena žična elektroda, pri kateri pretvorba snovi poteka brez brizganja tako pod mešanimi plini, kot tudi pod CO2. Žična elektroda je primerna za varilne spoje v
proizvodnji kotlov, posod in konstrukcijski gradnji. Zaradi visoke tokovne obremenljivosti je
zelo ustreznatudi za varjenje debele pločevine. Nepobakrena različica te masivne žične
elektrode je na voljo tudi v višjekakovostni različici, ki je zasnovana za najmanjše brizganje
in največjo učinkovitost tudi pri visoki hitrosti podajanja žice. Takšne različice se uporabljajo
zlasti pri avtomatiziranem varjenju.
Za jekla z mejo elastičnosti do 420 N/mm².
Zaščitni plin: Argon +15–25 % CO2
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 700 8
0,8
15
3691 701 0
1,0
18
3691 701 2
1,2
18
3691 701 6
1,6
18
Varilna žica BÖHLER X 70-IG
BÖHLER X 70-IG Welding Wire
masivna žična elektroda, nizko legirana, visoka trdnost
Pobakrena žična elektroda za varjenje kaljenih fino-zrnatih jekel visoke trdnosti z najmanjšo
mejo elastičnosti do 690 N/mm². Elektroda BÖHLER X 70-IG zaradi natančnega dodatka zlitinskih mikroelementov ustvari zvar, ki je kljub visoki trdnosti zelo duktilen in odporen proti
razpokam. Udarna žilavost pri nizkih temperaturah do -50 °C.
Zaščitni plin: Argon +15–25 % CO2
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 721 2
1,2
18
7.13
Varilna žica BÖHLER DMO-IG
BÖHLER DMO-IG
masivna žična elektroda, nizko legirana, toplotno odporna
Masivna žična elektroda, pobakrena za varjenje v gradnji kotlov, tlačnih posod, cevovodov,
žerjavov in jeklenih konstrukcij. Kakovostni, obstojni in proti razpokam ter staranju odporni
zvari. Obstojnost pri temperaturah do -40 °C. Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih
temperaturah do +550 °C.
Odlična drsnost in aktivne lastnosti žične elektrode. Dobra oprijemljivost bakra glede na nizko skupno vsebnost. Zelo dobre varilne lastnosti in tok.
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 690 8
0,8
12,5
3691 691 0
1,0
18
3691 691 2
1,2
18
Varilna žica BÖHLER SAS 2-IG
BÖHLER SAS 2-IG Welding Wire
masivna žična elektroda, visoko legirana, nerjavna
Masivna žična elektroda za uporabo v vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste
in tudi jekla z višjo vsebnostjo vodika ter feritna jekla s 13 % deležem kroma, npr. v proizvodnji kemičnih aparatov in posod ter kemični, farmacevtski in celulozni industriji.
Odlična drsnost in aktivne lastnosti. Zelo dobre varilne lastnosti in tok. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C. Obstojnost pri temperaturah do -196°C.
Artikelnummer
3691 801 0
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
1
15
Varilna žica BÖHLER SAS 4-IG
BÖHLER SAS 4-IG
masivna žična elektroda, visoko legirana, nerjavna
Masivna žična elektroda za uporabo v vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste
in tudi jekla z višjo vsebnostjo vodika ter feritna jekla s 13 % deležem kroma, npr. v proizvodnji kemičnih aparatov in posod ter kemični, farmacevtski, umetnosvilni, tekstilni in celulozni
industriji.
Odlična drsnost in aktivne lastnosti. Zelo dobre varilne lastnosti in tok. Odpornost proti medkristalni koroziji do +400 °C. Obstojnost pri temperaturah do -120 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 811 0
1,0
15
3691 811 2
1,2
15
7.14
Varilna žica BÖHLER A 7-IG
BÖHLER A 7-IG
masivna žična elektroda, visoko legirana, posebna področja uporabe
Masivna žična elektroda za »črno-bele« spoje ter jekla, ki niso najbolj primerna za varjenje in
avstenitna manganova trda jekla. Zelo primerna za obstojne vmesne sloje pri trdih navarih.
Proti obrabi in koroziji odporni navari na tirnicah, delih kretnic in sedežih ventilov ter oklepi
za zaščito pred luknjami na strojih na vodni pogon. Lastnosti zvara: Sposobnost hladnega
strjevanja, zelo dobra odpornost proti nastajanju lukenj, odpornost proti razpokam, odpornost proti temperaturnemu nihanju, odpornost proti škajanju do +850 °C, majhna nagnjenost
k nastajanju sigma faze nad +500 °C. Obstojnost pri temperaturah do -110 °C. Možna je toplotna obdelava. Pri delovnih temperaturah nad +650 °C se je priporočljivo posvetovati s
proizvajalcem. Odlična drsnost in aktivne lastnosti. Zelo dobre varilne lastnosti in tok. Izdelek
je dovoljen za varjenje oklopnih jekel.
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 601 0
1,0
15
3691 601 2
1,2
15
Varilna žica UTP A DUR 650
UTP A DUR 650 Welding Wire
Področje uporabe
Elektroda UTP A DUR 650 se univerzalno uporablja za MAG-navarjanje na delih, ki so
podvrženi odrgninam in udarcem, npr. orodju za krpanje tirov, udarno-vrtalnih dletih, držaloh
za dleto, drobilnih kladivih, delih naprav za obdelavo kamenja, stiskalnih kalupih za izdelavo
brusilnih sredstev in krovnih slojih manganovih trdih jekel. Možna obdelava z brušenjem.
Varilne lastnosti in posebne lastnosti zvarov
Elektroda UTP A DUR 650 ima odlične varilne lastnosti, tali se enakomerno in fino
kapljičasto, žlindra pa dobro odstopa. Omogoča varjenje pri zelo majhni porabi električnega
toka (rezalni robovi). Toplotna odpornost do 550 °C
Artikelnummer
Ø
mm
Enota pakiranja
kg/ROL
3691 021 2
1,2
15
Varilna žica aluminij-magnezij R 6 M
R 6 M Aluminum-Magnesium Welding Wire
S-AlMg5
Odporna proti koroziji, primerna za eloksiranje in poliranje
Artikelnummer
Ø
mm
Območje topljenja
°C
Enota pakiranja
kg/ROL
4691 812 1
1,0
560 - 630
7
7.15
Volframove elektrode
Tungsten Electrodes
WC 20, siva
Za WIG-varjenje, plazemsko varjenje in plazemsko talilno varjenje za vse vrste jekel/legiranih jekel in aluminij.
Iz 98 % volframa, 2 % cerijevega oksida
Brez sevanja
Cerijev oksid ima podobne kemijske lastnosti kot radioaktivni torij
Odličen vžig – tudi pri topli elektrodi.
Visoka življenjska doba in dobra tokovna obremenitev – ceroksid je občutno prijaznejši do
okolja in zdravja kot radioaktivni torijev oksid
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
KOS
4693 990 010
1
175
1 / 10
4693 990 016
1,6
175
1 / 10
4693 990 024
2,4
175
1 / 10
4693 990 032
3,2
175
1 / 10
Volframove elektrode
Tungsten Electrodes
WT 20, rdeča
Za WIG-varjenje, plazemsko varjenje in plazemsko talilno varjenje za visoko legirana in nerjavna jekla pod enosmernim tokom.
Samo za varjenje pod enosmernim tokom.
Iz 98 % volframa, 2 % torijevega oksida
Pozor: radioaktivno! Izogibajte se uporabi!
Torijev oksid izboljša: vžig, življenjsko dobo, tokovno obremenitev
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
m
Enota pakiranja
KOS
4693 991 010
1,0
175
1 / 10
4693 991 016
1,6
175
1 / 10
4693 991 024
2,4
175
1 / 10
4693 991 032
3,2
175
1 / 10
Volframove elektrode
Tungsten Electrodes
Gold LARC
Kakovost po EN 26 848
Za aluminij in aluminijeve zlitine, aluminijev bron, magnezij in magnezijeve zlitine, nikelj in nikljeve zlitine
100 % brez sevanja, ni nevarnosti zaradi radioaktivnega sevanja, nezahteven prevoz in odstranjevanje ostankov
Za uporabo z enosmernim in izmeničnim tokom in vsemi običajnimi materiali.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
KOS
4693 992 016
1,6
175
1/10
4693 992 020
2,0
175
1/10
4693 992 024
2,4
175
1/10
4693 992 032
3,2
175
1/10
7.16
Varilna palica BÖHLER DMO-IG
BÖHLER DMO-IG Welding Rod
Palica WIG, nizko legirana, toplotno odporna (visoka trdnost)
Varilna palica WIG, pobakrena za varjenje v gradnji kotlov, tlačnih posod, cevovodov, žerjavov in jeklenih konstrukcij. Kakovostni, obstojni in proti razpokam ter staranju odporni zvari.
Obstojnost pri temperaturah do -30 °C. Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih temperaturah do +550 °C. Zelo dobre varilne lastnosti in tok.
Zaščitni plin: 100 % argon
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 111 610
1,6
1000
1 / 5 / 20
3691 112 010
2
1000
1 / 5 / 20
3691 112 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
3691 113 010
3
1000
1 / 5 / 20
3691 113 210
3,2
1000
1 / 5 / 20
Varilna palica BÖHLER SAS 2-IG
BÖHLER SAS 2-IG Welding Rod
Palica WIG, visoko legirana, nerjavna
Varilna palica WIG Uporaba v vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna
jekla s 13 % deležem kroma, npr. v proizvodnji kemičnih aparatov in posod, tekstilni in celulozni industriji ter barvarnah. Zelo dobre varilne lastnosti in tok. Odpornost proti medkristalni
koroziji do +400 °C. Obstojnost pri temperaturah do -196 °C.
