Navodila za uporabo Uvod

Transcription

Navodila za uporabo Uvod
TMS MOTARD
M3
Navodila za uporabo
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup.
Priročnik vsebuje glavne podatke, osnovno zgradbo in večje postopke delovanja,
nastavitve, vzdrževanje in odpravljanje napak motorja. Pomagal se vam bo
seznaniti z vsemi spretnostmi, ki jih potrebujete, da bo vaš motor deloval dolgo,
po najboljših močeh in s kar najmanj popravili.
Naši proizvodi so vedno predmet možnih izboljšav, kar lahko brez predhodnega
opozorila, povzroči razhajanja med motorjem in opisi v tem priročniku.
Stran 1
Vsebina
1. Varna vožnja …………………………………...3
2. Glavni podatki …………………………………4
3. Deli in podsklopi ……………………………….5
4. Delovanje ……………………………………….7
Ventil za gorivo ………………………….....................7
Zagon motorja ………………………….......................7
Luči ………………………………………....................8
5. Redni pregledi, nastavitve in vzdrževanje……. 9
Menjava olja……………… …………………………10
Redni pregledi vžigalnih svečk……………………….11
Redni pregledi in čiščenje zračnega filtra ……………11
Nastavitve žice plina……….………………................11
Redni pregledi zavor …………………….…………...12
VIN številka………………………. …………………12
Čiščenje vozila………………………………………..13
Navodila za shranjevanje……………………………..13
Ponovna uporaba po skladiščenju ……………………14
Diagram vzdrževanja…………………………………14
Tabela ………………………………………………..15
6. Diagram električne napeljave ………………..16
Stran 2
1. Varna vožnja
Pravila varne vožnje
Pred zagonom motorja mora biti opravljen pregled, saj s tem preprečite nesreče
in poškodbe delov.
Motor lahko vozijo le osebe, ki so pridobile vozniško dovoljenje in so za to tudi
usposobljene. Vožnje je strogo prepovedana nekvalificiranim osebam!
Med vožnjo je potrebna popolna zbranost, še posebno bodite pozorni na sledeče
elemente, saj se le tako lahko izognete možnim poškodbam, ki jih lahko
povzročijo druga vozila v prometu:
• Ne vozite preblizu drugim udeležencem v prometu
• Izogibajte se nenadnih menjav voznih pasov
• Pozorno sledite prometnim predpisom
• Ker je prehitra vožnja vzrok mnogih nesreč, ne vozite z hitrostjo, ki je nad
dovoljeno
• Posvečajte posebno pozornost križiščem, prehodom za pešce, vhodom in
izhodom parkirišč ter menjavi voznega pasu
• Med vožnjo naj leva roka drži krmilno ročico, desna roka pa ročico za
dodajanje plina, medtem ko naj bodo noge na opori za noge
Zaščitna oblačila
Med vožnjo zaradi lastne varnosti nosite zaščitna oblačila,kot so čelada z
vizirjem ali očali,rokavice,jakna in hlače z ščitniki.
Ohlapna oblačila niso primerna za vožnjo z motorjem, saj se lahko ujamejo v
krmilo, stojalo motorja, oporo za noge ali kolo, kar lahko povzroči prometno
nesrečo.
Posegi v motor
Opozorilo:
Vsak neodobren poseg v motor ali zamenjava originalnih delov ne more
zagotoviti varne vožnje in ni dovoljen!
Za vozila z nedovoljenimi predelavami nismo odgovorni!
Voznik mora upoštevati cestno-prometne predpise in prometne znake!
Stran 3
2. Glavni podatki
Opis
Dolžina
Širina
Višina
Medosna razdalja
Teža
Dovoljena obremenitev
Pnevmatike
Maximalna hitrost
Maksimalen kot vzpona
Delovanje motorja
Komp. razmerje
Največja moč
Prosti tek
Prostornina valja
Prostornina rez. za gorivo
Zavore
Stran 4
Podatki
2010mm
920mm
1160mm
1410mm
116kg
271kg
100/80-17 (Sp.)
130/80-17 (Zad.)
