Navodila za voznike, zadolžene za prevoz osebnih in

Transcription

Navodila za voznike, zadolžene za prevoz osebnih in
Navodila za voznike, zadolžene za prevoz osebnih in lahkih
gospodarskih vozil z maso do 4 t (v nadaljevanju : motorna
vozila) na posebnih tovornjakih za avtomobile
1. Splošna navodila
1.1
Preprečevanje poškodb je najvažnejši cilj za vse osebe in
podjetja, zadolžena za prevoz motornih vozil
1.2 Te smernice predstavljajo temeljno osnovo za varno in
kakovostno delo, za brezhibno natovarjanje/raztovarjanje in
prevoz motornih vozil.
1.3 Te smernice pa ne vplivajo na zakonske predpise in uredbe
glede odgovornosti. Enako velja tudi za pravila o zavarovanju
tovora po direktivi VDI 2700 – List 8.1.
2. Osnovna pravila za delavce, zadolžene za vožnjo in natovarjanje
2.1 Zaposleni, zadolženi za vožnjo in natovarjanje, morajo:
•
poznati smernice iz te brošure in obvladati rokovanje z motornimi vozili, ki jih je treba natovarjati,
•
imeti veljavno vozniško dovoljenje za motorna vozila, ki jih morajo prevažati,
•
sleči delovne rokavice, preden vstopijo v motorno vozilo,
•
nositi čista oblačila, primerna za rokovanje z motornimi vozili in ki ustrezajo varnostnim zahtevam.
To pomeni:
oblačila brez nezaščitenih zadrg, gumbov ali pasnih
zaponk iz kovine;
prepovedano je nošenje šopov ključev in odpiračev za
steklenice itd., pripetih na pas;
vsi zaposleni nosijo oblačila z dolgimi rokavi;
nihče od zaposelnih ne nosi ure, prstanov ali drugega
nakita na zapestjih ali na rokah; vsi zaposleni nosijo zaprte
čevlje brez kovinskih zaponk;
vsi zaposleni nosijo dolge hlače – ne kratkih hlač;
v motornih vozilih je prepovedano kaditi in uživati hrano ali
pijače;
porabnikov, ki niso potrebni za delovanje vozila (na primer radio, navigacijski sistem, etc.), ni dovoljeno
vklapljati.
2.2 Motor transportnega vozila mora biti ugasnjen med vsem postopkom natovarjanja in raztovarjanja;
to ne velja za operacije s hidravličnim sistemom.
3. Stanje transportnih vozil
3.1 Oprema in stanje transportnih vozil mora biti zasnovano tako, da ne predstavljajo nikakršne nevarnosti poškodb za motorna vozila, ki jih je treba
transportirati,
3.2 Obvezno je treba upoštevati naslednje točke:
• Vsi hidravlični sistemi morajo biti zatesnjeni, mehanske naprave za natovarjanje pa morajo biti v brezhibnem delujočem stanju.
•
Profil nakladalne površine in dostopnih ramp mora zagotavljati dober oprijem in ne sme imeti nikakršnih ostrih robov.
•
Tovorne ploščadi, ki so višje od 2 m, morajo biti zavarovane z zaščito proti padcem na vsaki strani.
•
Stranski vzdolžni nosilci transportnih ploščadi, žlebovi za zaščitne vrvi ter stebri za vrvi morajo biti obloženi tako, da je
zagotovljeno, da voznik odpre vrata vozila brez poškodbe.
•
Poleg tega mora standardna oprema transportnega vozila vključevati dva para povezovalnih plošč dolžine približno 50 do
100 cm.
•
Transportna vozila morajo imeti zadostno število kolesnih zagozd za tovor in jermenov za privezovanje s premično
kontrolo dolžine jermenov za vse kombinacije naloženih vozil (glej tč. 8 za pravilen postopek).
4. Priprava za natovarjanje
4.1 Površina za tovor mora biti čista in brez razmetanih predmetov, ki bi ovirali natovarjanje in raztovarjanje (na primer
kolesne zagozde, jermeni za pritrjevanje, orodje itd.).