Zaščitni plin: 100 % argon
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 221 610
1,6
1000
1 / 5 / 20
3691 222 010
2
1000
1 / 5 / 20
3691 222 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
3691 223 010
3,2
1000
1 / 5 / 20
Varilna palica BÖHLER SAS 4-IG
BÖHLER SAS 4-IG Welding Rod
Palica WIG, visoko legirana, nerjavna
Varilna palica WIG Uporaba v vseh industrijskih branžah, kjer varijo jekla iste vrste ter feritna
jekla s 13 % deležem kroma, npr. v proizvodnji kemičnih aparatov in posod, tekstilni in celulozni industriji, barvarnah ter proizvodnji pijač in umetnih smol. Zaradi dodatka molibdena je
primerna tudi za medije, ki vsebujejo kloride. Zelo dobre varilne lastnosti in tok. Odpornost
proti medkristalni koroziji do +400 °C.
Zaščitni plin: 100 % argon
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 241 210
1,2
1000
1 / 25
3691 241 610
1,6
1000
1 / 25
3691 242 010
2
1000
1 / 25
3691 242 410
2,4
1000
1 / 25
3691 243 010
3,2
1000
1 / 25
7.17
Varilna palica BÖHLER FFB-IG
BÖHLER FFB-IG Welding Rod
Palica WIG, visoko legirana, obstojna proti vročini
Varilna palica WIG za proti vročini odporna valjana, kovana in lita jekla, npr. v toplotnih obdelovalnicah, kalilnicah, gradnji parnih kotlov ter naftni in keramični industriji.
Avstenitni čisti zvari. Priporočena pri uporabi z oksidirajočimi plini ter plini z visoko vsebnostjo dušika in nizko vsebnostjo kisika. Varilne spoje na proti vročini odpornih kromovih, silicijevih in aluminijevih jeklih, ki so izpostavljena žveplenim plinom, je treba zvariti z elektrodo
BÖHLER FOX FA oz. BÖHLER FA-IG. Odpornost proti škajanju do +1200 °C. Obstojnost pri
temperaturah do -196°C.
Zaradi nevarnosti povečanja krhkosti se je priporočljivo izogibati temperaturam med
+650–900 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 302 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
Varilna palica aluminij-silicij S 6
S 6 Aluminum-Silicone Welding Rod
S-AlSi5
Redko nastajanje razpok na zvarih, okvirji, armature, ojačevalna rebra
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Območje topljenja Enota pakiranja
°C
dag
2694 784 602
2,0
1000
570 - 630
1 / 250
2694 784 603
3,0
1000
570 - 630
1 / 250
Varilna palica BÖHLER BW VII
BÖHLER BW VII Welding Rod
Palica za avtogeno varjenje, nelegirana
Pobakrena, nelegirana palica za plinsko varjenje varilnih spojev z običajno obremenitvijo za
jekla do tipa S275JR. Tekoča talina.
Za jekla z mejo elastičnosti do 235 N/mm².
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 512 010
2
1000
1 / 25
3691 512 510
2,5
1000
1 / 25
3691 513 210
3,2
1000
1 / 25
3691 514 010
4
1000
1 / 25
7.18
Varilna palica BÖHLER BW VII
BÖHLER BW XII Welding Rod
Palica za avtogeno varjenje, nelegirana
Palica BÖHLER BW XII je pobakrena palica za plinsko varjenje z dodatkom niklja za
kakovostnejše varilne spoje v proizvodnji parnih kotlov in posod za jekla do tipa S275JR oz.
pločevine za kotle do tipa P265GH. Zaradi goste taline, preprostega nadzora žlindre in dobre
premostitve špranj je obdelava varilne palice preprosta. Talina je odporna proti pregretju, če
varimo s prevročim plamenom.
Za jekla z mejo elastičnosti do 275 N/mm².
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 522 010
2
1000
1 / 25
3691 522 510
2,5
1000
1 / 25
3691 523 210
3,2
1000
1 / 25
Varilna palica BÖHLER DMO
BÖHLER DMO Welding Rod
Palica za avtogeno varjenje, nizko legirana, toplotno odporna
Pobakrena, legirana molibdenova palica za plinsko varjenje je primerna za varjenje cevi, ki
morajo ustrezati strožjim zahtevam. Gosta talina. Dovoljena za dolgoročno uporabo pri delovnih temperaturah do +500 °C.
Za jekla, ki so odporna proti vročini.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
3691 012 010
2,0
1000
1 / 25
3691 012 510
2,5
1000
1 / 25
3691 013 210
3,2
1000
1 / 25
Medeninasta palica za spajkanje S 2
S 2 Brass Solder Welding Rod
SL-CuZn38
Preprosto oblikovanje, brez por, primerna za bron, jeklo, sivo litino, propelerje, armature,
odporna na morsko vodo
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Območje topljenja Enota pakiranja
°C
dag
2694 784 202
2,0
500
870 - 890
1 / 250
2694 784 203
3,0
500
870 - 890
1 / 250
2694 784 204
4,0
500
870 - 890
1 / 250
7.19
Medeninasta palica za spajkanje S 21
S 21 Brass Solder Welding Rod
SL-CuZn40
Dobra sposobnost premoščanja špranj, primerna za Ms-varilne spoje, spajkanje jekla
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Območje topljenja Enota pakiranja
°C
dag
2694 784 212
2,0
1000
880 - 900
1 / 250
2694 784 213
3,0
1000
880 - 900
1 / 250
Srebrni lot
BrazeTec 5600
Brazetec 5600
Materiali: za poljubna jekla, baker, bakrove zlitine, nikelj in nikljeve zlitine
Področje uporabe: spoji z delovno temperaturo do 200 °C.
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Območje topljenja Enota pakiranja
°C
dag
2694 784 522
2
500
620 - 655
1 / 100
2694 784 523
3
500
620 - 655
1 / 100
Trda medeninasta spajka Drill 900
900 Brass Brazing Metal Drill
L-CuZn39Sn, polnilo: tip FH21
Stružen medeninast lot s talilom za raznovrstno uporabo z medenino, bakrom, jeklom in pocinkanim jeklom
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
dag
2694 784 825
2,5
500
1 / 250
2694 784 835
3,5
500
1 / 250
Vsebina
l
Delujoče v temperaturnem območju
°C
F 2: za baker in bakrene
zlitine
0,5
800 - 1100
2694 788 502
F 500: večnamenski
0,5
550 - 800
2694 788 602
F 6: za aluminij in aluminijeve zlitine
0,5
500 - 700
Talilo
Fluxing Agent
Varilni prah in prah za trdo spajkanje
Artikelnummer
2694 788 202
7.20
Izvedba
Spajkalnik
Electric Soldering Irons
Fini spajkalnik
Zmogljive naprave za spajkanje s posebno kratkim razmakom med koncem ročaja in konico
za spajkanje. Glede na zmogljivost se naprava uporablja za popravila na vezjih ali manjših
ožičenjih (15 W), pa tudi za srednje veliko spajkanje na stikalih, razdelilnikih in vezjih (25 W).
Artikelnummer
Izvedba
Učinek
W
Čas segrevan- Temperatura
ja
°C
s
Teža
g
2694 382 15
s konico za spajkanje 0162BD
15
60
bis 350
270
2694 382 25
s konico za spajkanje 0172BD
25
60
bis 450
280
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
za fine spajkalnike
Konica za spajkanje 2694 382 151 za spajkalnik 2694 382 15
Konica za spajkanje 2694 382 251 za spajkalnik 2694 382 25
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
Steblo-Ø
mm
Vrh-Ø
mm
2694 382 151
0162BD, konica
svinčnika
56
6,0
1,1
2694 382 251
0172LD, prirezana
pod kotom 45°
60
7,5
4,1
Spajkalnik, univerzalni
Universal Soldering Irons
Zanesljiva univerzalna naprava za spajkanje s praktičnim, natičnim zaščitnim obročem. Primerna za raznoliko uporabo, npr. v telekomunikacijki in televizijski tehniki, elektroniki in laboratoriju.
Artikelnummer
2694 382 30
Izvedba
Učinek
W
s konico za spajkanje 0032KD
Čas segrevan- Temperatura
ja
°C
s
30
120
Teža
g
bis 380
80
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
za univerzalne spajkalnike
Ravna nadomestna konica v obliki dleta.
Artikelnummer
2694 382 31
Izvedba
Širina rezila
mm
Dolžina
mm
Steblo-Ø
mm
0032KD, dletasta
3,1
67
5
7.21
Spajkalnik
Electric Soldering Irons
Kompaktni spajkalnik
Zmogljivi spajkalniki za univerzalno uporabo v delavnici z bruniranimi kovinskimi deli,
ročajem iz umetne mase ter konicami z bakrenim robom. Standardni tip za spajkanje majhnih, srednjih in velikih prerezov.
Artikelnummer
Izvedba
Učinek
W
Čas segrevan- Temperatura
ja
°C
s
Teža
g
2694 380 050
s konico za spajkanje 0052JD
50
180
bis 400
160
2694 380 080
s konico za spajkanje 0082JD
80
180
bis 410
220
2694 380 150
s konico za spajkanje 0152JD
150
180
bis 450
245
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
za kompaktne spajkalnike
Konica za spajkanje 2694 381 050 za spajkalnik 2694 380 050
Konica za spajkanje 2694 381 080 za spajkalnik 2694 380 080
Artikelnummer
Izvedba
Širina rezila
mm
Dolžina
mm
Steblo-Ø
mm
2694 381 050
0052JD, dletasta,
prirezana pod kotom 45°
3,1
75
5,0
2694 381 080
0082JD, dletasta,
prirezana pod kotom 45°
4,8
110
7,8
Spajkalnik
Electric Soldering Irons
Industrijski spajkalnik
Zmogljivi spajkalniki za univerzalno uporabo v delavnici z bruniranimi kovinskimi deli,
ročajem iz umetne mase ter konicami z bakrenim robom. Standardni tip za spajkanje majhnih, srednjih in velikih prerezov.