43km/h
15˙
2T
7:1
4,1kw/7500 o/min
1600 o/min + 100
50 ccm
11L
Disk SP/ZAD
3. Deli in podsklopi
Stran 5
Stran 6
4. Delovanje
Ventil za gorivo
a. Polnjenje z gorivom
Kapaciteta rezervoarja je 11 litrov in to vključuje tudi rezervo. Odprite
pokrov rezervoarja za gorivo in napolnite z gorivom, ponovno namestite
pokrov rezervoarja.
b. Nastavitve ventil za gorivo ( ventil rezervoarja za gorivo)
ON : V » ON » položaju je dotok goriva v uplinjač odprt
OFF :V » OFF » položaju ni možen dotok goriva
RES :V » RES » položaju gorivo doteka iz rezerve
Opomin: Rezervo uporabljati le, ko zmanjka goriva v preostalem rezervoarju.
Ob uporabi rezerve je nujno ponovno polnjenje z gorivom takoj, ko je to
mogoče.
Zagon motorja
Opozorilo: Motor nikoli ne zaganjajte v zaprtih prostorih ali skladiščih, saj
izpušni plini vsebujejo strupen ogljikov monoksid!
1. Vstavite ključ v glavno ključavnico in ga zavrtite v položaj
2. Preverite nivo goriva v rezervarju
3. Namestite ročico ventila za gorivo v » ON « položaj
* Zagon hladnega motorja: Vzdignite choke ročico vplinjača
3. Zaženite motor s pomočjo električnega ali nožnega vžigalnega sistema
Nepotreben prosti tek ( še posebno pri visoki hitrosti )je motorju škodljiv!
Stran 7
*Napotki za zaustavitev motorja:
1. Spustite ročko za dodajanje plina in s kem upočasnite motor
2. Ključ obrnite na
položaj
3. Ročico za zaklep goriva obrnite v » OFF » položaj
*Vpeljevanje motorja
Prvih 1.000 km je namenjenih vpeljevanju motorja. V tem času se posvečajte
sledečemu:
1. Prevažanje tovorov in vožnja po strmem terenu je strogo prepovedano.
Motor naj ne bo izpostavljen neprekinjeni vožnji, ki je daljša od 50 km,
med katero je pospeševanje postopno.
2. Pred vsako vožnjo naj se motor ogreva 3 do 5 minut, saj to zagotavlja
pravilno podmazovanje vseh komponent.
3. Hitrost vožnje naj med prvimi 500 km ne preseže 40 km/h.
Luči
Stikalo dolge luči
Stikalo za zasenčeno luč
Pozicijska luč in osvetlitev inštrumentne plošče (Žaromet ne deluje
dokler motor ni zagnan)
Smerniki
Levi smernik
Ugasnjeni smernik
Desni smernik
Stran 8
Stikala na desni krmilni ročici
Stikalo za izklop motorja
Stikalo za izklop motorja je ponavadi v položaju » ON ». V izrednih okoliščinah
obrnite stikalo v položaj »OFF« , kar bo takoj prekinilo delovanje motorja.
Stikalo za zagon motorja
Stikalo deluje le v kombinaciji z stisnjeno sprednjo zavoro
5. Redni pregledi, nastavitve in vzdrževanje
Stanje motornega olja
Pred vsako vožnjo preverite nivo olja v motorju.
Čep se nahaja na desni strani (na pokrovu motorja). Preden čep za olje, se
prepričajte, da motorno kolo stoji pokonci. Po potrebi dodajte motorno olje,
vendar nikoli preko dovoljene količine.
Opozorilo: Nikoli ne zaganjajte motorja brez ali z premajhno količino olja, saj to
lahko poškoduje motor.
Priporočeni tipi olja
Motorno olje je pomemben faktor pri pravilnem delovanju in dolgi življenjski
dobi vašega motorja. To motorno kolo uporablja motorno olje za bencinske
motorje, ki mora ustrezati mednarodnemu standardu GB485-81. Uporaba
navadnih motornih olj, rastlinskih olj ali celo ricinusovega olja ni dovoljena.
Mazivna olja različne viskoznosti bodo uporabljena za različna področja in
različne temperature.
