NAVODILA ZA UPORABO PROFESIONALNI

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO PROFESIONALNI
NAVODILA ZA UPORABO
PROFESIONALNI AKUMULATORSKI VRTALNIK
Izdelek št. AS1014
LETO IZDELAVE 2010
PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA, SICER NE PREVZEMAMO
ODGOVORNOSTI!
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo električnega orodja najprej preberite navodila in upoštevajte vse
nasvete!
Akumulatorski vrtalnik je primeren samo za vrtanje in/ali vijačenje v les, kovino,
plastiko, kamen itd!
Tehnični podatki
Model
Nazivna napetost
Število vrtljajev v prostem teku 1. prestava
Število vrtljajev v prostem teku 2. prestava
Vpenjalna glava
Vrtilni moment trdo/mehko
Število stopenj vrtilnega momenta
Vrtanje jeklo
Vrtanje les
Teža
Zaščitni razred
Serijska številka
Vložek aku-baterije
Čas polnjenja
AS1014
10,8 V
0–400 obr./min.
0–1350 obr./min.
0.8 – 10 mm
20/38 Nm
18
10 mm
18 mm
0,93 kg
II
1ALB10DB0-28
10,8 V / 1,4 Ah (Li-ion)
60 min.
Oprema
1 polnilnik (izdelek-št.. LG1014)
1 (dodatna) aku-baterija (izdelek-št.. EA1014)
1 PH2 vijačni nastavek 55 mm, s ¼“-6-robnim-držalom
Kratek opis AS1014 (slika 1+2)
Št. Opis
1
stikalo za vklop/izklop in brezstopenjska
elektronika vključno s funkcijo za hitro
ustavitev Quick-Stop
2
preklopno stikalo za vrtenje na desno/levo
3
izbira stopnje vrtilnega momenta 1-18 in
stopnje vrtanja
4
stikalo za izbiro hitrosti
nizko (1) = največ 400 min-1
visoko (2) = največ 1350 min-1
5
glava za hitro vpenjanje
6
ročaj brez policikličnih aromatičnih
ogljikovodikov (PAK)
7
vložek aku-baterije z zapiralom
8
polnilnik
2
ES-izjava o skladnosti
EC Declaration of Conformity
Podjetje
Herbert Müllner Werkzeuggroßhandel GmbH
Nordstraße 3
5301 Eugendorf bei Salzburg, AUSTRIA
izjavlja,
da zasnova in izdelava ter izvedba za prodajo navedenega stroja ustrezajo osnovnim varnostnim
in zdravstvenim predpisom ES-smernic.
that the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of
the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.
Izjava preneha veljati v primeru nedovoljenih sprememb stroja.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.
Oznaka stroja:
Machine Description:
AKUMULATORSKI VRTALNIK/ Cordless Drill
Tip stroja:
Product type:
AS1014 (= ALB10DB)
Serijska št.:
Serial No:
1ALB10DB0-28
Ustrezne ES-smernice:
ES- smernica o strojih(2006/42/EG)
ES-smernica o elektromagnetni združljivosti (2004/108/EG)
Applicable EC Directives:
EC Machinery Directive (2006/42/EC)
EC Directive of Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)
Uporabljene spremenjene
smernice:
Applicable Harmonized
Standards:
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2007
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007, ISO / TR 14121-2:2007
EN 60745-2-1:2003+A11:2007
Tipična raven zvočnega tlaka (LPA) znaša 77,1 dB (A), raven zvočne moči (LWA) znaša 76.1 dB (A).
=> Uporabljajte zaščito za ušesa!
Dejanska vrednost pospeševanja je največ 1.1 m/s²
Datum/podpis proizvajalca:
Date/Authorized Signature:
Podatki o podpisniku:
Title of Signatory:
01.07.2010
________________________________
HERBERT MÜLLNER
11
.
