NAVODILA ZA UPORABO

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
MEŠALNE MIZE
CFX
12/16/20
OPOZORILA OB PRIKLJUČITVI
Bodite pozorni na naslednja opozorila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uporabljajte izdelek v prezračenem prostoru. Ostali objekti naj bodo oddaljeni najmanj 30cm.
Pri priključitvi se ne dotikajte ostalih oseb.
Zaščitite izdelek pred vibracijami zvočnikov.
Izogibajte se ekstremno hladnim ali vročim prostorom, prahu ter vlagi.
Priključite izdelek samo na »AC 220V« izvor električne energije.
Postavite zvočnike naprej zaradi mikrofonije, če je to mogoče.
Ne uporabljajte nepotrebno predolgih mikrofonskih kablov.
Čistite izdelek samo z suhimi, mehkimi čistili.
KAKO RAVNATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Predvsem, preverite jakost voltaže.
Prepričajte se, da je »ON«/«OF« stikalo izključeno.
Da preprečite morebitne poškodbe na mešalni mizi ali zvočnikih, oz. slušalkah, storite sledeče:
Obrnite vse potenciometre do konca NA LEVO, razen kontrole HI, MID, LOW na kanalih, ki morajo biti na sredini
(urin kazalec na 12). PAN panoramo pa prav tako poravnamo na sredino, oz. na želeno pozicijo pri stereo napravah
na dveh kanalih – keyboard etc. – pa skrajno levo/desno.
Vklopite napravo, lučka LED se prižge.
Dvignite glavna drseča stikala (master L-R) nekje med nič in sredino.
Dvignite drseče stikalo na kanalu, ki ga želite uporabiti, med nič in sredino, nato priklopite mikrofon, keyboard,
kitaro ipd.
Da bi slišali zvok, morate GAIN (zgoraj) pojačati na desno (odvisno od moči vhodnega signala).
Uporabite tonske kontrole, da dobite želen zvok.
OPOMBA: Navodila so v celoti napisana za model MIX 260FX. Manjši modeli tako ne vsebujejo vseh funkcij, ki so opisane v teh navodilih.
POSAMEZNI KANAL
Balansiran vhod – na elektronski balansiran vhod se priključi standardni XLR ženski kabel.
Line vhod – nebalansiran mikrofonski vhod je namenjen nebalansiranim mikrofonom; narejen tako
da sprejme nebalansirane visoko impedančne signale.
Insert – vhod za priključek zunanjih efektov na pos. kanal.
Gain kontrola – omogoča kontrolo vhodnega signala (jakost).
Peak – rdeča lučka LED kaže jakost signala na insertni povratni točki, prižigati se prične pri 5 dB
pod klipom (clip).
Lo cut – če vključite to stikalo, bodo frekvence ki so nižje od napisane vrednosti, porezane (manj
basov na kanalu).
Aux send/mon – pošilja signal na zunanjo napravo (hall/delay ipd.) oz. se uporablja kot signal za
monitoring.
EFX 1-2 – uporabite če (in koliko) želite na kanalu uporabiti vgrajen efekt (hall, echo, chorus etc.) .
High (visoki) –
kontrolira visoko frekvenčne tone vsakega kanala posebej. Pozicija O je na
sredini, (urin kazalec na 12), v levo in v desno smer pa zmanjšujete oz. dodajate količino visokih tonov,
glede na tip zvočnika, pozicijo poslušanja ter okusa.
Mid (srednji) – dodaja oz. odvzame srednje frekvenčne tone, izbrane na zgornjem gumbu - na
vsakem kanalu posebej. Pozicija O je na sredini (urin kazalec na 12).
Mid freq. – izbira frekvence srednjih tonov vsakega kanala posebej (med 100 Hz in 8KHz).
Low (nizki) – kontrolira nizko frekvenčne tone vsakega kanala posebej. Pozicija O je na sredini,
(urin kazalec na 12), v levo in v desno smer pa zmanjšujete oz. dodajate količino nizkih tonov, glede
na tip zvočnika, pozicijo poslušanja ter okusa.
Pan – variabilno pošilja signal na levo ali desno (glede na pozicijo) stran glavnega izhoda.
Pozicioniran na sredini pošilja signal na obe strani enako.
Mute – stikalo mora biti prižgano da bo kanal deloval, po potrebi lahko določene kanale
iztključite če niso aktivni.
1-2/3-4 – vključeno stikalo pošlje signal na sub grupe (sub1, sub 2…), npr. vsi kanali z vokali so
vključeni in jih lahko pojačate ali zmanjšate vse naenkrat z drsnima stikaloma sub1 in sub2.
Drsno stikalo na kanalu (fader) – uravnava izhodno glasnost vsakega kanala posebej
skupaj z glavnim drsnim stikalom (master). Normalen položaj je na »O«, oz. 4dB izhodne moči na tej
točki.
Solo PFL – vključeno stikalo pošlje signal na master level meter (nad MAIN MIX), kjer lahko z
drsnim stikalom oz. GAIN-om določite jakost (dB) vsakega kanala posebej (ponavadi nekje med -4 dB
in +2 dB).
STEREO EFX RETURN
Zunanji signal – vhodni (Aux ret/FX ret)
Če uporabljate mono/stereo zunanje naprave (npr. echo,delay ipd.) ali rabite signal za monitoring, jih lahko priklopite na AUX
RET/FX RET.