Artikelnummer
Izvedba
Učinek
W
Čas segrevan- Temperatura
ja
°C
s
Teža
g
2694 380 200
s konico za spajkanje 0202MZ,
ponikljano
200
300
bis 470
550
2694 380 300
s konico za spajkanje 0302MZ,
ponikljano
300
300
bis 470
870
Dolžina
mm
Dolžina stebla
mm
Steblo-Ø
mm
Vrh-Ø
mm
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
za industrijske spajkalnike
Izvedba: Konica za spajkanje brez škaje.
Artikelnummer
Izvedba
2694 381 200
0202MZ, dletasta, ponikljana
115
70
13,8
18
2694 381 300
0302MZ, dletasta, ponikljana
120
74
19,6
25
7.22
Komplet za plinsko spajkanje
Gas Solder Set
Plinski spajkalnik Independent s konicami za spajkanje, antistatičen in piezoelektričen.
Osnovni komplet vsebuje: Plinski spajkalnik s konicami za spajkanje 1,0 + 2,4 mm, odlagalni
obroč, čistilna gobica in posoda za gobico v etuiju iz umetne mase.
Profesionalni komplet vsebuje še: Konice za spajkanje 3,2 + 4,8 mm, gorilna šoba, šoba za
vroči plin, žarilni noč, reflektorska pločevina šobe za vroči plin za krčenje krčnih cevi.
Artikelnummer
Izvedba
Učinek
W
Čas segrevan- Temperatura
ja
°C
s
Teža
g
2694 370 000
Osnovni komplet
15 - 75
46
- 580
73
2694 370 002
Osnovni komplet
25 - 130
50
- 580
121
2694 370 001
Profesionalni
komplet
15 - 75
46
- 580
73
2694 370 003
Profesionalni
komplet
25 - 130
50
- 580
121
Plinska za plinsko spajkanje
Gas Solder Cartridge
Univerzalni plin Twist
Plinska kartuša za ERSA plinski komplet Independent
100% butan
Artikelnummer
Vsebina
ml
2694 370 004
100
Spajkalna postaja, analogna
Analog Soldering Station
Kompaktna, priročna postaja s 60 W spajkalniki. Odlagalna površina s premično posodo za
gobico in preprosto zamenljivimi konicami za spajkanje. Brezstopenjska regulacija delovne
temperature med 150 °C in 450 °C.
Spajkalnik Basic Tool 60 – 0670CDJ s konico za spajkanje 0832CDLF in odlagalnim stojalom 0A41
Artikelnummer
2694 395 60
Oznaka
Učinek
W
Čas segrevanja
s
Teža
kg
ANALOG 60
60
60
60
7.23
Spajkalna postaja, digitalna
Digital Soldering Station
Kompaktna, priročna postaja z 80 W spajkalniki in preprosto zamenljivimi spajkalnimi konicami. Sposobnost močnega segretja, popolnoma antistatična odlagalna površina in zamenljive
konice za spajkanje. Sistem za regulacijo temperature (50–450 °C) zagotavlja natančno nastavitev in odčitavanje s pomočjo prikazovalnika ciljne in dejanske temperature. Upravljalni
elementi so na sprednji strani naprave in zagotavljajo udobno uporabo.
Spajkalnik Power Tool – 0840CDJ, konica za spajkanje 0842CDLF, odlagalna površina
0A42 z gobico in sprejemom 0A08MSET
Artikelnummer
2694 395 80
Oznaka
Učinek
W
Čas segrevanja
s
Teža
g
DIGITAL 2000 A
80
40
50
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
dletaste
Nadomestne konice za spajkalno postajo ERSA
Artikelnummer
Izvedba
Širina rezila Debelina remm
zila
mm
2694 395 601
0832CD
2,2
2694 395 603
0832ED
3,2
2694 395 801
0832KD,
podaljšane
2,2
Dolžina
mm
Steblo-Ø
mm
Dolžina stebla
mm
1
46
8,5
27,5
1
46
8,5
27,5
1
55
8,5
27,5
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
konica svinčnika
Nadomestne konice za spajkalno postajo ERSA
Artikelnummer
Izvedba
Vrh-Ø
mm
Dolžina
mm
Steblo-Ø
mm
Dolžina stebla
mm
2694 395 602
0832BD
1
46
8,5
27,5
2694 395 802
0832SD,
podaljšane
0,8
55
8,5
27,5
7.24
Plinski gorilnik za spajkanje
Gas Blowtorch
Ročni spajkalnik moderne oblike s funkcijskim ročajem. Za mehko in trdo spajkanje, nagrevanje, upogibanje in številna podobna dela v industriji in obrti. Pripravljenost na takojšnjo
uporabo, možnost natančne nastavitve in enoročnega upravljanja nastavitvena gumba.
Artikelnummer
Izvedba
Poraba plina
g/h
2694 362 1
Soudogaz X 2000 + X 1550
120
2694 362 11
Soudogaz X 2000 PZ + X 1700
120
2694 362 110
TH 2000 + X 1700 + kartuša CG 1750
175
2694 362 2
Fini gorilnik X 1650
30
2694 362 3
Ploščati gorilnik XP 1650
140
Plinska za plinsko spajkanje
Gas Solder Cartridge
Z zmesjo butana in propana
Artikelnummer
Oznaka
za
Vsebina
g
2694 362 6
Vtična kartuša C 206 GLS Ročni spajkalniki X 2000
190
2694 362 60
Kartuša z navojnim nastavRočni spajkalniki TH 2000
kom ventilom CG 1750
175
Pištole za spajkanje, električne
Electric Soldering Guns
Konica za spajkanje brez škaje za spajkanje do 12 mm². Zelo dobra osvetlitev skoraj brez
sence zaradi dveh vgrajenih običajnih nizkovoltnih lučk 6 V/1,2 W. Segretje v samo 6 sekundah.
Artikelnummer
Učinek
W
Čas segrevanja
s
Teža
g
2694 401 060
50
6
700
2694 401 100
80
6
1000
7.25
Nadomestne spajkalne konice
Replacement Solder Tips
za električne spajkalne pištole
Brez škaje.
Artikelnummer
Izvedba
2694 406 100
Spajkalna konica 100WB, 80 W
2694 406 060
Spajkalna konica 60WB, 50 W
2694 409 100
Konica za taljenje H, 80 W
2694 408 100
Rezalni lok R, 80 W
2694 407 100
Rezalna konica C, 80 W
Sesalna črpalka za odspajkanje VAC X
VAC X Desoldering Pump
Antistatična odspajkalna črpalka z ogrodjem iz umetne mase
Odspajkalne naprave VAC X imajo visoko sesalno moč, pri odspajkanju pa ne prihaja do odboja. Antistatična zasnova naprav omogoča odspajkalna dela na elementih, ki so
elektrostatično ogroženi.
Dolge in tanke konice omogočajo delo tudi na tankih prevodnih ploščah.
Artikelnummer
Volumen sesanja
cm³
2694 385 002
11,3
Weichlote
Weichlote
Feinstlötungen, hervorragende Benetzung, relativ warmfest, Nahrungsmittelindustrie
Zu lötende Grundwerkstoffe: Cu, Ms, Rg, St, CrNi St.
Artikelnummer
2694 784 702
Oznaka
Soldamoll 220 /
S-Sn96Ag4
Ø
mm
2
Območje topl- Delavna temjenja
peratura
°C
°C
221
270
Teža
g
250
Mehke spajke za sanitarno in ogrevalno opremo
Soft Solders for Plumbing and Heating Applications
Brez talila ustreza predpisom Avstrijskega združenja za področje plina in voda (ÖVGW)
Silox 260 (S-Sn97Cu3): Mehke spajke za bakrene cevovode na sanitarnem področju. Dovoljene za pitno vodo in solarne kolektorje do temperature mirovanja 200 °C in tlaka 6 barov.
Soldamoll 220 (S-Sn97Ag3): Mehke spajke za napeljave s pitno in toplo vodo in ogrevanje.
Odpornost proti vroči vodi do 110 °C.
Artikelnummer
2694 784 701
7.26
Oznaka
Silox 260 / SSn97Cu3
Ø
mm
2,0
Območje topl- Delavna temjenja
peratura
°C
°C
230 - 250
300
Teža
g
250
Mehke spajke S-Pb60Sn40 (spajkanje cevi)
S-Pb60Sn40 Soft Solders (Fluxed Core Solders)
napolnjeni z aktiviranim kolofonijem KAP-T
Za kable, pločevinaste dele
40 % delež kositra
Artikelnummer
Oznaka
Ø
mm
Območje topl- Delavna temjenja
peratura
°C
°C
Teža
g
2694 785 102
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
2694 785 105
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
500
2694 785 110
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
1000
2694 785 150
S-Pb60Sn40
1,5
183 - 235
230
250
2694 785 151
S-Pb60Sn40
1,5
183 - 235
230
1000
2694 785 202
S-Pb60Sn40
2,0
183 - 235
230
250
2694 785 210
S-Pb60Sn40
2,0
183 - 235
230
1000
2694 785 310
S-Pb60Sn40
3,0
183 - 235
230
1000
250
Mehke spajke, brez svinca S-Sn99Cu1 (spajkanje
S-Sn99Cu1 Lead-Free Soft Solders (Fluxed Core Solders)
napolnjeni s kolofonijem
Spajkalne žice z 2,5 % deležem talila (po 1.1.2./DIN EN 29454-1) za ročno spajkanje v elektrotehniki in elektroniki.
Artikelnummer
Oznaka
Ø
mm
Območje topl- Delavna temjenja
peratura
°C
°C
Teža
g
2694 784 550
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
250
2694 784 553
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
500
2694 784 556
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
1000
2694 784 551
Silox 227 / SSn99Cu1
1,5
227
280
250
2694 784 557
Silox 227 / SSn99Cu1
1,5
227
280
1000
2694 784 552
Silox 227 / SSn99Cu1
2,0
227
280
250
2694 784 558
Silox 227 / SSn99Cu1
2,0
227
280
1000
2694 784 559
Silox 227 / SSn99Cu1
3,0
227
280
1000
Talilo za sanitarno in ogrevalno opremo
Fluxing Agent for Plumbing and Heating Applications
Degufit 3000
Za pazljivo spajkanje.