4.2 Naklon dostopnih ramp ne sme presegati kota 8°, da ne pride do poškodb na prednjih odbojnikih zraka in na izpušnih sistemih..
4.3 Višinska razlika ali vmesni prostor prehodov mora biti prilagojen posameznim motornim vozilom, ki jih je treba natovoriti..
4.4 Pri natovarjanju na zgornji nivo je treba ustvariti prehod, če je mogoče ravno in plosko površino med vlečnim vozilom in
prikolico, da ne pride do poškodbe spodnjega dela karoserije..
4.5 Prikolice s pnevmatskim vzmetenjem je treba pri natovarjanju in raztovarjanju dovolj znižati, skladno z navodili
proizvajalca tovornjaka.
4.6 Če udrtine niso v uporabi za zavarovanje tovora, jih je treba prekriti z vstavljenimi rampami.
4.7 Kot, pod katerim so vozila med transportom postavljena drugo nad drugo, ne sme presegati vrednosti 25°.
5. Prevzem in natovor motornih vozil
5.1 Pri prevzemu je treba preveriti, ali imajo vozila morebitne poškodbe ali manjkajoče dele/opremo glede na navodila
posameznega proizvajalca vozil.
5.2 Vstop v vozilo in izstop iz vozila, ki ga je treba natovoriti, je dovoljen samo pri voznikovih vratih.
5.3 Če so ugotovljene poškodbe, jih je treba zabeležiti v poseben proizvajalčev dokument za poškodbe in po potrebi v transportne
dokumente, ki jih podpišejo pristojni delavci.
5.4 Če so možnosti kontrole omejene, je to treba navesti v transportne dokumente (sneg, tema, itd.).
5.5 Za poškodbe mora biti narejena prijava, opremljena s podpisom, preden se vozilo premakne. Prijave, izdane kasneje, ne bodo
upoštevane.
5.6 Primerjati je treba celo številko šasije, navedeno na nalepki na vetrobranskem steklu s številko, ki je navedena v odpremnih
dokumentih.
5.7 Prepovedano je prekoračiti maksimalno dovoljeno hitrost na lokacijah za natovarjanje vozil.
5.8 Treba se je izogibati drsenju koles in drugim agresivnim načinom vožnje.
5.9 Vozil ni dovoljeno uporabljati za prevoz oseb.
5.10 Med nalaganjem vozil na transportno vozili je treba upoštevati omejitev hitrosti.
Obvezno je treba upoštevati naslednje minimalne oddaljenosti (obenem pa upoštevati posebne oddaljenosti, določene za
posamezne modele):
Od odbijača do odbijača (oddaljenost po dolžini):
Od podvozja do nakladalne ploščadi (odmik od tal):
Od strehe do gornje ploščadi (razdalja do stropa):
10 cm
5 cm
10 cm
Med vozili, postavljenimi drugo nad drugo:
10 cm
}»empirično pravilo« (merjenje s pestjo)
6. Preprečevanje poškodb na katalizatorju
6.1 Dosledno je treba upoštevati navodila proizvajalcev vozil glede katalizatorjev.
6.2 Ob zagonu vozil z motorji z vbrizgom goriva ni treba pritiskati na pedal za plin.
6.3 Obvezno se je treba izogibati vseh načinov delovanja, med katerimi lahko v katalizator prodre neizgoreno ali samo delno
izgoreno gorivo.
To vključuje:
•
zagon motorjev z vleko, potiskanjem ali valjenjem s transportnega vozila (glej točko 10 za pravilen način dela);
•
delovanje z namenom izpraznitve rezervoarja;
•
pogoste zagone hladnega motorja, enega za drugim;
•
mnogi ponavljajoči poskusi zaganjanja, ter premik vozila s pomočjo zaganjalnika;
•
prekinitev vžiga med premikanjem.