Stran 9
Za podrobnejšo razlago si oglejte priloženo razpredelnico:
Čep za olje
Menjava olja
1. Iztočite vse motorno olje iz bloka motorja
2. Odstranite povezane dele
3. Dele očistite
4. Natočite zahtevano motorno olje
Delo naj opravi pooblaščen serviser in ne oseba, ki ni strokovno usposobljena.
Olje za mešanico
Posoda za olje 2t se nahaja levo ob rezervoarju goriva. Prostornina posode je 1
liter. Posoda vsebuje tipalo olja, ki javi minimalno količino olja ( cc.2 dl ), preko
lučke na inštrumentni plošči.
Pozor: Motor ne sme nikoli delovati brez olja za mešanico!
Stran
10
Redni pregledi vžigalnih svečk
1. Odstranite pokrivalo vžigalne svečke in jo odvijte
2. Pozorno očistite vžigalno svečko ali pa jo v
primeru prevelike obrabe ali preveč umazanije
nadomestite z novo.
3. Namestite vrzel vžigalne svečke na 0,6 do 0,7
mm.
4. Uporabljajo naj se le svečke primernega tipa.
Redni pregledi in čiščenje zračnega filtra
Odstranite zračni filter in preverite umazanost.
Odstranjevanje:
Filter očistite s pomočjo čistilnega sredstva in ga osušite s suho krpo.
Navlažite filter z oljem za zračne filtre.
Opozorilo:
Deli zračnega filtra morajo biti nepoškodovani in pravilno nameščeni, saj v
nasprotnem primeru motor poškodujeta prah in umazanija, kar bo skrajšalo
življenjsko dobo vašega motorja. Med čiščenjem motornega kolesa preprečite
vdor vode v zračni filter.
Da bi preprečili poškodbe in zlome, naj se filter čisti previdno in brez vrtenja.
Filtra nikoli čistite z bencinom ali kislinami, alkalnimi ali organskimi olji in s
tem preprečite prehitro staranje ter obrabo.
Če so deli zračnega filtra obrabljeni ali polomljeni, jih nadomestite z novimi.
Nastavitve žice plina
Preverite ali ročka za dodajanje plina deluje v predvidenih parametrih, ki so med
2 in 6mm. Če se ročka ne premika svobodno, popravite nastavitvene vijake.
Stran
11
*Po popravku zaženite motor in ročko ponovno testirajte postopek ponavljajte,
dokler ročka ne deluje pravilno.
Nastavitev uplinjača
Nastavitveni postopki prostega
teka:
1. Vozilo podprite s stojalom
2. Ponastavite prosti tek s pomočjo
pogonskega vijaka na 1600+/- 150
o/min
Vijak prostega teka
Opozorilo:
S ponastavitvijo prostega teka ne poskušajte popraviti drugih poškodb uplinjača.
V primeru poškodb uplinjača se obrnite na pooblaščeni servis.
Ponastavitve prostega teka naj s izvajajo le, ko je motor že ogret ali 10 minut po
zadnji vožnji.
Redni pregledi zavor
1. Preverite debelino zavornih oblog. Min. debelina 1mm!
2. menjavo zavor naj opravi pooblaščeni serviser. Priporočena je tudi uporaba
delov, ki jih je izdelalo naše podjetje.
VIN ŠTEVILKA
Stran
12
Čiščenje vozila
Redno čiščenje vozila lahko upočasni bledenje barv in pomaga pri lažji zaznavi
poškodb ali puščanje tekočin.
Opozorilo:
Pranje motornega kolesa z visokotlačnimi vodnimi čistilci lahko poškoduje
določene dele vozila. Takšnih naprav ne usmerjajte naravnost v:
-Ležaje koles
-Izpušno cev
-Rezervoar za gorivo in spodnji del vozila
-Uplinjač
-Krmilo in stikalo za vžig
-Merilnike
1. po začetnem suhem čiščenju operite vozilo s čisto vodo, da odstranite
umazanijo in usedline, ki lahko povzročajo rjavenje. Plastični deli naj se čistijo s
krpo ali gobo, namočeno v nevtralno čistilno raztopino in na koncu operejo s
čisto vodo.
2. Očiščeno vozilo pustite, da se posuši na zraku, nato namestite verigo in
pustite motor nekaj minut teči v prostem teku.