Vodotopne.
Ustreza predpisom Avstrijskega združenja za področje plina in voda (ÖVGW)
DIN EN 29454-1 – 3.1.1.
Artikelnummer
2694 784 700
Območje topljenja
°C
Vsebina
g
230 - 250
250
7.27
Kositer za spajkanje v obliki palic
Solder Bars
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
Enota pakiranja
kg
2694 786 33
35% S-Pb 65 Sn 35
400
1 / 25
2694 786 40
40% S-Pb 60 Sn 40
400
1 / 25
2694 786 50
50% S-Pb 50 Sn 50
400
1 / 25
2694 786 60
60% S-Sn 60 Pb 40
400
1 / 25
2694 786 100
100% Sn
400
1 / 25
Spajkalna tekočina
Soldering Fluid
Po standardu DIN 8511 F-SW11, talilo za mehko spajkanje titan-cinkove pločevine, pocinkanih ali pokositrenih železnih pločevin.
Artikelnummer
Uporaba
Vsebina
l
2694 788 801
univerzalni
0,7
2694 788 802
za nerjavno jeklo
1
Čopič za spajkalno tekočino
Soldering Fluid Brush
Ročaj iz pocinkane pločevine.
Svetle ščetine.
Artikelnummer
2695 150 001
Širina
mm
Dolžina
mm
10
123
Spajkalna mast v pločevinkah
Canned Soldering Paste
Po standardu DIN 8511, talila za splošna spajkalna dela
Artikelnummer
Teža
g
2694 791 100
100
2694 791 250
250
7.28
Masa za mehko spajkanje v pločevinki
Soft Solder Spools
Po standardu DIN 8511 F-SW21, spajkanje in cinkanje, L-PbSn40
Artikelnummer
2694 792 250
Izvedba
Teža
g
L-Pb Sn 40
250
Salmiak spajkalni kamen
Soldering Stones
Za čiščenje bakrenih konic za spajkanje
Artikelnummer
2694 793 000
Širina
mm
Višina
mm
Dolžina
mm
45
20
65
Sponke za spajkanje
Soldering Terminals
Za hitro napenjanje in spenjanje
Iz stisnjene jeklene pločevine
Artikelnummer
Dolžina
mm
Razpon
mm
2694 688 110
110
30
2694 688 155
155
50
Varilni in rezalni gorilnik
Welding and Cutting Torch
Standardne kasete
Komplet varilnega in spajkalnega gorilnika OPTAL 90 v jekleni kaseti:
Ročaj s priključki za cevi in hitre spojke
Rezalni nastavek 80° z ročičnim ventilom
3 obročne šobe HA 13, 5–150 mm
Voziček za gorilnik z vpenjalnim obročem
Šestilo
Komplet za čiščenje šob
Ključ za gorilnik
10 nadomestnih O-obročev
Artikelnummer
Izvedba
2693 552 6
6 varilnih nastavkov 0,5–14 mm
2693 552 8
8 varilnih nastavkov 0,5–30 mm
7.29
Ročaj
Grip
Optal 90
S hitro spojko in priključki za cevi Priključek za kisik po 3 × G 1/4 RH. Priključek za plin na
gorilniku po ÖNORM M 7871-A1-9 × G 3/8 LH ÖNORM: M 7871-A1
Artikelnummer
Oznaka
2693 550 0
Ročaj, vklj. s cevnim priključkom
Rezalni vložek
Cutting Insert
Optal 90
Rezalni nastavki z gorilno glavo pod kotom 80° ali 0° Ventil za rezalni kisik se optimalno odpira in zagotavlja natančno doziranje po celotnem predelu. To pripomore k varnemu in
natančnemu vodenju.
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
2693 551 01
Ventil za dvig, upognjen 80°
470
2693 551 02
Ventil za dvig, raven
490
Šobe za ročno rezanje, acetilen
Acetylene Hand Cutting Nozzles
Dvodelen – preprosto čiščenje
Samodejno centriranje – lep, stabilen plamen
Kratka zasnova – primeren tudi za rezanje v omejenih prostorskih razmerah
Artikelnummer
Območje rezanja
mm
Pritisk acetilena
bar
Poraba acetilena Kapaciteta rezanja
m³/h
mm/min
2693 551 000
3-8
0,3 - 0,8
0,35
625 - 500
2693 551 001
5 - 25
0,3 - 0,8
0,40
625 - 300
2693 551 002
25 - 50
0,3 - 0,8
0,60
325 - 255
2693 551 003
50 - 150
0,3 - 0,8
0,80
255 - 90
Šobe za glajenje stikov, acetilen
Acetylene Gouging Nozzles
Visoka stabilnost plamenov
Močan plamen omogoča hiter začetek
Kratka šoba omogoča dobro dosegljivost mesta za popravilo.
Hitro odstranjevanje
Artikelnummer
Območje re- Pritisk acetile- Poraba acetilezanja
na
na
mm
bar
m³/h
Širina reza
mm
Kapaciteta rezanja
mm/min
2693 551 004
4-6
0,3 - 0,8
1,6 - 2,2
5-8
400 - 1400
2693 551 005
5-8
0,3 - 0,8
1,1 - 1,6
7 - 10
400 - 1400
7.30
Varilni in rezalni gorilnik
Welding and Cutting Torch
Posamezni deli in dodatna oprema
Artikelnummer
Oznaka
2693 551 11
Voziček za gorilnik z vpenjalnim obročem
2693 551 3
Komplet za čiščenje šob, 0,7–3,4/10 igel
2693 550 01
Nadomestna hitra spojka
2693 550 9
Tesnilni obročki za vložke, 10 kos.
2693 551 13
Rezalni opornik, celoten
2693 551 2
Šestilo, celotno
Varilni vložki
Welding Inserts
Standardna oblika
Običajna oblika.
Artikelnummer
Območje varjenja
mm
Velikost
Poraba zraka
l/h
2693 550 1
0,5 - 1
1
80
2693 550 2
1,0 - 2
2
160
2693 550 3
2,0 - 4
3
315
2693 550 4
4,0 - 6
4
500
2693 550 5
6,0 - 9
5
800
2693 550 6
9,0 - 14
6
1250
2693 550 7
14,0 - 20
7
1800
2693 550 8
20,0 - 30
8
2500
Območje varjenja
mm
Velikost
Poraba zraka
l/h
2693 556 19
1-2
2
160
2693 556 29
2-4
3
315
2693 556 39
4-6
4
500
Območje varjenja
mm
Velikost
Poraba zraka
l/h
2-4
3
315
Varilni vložki
Welding Inserts
Gorilni vložki 90°
Upognjeni, posebni nastavki za inštalaterje.
Artikelnummer
Varilni vložki
Welding Inserts
Gorilni vložki 160°
Upognjeni, posebni nastavki za inštalaterje.
Artikelnummer
2693 556 2
7.31
Varilni vložki
Welding Inserts
upogljivi varilni vložki
Upogniti jih je mogoče v želeno obliko.
Artikelnummer
Območje varjenja
mm
Velikost
Poraba zraka
l/h
2693 556 91
1-2
2
160
2693 556 92
2-4
3
315
2693 556 93
4-6
4
500
Varilni vložki
Welding Inserts
večplamenski nagrevalni vložki
Snopasti gorilnik za acetilen je primeren zlasti za izravnavanje, upogibanje in nagrevanje.
Artikelnummer
Poraba acetilena
l/h
Delovni tlak
bar
Poraba zraka
l/h
2693 554 5
720
2,5
800
2693 554 6
1125
2,5
1250
2693 554 7
1620
2,5
1800
2693 554 8
2250
2,5
2500
Redukcijski ventil
Pressure reducer
za varjenje, rezanje, segrevanje
Redukcijski ventil ima velik vhodni predel, ki prenese tudi močne tlačne sunke.
Filter odstrani nečistoče iz plinov.
Če tlak preseže določeno vrednost, se odpre varnostni profil, da lahko nadtlak uhaja.
Če tlak v nizkotlačni komori naraste tako hitro, da varnostni ventil ne zadostuje za izpuščanje
nadtlaka, se ob vrednosti 30 barov membrana razpoči, in tlak lahko uhaja skozi odprtine v
ohišju.
Ustreza standardu ÖNORM EN ISO 2503 (EN 585) in je preizkušen s strani Zveznega urada
za raziskovanje in preizkušanje materialov (BAM).
Vključno z zaščitnim pokrovom iz udarno odpornega materiala
Artikelnummer
Izvedba
Delovni tlak
bar
Izhod
Vhod
2693 556
Acetilen
1,5
10 x G 3/8" LH
Vpenjalni lok
2693 555
Argon, CO2
30 l/min
6,3 x G 1/4"
W 21,8 x 1/14"
2693 554
Kisik
10
6,3 x G 1/4"
G 3/4"
7.32
Redukcijski ventil
Pressure reducer
Centralni filter (regulacijski vstavek) v preverjeni bločni izdelavi.
Dolga življenjska doba
Enostavno vzdrževanje zaradi centralnega regulacijskega vstavka.
Visoka zmogljivost
Stabilna regulacija
Zalo dobro razmerje med ceno in kakovostjo
Manometer v varnostni različici
Odporen na nizke temperature
2693 202: Odobritev izdelave in oznaka Zveze poklicnih in poslovnih združenj (BG).
