mešalne mize mešalne mize navodila za uporabo

Transcription

mešalne mize mešalne mize navodila za uporabo
MEŠALNE MIZE
NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILA OB PRIKLJUČITVI
Bodite pozorni na naslednja opozorila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uporabljajte izdelek v prezračenem prostoru. Ostali objekti naj bodo oddaljeni najmanj 30cm.
Pri priključitvi se ne dotikajte ostalih oseb.
Zaščitite izdelek pred vibracijami zvočnikov.
Izogibajte se ekstremno hladnim ali vročim prostorom, prahu ter vlagi.
Priključite izdelek samo na »AC 220V« izvor električne energije.
Postavite zvočnike naprej zaradi mikrofonije, če je to mogoče.
Ne uporabljajte nepotrebno predolgih mikrofonskih kablov.
Čistite izdelek samo z suhimi, mehkimi čistili.
KAKO RAVNATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Predvsem, preverite jakost voltaže.
Prepričajte se, da je »ON«/«OF« stikalo izključeno.
Da preprečite morebitne poškodbe na mešalni mizi ali zvočnikih, oz. slušalkah, storite sledeče:
Obrnite vse potenciometre do konca NA LEVO, razen kontrole HI, MID, LOW na kanalih, ki morajo biti na sredini
(urin kazalec na 12). PAN panoramo pa prav tako poravnamo na sredino, oz. na želeno pozicijo pri stereo napravah
na dveh kanalih – keyboard etc. – pa skrajno levo/desno.
Vklopite napravo, lučka LED se prižge.
Dvignite glavna drseča stikala (master L-R) nekje med nič in sredino.
Dvignite drseče stikalo na kanalu, ki ga želite uporabiti, med nič in sredino, nato priklopite mikrofon, keyboard,
kitaro ipd.
Da bi slišali zvok, morate GAIN (zgoraj) pojačati na desno (odvisno od moči vhodnega signala).
Uporabite tonske kontrole, da dobite željen zvok.
OPOMBA: Navodila so v celoti napisana za največji model. Manjši modeli tako ne vsebujejo vseh funkcij, ki so opisane v teh navodilih.
POSAMEZNI KANAL
Balansiran vhod – na elektronski balansiran vhod se priključi standardni XLR ženski kabel.
Line vhod – nebalansiran mikrofonski vhod je namenjen nebalansiranim mikrofonom; narejen tako
da sprejme nebalansirane visoko impedančne signale.
Gain kontrola – omogoča kontrolo vhodnega signala (jakost).
Peak – rdeča lučka LED kaže jakost signala na insertni povratni točki, prižigati se prične pri 5 dB
pod klipom (clip).
High (visoki) –
kontrolira visoko frekvenčne tone vsakega kanala posebej. Pozicija O je na
sredini, (urin kazalec na 12), v levo in v desno smer pa zmanjšujete oz. dodajate količino visokih tonov,
glede na tip zvočnika, pozicijo poslušanja ter okusa.
Low (nizki) – kontrolira nizko frekvenčne tone vsakega kanala posebej. Pozicija O je na sredini,
(urin kazalec na 12), v levo in v desno smer pa zmanjšujete oz. dodajate količino nizkih tonov, glede
na tip zvočnika, pozicijo poslušanja ter okusa.
Pan – variabilno pošilja signal na levo ali desno (glede na pozicijo) stran glavnega izhoda.
Pozicioniran na sredini pošilja signal na obe strani enako.
Level – uravnava izhodno glasnost vsakega kanala posebej skupaj z glavnim drsnim stikalom
(master). Normalen položaj je na »O«, oz. 4dB izhodne moči na tej točki.
CENTRALNA SEKCIJA
2TK
Služi za povezavo zunanjih naprav kot so CD predvajalnik,
MP3 predvajalnik, ali priključitev snemalnih naprav.
2TK IN - uravnava jakost vhodnega signala
2TK TO PHONES – usmerja signal na izhod za slušalke
2TK TO MAINS – usmerja signal na glavni izhod iz mešalne mize.
MAIN MIX
Uravnava jakost skupnega izhodnega signala (L/R).
CLIP METER
Vizualna kontrola signala (L/R) v dB. Če signal
doseže zadnji CLIP lučki, je posledica popačen zvok oz. lahko pride
do okvare naprave.
MAIN OUT
Izhodna stereo priključka za zvočnike.
PHONES
Priključek za slušalke (mali in veliki stereo »jack«).
POWER
Stikalo za vklop/izklop naprave.
AC POWER IN
AC priključek za napajanje električne energije
DIAGRAM PRIKLOPOV
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
POZOR
CAUTION
Da preprečite požar, ne izpostavljajte naprave
dežju ali vlagi.
Strela s puščico v enakostraničnem
trikotniku opozarja uporabnike na neizolirano
visoko napetost v ohišju naprave, ki je nevarna
človeku.
OPOZORILO: DA BI ZMANJŠALI MOŽNOST
ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE
ODSTRANJUJTE POKROVA
ALI ZADNJE STRANI NAPRAVE.
NOTRI NI DELOV, KI BI JIH KUPEC LAHKO SERVISIRAL
SAM!
Klicaj v enakostraničnem trikotniku opozarja
uporabnike, da so v navodilih za uporabo
pomembna opozorila in navodila za vzdrževanje.
Zaradi vaše varnosti, prosim točno preberite ta navodila, preden boste začeli delati z napravo.
Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
Previdno preberite vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila na napravi.
INŠTALACIJA
VODA IN VLAGA - Ne namestite
naprave blizu vode, na primer: blizu kadi,
umivalnika, v vlažni kleti ali blizu bazena.
VROČINA- Ne namestite naprave blizu
PREZRAČEVANJE- Postavite napravo NAMESTITEV NA STENO ALI STROPtako, da prezračevanje ne bo ovirano.
Če se vaša naprava lahko namesti na steno ali
Na primer, ne postavite naprave na posteljo, strop, jo namestite samo tako kot piše v navodilih.
kavč, preprogo ali podobno površino,ki lahko
blokira prezračevalne odprtine.
virov vročine, kot so radiatorji, pečice ali
drugih naprav ki oddajajo toploto.
UPORABA
VIR NAPAJANJA- Priključite napravo na
vir napajanja, tipa, opisanega v navodilih za
uporabo, ali navedenega na napravi.
ZAŠČITA ŽIC- Napeljite žico tako, da je
ne bo kdo pohodil ali iztaknil.Bodite pozorni
na vtikače in na točko kjer žica izhaja iz
naprave.
KADAR NI V UPORABI- Izključite žico
iz naprave, kadar je dolgo ne boste
uporabljali. Da odklopite žico, jo potegnite
ven tako, da primete vtikač.Nikoli ne iztaknite
vtikača ven tako, da potegenete žico.
TUJI PREDMETI- Bodite pozorni, da
tujki in tekočine ne bodo prišli v ohišje
naprave skozi odprtine.
SERVIS
Odklopite napravo in se posvetujte z usposobljenimi serviserji v teh primerih:
-Vtikač ali žica sta bila poškodovana
-Predmet ali tekočina je padel v napravo
-Naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi
-Naprava ne dela normalno, ali kaže spremembe v delovanju
-Naprava je padla na tla, ali pa je bilo poškodovano ohišje
I
LM TRADE, TRNOVELJSKA C. 2/F, 3000 CELJE, SLOVENIJA