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
Podroben prikaz delov in seznam rezervnih delov AS1014
Varnostna navodila
Pozor! Pri uporabi električnega orodja za zaščito pred električnim udarom in nevarnostjo
poškodb ter požara upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe. Pred uporabo
akumulatorskega vrtalnika AS1014 preberite in upoštevajte vsa navodila.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Oznaka
vijak vpenjalne glave
vpenjalna glava
nastavljalni obroč
gred
kroglični ležaj
nastavljalni krog
vzmet
ploščica
čep
čep
ohišje gonila spredaj
preklopna ročica
L-H stikalo
doza
ploščica
C-obroč
ploščica
momentni obroč
čep
ležaj
planetni obroč spredaj
planetni nosilec spredaj
zobnik spredaj
ploščica
sojemalni obroč
Description
chuck screw
chuck
clutch
output axis
bearing
screw thread cover
spring
gasket
roll axis
pin
gear-box
steel wire for speed button
speed button
asix sleeve
gasket
clip ring for axis
baffle
blocking ring
roll axis
rolling piece
A group inner gear ring
A group sun wheel
A group planet gear
gasket
B group gear cover
Št.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
10
Oznaka
planetni nosilec sredina
zobnik sredina
planetni obroč sredina
planetni nosilec zadaj
zobnik zadaj
planetni obroč zadaj
ploščica
vijak
prirobnica motorja
gonilno vreteno motorja
motor
kabel motorja
elektronsko stikalo
steklo
LED-lučka
kovinska sponka
ohišje
vijak ohišja
kabel
Schraube
držalo aku-baterije
sponka aku-baterije
L-R stikalo
tipska ploščica
sponka
Description
B group sun wheel
B group planet gear
B group gear ring
C group sun gear
C group planet gear
C group inner gear ring
gasket
bolt
cover for motor
motor gear
motor
motor wires
switch
cover for flash light
indicated light
spring
housing
housing screw
wire
screw
plastic
metal slice
reverse switch
label
belt
1. Vzdržujte red v delovnem območju!
Nered na delovnem mestu lahko povzroči nesreče.
2. Upoštevajte vplive okolice!
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte v vlažnem ali
mokrem okolju. Poskrbite za dobro osvetljavo. Električnega orodja ne uporabljajte v
bližini gorljivih tekočin ali plinov.
3. Zavarujte se pred električnim udarom!
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli, na primer cevmi, radiatorji,
štedilniki, hladilniki. Med delom se ne dotikajte kovine električnega orodja . Orodje
vedno držite samo za izoliran ročaj.
4. Električno orodje zavarujte pred otroki!
Pazite, da se druge osebe ne dotikajo električnega aparata ali kabla. Zavarujte
delovno območje pred dostopom.. Če delate na višini, pazite, da pod vami ni drugih
oseb.
5. Električno orodje skrbno shranite!
Električno orodje ki ga ne boste uporabljali in aku-baterije shranite na suho, visoko
ali zaklenjeno mesto izven dosega otrok.
6. Električnega orodja ne preobremenite!
Delo v navedenem območju zmogljivosti je boljše in varnejše.
7. Uporabite pravo električno orodje!
Za težka dela ne uporabljajte šibkih strojev.
8. Nosite ustrezna delovna oblačila!
Ne nosite širokih oblek ali nakita, ker bi jih gibljivi deli lahko zagrabili.
9. Vedno nosite zaščitna očala!
Pri delu kjer nastaja veliko prahu, nosite zaščitno dihalno masko.
10. Zavarujte obdelovanec!
Za držanje obdelovanca uporabite vpenjalne priprave ali primež. Tako je držanje
varnejše kot z roko, poleg tega pa imate obe roki prosti za upravljanje aparata.
11. Nevarnost opeklin!
Takoj po izklopu električnega orodja se nikoli ne dotikajte obdelovanca ali kovinskih
delov aparata, ker se lahko med delom segrejejo in povzročijo opekline.
12. Izogibajte se nenavadni telesni drži!
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
13. Električno orodje redno vzdržujte!
Za boljše in varnejše delo mora orodje biti vedno ostro in čisto. Upoštevajte navodila
za vzdrževanje, menjavo nastavkov in mazanje.
3
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
14. Redno preverjajte vtič in kabel električnega orodja, ki ju mora v primeru poškodb
zamenjati strokovnjak. Redno preverjajte tudi podaljšek in ga v primeru poškodb
zamenjajte. Ročaj mora biti suh in brez ostankov olja ter masti.