Artikelnummer
Izvedba
Delovni tlak
bar
Izhod
Vhod
2693 202
Acetilen
1,5
AG 3/8" LH
Ločni priključek
2693 203
Žlahtni plini, ogljikov
dioksid
24 l/min
AG 1/4" RH
W 21,8 x 1/14" RH
2693 201
Kisik
10
AG 1/4" RH
G 3/4" RH
Manometer
Manometer
ø 50 mm, priključni navoj G 1/4"
Artikelnummer
2693 560 1
Izvedba
Delovni tlak
bar
Kisik
0 - 16,0
2693 560 125
Acetilen
0 - 2,5
2693 560 140
Acetilen
0 - 40,0
2693 560 2
Kisik
0 - 315,0
2693 560 3
Argon, CO2
32 l/min
Manometer
Manometer
ø 63 mm
Varnostni manometer z razbremenilno odprtino za tlak na zadnji strani,
skladen s standardom EN 562
Artikelnummer
Izvedba
Delovni tlak
bar
2693 202 1
Acetilen
0 - 2,5
2693 202 2
Acetilen
0 - 40,0
2693 203 1
nevtralni
0 - 16,0
2693 203 2
nevtralni
0 - 315,0
2693 201 1
Kisik
0 - 16,0
2693 201 2
Kisik
0 - 315,0
7.33
Varnostni pokrovčki za manometer
Manometer Protection Caps
za redukcijske ventile
Artikelnummer
Oznaka
2693 560 4
Zaščitni pokrovček za manometer
Varnostni lok za manometer
Manometer Protection Caps
za redukcijske ventile DIN
Artikelnummer
2693 208 001
za kisik
modra
2693 208 002
za acetilen
rumena
2693 208 003
za argon
siva
Priključna tesnila, umetna masa
Plastic Connection Seals
za redukcijske ventile
K varnosti pri ravnanju s plini pripomore neoporečna zatesnitev.
Artikelnummer
Izvedba
Material
Zunanji-Ø Notraji premm
mer-Ø
mm
Debelina
mm
Enota pakiranja
KOS
2693 557 8
Acetilen
Gummi für
Azetylen
16
2693 557 10
Kisik
Teflon für
O2/Argon/
CO2
9
2
10
19
12
2
10
2693 557 3
für Manometer
Alu
10
5
2
10
Nepovratna varovala po EN 730-1
Anti-Kickback Devices as per EN 730-1
z zaporo proti povratnem udaru ognja
Za zaščito posameznih steklenic, odvzemnih mest in razdelilnih vodov.
Nepovratni plinski ventil
Ognjevarna zaščita iz sintranega krom-nikljevega jekla
Temperaturno voden nočni odklop
Artikelnummer
Izvedba
Norme
Izhod
Vhod
2693 559
Gorilni plin
A-1,5 / P-3 / M-5 /
H-5
G 3/8" LH
G 3/8" LH
2693 558
Kisik
O-10
G 1/4"
G 1/4"
7.34
Nepovratna varovala po EN 730-1
Anti-Kickback Devices as per EN 730-1
z zaporo proti povratnem udaru ognja
Za zaščito posameznih steklenic, odvzemnih mest in razdelilnih vodov.
Nepovratni plinski ventil
Plamenska zapora
Ognjevarna zaščita
Temperaturno voden nočni odklop
Filter za nečistoče za vse gorljive pline
Artikelnummer
Izvedba
Norme
Izhod
Vhod
2693 207
Gorilni plin
A-1,5 / P-3 / M-5 /
H-5
G 3/8" LH
G 3/8" LH
2693 206
Kisik
O-20
G 1/4" RH
G 1/4" RH
Avtogene cevi, visokotlačne
High-Pressure Autogenous Hoses
Dvojna cev
Cev za acetilen 9 × 3,5 mm in cev za kisik 6 × 5,0 mm.
Na obeh straneh nastavek in prekrivna matica 1/4" desno oz. 3/8" levo.
Cevi se dobavijo končane in konfekcionirane.
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
Enota pakiranja
KOS
2693 582 910
Cev, celotna
10
1
2693 582 915
Cev, celotna
15
1
2693 582 920
Cev, celotna
20
1
2693 582 925
Cev, celotna
25
1
Avtogene cevi, visokotlačne
High-Pressure Autogenous Hoses
Robustna, tlačno trdna cev za varjenje in kisikove napeljave. Za dissous plin acetilen je delovni tlak 10 barov. Za kisik je delovni tlak 20 barov.
Artikelnummer
Izvedba
Notraji premer-Ø
mm
Debelina
mm
Enota pakiranja
m/ROL
2693 580 10
Acetilen, s priključki
9
3,5
10
2693 580 15
Acetilen, s priključki
9
3,5
15
2693 580 20
Acetilen, s priključki
9
3,5
20
2693 580 25
Acetilen, s priključki
9
3,5
25
2693 582 10
Kisik, s priključki
6
5,0
10
2693 582 15
Kisik, s priključki
6
5,0
15
2693 582 20
Kisik, s priključki
6
5,0
20
2693 582 25
Kisik, s priključki
6
5,0
25
7.35
Dvojni izpustni ventili
Double Drain Valves
Za dvojni odvod z redukcijskega ventila.
Artikelnummer
Izvedba
Vhod
za Ø
mm
2693 562 7
Acetilen
G 3/8" LH
10,0
2693 562 8
Kisik
G 1/4"
6,3
Cevni nastavki s prekrivnimi maticami
Hose Grommets with Union Nuts
Artikelnummer
Vhod
za Ø
mm
2693 562 3
G 1/4"
6,3
2693 562 4
G 3/8" LH
10,0
Dvojni cevni nastavki
Double Hose Grommets
Artikelnummer
Izvedba
za Ø
mm
2693 562 5
Acetilen
10,0
2693 562 6
Kisik
6,3
Cevne spojke, ločljive
Detachable Hose Couplings
Artikelnummer
Izvedba
Vhod
za Ø
mm
2693 562 1
Acetilen
G 3/8" LH
10,0
2693 562 2
Kisik
G 1/4"
6,3
Dvojna cevna objemka
Hose Clamps
Artikelnummer
2693 563
7.36
za Ø
mm
16 - 21
Vžigalnik za plin
Gas Lighter
Vžigalnik za plin v obliki pištole
Vžigalnik za plin v obliki pištole iz pocinkane jeklene pločevine.
Artikelnummer
2694 680
2694 680 1
Oznaka
Dolžina
mm
Ø
mm
Pištola za vžig plina
-
-
Nadomestni kresilni kamni
5
2,6
Vžigalnik za plin
Gas Lighter
Vžigalnik za plin s stremenom
Vžigalnik za plin v obliki loka iz jeklene pločevine, črno lakiran.
Vžigalnik z valjasto pilo.
Artikelnummer
Oznaka
Dolžina
mm
Ø
mm
2694 679
Vžigalnik za plin s stremenom
-
-
2694 679 1
Nadomestni kresilni kamni
20
3
Voziček za jeklenke
Steel Bottle Trolley
za 2 × 50 l jeklenki
Kolo: čista guma, 390 × 80 mm, drsni ležaji
Artikelnummer
2693 585
Širina
mm
Teža
kg
760
26
7.37
Tkanina za zaščito pred vročino
Hitzeschutzgewebe
gotova blazinica
razvita za zaščito pred visokimi temperaturami (do 500 °C, za kratek čas do 600°C)
Odporna proti iskram, s kisikom obogatenim plamenom, brizganju kovine in tekoči kovini.
Siva tkanina je prilagodljiva, vendar ne oprijemljiva.
Na obeh straneh je prevlečena s poliuretanskim slojem, ki preprečuje drsenje (obstojnost do
200 °C).
Artikelnummer
Dolžina
mm
Širina
mm
Debelina
mm
Teža
g/m²
2694 794 001
500
500
1,5
1100
2694 794 002
1000
1000
1,5
1100
2694 794 003
2000
1000
1,5
1100
Držalo za elektrodo
Electrode Holder
Držalo za elektrode je popolnoma izolirano z ročno cevjo, ojačeno s steklenimi vlakni, za
večje temperaturne obremenitve.
Podstavek in ročica iz medeninaste litine.
Črna izolacijska lupina iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni.
Priključitev se opravi s pomočjo kabelskih čevljev.
Artikelnummer
Max. jakost toka
A
Dolžina
mm
Teža
g
2694 700 020
200
190
290
2694 700 030
300
215
380
2694 700 040
400
215
390
2694 700 060
600
240
500
Izolacija za cevi
Insulating Trays
Artikelnummer
za
A
2694 704 02
200
2694 704 04
300 - 400
2694 704 06
600
7.38
Klešče za CO2
CO2 Special Pliers
Nepogrešljive, patentirane večnamenske klešče s 4 funkcijami za MIG-/MAG-varilne naprave:
Za hitro in natančno rezanje varilne žice
Za hitro čiščenje zaščitne plinske šobe
Za hitro snetje zaščitne plinske šobe
Za odtegovanje in zategovanje električne šobe
Artikelnummer
za Ø
mm
2694 687 1
12 - 15
2694 687 2
15 - 18
Klešče za ozemljitvene kable
Underground Cable Pliers
Pocinkana jeklena pločevina.
Navedbe amperov se nanašajo 100 % vklopno dobo.
S premičnim kontaktnim vozičkom iz elektrolitskega bakra in močnimi torzijskimi vzmetmi.
Artikelnummer
Max. jakost toka
A
Razpon
mm
Dolžina
mm
2694 689 200
200
50
215
2694 689 400
400
60
225
2694 689 600
600
80
275
Spone za varjenje
Pole Welding Clamps
Z ročaji iz temprane litine
Priključna odprtina v zgornjem delu litine.
Artikelnummer
Max. jakost toka
A
Razpon
mm
Globina
krčenja
mm
Vrtina-Ø
mm
Teža
kg
400
150
80
10,5
780
2694 708
Varilno in spajkalno ogledalo
Welding and Checking Mirror
Mere zrcala: 80 x 70 mm
Artikelnummer
2694 560
2694 560 1
2694 561
Izvedba
Dolžina
mm
z jeklenim ročajem, togim
490
Nadomestne odsevne varilne plošče
0
Magnetna noga in gibljiva kovinska cev
500
7.39
Kladivo za odstranjevanje žlindre
Slag Hammers
iz jekla
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
Teža
g
2694 711
Čisto jeklo
300
430
2694 710
z lesenim ročajem
330
350
Varilna kreda
Welding Chalk
Kreda iz lojevca, kvadratna, naravno marmorirana, bela
Artikelnummer
Širina
mm
Višina
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
KOS
2696 900 800
10
10
100
12
2696 900 850
10
10
100
50
Mast za zaščito pred brizganjem
Anti-Spatter Grease
Za električno varjenje in varjenje z zaščitnim plinom, brez topila in brez vonja Ščiti gorilne
šobe in kontaktne konice. Preprečuje pregrevanje zaradi varilnih isker.
