Navodilo za montažo pogona za rolete Somfy LS40 (.pdf)

Transcription

Navodilo za montažo pogona za rolete Somfy LS40 (.pdf)
NAVODILO
ZA
MONTAŽO
MOTOR LS 40
1 Priprava cevi
Izmerimo širino odprtine, kamor nameščamo senčilo.
Dolžino cevi zmanjšamo za debelino glave motorja, debelino nosilca motorja,
ter debelino čepa in nasprotnega nosilca.
Zgladimo konce cevi in se prepričamo, da je notranjost cevi čista.
2 Priprava cevnega motorja
Adapter nataknemo na motor in ga potegnemo do končnega stikala.
Na os motorja nataknemo sklopko.
3 Vstavljanje motorja v cev
Izmerimo mesto, kjer bomo zvrtali luknje za pritrditev motorja v cev, kot kaže
desna slika. Pazite, da ne prevrtate izstopne gredi motorja.
Motor vstavimo v cev tako, da zob adapterja zdrsne v pripadajoči utor na cevi.
Sklopko pritrdimo na cev s štirimi 5 mm zakovicami.
4 Montaža cevi z motorjem
Pritrdimo nosilce, vendar jih še ne zategnemo.
S pomočjo libele naravnamo cev v vodoravno lego, nato zategnemo vijake
nosilcev.
5 Vezava
Po pravilniku CEI 355-1 moramo namestiti stikalo z minimalno kontaktno
razdaljo 3 mm.
Motorje s PVC kabli tip H05-WF montiramo v zaprtih prostorih, razen če so
nameščene v cevi.
Ne smemo uporabljati stikal za razsvetljavo.
Na eno stikalo ne smemo povezati 2 ali več motorjev.
Na en motor ne sme biti povezanih več stikal.
Cevni motorji imajo vgrajeno varovalno termično stikalo, ki omeji delovanje
motorja na približno 4 minute.
Opozorilo: Napajalni kabel lahko zamenja samo servis Somfy.
6Smer vrtenja
Preverimo v katero smer se vrti motor ob pritisku na gumb GOR in gumb DOL.
Senčilo namestimo na cev tako, da se bo ob pritisku na gumb DOL spuščalo in
ob pritisku na gumb GOR dvigovalo.
7 Koncno stikalo
Nastaviti je potrebno zgornjo in spodnjo končno lego, v kateri se senčilo
avtomatično ustavi.
1. preverimo, da je stikalo v STOP poziciji.
2. Preverimo, če se ob pritisku na gumba GOR ali DOL senčilo odziva ustrezno.
Če smer vrtenja ni ustrezna, na stikalu obrnemo vezavo rjave in črne žice.
Zgornjo in spodnjo končno lego nastavljamo z nastavitvenima vijakoma 1
in 2. Smer vrtenja označuje puščica, narisana ob vijakih. Vijake nastavljamo
s pomočjo imbus ključa, ki je priložen motorju. Vrtenje vijakov v smer (+)
povečuje razpon med zgornjo in spodnjo točko ustavitve. Vrtenje vijakov v smer
(–) zmanjšuje to območje.
A Nastavitev zgornje lege
Nastavljamo vijak, ki leži ob puščici, ki kaže navzgor. S pomočjo montažnega
kabla prižgemo motor, da se vrti v smeri navijanja senčila - dviga senčila.
Pri tem vrtimo nastavitveni vijak št.1 (ob katerem je puščica, ki kaže v smer
navijanja senčila) v (–) smeri, dokler se pogon ne ustavi. Potem nastavitveni
vijak vrtimo tako dolgo v smer (+), da senčilo doseže željeno zgornjo lego.
En obrat vijaka v smer plus, pomeni da se motor zavrti za cca. 60 stopinj.
B Nastavitev spodnje lege
Nastavljamo vijak, ki leži ob puščici, ki kaže navzdol - odvijanje senčila. Prižgemo
motor, da se vrti v smeri spuščanja senčila. Pri tem vrtimo nastavitveni vijak št.
2 v (–) smeri, dokler se motor ne ustavi. Nato vrtimo isti vijak v smer (+) tako
dolgo, da senčilo doseže željeno spodnjo lego.
En obrat vijaka v smer plus, pomeni da se motor zavrti za cca. 60 stopinj.
8Odpravljanje napak
A Nic ne deluje. Preverimo:
Ali je motor priklopljen na napajanje. Preverimo tudi varovalke.
Ali je kontrolno stikalo pravilno povezano.
Ali so končna stikala pravilno nastavljena.
Ali je termično stikalo izključilo motor. Če je treba, počakamo, da se motor ohladi.
Ali sta motor in stikalo pravilno ožičena.
Odklopimo stikalo in preverimo motor s testnim kablom.
B Sistem se ne ustavi. Preverimo:
Ali se končno stikalo vrti skupaj s cevjo.
Ali je bila cev pravilno zarezana.
Ali je sklopka dobro pritrjena v cev.
Če motor testiramo izven cevi, je treba adapter ročno obrniti, da aktiviramo končno stikalo in ustavimo motor.