15. Odstranite aku-baterijo!
Če električnega orodja ne boste uporabljali, pred vzdrževanjem in menjavi nastavka
na primer vpenjalne glave, svedra.
16. Pripravljenost za uporabo!
Pazite, da je električno orodje vedno pripravljeno za uporabo, ker ne potrebuje
električnega priključka.
17. Ne puščajte vstavljenih orodnih ključev!
Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili ključe in orodja za nastavitve.
18. Preprečite nenadzorovan vklop!
Na električno omrežje priključen aparat ne prenašajte s prstom na stikalu za vklop.
19. Bodite pozorni na delo!
Električnega orodja ne uporabljajte, če niste osredotočeni na delo.
20. Redno preverjajte, ali je električno orodje mogoče poškodovano!
Aparat skrbno vzdržujte. Preverite, ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali so zlomljeni
in tako poškodovani, da aparat ne deluje več pravilno. Pred uporabo aparata
je poškodovane dele treba zamenjati.Poškodovane dele lahko zamenja samo
pooblaščena servisna služba, če v navodilih za uporabo ni navedeno drugače.
Poškodovana stikala mora zamenjati pooblaščena servisna delavnica. Ne uporabljajte
aparatov s poškodovanimi stikali.
21. Pozor!
Uporabljajte samo dodatno opremo in aparate, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
Uporaba drugih orodij ali opreme lahko povzroči poškodbe..
22. Električno orodje lahko popravlja samo električar!
Električni aparat je v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi. Popravila lahko izvaja
samo električar z uporabo rezervnih delov. V nasprotnem primeru lahko pride do
nesreč uporabnika.
Odpravljanje težav
4
Težava
Možni vzroki
Rešitev
Električno orodje
kljub nameščeni
aku-bateriji ne
deluje.
1. Aku-baterija ni
vstavljena pravilno.
1. Preverite, da je vložek akubaterije v celoti vstavljen v
orodje in ga držijo sponke za
pritrditev.
2. Aku-baterijo napolnite. Če
aparat po polnjenju še vedno
ne dela, naj aku-baterijo oz.
eleektrični aparat pregleda
servis.
2. Aku-baterija ni
napolnjena oz. je
poškodovana.
1. Vtič električnega kabla
polnilnika ni vstavljen v
vtičnico.
2. Vtič električnega
kabla polnilnika je
poškodovan.
3. Električni kabel
polnilnika je
poškodovan.
4. Aku-baterija je polna.
1. Vtič vstavite v vtičnico..
Električno orodje
deluje, vendar se
sveder oz. vijačni
nastavek ne vrti.
Sveder oz. vijačni nastavek
nista nameščena trdno.
Vpenjalno glavo trdno privijte.
Električno orodje
deluje, sveder oz.
vijačni nastavek
se vrti, vendar ne
naredi vrtine oz.
vijak ni privit.
Nastavljen je desni tek (v
nasprotno smer urnega
kazalca).
Smer vrtenja preklopite na levi
tek (v smeri urnega kazalca).
Pri vrtanju oz.
vijačenju orodje kar
naenkrat ne deluje
več.
1. Aku-baterija je prazna.
2. Vijak je v celoti privit ali
blokiran.
3. Sveder se je zataknil.
1. Glejte težavo 1.
2. Električni aparat izklopite ali
Kontrolna lučka
polnjenja pri
vstavljeni akubateriji ne sveti.
9
2. Vtič kabla naj popravi servisna
delavnica.
3. Kabel naj popravi servisna
delavnica.
4. Vložek aku-baterije
odstranite.
3. pa ga za sprostitev vijaka ali
svedra prestavite na desni tek.
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
Odvijanje
1. S preklopnim stikalom (slika 1, št. 2) nastavite levo smer vrtenja (v nasprotni smeri
urnega kazalca).
2. Vijačni nastavek pritisnite naravnost v zarezo vijaka, v nasprotnem primeru se lahko
vijak ali vijačni nastavek poškodujeta..
Nameščanje in odstranjevanje svedra ali vijačnega nastavka
Pozor! Najprej odstranite vložek aku-baterije.
