Navodila o uporabi

Transcription

Navodila o uporabi
Navodila o uporabi
OPOZORILA OB PRIKLJUČITVI
Bodite pozorni na naslednja opozorila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uporabljajte izdelek v prezračenem prostoru. Ostali objekti naj bodo oddaljeni najmanj 30cm.
Pri priključitvi se ne dotikajte ostalih oseb.
Zaščitite izdelek pred vibracijami zvočnikov.
Izogibajte se ekstremno hladnim ali vročim prostorom, prahu ter vlagi.
Priključite izdelek samo na »AC 220V« izvor električne energije.
Postavite zvočnike tako, da ne bodo obrnjeni proti mikrofonom (zaradi mikrofonije), če je to mogoče.
Ne uporabljajte nepotrebno predolgih mikrofonskih kablov.
Čistite izdelek samo z suhimi, mehkimi čistili.
KAKO RAVNATI
1.
2.
3.
4.
4.
5.
Predvsem, preverite jakost voltaže.
Prepričajte se, da je »ON/OFF« stikalo izključeno.
Da preprečite morebitne poškodbe na zvočnikih storite sledeče:
Obrnite vse potenciometre na zadnji strani zvočnika na sredino (urin kazalec na 12), razen potenciometra LEVEL,
ki mora biti ob priklopu na ničli (skrajno levo).
Priklopite mešalno mizo, mikrofon, CD player etc. na napravo.
Vklopite napravo, lučka LED se prižge. Nastavite LEVEL na sredino (urin kazalec na 12).
Uporabite tonske kontrole, da dobite želen zvok.
PRIKLJUČKI NA ZADNJI STRANI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
200-240 VAC (50Hz – 320W) priključek za izmenično napetost
POWER (1/0) stikalo za vklop/izklop
KONTROLNA LUČKA (power on)
AVTOMATSKI IZKLOP (po 3. min. tišine)
TERMALNI INDIKATOR (kontrolna lučka LED)
CONTOUR – vklopljeno stikalo pojača visoke in nizke tone (boost)
LOW CUT – vklopljeno stikalo poreže nizke tone (pod 75Hz)
LEVEL – gumb za regulacijo jakosti
SIGNAL PRESENT indikator
PEAK indikator – zasveti, če je level signala premočan
INPUT - balansiran vhod za povezavo z mešalno mizo, mikrofonom, CD-jem etc.
THRU - balansiran izhod za paralelno povezavo z drugim zvočnikom
PRIKLJUČITEV DVEH (ALI VEČ)
ZVOČNIKOV NA MEŠALNO MIZO
POVEZAVA DVEH ZVOČNIKOV
Z SUBWOOFERJI IN MEŠALNO MIZO
DIMENZIJE
VEZALNA SHEMA XLR PRIKLJUČKA
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
POZOR
CAUTION
Da preprečite požar, ne izpostavljajte naprave
dežju ali vlagi.
Strela s puščico v enakostraničnem
trikotniku opozarja uporabnike na neizolirano
visoko napetost v ohišju naprave, ki je nevarna
človeku.
OPOZORILO: DA BI ZMANJŠALI MOŽNOST
ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE
ODSTRANJUJTE POKROVA
ALI ZADNJE STRANI NAPRAVE.
NOTRI NI DELOV, KI BI JIH KUPEC LAHKO SERVISIRAL
SAM!
Klicaj v enakostraničnem trikotniku opozarja
uporabnike, da so v navodilih za uporabo
pomembna opozorila in navodila za vzdrževanje.
Zaradi vaše varnosti, prosim točno preberite ta navodila, preden boste začeli delati z napravo.
Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
Previdno preberite vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila na napravi.
INŠTALACIJA
VODA IN VLAGA - Ne namestite
naprave blizu vode, na primer: blizu kadi,
umivalnika, v vlažni kleti ali blizu bazena.
VROČINA- Ne namestite naprave blizu
PREZRAČEVANJE- Postavite napravo
tako, da prezračevanje ne bo ovirano.
Na primer, ne postavite naprave na posteljo,
kavč, preprogo ali podobno površino,ki lahko
blokira prezračevalne odprtine.
virov vročine, kot so radiatorji, pečice ali
drugih naprav ki oddajajo toploto.
UPORABA
VIR NAPAJANJA- Priključite napravo na
vir napajanja, tipa, opisanega v navodilih za
uporabo, ali navedenega na napravi.
ZAŠČITA KABLOV- Napeljite kable
tako, da jih ne bo kdo pohodil ali
ztaknil.Bodite pozorni na vtikače in na točko
kjer kabel izhaja iz naprave.
KADAR NI V UPORABI- Izključite žico
iz naprave, kadar je dolgo ne boste
uporabljali. Da odklopite žico, jo potegnite
ven tako, da primete vtikač.Nikoli ne iztaknite
vtikača ven tako, da potegenete žico.
TUJI PREDMETI- Bodite pozorni, da
tujki in tekočine ne bodo prišli v ohišje
naprave skozi odprtine.
SERVIS
Odklopite napravo in se posvetujte z usposobljenimi serviserji v teh primerih:
-Vtikač ali žica sta bila poškodovana
-Predmet ali tekočina je padel v napravo
-Naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi
-Naprava ne dela normalno, ali kaže spremembe v delovanju
-Naprava je padla na tla, ali pa je bilo poškodovano ohišje
I
UVOZ IN DISTRIBUCIJA : LM TRADE d.o.o., Trnoveljska cesta 2f 3000 Celje