Artikelnummer
Teža
g
2694 793 001
450
7.40
Varilske rokavice
Welder's Glove
iz polnega usnja
Dlan iz polnega usnja
Hrbtišče roke in zavihek iz cepljenega usnja
Zaščitne rokavice
Artikelnummer
2694 658
Velikost
Dolžina
mm
10
pribl. 350
Varilske rokavice
Welder's Glove
iz ovčjega napa usnja
za argonsko varjenje in WIG-varjenje
Zavihek iz cepljenega usnja
Zelo mehke
Artikelnummer
2694 659
Velikost
Dolžina
mm
10
pribl. 350
Varilske rokavice
Welder's Glove
iz toplotno obstojnega cepljenega usnja s šivom Kevlar®
Rokavice iz toplotno obstojnega cepljenega usnja
Brez šiva med palcem in dlanjo
Podložene z moltonom
Artikelnummer
2694 654
Velikost
10
7.41
Varilski predpasnik
Welder's Apron
Iz usnja, z oprsnikom in hrbtnim pasom
Artikelnummer
Material
Širina
mm
Dolžina
mm
Debelina
mm
2694 667
Goveje krišpano usnje
800
1000
1,3
2694 666
Cepljeno goveje usnje
800
1000
1,6
Varilske gamaše
Welder's Leggings
Iz kromovega cepljenega usnja, zapiranje s pasovi
Artikelnummer
2694 666 1
Višina
mm
Enota pakiranja
PAR
400
1
Varilska zaščita za roke
Welder's Arm Guard
Iz kromovega cepljenega usnja, z zaščito za ramena in prsnim pasom ter pasom za zategnitev rokava
Artikelnummer
Izvedba
Dolžina
mm
2694 666 3
leva
700
2694 666 2
desna
700
7.42
Varilska zaščitna očala
Welder's Safety Goggles
iz najlona
Varilska očala iz najlona s stransko zaščito proti sipanju svetlobe, z nastavljivo dolžino
ročaja, velikim okvirjem z oblikovanim robom in nedrobljivimima stekloma po standardu DIN
A5, ki ju je mogoče po odvitju narebričenega vijaka preprosto zamenjati
EN 166
Artikelnummer
Izvedba
Varovalna podložka
2694 638
za brusilce
Ovalno steklo, kristalno
2694 639
za varilce
Ovalno steklo, zeleno DIN A5
Zaščitna očala
Safety Goggles
Model 2840
Sodobna, dodelana oblika
Zaščita za obrvi za večjo varnost
Polikarbonatni stekli zagotavljata dobro odpornost proti udarcem
3-stopenjsko nastavljiva dolžina loka
Individualno nastavljiv nagib stekel
Mehka zaključka loka
Izvrstna združljivost z maskami za zaščito pred trdnimi delci 3M
Proti praskam odporen premaz
Premaz, ki preprečuje rošenje
UV-zaščita
Artikelnummer
Enota pakiranja
KOS
Norme
Zaščitna očala 2840, prozorna
20
EN 166, EN 170
2694 203 008
Zaščitna očala 2841, siva
20
EN 166, EN 172
2694 203 009
Zaščitna očala 2842, rumena
20
EN 166, EN 170
2694 203 010
Zaščitna očala 2845, zelena IR-5
20
EN 166, EN 169, EN 170,
EN 171
2694 203 007
Oznaka
Varilska zaščitna očala
Welder's Safety Goggles, Folding
zložljiva
Preklopna varilska očala iz mehkega in stabilnega materiala z neposrednim zračenjem, nedrobljivima brezbarvnima stekloma v okvirju in preprostimi barvnimi zaščitnimi stekli v preklopnem delu, ki so primerna tudi za ljudi, ki nosijo očala z dioptrijo
EN 166
Artikelnummer
Izvedba
Varovalna podložka
2694 637
za varilce
znotraj kristalno, zunaj zeleno DIN A5
7.43
Zaščitna očala
Safety Goggles
Univerzalna brusilska očala, preprosta menjava varnostnih stekel s pomočjo navojnih okvirjev, nastavljiv gumijasti trak
EN 166
Artikelnummer
2694 646
Izvedba
Varovalna podložka
za brusilce
Okroglo steklo, brezbarvno
Varilska zaščitna očala
Welder's Safety Goggles
univerzalna izvedba
Preprosta menjava varnostnih stekel s pomočjo navojnih okvirjev, nastavljiv gumijasti trak
EN 166 DIN A5
Artikelnummer
Izvedba
Varovalna podložka
2694 642
za varilce
Okroglo steklo, zeleno DIN A5
Nadomestna stekla za varilska zaščitna očala
Replacement Lenses for Welder's Safety Goggles
okrogla oblika
Iz nedrobljivega gladkega varnostnega stekla
Artikelnummer
Barva
Izvedba
2694 651 3
jasna
okrogla
2694 651 44
zelena
okrogla, DIN A4
2694 651 45
zelena
okrogla, DIN A5
2694 651 46
zelena
okrogla, DIN A6
Nadomestna stekla za varilska zaščitna očala
Replacement Lenses for Welder's Safety Goggles
ovalna oblika
Iz nedrobljivega gladkega varnostnega stekla
Artikelnummer
Barva
Izvedba
2694 651 5
jasna
ovalna, desna
2694 651 51
jasna
ovalna, leva
2694 651 65
zelena
ovalna, desna, DIN A5
2694 651 651
zelena
ovalna, leva, DIN A5
2694 651 66
zelena
ovalna, desna, DIN A6
2694 651 661
zelena
ovalna, leva, DIN A6
7.44
Varilski ščitniki za roko
Welder's Handheld Face Shields
iz črno-sive umetne mase
Ravna oblika, globoka izvedba, brez stekel, EN 175.
Velikost stekel: 90 × 110 mm
Artikelnummer
2694 670 2
Širina
mm
Višina
mm
Teža
g
260
380
290
Varilski ščitniki za roko
Welder's Handheld Face Shields
iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
Robustna, praktična zasnova z izstopajočo zaščito za roke, odporen proti vremenskim vplivom, udarcem, lahek in brez stekel.
Velikost stekel: 90 × 110 mm
Artikelnummer
2694 671 1
Širina
mm
Višina
mm
Teža
g
250
450
480
Varilski ščitniki za roko
Welder's Handheld Face Shields
z nadzornim okencem
Iz izoliranih steklenih vlaken, ročaj s palčnim drsnikom za odpiranje okenca (velikost
40 × 110 mm), kovinska izvedba brez stekel, vendar z zaščitnim steklom v velikosti
40 × 110 mm.
Velikost stekel: 40 × 110, 90 × 110
Artikelnummer
2694 671 2
Širina
mm
Višina
mm
Teža
g
250
450
520
7.45
Varilska maska
Welder's Head Protection Shield
iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni
Odpornost proti vročini do pribl. 140 °C
Lahka, vendar stabilna izvedba, odporna proti udarcem in zlomom
Preprosta vgradnja stekel z notranje strani
Z brezstopenjsko nastavljivim trakom
Preizkušen in odobren skladno s standardom EN 175
Brez stekel
Velikost stekel: 90 × 110 mm
Artikelnummer
Oznaka
Teža
g
2694 672 2
Varilna maska
430
2694 672 21
Nadomestni varilni trakovi 10 kos.
-
Nadomestno steklo za varilsko masko
Replacement Glass for Welder's Protective Shield
Prvovrstno steklo, posamično preizkušeno, stalna absorpcija, nepregorno in oblikovno stabilno, prijetne sivo-zelene barve.
Artikelnummer
Izvedba
Širina
mm
Dolžina
mm
2694 673 095
DIN A 9
50
105
2694 673 099
DIN A 9
90
110
2694 673 091
DIN A 9
100
100
2694 673 105
DIN A 10
50
105
2694 673 109
DIN A 10
90
110
2694 673 101
DIN A 10
100
100
2694 673 115
DIN A 11
50
105
2694 673 119
DIN A 11
90
110
2694 673 111
DIN A 11
100
100
2694 673 125
DIN A 12
50
105
2694 673 129
DIN A 12
90
110
2694 673 121
DIN A 12
100
100
2694 673 139
DIN A 13
90
110
2694 673 209
DIN A 9S, zrcalni
90
110
2694 673 210
DIN A 10S, zrcalni
90
110
2694 673 211
DIN A 11S, zrcalni
90
110
2694 673 212
DIN A 12S, zrcalni
90
110
Nadomestno steklo za varilsko masko
Replacement Glass for Welder's Protective Shield
Zaščitno steklo, brezbarvno
Običajno steklo
Artikelnummer
Izvedba
Širina
mm
Dolžina
mm
2694 673 004
Običajno steklo
40
110
2694 673 005
Običajno steklo
50
105
2694 673 009
Običajno steklo
90
110
2694 673 001
Običajno steklo
100
100
2694 673 309
1.000-urno steklo
90
110
2694 673 301
1.000-urno steklo
100
100
7.46
Varilna čelada p550
p550 Welder's Helmet
Uporaba: MIG/MAG, elektrodno varjenje in WIG (AC/DC)
Regulator občutljivosti: Občutljivost senzorjev je mogoče prilagoditi varjenju in delovnim pogojem.
Stekelce za masko zagotavlja optimalno zaščito pred brizganjem in varilnim dimom. Zaradi
funkcije odpiralnega zamika je mogoče preklop s temnega na svetlo regulirati.
Teža: Zaradi optimalne razporeditve teže in udobnega nastavljivega traku je čelada zelo
udobna.