Lesni vijak
1. Luknje navrtajte v skladu s tabelo.
2. Sicer upoštevajte navodila za vijake z matico itd.
Lesni vijaki,
Priporočen premer vrtine v
navoj v mm
mm
3.1
2.0–2.2
3.5
2.2–2.5
3.8
2.5–2.8
4.5
2.9–3.2
4.8
3.1–3.4
5.1
3.3–3.6
5.5
3.6–3.9
5.8
4.0–4.2
6.1
4.2–4.4
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem oziroma vzdrževanjem vedno najprej izklopite električni aparat in
odstranite aku-baterijo!!
1. Električno orodje čistite redno, najbolje po vsakem delu.
2. Orodja ne čistite z ostrimi predmeti.
3. Pazite, da v notranjost električnega orodja ne zaidejo tekočine. Za čiščenje ohišja
uporabite milnico in mehko krpo. V nobenem primeru ne uporabljajte bencina,
razredčil ali čistil, ki lahko poškodujejo plastiko.
4. Prezračevalne odprtine ne smejo biti nikoli zamašene.
Varovanje okolja
Embalaža, stari aparati, baterije, rezervni deli itd.so material, ki ga je v skladu z zakonom
treba reciklirati.
Nameščanje
Primite spodnji obroč vpenjalne glave (slika 3, št. 2) in za odpiranje
vpenjalne glave prijemalni broč (št. 1) zavrtite v nasprotno smer
slika 3
urnega kazalca.
Vpenjalno glavo odprite toliko, da lahko vstavite sveder. Roč svedra vstavite v celoti.
Prijemalni obroč trdno zavrtite v smeri urnega kazalca.
Odstranjevanje
Primite spodnji obroč vpenjalne glave (slika 3, št. 2) in za odpiranje vpenjalne glave
prijemalni obroč (št. 1) zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca. Vpenjalno glavo odprite
toliko, da lahko odstranite sveder.
Funkcijski elementi
a) Stikalo za vklop/izklop
Vklop
Za vklop pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop (slika 4, št. 2).
Število vrtljajev lahko nastavite tako, da stikalo stisnete močneje
(višje število vrtljajev) ali šibkeje (nižje število vrtljajev).
Izklop
Za izklop izpustite stikalo za vklop/izklop.
slika 4
b) Preklopno stikalo za desni/levi tek
Pozor! Pred preklopom smeri vrtenja počakajte, da se električno orodje popolnoma
ustavi. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.
S preklopnim stikalom (slika 4, št. 1) lahko spremenite smer vrtenja svedra ali vijačnega
nastavka.
Desni tek (v smeri urnega kazalca)
Preklopno stikalo prestavite na desno.
Levi tek (v nasprotni smeri urnega kazalca)
Preklopno stikalo prestavite na levo.
Pozor! Pred delom vedno najprej preverite smer vrtenja.
Električnih aparatov ne odstranjujte skupaj z navadnimi gospodinjskimi
odpadki. V skladu z evropsko smernico 2002/96/ES je treba električne
aparate zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
8
slika 5
c) Nastavitev vrtilnega momenta
Z nastavljalnim obročem (slika 5) lahko nastavite želen vrtilni moment.
Pozor! Pred nastavitvijo vrtilnega momenta počakajte, da se električno orodje popolnoma
ustavi. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.
5
NAVODILA ZA UPORABO
NAVODILA ZA UPORABO
Najnižji vrtilni moment
Če puščica < kaže na številko 1 na nastavljalnem obroču, je nastavljen najnižji vrtilni
moment. Pri tej nastavitvi sklopka popusti že pri rahlem uporu. Višja kot je številka, višji
je tudi vrtilni moment in sklopka popušča manj.
Vrtanje v kovino
1. Za vrtanje v kovino uporabite jeklen sveder. Poskrbite za zadostno hlajenje z oljem.
Za baker uporabljajte posebno hladilno sredstvo.
2. Obdelovanec zavarujte oz. pritrdite z vpenjalno pripravo
3. Obdelovanec mora biti dobro oprt na delovno mizo.
4. S točkalom označite mesto vrtanja
5. Aparata ne preobremenite.
Najvišji vrtilni moment
Če puščica < kaže na <<< na nastavljalnem obroču, je nastavljen najvišji vrtilni moment.
