SISTEM ZA ODVOD DIMA ZA POŠEVNO STREHO

Transcription

SISTEM ZA ODVOD DIMA ZA POŠEVNO STREHO
SISTEM ZA ODVOD DIMA
ZA POŠEVNO STREHO
Sistem sestoji iz strešnega okna na katerem je tovarniško vgrajen poseben elektromotor in krmilna centrala, ki vsebuje tudi UPS
baterijo, ki skrbi za pogon ob izpadu električne energije (72 ur baterijske zaloge). Za ustrezno delovanje je priložen dimni senzor
in stikalo za prisilno ročno odpiranje okna. Sistem ustreza standardu SIST EN 12101-2 in nosi oznako CE.
Glavne prednosti sistema za odvod dima VELUX:
tovarniško vgrajeni motorji, ki odprejo strešno okno za 90°
enostavna vgradnja
krmilna centrala z vsemi potrebnimi elementi (senzor, stikalo, UPS baterija)
sistem za avtomatsko javljanje napak s svetlobnim signalom
možno običajno dnevno odpiranje (20 cm) okna za zračenje
sistem je možno nadgraditi še z dežnim senzorjem (KLA 100)
dobra toplotna izolativnost okna (Uw= 1,4 W/m2K)
možno senčenje z notranjimi senčili
tudi po aktivaciji možna normalna nadaljna uporaba
Velikost odprtine
Komplet za upravljanje KFX 100
1 Krmilna centrala
2 Stikalo za prisilno ročno odpiranje
3 Dimni senzor
1
Za velikost odprtine je lahko zahtevana geometrična površina, (velikost površine
prehoda pri odprtem oknu) ali pa aerodinamična površina, pri kateri je na okno
potrebno vgraditi še deflektor. Zahtevano geometrično površino se lahko zagotovi z vgradnjo več oken v kombinacijo.
OZNAKA VELIKOSTI
širina x višina (cm)
aerodinamična površina
(popolnoma odprtega okna
v m2 - z deflektorjem)
geometrična površina
(z ali brez deflektorja)
M04
M08
S06
S08
U04
U08
0,60
0,65
0,82
0,56
0,86
0,76
0,92
1,14
1,38
1,10
1,64
755,00
906,00
782,00
938,40
78 x 118
78 x 140
0,37
0,48
0,62
LESENO STREŠNO OKNO
GGL 307340
744,00
kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje
z elektromotorjem
M06
78 x 98
892,80
114 x 118 114 x 140 134 x 98 134 x 140
825,00 852,00 863,00 906,00
990,00 1.022,40 1.035,60 1.087,20
LESENO STREŠNO OKNO OBLITO S POLIURETANOM
775,00 787,00 817,00 866,00
GGU 007340
2
3
Krmilna centrala lahko poganja do dve okni, nanjo
pa je možno priključiti še dodatne dimne senzorje
(do 10 kos) in dodatna zasilna stikala (do 3 kos).
Krmilna centrala je opremljena s sistemom za
avtomatsko javljanje napak, ki sporoča ali sistem
deluje pravilno oz. kje je napaka. Sistem je možno
nadgraditi tudi z dežnim senzorjem KLA 100, ki
avtomatično zapre okno v primeru dežja. Delovanje
senzorja se izklopi v primeru sproženega signala za
odvod dima.
kaljeno zunanje steklo, lepljeno notranje
z elektromotorjem
930,00
944,40
896,00 908,00 956,00
980,40 1.039,20 1.075,20 1.089,60 1.147,20
DELI IN DODATNA OPREMA
KFX 100 - komplet
za upravljanje sistema
Krmilna centrala s stikalom za prisilno
ročno odpiranje in dimnim senzorjem
KFK 100 - stikalo za
prisilno odpiranje
Dodatno stikalo za prisilno ročno
odpiranje
99,00
118,80
KFK 200 - stikalo
za prezračevanje
Dodatno stikalo za prezračevanje
40,00
48,00
KFA 100 - dimni
senzor
Dodatni dimni senzor
99,00
118,80
KLA 100 - dežni
senzor
Dežni senzor
230,00
276,00
brez DDV
z DDV
Cene so priporočene v EUR in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave.
885,00
1.062,00
dobavni rok 15 delovnih dni
VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska 51 a, Trzin
Tel.: 01 724 68 68
Fax.: 01 724 68 69
[email protected]
www.velux.si