Preizkus kandidatov za delovno mesto varilec I

Transcription

Preizkus kandidatov za delovno mesto varilec I
Celje april 2013
Preizkus kandidatov za delovno mesto varilec I, varilec II
Container d.o.o. je proizvodno podjetje za specialne kontejnerje. Naše glavne dejavnosti so:
razvoj, konstruiranje in proizvodnja specialnih kontejnerjev. S pomočjo sodobne tehnološke
opreme in visoko usposobljenega kadra ponujamo ustrezen kontejner za rešitev logističnega
problema kupca.
Skrb za kvaliteto proizvodov in storitev je ena izmed naših najpomembnejših in stalnih nalog.
Ponašamo se s certifikati standardov za kakovost, okolje in poklicno zdravje ter varnost pri
delu:
−
−
−
SIST ISO 9001: 2000 (BVQI),
SIST EN ISO 14001: 2004 (Bureau Veritas),
OHSAS 18001:2007 (BVQI).
V našem podjetju zajema varjenje in izvajanje varilnih del dobri dve tretjini celotne
proizvodnje. Varilna dela izvajamo po mednarodno veljavnih standardih:
− EN729/ISO 3834 part 2 in
− WF 0010186 Approval for Welding,
varilno osebje pa je certificirano po
− EN 287 - 1 standardih, direktivah in tehničnih predpisih.
Kandidati za varilce in preizkus znanja
Naše zahteve in pričakovanja glede kvalitete varilnih del so zelo visoka. Zato vsakega
kandidata, ki se prijavi na razpis za prosto delovno mesto varilca in izpolnjuje zahtevane
razpisane pogoje, povabimo na preizkus znanja. Ta je sestavljen iz teoretičnega dela, na
katerem preverimo znanje branja načrtov in poznavanje geometrije zavarjenih izdelkov, na
praktičnem delu, na katerem preverimo, ali znanje ter kvaliteto izvajanja varjenja ustreza
visokim standardom, ki jih imamo na tem področju v našem podjetju.
Na praktičnem delu preverimo znanje:
− varjenja »tanjših« pločevin debeline od 1,5 do 3 mm, pogoji so plinotesnost,
oljetesnost in vodotesnost ter dimenzijska ustreznost;
− prav tako varjenje debelejših pločevin in kombinacije pločevin do 30 mm;
− varjenja v vseh zahtevnih legah različnih oblik in dimenzij zvarnih spojev.
1
Prikaz zvarov s fotografijami
1. kotni zvar, položaj PB, pločevina T = 1,5 – 3 mm
2. sočelni zvar, položaj PB pločevina T = 1, 5 – 3 mm
2
3. kotni zvar, položaj varjenja PF, vertikala, navpično od spodaj navzgor T = 3 – 5 mm
4. primer varjenje zunanje stene - praksa
Container d.o.o si pridržuje pravico do spremenjene verifikacije preiskusa na podlagi sprememb ciklusa
proizvodnega procesa, oziroma zahtev iz naslova mednarodnih standardov.
Dokument izdelal:
Borut Kolšek EWE, IWI-C
Varilni inženir/Welding engineer
3