Pri tej nastavitvi sklopka ne popusti več. Pred delom vam priporočamo, da opravite
poskusno vijačenje in tako določite pravi moment.
POZOR! Pri preobremenitvi se aparat izklopi! V tem primeru ne pritiskajte več na stikalo
za vklop/izklop!! Aku-baterija se lahko poškoduje.
d) Mehanska nastavitev hitrosti
Če gumb za hitrost (slika 6) potisnete naprej, je nastavljena visoka stopnja hitrosti (2):
0–1200 min-1
POZOR!
Na začetku dela nastavite nizko število vrtljajev. Če boste stikalo za vklop/izklop
(slika 1, št. 1) držali premočno, se lahko sveder poškoduje oziroma prehitro obrabi.
Če je vrtina zelo globoka, se lahko sveder zatakne. V tem primeru lahko na sveder
oziroma aparat učinkuje velik vrtilni moment. Aparat zaradi tega držite trdno.
Če se je sveder zataknil, s preklopnim stikalom (slika 1, št. 2) prestavite na desni tek
(v nasprotno smer urnega kazalca). Pritisnite stikalo za vklop/izklop (slika 1, št. 1) in
izvlecite sveder. Nato smer vrtenja ponovno preklopite nazaj na levi tek.
Vrtanje v druge materiale
Če gumb za hitrost potisnete nazaj, je nastavljena nizka stopnja hitrosti
(1): 0–300 min-1
Opozorilo
Hitrosti ne nastavljajte med delovanjem, ker se lahko poškoduje
menjalnik. Način hitrosti lahko zamenjate samo v mirovanju.
Delovanje
Če se oblika roča ne ujema z obliko vpenjalne glave (slika 1, št. 5), tega orodja ne
uporabljajte. Pri delu vedno uporabljajte zaščitna očala, ščitnik za ušesa, zaščitne rokavice
in primerna delovna oblačila!
a) Vrtanje
Pred vrtanjem v zid uporabite detektor kovin in se tako prepričajte, da na tistem
mestu ni električne, plinske ali vodovodne napeljave.
Pred delom preverite, ali je sveder pravilno nameščen. Sveder mora biti oster. Na
začetku vrtanja nastavite nizko hitrost. Pri večjih vrtinah najprej vrtajte z majhnim
svedrom.
Vrtanje v les
1. Za vrtanje v les uporabite sveder za les.
2. Obdelovanec zavarujte oz. pritrdite z vpenjalno pripravo.
3. S točkalom ali žebljem označite mesto vrtanja.
4. Aparata ne preobremenite.
6
Vrtanje v plastiko
1. Za vrtanje v plastiko uporabite jeklen sveder.
2. Postopek je enak kot pri vrtanju v les.
Vrtanje v zidake, kamen itd.
1. Za vrtanje v stene itd. uporabite sveder za kamen.
2. Aparata ne preobremenite.
3. Upoštevajte navodila v poglavju „vrtanje v kovino“.
b) Vijačenje
Preverite, ali je preklopno stikalo (slika 1, št. 2) nastavljeno na desni tek (v smeri
urnega kazalca).
Vijakov ne privijte preveč, ker se lahko raztrgajo oziroma prehitro vrtijo.
Vijaki z matico ali moznikom
Privijanje
1. S preklopnim stikalom (slika 1, št. 2) nastavite desno smer vrtenja (v smeri urnega
kazalca).
2. Vijačni nastavek pritisnite naravnost v zarezo vijaka, v nasprotnem primeru se lahko
vijak ali vijačni nastavek poškodujeta.
3. Vijačni nastavek med privijanjem enakomerno pritiskajte na vijak.
4. Ko je vijak v celoti privit, izpustite stikalo za vklop/izklop (slika 1, št. 1), v nasprotnem
primeru se vijak ali vijačni nastavek lahko poškodujeta. V tem primeru lahko na
vijačni nastavek oziroma aparat učinkuje velik vrtilni moment. Aparat zaradi tega
držite trdno.
7