7. Posebne pripombe
7.1 Takojšnja zaustavitev motorja pri
•
neuspelih vžigih,
•
neenakomernem teku motorja po hladnem zagonu,
•
zelo hitrem padcu moči motorja,
•
neobičajnih napakah delovanja, ki kažejo na prisotnost napake v vžigalnem sistemu.
POZOR – priskrbeti si je treba specializirano pomoč pooblaščenega servisa ali pogodbenega servisa
posameznega proizvajalca.
7.2 Nikdar ne parkirajte vozil na vnetljivih snoveh, kot je suha trava, listje in vnetljive tekočine, saj sistem izpušnega lonca še
vedno oddaja močno vročino, čeprav le kratek čas po zaustavitvi motorja.
7.3 Stekla, prekrita s snegom in ledom, očistite s plastično strgalko ali s sprayem za odtalitev, tako da so izključene praske na
steklih in da je zajamčena brezhibna vidljivost v vse smeri.
Stran 2
7.4 Zamrznjenih metlic brisalcev ni dovoljeno odstranjevati s silo ali premikati s pomočjo motorja brisalcev (uporabite spray za
odtalitev, da odlepite metlice brisalcev).
7.5 Pred prevozom vozil se je treba obvezno prepričati,:
•
•
•
•
•
•
•
da so okna, vrata, pomična streha, motorni pokrov in pokrov prtljažnika zaprti,
da je zaščitni material za odpremo, ki je zdrsnil, vnovič nameščen v pravilni položaj,
da so brisalci postavljeni v položaj nič in da so vsi električni porabniki izklopljeni,
da so vsa vozila zavarovana z maksimalno zategnjeno ročno zavoro, pa tudi z vklopom v prvo prestavo ali v vzvratno
prestavo pri nalaganju vozil s prednjim delom drugega nad drugega,
da so vozila s samodejnim menjalnikom zavarovana s položajem «P» in z zategnjeno ročno zavoro,
da so ključi vozil odstranjeni iz kontaktnih ključavnic,
da so vozila zaklenjena in da so ključi pospravljeni v voznikovi kabini tovornjaka, ki vozila prevaža.
8. Pritrditev vozil na transportne ploščadi
8.1 Načeloma morajo biti vozila na transportnem vozilu zavarovana s tritočkovnimi
pritrdilnimi jermeni, ki imajo premično kontrolo dolžine jermena, v kombinaciji s kolesnimi
zagozdami.
8.2 Postopek je naslednji:
• prvi kavelj pritrdite v element poda (perforirana rampa), tako da je jermen speljan
kolikor se da vertikalno,
• nato jermen speljite okoli kolesa in pazite na pravilno namestitev naprav za zaščito pred zdrsom,
• drugi kavelj pritrdite na enak način v element poda (perforirana rampa).
• tretji kavelj pritrdite v točko, si se nahaja ob strani kolesa, in jermen trdno zategnite z zaponko.
POZOR !!!
Pred odhodom transpotnega vozila iz tovarne/skladišča in med transportom je treba obvezno večkrat prekontrolirati tovor
in pravilno namestitev naprav za pritrditev tovora,
8.3 Pritrditev vozil, naloženih v smeri naprej, brez udrtine ali spone
(sens de la marche = smer vožnje)
• Ena kolesna zagozda pred in za katerimkoli zadnjim kolesom.
• Dodatna pritrditev tega zadnjega kolesa s tritočkovnim pritrilnim jermenom.
• Diagonalno na to: ena kolesna zagozda pred ustreznim prednjim kolesom.
8.4 Pritrditev vozil, naloženih v smeri nazaj, brez udrtine ali spone
• Ena kolesna zagozda pred in za katerimkoli zadnjim kolesom.
• Diagonalno na to: ena kolesna zagozda pred in za ustreznim prednjim kolesom.
• Dodatna pritrditev obeh teh koles s tritočkovnim pritrilnim jermenom.
