Navodila LUXomat PC24.pdf

Transcription

Navodila LUXomat PC24.pdf
Navodila za uporabo LUXomata Züblin PC 24
LUXomat – svetlobno stikalo PC24 je avtomatsko on/off stikalo za omske, fluo, CFL, halogenske, ipd. svetilke.
POMEMBNO OPOZORILO: Svetilke z velikim zagonskim tokom naj bodo zvezane preko dodatnega
kontaktorja!
Poskrbite da celica stikala ne bo pod vplivom svetlobnega vira, katerega želite upravljati. LUXomat mora biti
nameščen za svetiko, kot to kaže spodnja slika:
pravilno
nepravilno
Sledite spodnjim navodilom za vezavo naprave:
ZEMLJA NAPAJANJE BREME
Nastavitev občutljivosti na svetlobo
Zatemnite sobo ali počakajte, da se stemni do te mere, kjer želite, da LUXomat vklopi priklopljeno
breme. Obrnite potenciometer v smeri urinega kazalca proti simbolu Sonce toliko časa, da zsveti
rdeča LED lučka. Breme bo vklopljeno približno 60s zatem, ko je LED lučka posvetila.
Nastavitev časovnika
Nastavitev časovnika definira čas, po katerem bo LUXomat po vklopu vklopljen (1 do 8 ur).
Obrnite potenciometer v smeri urinega kazalca in nastavite željeni čas. Če pustite potenciometer
na nastavitvi D-D (od mraka do zore – tovarniško prednastavljeno) se bo LUXomat izklopil ob
zori. Ne glede na časovno nastavitev bo Luxomat, če bo zaznal zunanjo osvetlitev, po petih
minutah ugasnil avtomatično.
Vzporedni bypass
Spodnjo vezavo uporabite v primeru, da želite breme na LUXomatu
upravljati tudi ročno:
L
N
L1
stikalo
zemlja
breme
230V / 50Hz
Tehnični podatki:
Nazivna napetost:
Preklopna moč:
Svetlobni senzor:
Časovnik:
Zakasnitev vklopa:
Delovna temperatura:
IP zaščita:
Dimenzije:
220/240V, 50Hz
1000W / 5A
pribl. 5 do 1000 Luxov
1 do 8 ur ali mrak-zora (D-D)
pribl. 60 s
-30 do +50 °C
IP55, CE
105 x 79 x 36 mm