3. Po pranju preverite zavorni sistem in podmažite vse gibljive dele in stikala
(kontakt sprej)
Navodila za shranjevanje
V primeru daljšega mirovanja vozila, kot na primer pozimi, je potrebno pred
shranjevanjem poskrbeti, da ne pride do okvar ali poškodb delov, ki se lahko
zgodijo med daljšim mirovanjem. Preventivni servis je priporočeno opraviti pred
shranjevanjem tudi zaradi možnosti, da se ta ne bi opravil, ko je vozilo ponovno
v uporabi.
Pozor:
Če je mirovanje daljše od enega meseca, poskrbite, da v uplinjaču ni ostalo nič
goriva, saj lahko v nasprotnem primeru pride do slabšega delovanje le-tega.
Opozorilo: Bencin je lahko vnetljiv in pod določenimi pogoji celo eksploziven,
zato med delom ne kadite in se prepričajte, da v bližini ni ognja.
Stran
13
1. Odstranite vžigalno svečko, v cilinder pa natočite približno 15-20 ml
čistega motornega olja in večkrat pritisnite nožni zaganjač, ter s tem
poskrbite, da se olje enakomerno porazdeli, preden ponovno privijete
vžigalno svečko.
Opozorilo:
Vžig mora biti naravnan na »OFF« preden pričnete z delom. Vžigalni sistem
zaščitite pred poškodbami tako, da ozemljite vžigalno svečko.
2. Odklopite negativni pol akomulatorja in mesečno vzdržujte napetost v
akomulatorju.
3. Očistite vozilo, obrišite ga do suhega ter nanesite enakomeren sloj
zaščitnega sredstva na barvane dele in antikorozijsko olje na kromirane dele.
4. Napihnite pnevmatike in vozilo postavite na lesene bloke tako visoko, de
se pnevmatike ne dotikajo tal.
5. Vozilo shraniti na hladno in senčno mesto brez vlage ali direktne sončne
svetlobe ter ga pokrijte s ponjavo (ponjava naj ne bo plastična ali barvana). Če
imate možnost, vozilo shranite v garažo.
Ponovna uporaba po skladiščenju
1. Odstranite ponjavo in motorno kolo očistite. Zamenjajte motorno olje, če je
vozilo ni bilo v uporabi več kot 4 mesece.
2. Natočite gorivo
3. Priklopite akumulator
4. Pred vožnjo preizkusite vozilo na varnem kraju pri nizki hitrosti.
5. Pred vožnjo je potrebno opraviti redni servis. Priporočena je počasnejša
vožnja na prometno varnem prostoru, da se prepričate o normalnem delovanju
vašega motornega kolesa.
Stran
14
Diagram vzdrževanja
Vozilo naj bo vzdrževano po predpisih sledeče tabele, na kateri
»I« pomeni: Pregled, čiščenje, ponastavitve, maziva in po potrebi menjava
delov.
»C« pomeni: Potrebno je čiščenje.
»R« pomeni: Potrebne so menjave delov.
»A« pomeni: Potrebne so ponastavitve.
»L« pomeni: Potrebna so maziva.
»*« pomeni: Zahtevano delo je potrebno opraviti na pooblaščenem servisu,
lahko pa ga opravi tudi lastnik vozila s pomočjo tega priročnika in pod pogojem,
da ima vse potrebno orodje in rezervne dele in je za popravilo usposobljen.
»**« pomeni: Zahtevano delo je zaradi varnosti potrebno opraviti na
pooblaščenem servisu, pod nadzorom usposobljene osebe.
Opombe:
1. Servis naj bo pogostejši, če se vozilo uporablja na zelo prašnih področjih.
2. Tudi če ste presegli kilometrino navedeno v tabeli, morate servise še vedno
opraviti predpisanem vrstnem redu.
Tabela
Stran
15
Električna shema:
Stran
16
ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VAŠEGA VOZILA
PRIPOROČAMO IZDELKE PROIZVAJALCA
Stran
17
Vsi izdelki proizvajalca
so
vam na voljo v naši spletni trgovini
in servisno-prodajni mreži
Stran
18
Stran
19