8.5 Dodatna pritrditev zadnjega vozila, brez udrtine ali spone
Zadnje vozilo, ki je naloženo za zadnjo osjo vlačilca ali kadar je vozilo samo
naloženo za zadnjo osjo, je obvezno treba dodatno zavarovati kolesa na zadnji
premi z dvema zagozdama in s tritočkovnimi pritrdilnimi jermeni.
Stran 3
8.6 Pritrditev naloženih vozil s sprednje in/ali zadnje strani, in pritrditev zadnjega vozila v udrtini ali sponi
Vozila morajo biti nameščena z obema kolesoma iste preme ali z obema premama v udrtini ali sponi. Ta način zamenjuje
kolesne zagozde. Vsi drugi ukrepi glede zavarovanja s pritrjevanjem so navedeni v odstavkih 8.3 - 8.5.
8.7 Če pritrditve vozila na zgornji ploščadi ni možno izvesti stoje znotraj območja z zaščito pred padci, je treba:
a) znižati nakladalno ploščad, tako da je to delo možno opraviti s tal v stoječem položaju,
ali
b) kolesa na isti premi vozila zavarovati z obeh strani, na vsaki strani s po dvema zagozdama, in z jermenom.
8.8 Če ene kolesne zagozde ni možno namestiti iz tehničnega razloga, je treba zavarovati še eno kolo več, ki ga
je treba blokirati z najmanj enim jermenom.
9. Pravila za raztovor motornih vozil
Za raztovor motornih vozil je treba:
•
popustiti tritočkovne pritrditvene jermene,
•
odstraniti kolesne zagozde,
•
zagnati motor
•
in popustiti ročno zavoro.
POZOR – Motor je treba obvezno zagnati pred popustitvijo ročne zavore. Ojačevalnik zavorne sile in servovolan
začenta delovati šele, ko motor deluje!
10. Zagon motornih vozil z zagonskim kablom
10.1 Pomožni akumulator mora imeti napetost 12 voltov! Uporabite najmočnejši model zagonskega kabla (25 mm²) za vozila s
priključki z izoliranimi poli.
10.2 Kabel vedno priklopite po vrstnem redu, ki je opisan sodaj:
1. Prvi (rdeči) zagonski kabel priklopite na «Plus» pomožnega akumulatorja, in nato na «Plus» izpraznjenega akumulatorja.
2. Drugi (črni) zagonski kabel priklopite na «Minus» pomožnega akumulatorja, in nato na maso motorja (blok motorja ali priključek,
ki se privijači na vzmetenje motorja) na vozilu, ki ga je treba zagnati.
3. ZAGON
4. Kabel odstranite v obratnem vrstnem redu operacij.
10.3 POZOR – Kakršnokoli drugačno ravnanje lahko povzroči
•
poškodbe oseb,
•
uničenje akumulatorjev,
•
poškodbe električnih sistemov obeh motornih vozil.
10.4 Pomembna pripomba
Če je vžig sprožen, se v vsem vžigalnem sistemu motornih vozil
ustvarijo visoke napetosti – tako v električnih sestavnih delih kot v
kablih.
POZOR !!!
Ne dotikajte se vžigalnega sistema ali sestavnih delov električnega
sistema.!
Stik z električnimi prevodniki lahko predstavlja smrtno nevarnost.
Strogo je prepovedano opravljati posege na vžigalnem sistemu. Ob vseh popravilih v motornem prostoru je treba vedno
obvezno prekiniti kontakt.
11. Delavci proizvajalca vozil ali od njega pooblaščene osebe lahko kontrolirajo transportna vozila in od voznika zahevajo
popravek natovora ali pritrditve tovora v primeru odklonov od tega navodila.
12. Če je možno, bi morala biti naložena transportna vozila ponoči in ob koncih tedna / praznikih parkirana na zaprtih in
zavarovanih površinah transportnega podjetja, ali pa na zavarovanih prakingih ali počivališčih.
Nezavezujoča priporočila združenja avtomobilske industrije
«Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA)»,
Frankfurt / Main
Izdaja: marec 2010
Stran 4