Stopnja zaščite: DIN9-DIN13 (temno stanje)
Zaščita pred UV/IR: Največja zaščita v svetlem in temnem stanju
Preklop s temnega na svetlo: Brezstopenjska nastavitev: 0,25–0,7 s
Mere zaslonske kasete: 90 × 110 × 9,5 mm
Mere vidnega polja: 50 × 100 mm
Oskrba z električno napetostjo: Sončne celice, 2 Li-bateriji 3 V, zamenljivi
Delovna temperatura: -10 °C do +70 °C
Dovoljenja: CE, ECS, ANSI, CSA, GOST-R, AS/NZS
Artikelnummer
Oznaka
Teža
g
2694 672 550
Varilna čelada optrel p550
495
2694 672 551
Stekelca za masko 5 kos.
-
2694 672 552
Notranja zaščitna stekelca 5 kos.
-
2694 672 554
Zaščitna kaseta
-
2694 672 555
Školjka čelade, zelena/črna
-
2680 991 – nadomestna baterija CR2032-3 V
Varilna čelada e640
e640 Welder's Helmet
Samodejna zatemnitev, visoka zaščita pred vročino in sevanjem, trajna zaščita pred UV- in
IR-sevanjem in udobno prenašanje
Večje vidno polje
Udobnejše prenašanje zaradi 15 % nižje teže
Dodatna zaščita pred praskami zaradi navznoter zamaknjenega stekelca za masko.
Samodejni način mirovanja
Za varjenje MIG/MAG, elektrodno varjenje, 90–200 A
Nastavitev stopnje zaščite – preklopljiva (10 ali 11)
Senzorsko delovanje – izstopni kot 60° oz. 120° (v zahtevnih položajih)
Artikelnummer
2694 672 32
Oznaka
Teža
g
optrel e640
460
7.47
Varilna čelada e670
e670 Welder's Helmet
Barvno obstojen filter
Velikost kasete/vidnega polja: 90 × 110 × 7 mm/50 × 100 mm
Zaščita za oči: Največja zaščita pred UV- in IR-sevanjem na vsaki zaščitni stopnji
Razvrstitev skladno s standardom EN379 1/1/1/2
Razvrstitev skladno s standardom EN175: B (120 m/s odbojnost)
Preklop s svetlega na temno:
0,180 ms pri sobni temperaturi
0,120 ms pri 55 °C
Preklop s temnega na svetlo:
0,35–0,6 s
0,1–0,35 s
Oskrba z energijo: sončne celice in baterije, vklop in izklop ni potreben
Možna naknadna namestitev dihalnega sistema, regulacija občutljivosti
Odpiralni zamik, brusilni način, varjenje v obrnjenem položaju
Stopnja zaščite 4/9 <13
Samodejno prepoznavanje stopnje zaščite (avto/ročno)
Upravljalni element zunaj čelade
Udoben naglavni trak
Nastavitev zajemnega kota (60° ali 120°)
Garancija: 3 leta (brez baterije)
Certifikati: CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R
Artikelnummer
2694 672 33
Oznaka
Teža
g
optrel e670
490
Varilna čelada e684
e684 Welder's Helmet
Samodejna zatemnitev, visoka zaščita pred vročino in sevanjem, trajna zaščita pred UV- in
IR-sevanjem in udobno prenašanje
Večje vidno polje
Udobnejše prenašanje zaradi 15 % nižje teže
Dodatna zaščita pred praskami zaradi navznoter zamaknjenega stekelca za masko.
Samodejni način mirovanja
za varjenje MIG/MAG (standardno in impulzno obločno), WIG (AC in DC), elektrodno varjenje, plazemsko rezanje, plamesnko varjenje, brušenje, 1,5–450 A
Brezstopenjska nastavitev zaščite (5 do 13)
Nastavitev zajemnega kota 60° ali 80° (v zahtevnih položajih)
Odpiralni zamik
Regulator občutljivosti
Brusilni način (stopnja zaščite 4)
Realističen prikaz barv
Zamenljive baterije za LCD-prikazovalnik
Artikelnummer
2694 672 34
7.48
Oznaka
Teža
g
optrel e684
500
Zaščitne čelade za varjenje – dodatna oprema
Welder's Protective Helmet - Accessories
Artikelnummer
Oznaka
2694 672 42
Naglavni trak Vizor za serijo e
2694 672 43
Stekelce za masko serije e, 58 kos.
2694 672 44
za e640, prosojno notranje stekelce, komplet 5 kosov
2694 672 46
Predpasnik Vizor, usnjen
2694 672 47
za e650, e670, e680, e684, prosojno notranje stekelce, komplet 5 kosov
2694 672 48
Čelni varilni trak 2 kos.
Zaščitne kape za varjenje
Welder's Protective Caps
Varilska zaščitna kapa Fronius ščiti glavo in vratni predel pred sevanjem in brizganjem,
100 % bombaž, pralna
Artikelnummer
Velikost
2694 672 557
57
2694 672 558
58
2694 672 559
59
2694 672 560
60
7.49
VarioStar 2500
VarioStar 2500
MIG/MAG, večstopenjski vklop do 250 A
Robustna zasnova, za tankopločevinske spoje, 2 valja za učinkovito odvijanje žice
Omrežna napetost +/-10 %, 50/60 Hz: 3 x 230 V/400 V
Cos phi: 0,95
Območje varilnega električnega toka: 25–250 A
Število stikalnih stopenj: 10
Napetost praznega teka: 38 V
Delovna napetost: 15,3–26,5 V
Vrsta zaščite: IP 21
Mere: 800 × 380 × 680
Teža: 74 kg
Vsebina:
Masni kabel 25 mm²/4 m/250 A/60 %, stikalo 35 mm²/masna sponka
AL 2300 G/F/3,5 m ročni varilni gorilnik MIG/MAG
Redukcijski ventil Ar/CO2, standardni 3–30 l/min
Sprej za vajenje
Klešče CO2 št. 2
Ročni ščitnik EASY
Žični kolut (5 kg) 0,8 mm MAG 65
Artikelnummer
Oznaka
4696 400 247
VarioStar 2500 G/F/2R MIG/MAG vir napajanja
4696 400 248
Ročni varilni gorilnik MIG/MAG AL2300 G/F/3,5 m
4696 400 249
Kontaktna cevka 0,8/M6/Ø8×33
4696 400 250
Stožčasta šoba za plin Ø12/Ø20×66, izolirana
4696 400 251
Drog šobe M6
4696 400 252
Jekleno jedro, izolirano 0,8/3,5 m
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 13-milimetrski trn
Vtič: 35 mm²
Škatla s potrošnim materialom MIG/MAG AL2300
Spare Part Box MIG/MAG AL2300
Stožčasta šoba za plin
Izolacijski obroč
na 2 kontaktni cevki 0,8, 1,0 mm
Ščipalne klešče
Strgalo za čiščenje plinskih šob
Kontaktni cevni ključ SW7
Artikelnummer
4696 400 253
7.50
Vsebina
AL2300 Obrabni deli, 9-delni
Električna šoba
Current Nozzle
za MIG/MAG
Iz gladkega bakra.
Na voljo za različne žične premere in zunanje navoje.
Artikelnummer
Ø
mm
Oznaka
Dolžina
mm
Izvedba
Enota pakiranja
KOS
4696 700 103
0,8
M6 x 28mm
28
Baker
1
4696 700 123
0,8
M8 x 30mm
30
Baker
1
4696 700 104
1,0
M6 x 28mm
28
Baker
1
4696 700 124
1,0
M8 x 30mm
30
Baker
1
4696 700 105
1,2
M6 x 28mm
28
Baker
1
4696 700 125
1,2
M8 x 30mm
30
Baker
1
Plinska šoba
Gaz Nozzle
za gorilnike MIG/MAG
Stožčasta, vtična
Artikelnummer
Ø
mm
Dolžina
mm
Enota pakiranja
KOS
4696 700 112
11,5
57,0
1
4696 700 113
15,0
57,0
1
TransPocket 1500
TransPocket 1500
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
150 A pri samo 4,7 kg, za mobilno uporabo, možna uporaba z generatorjem
Omrežna napetost +/-15 %, 50/60 Hz: 230 V
Cos phi: 0,99
Območje varilnega električnega toka, brezstopenjsko: 10–150 A
Napetost praznega teka: 92 V
Delovna napetost: 20,4–25,6 V
Vrsta zaščite: IP 23
Mere: 315 × 110 × 200
Teža: 4,7 kg
Oprema za varilno delovno mesto:
Ročni ščitnik EASY
Kladivo za odstranjevanje žlindre z žično krtačo
Elektrodni kabel 16 mm²/4 m/200 A, stikalo 25 mm²
Masni kabel 16 mm²/3 m/200 A, stikalo 25 mm²/60 %
Artikelnummer
Oznaka
4696 401 400
Napajanje za razsmernik TransPocket 1500 E-Hand
4696 401 401
Oprema za varilno delovno mesto
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 9-milimetrski trn
Vtič: 25 mm²
7.51
TransPocket 1500 TIG
TransPocket 1500 TIG
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
150 A pri samo 4,8 kg, z možnostjo daljinskega upravljanja
TIG-Comfort-Stop: preprečuje nadležno trganje obloka ob koncu varjenja Zaradi definiranega giba varilnega gorilnika se varilni tok samodejno zniža, zaščita pred plinom se sproži in
krater v zvaru se lepo zapolni.