EFX SEND
Zunanji signal – izhodni (Aux send)
Če uporabljate mono/stereo zunanje naprave (npr. echo,delay ipd.) ali rabite signal za monitoring, jih lahko priklopite na AUX
SEND.
CD / TAPE IN / OUT
RCA (cinch) priključek - priključitev CD-ja, kasetofona ipd. za predvajanje oz.
snemanje.
MAIN OUT
Glavna izhoda (bal./unbal.) - izdelek je lahko priključen na ojačevalec z XLR (na zadnji strani) ali ¼ jack kabli.
PHONES / FOOTSWITCH
Priključek za slušalke - priključek za nožno stikalo s katerim lahko vklopite oz. izklopite FX (efekt).
SUB OUT
Izhodne linije – za vsako sub grupo posebej (za monitoring).
INTERNAL EFFECTS
Vgrajen multiefekt vsebuje 16 posameznih efektov.
Z gumboma TIME/RATE in DAMPING/DEPHT pa lahko po želji
editirate (spreminjate) trenutni efekt.
STEREO GRAPHIC EQ
Vgrajen stereo grafični equalizer, s katerim je moč prilagoditi
Celotno sliko zvoka zvočnikom, oz. prostoru.
MASTER AUX SEND
Z MON gumbom uravnavate skupno izhodno jakost vseh posameznih (MON na vsakem kanalu posebej), ki potuje na
¼ jack izhod MON/FX AUX SEND (na zgornjem delu mešalne mize). Z FX gumbom uravnavate skupno izhodno jakost efekta,
vgrajenega v mešalno mizo.
SUB 1 / SUB 2 / SUB 3 / SUB 4
Sub - stereo drsna stikala za določanje jakosti za vsako
stran posebej (levo/desno). Maksimalna moč je pri odprtih (zgoraj).
Vse posamezne kanale na katerih so vključeni gumbi 1-2, lahko skupno
pojačate ali zmanjšate. SUB ASSIGN TO MAIN MIX L/R stikala vključite
če želite signal poslati na MAIN MIX.
MAIN MIX
Stereo izhodna drsna stikala (levo/desno)
Glavna stereo drsna stikala za določanje jakosti vsake strani posebej.
Maksimalna moč je pri odprtih (zgoraj).
PHANTOM ON stikalo
Za napajanje kondenzatorskih mikrofonov
ZADNJA STRAN
-
priključek za izmenično napetost (240 V)
stikalo za vklop/izklop
DIAGRAM PRIKLOPOV
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
POZOR
CAUTION
Da preprečite požar, ne izpostavljajte naprave
dežju ali vlagi.
Strela s puščico v enakostraničnem
trikotniku opozarja uporabnike na neizolirano
visoko napetost v ohišju naprave, ki je nevarna
človeku.
OPOZORILO: DA BI ZMANJŠALI MOŽNOST
ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE
ODSTRANJUJTE POKROVA
ALI ZADNJE STRANI NAPRAVE.
NOTRI NI DELOV, KI BI JIH KUPEC LAHKO SERVISIRAL
SAM!
Klicaj v enakostraničnem trikotniku opozarja
uporabnike, da so v navodilih za uporabo
pomembna opozorila in navodila za vzdrževanje.
Zaradi vaše varnosti, prosim točno preberite ta navodila, preden boste začeli delati z napravo.
Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
Previdno preberite vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila na napravi.
INŠTALACIJA
VODA IN VLAGA - Ne namestite
naprave blizu vode, na primer: blizu kadi,
umivalnika, v vlažni kleti ali blizu bazena.
VROČINA- Ne namestite naprave blizu
PREZRAČEVANJE- Postavite napravo NAMESTITEV NA STENO ALI STROPtako, da prezračevanje ne bo ovirano.
Če se vaša naprava lahko namesti na steno ali
Na primer, ne postavite naprave na posteljo, strop, jo namestite samo tako kot piše v navodilih.
kavč, preprogo ali podobno površino,ki lahko
blokira prezračevalne odprtine.
virov vročine, kot so radiatorji, pečice ali
drugih naprav ki oddajajo toploto.
UPORABA
VIR NAPAJANJA- Priključite napravo na
vir napajanja, tipa, opisanega v navodilih za
uporabo, ali navedenega na napravi.
ZAŠČITA ŽIC- Napeljite žico tako, da je
ne bo kdo pohodil ali iztaknil.Bodite pozorni
na vtikače in na točko kjer žica izhaja iz
naprave.
KADAR NI V UPORABI- Izključite žico
iz naprave, kadar je dolgo ne boste
uporabljali. Da odklopite žico, jo potegnite
ven tako, da primete vtikač.Nikoli ne iztaknite
vtikača ven tako, da potegenete žico.
TUJI PREDMETI- Bodite pozorni, da
tujki in tekočine ne bodo prišli v ohišje
naprave skozi odprtine.
SERVIS
Odklopite napravo in se posvetujte z usposobljenimi serviserji v teh primerih:
-Vtikač ali žica sta bila poškodovana
-Predmet ali tekočina je padel v napravo
-Naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi
-Naprava ne dela normalno, ali kaže spremembe v delovanju
-Naprava je padla na tla, ali pa je bilo poškodovano ohišje
I
UVOZ IN DISTRIBUCIJA : LM TRADE d.o.o., Trnoveljska cesta 2f 3000 Celje