TIG-Puls: olajša spajanje tanke pločevine pri WIG-varjenju
Omrežna napetost +/-15 %, 50/60 Hz: 230 V
Cos phi: 0,99
Območje varilnega električnega toka, brezstopenjsko: 10–150 A
Napetost praznega teka: 92 V
Delovna napetost: 20,4–25,6 V
Vrsta zaščite: IP 23
Mere: 315 × 110 × 200
Teža: 4,8 kg
Artikelnummer
Oznaka
4696 401 500
Napajanje za razsmernik TransPocket 1500 TIG E-Hand
4696 401 503
Cev za plin 1,5 m 2×1/4"
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 9-milimetrski trn
Vtič: 25 mm²
SISTEMSKI KOVČEK TransPocket 1500 TIG
TransPocket 1500 TIG SYSTEM CASE
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
Za opis si oglejte TransPocket 1500 TIG
Vsebina:
TransPocket 1500
Gorilnik TTG 1600A-Pot FS/4 m
Volframova elektroda Ø2,4, 2 plinski šobi, masni kabel 16 mm²
E-ročni kabel 16 mm², varilna zaščita, cev za plin
Kladivo za odstranjevanje žlindre/krtača
(v praktičnem in lepo oblikovanem kovčku, brez regulatorja pritiska)
Artikelnummer
4696 401 505
Oznaka
Komplet za enosmerni tok TransPocket 1500 TIG WIG-DC
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 9-milimetrski trn
Vtič: 25 mm²
Varilni gorilnik WIG TTG1600
WIG Welding Torch
Plinsko hlajeni varilni gorilnik WIG s priključkom F in vtaknjeno ali privito plinsko šobo, do varilne moči najv. 160 A, za varjenje C-jekla, legiranega jekla in aluminija v proizvodnji aparatov, posod in cevovodov.
Artikelnummer
Dolžina napajanja
m
za Ø
mm
4696 401 502
4
1,0-3,2
4696 401 504
-
Keramična plinska šoba Ø9,5/Ø20,8×33
7.52
Škatle s potrošnim materialom WIG TTG1600A
Spare Part Box WIG TTG1600A
2 Volframovi elektrodi
3 plinske šobe
2 vpenjalna tulca
2 vpenjalni matici
1 kapa gorilnika, dolga
Artikelnummer
Vsebina
4696 401 507
Obrabni deli TTG1600A, 10-delni
Magic Wave 1700 G/F
Magic Wave 1700
WIG (AC/DC) & Elektrodenschweißen
Omrežna napetost -20/+10 %, 50/60 Hz: 3 x 230 V/400 V
Cos phi: 0,99
Območje varilnega električnega toka: WIG 3–170 A, elektroda 10–140 A
Napetost praznega teka: 88 V
Delovna napetost: WIG 10,1–16,8 V, elektroda 20,4–25,6 V
Vrsta zaščite: IP 23
Mere: 485/180/344 mm
Teža: 15 kg
Artikelnummer
4696 404 001
Oznaka
Vir napajanja Magic Wave 1700 G/F EIG
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 13-milimetrski trn
Vtič: 35 mm²
Varilni gorilnik TTG 2200A F/DU/4M
Schweißbrenner TTG 2200A F/DU/4M
Plinsko hlajeni varilni gorilnik WIG s priključkom F in vtaknjeno ali privito plinsko šobo, do varilne moči najv. 160 A, za varjenje C-jekla, legiranega jekla in aluminija v proizvodnji aparatov, posod in cevovodov.
Artikelnummer
4696 404 002
za Ø
mm
1,0-4,0
7.53
Škatle s potrošnim materialom WIG TTG2200A
Verschleißteilboxen WIG TTG2200A
2 Volframovi elektrodi
4 plinske šobe
2 vpenjalna tulca
2 vpenjalni matici
1 kapa gorilnika, dolga
Artikelnummer
4696 404 003
Vsebina
Obrabni deli TTG2200A, 11-delni
TransPocket 2500
TransPocket 2500
Elektrode do 5 mm, WIG (DC)
Robustna, majhna in prenosna, za varjenje z rutilno-bazičnimi in celuloznimi elektrodami do
5 mm
Omrežna napetost +/-10 %, 50/60 Hz: 3 × 380–460 V
Cos phi: 0,99
Območje varilnega električnega toka, brezstopenjsko: 10–250 A
Napetost praznega teka: 88 V
Delovna napetost: 20,4–30,0 V
Vrsta zaščite: IP 23
Mere: 430 × 180 × 320
Teža: 13,5 kg
Oprema za varilno delovno mesto:
Ročni ščitnik EASY
Kladivo za odstranjevanje žlindre z žično krtačo
Elektrodni kabel 35 mm²/4 m/300 A, stikalo 35 mm²
Masni kabel 35 mm²/3 m/250 A stikalo 35 mm²/60 %
Artikelnummer
Oznaka
4696 402 002
Napajanje za razsmernik TransPocket 2500 E-Hand
4696 402 001
Oprema za varilno delovno mesto
Priključna doza za kable za maso in ročne varilne gorilnike: 13-milimetrski trn
Vtič: 35 mm²
Vmesnik za varilno žico tuljavi
Adapter for Basket Coil
Za tuljave z varilno žico
Artikelnummer
4691 900
7.54
Oznaka
Vmesnik za varilno žico tuljavi
Varilni kabel
Welding Cable
z držali za elektrode
Varilni kabel z držali za elektrode in kabelskim vtičem
Kabel s črnim neoprenskim ovojem H01N2-D
Artikelnummer
Izvedba
Presek kabla
mm²
Trn-Ø
mm
Dolžina
m
4696 790 001
z držalom E 200 A
4696 790 002
z držalom E 300 A
25
9
5
35
13
5
Presek kabla
mm²
Trn-Ø
mm
Dolžina
m
Masni kabel
Earth Cable
s sponko za maso
Masni kabel z masno sponko in kabelskim vtičem
Kabel s črnim neoprenskim ovojem H01N2-D
Artikelnummer
Izvedba
4696 790 006
z masno sponko
200 A
25
9
4
4696 790 007
z masno sponko
300 A
35
13
4
Podaljški za varilne kable
Welding Cable Extension
s kabelskim vtičem in priključkom
Podaljšek za varilni ali masni kabel s kabelskim vtičem in priključkom
Konfekcioniran iz kabla s črnim PVC-ovojem
Artikelnummer
Presek kabla
mm²
Trn-Ø
mm
Dolžina
m
4696 790 011
25
9
5
4696 790 012
25
13
5
4696 790 013
35
13
5
7.55
Metaclean – naprava za čiščenje in označevanje
Metaclean - Cleaning and Marking Device
Naprava na enosmerni in izmenični tok za elektrokemično čiščenje, poliranje in označevanje.
Nastavljiva na 24 V AC, 12 V AC, 30 V AC. Digitalni prikaz
Artikelnummer
0980 000 001
Širina
mm
Višina
mm
Dolžina
mm
150
290
300
Metaclean – kompleti začetne opreme
Metaclean - Initial Equipment Sets
1 anoda z oglenim žigom 60°
1 liter elektrolita za čiščenje sijočih jekel
500 ml elektrolita za elektrokemično poliranje / 100 ml elektrolita za označevanje VA-(1.
4301)
20 čistilnih in označevalnih filcev, 38 × 60 × 2,6 mm / 20 filcev za poliranje, 40 × 60 × 2,
5 mm
1 merilni kabel, rdeč, 2 m, vklj. s stikalom, Ø 4 mm povezovalni vodi
1 merilni kabel, črn, 2 m, vklj. s stikalom, Ø 4 mm povezovalni vodi
1 krokodilska sponka, rdeča, za stikalo Ø 4 mm
2 prazni posodi 500 ml vključno z zapiralom (za naknadno polnjenje elektrolita)
Artikelnummer
Oznaka
0980 000 003
Kovček s pripomočki za elektrolizo
Metaclean – žig
Metaclean - Stamp
Ogleni žig, posamezni
Artikelnummer
Oznaka
Kot
stopnja
Prikaz
0980 001 030
Žig za čiščenje
30
1
0980 001 060
Žig za čiščenje
60
2
0980 001 090
Žig za označevanje
90
3
0980 002 060
Žig za poliranje
60
4
Nadomestni tesnilni obroček: 6012 420 1
7.56
Metaclean – nadomestna ogljikova anoda
Metaclean - Replacement Carbon Anode
Artikelnummer
Širina
mm
Višina
mm
Dolžina
mm
Kot
stopnja
0980 001 061
30
15,00
25
60
0980 001 031
30
15,00
39
30
0980 001 091
35
16,75
26
90
Metaclean – prijemalne spone, merilni kabel
Metaclean - Alligator Clips, Measuring Cable
Artikelnummer
Oznaka
Dolžina
m
0980 009 003
Krokodilska sponka
0
0980 009 001
Merilni kabel, rdeč, z vtičem
5
0980 009 002
Merilni kabel, črn, z vtičem
5
Metaclean – klobučevina za čiščenje, označevanje
Metaclean - Cleaning, Marking, and Polishing Felts
Artikelnummer
Oznaka
Širina
mm
Dolžina
mm
Debelina
mm
Enota pakiranja
KOS
0980 002 101
Kolut aramidnega traku
40
5000
2,0
1
0980 002 100
Klobučevina za
poliranje
60
40
2,1
100
0980 001 100
Klobučevina za
čiščenje,
označevanje
60
38
2,6
100
0980 001 101
Svitek
klobučevine za
čiščenje,
označevanje
60
1000
2,6
1
7.57
Metaclean – elektroliti
Metaclean - Electrolyte
Artikelnummer
Oznaka
Vsebina
l
0980 001 001
DUSA A za čiščenje
1
0980 002 001
DUSA B za poliranje
1
0980 003 001
ET za označevanje
1
Metaclean – trajne šablone
Metaclean - Long-Lasting Templates
Dolgoročne logotipe lahko oblikujete na osnovi lastnih vzorcev (logotipov, blagovnih znamk,
tipskih tablic, serijskih številk, pisav). Na voljo je do 5.000 različnih označb.
Artikelnummer
Širina
mm
Dolžina
mm
0980 004 001
15,0
25
0980 004 003
16,0
54
0980 004 005
27,0
85
0980 004 002
32,0
54
0980 004 007
42,5
128
0980 004 004
54,0
85
0980 004 009
54,0
170
0980 004 006
85,0
128
0980 004 011
85,0
257
0980 004 008
108,0
170
0980 004 010
170,0
257
0980 004 999
Stroški kompleta za trajno šablono
-
7.58