Owner Manual

Transcription

Owner Manual
NAVODILA ZA
UPORABO
NAHRBTNA
KAW BP-260
MOTORNA KOSA
ISO 9001:2000
Rev. 2010/10/06
Pred prvo uporabo motorne kose temeljito preberite
navodila za uporabo, ter upoštevajte varnostne predpise !
VSEBINA
1. OPIS SIMBOLOV
2. VARNOSTNA NAVODILA
3. OPIS DELOV
4. TEHNIČNI PODATKI
5. PRIBOR
6. RAZLAGA TERMINOLOGIJE
7. SESTAVLJANJE
8. ZAGON、DELOVANJE 、ZAUSTAVITEV
9. KOŠNJA
10. VZDRŽEVANJE
11. IZJAVA O SKLADNOSTI
-1. OPIS SIMBOLOV
Preberite in sledite napotkom v teh navodilih za
uporabo. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko
vodi do resnih poškodb.
Med delom vedno nosite zaščitno čelado,
očala in glušnike.
Med delom nosite zaščitne usnjene rokavice.
Nosite delovne zaščitne škornje z železno kapico,
ter nedrsečim podplatom.
Pazite na nevarnost izmeta trdih predmetov.
Med delom z motorno koso se prepričajte, da so
navzoče osebe oddaljene vsaj 15 metrov od vas.
Maximalna hitrost rezalnega priključka
Nivo jakosti hrupa
-1-
2 VARNOSTNA NAVODILA
2-1. Pri uporabi motorne kose z najlon nitko in 3-zobim noţem.
1. Motorna kosa je primerna za košnjo trave in manjših podrasti. Nikoli je ne uporabljajte za kakšen drug namen.
2. Uporabljajte le najlon nitko, ki je primerna za vaš tip kose.
3. Ko zaženete motor, postopno pritiskajte ročico plina. Hitrost motorja se bo povečevala in najlon glava ali 3-zobi nož
se bosta pričela vrteti.
4. Ko spustite ročico plina, se avtomatsko vključi prosti tek.
5. Kosite pri polni hitrosti. Optimalno porabo goriva dosežete tako, da spustite ročico plina, ko se nagnete nazaj po
rezu.
6. Rezilo se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Da dosežete najboljši učinek košnje, se med košnjo premikajte s
koso z desne proti levi. Med košnjo vedno pazite na možnost povratnega udarca; to je nekontroliran, nenaden gib
motorne kose, do katerega lahko pride če s koso zadanete ob trši predmet (skalo, drevo, grmovje,…),koso lahko
odbije nazaj ali v desno, kar lahko privede do izgube nadzora nad koso in resnih ali smrtnih poškodb upravljavca ali
navzočih oseb.
Povratni udarec lahko vodi do izgube nadzora nad koso, ter vodi do resnih
poškodb upravljavca ali navzorčih oseb. Motorno koso čvrsto držite na ročaju.
2-2. Uporaba motorne kose.
1.
Nosite tesno prilegajoča oblačila, ki vam nudijo dovolj zaščite. Ne nosite opletajočih stvari, kot so dolgi šali,
kajti le-ti se lahko zapetejo v motor ali vašo koso. Nosite dolge hlače in zaščitne škornje, zaščitne rokavice,
zaščitno čelado, ščitnik za obraz, zaščitna očala, glušnike ali čepe za ušesa za zaščito sluha.
2. Odvijte pokrov goriva, da sprostite morebiten pritisk, ki se lahko ustvari v rezervoarju. Da preprečite morebiten
požar, se s koso pred zagonom umaknite vsaj 3 metre stran od mesta polnjenja.
3. Vaša motorna kosa je opremljena z lovilcem iskre. Če boste potrebovali nov lovilec iskre, ga lahko dobite pri
vašem lokalnem distributerju.
4. Vedno ugasnite motor kadar ste prenehali s košnjo.
5. Motorno koso vedno držite čvrsto z obema rokama.
6. Preverite, da so vsi vijaki in matice dovolj priviti. Nikoli ne kosite z motorno koso, če ni pravilno nastavljena ali
popolnoma in varno sestavljena.
7. Roke morajo biti pri delu suhe in čiste.
8. S koso nikoli ne kosite preblizu tal, kajti lahko boste nehote izmetali okoli sebe predmete, kot so kamenje in drugi
trdi predmeti. Če kosite na strmini, stojte pod rezalno glavo. Nikoli ne kosite na hribu ali strmini, če obstaja
najmanjša možnost zdrsa.
9. Pred košnjo preglejte okolico (veje, kamenje), ki bi jih lahko med košnjo izmetalo v okolico.
10. Pazite, da se med delom vaša oblačila ne zapletejo med rezalno orodje, ter prav tako ne segajte z rokami ali
nogami med rezalno orodje.
11. Vedno zaustavite motor, ter počakajte da se najlon glava popolnoma zaustavi, preden pričnete z pregledom ali
menjavo najlon nitke.
12. Hranite vašo motorno koso v suhem prostoru, stran od možnih virov vžiga.
13. Pazite, da sta rezalno orodje in motor čista, brez umazanije in odrezkov trave.
14. Z motorno koso lahko upravljajo le odrasle osebe, ki so seznanjene z vsemi funkcijami kose.
15. OPOZORILO: Izpušni plini so strupeni.
16. Postopek zaustavljanja motorja. V nujnih primerih zaustavite motor tako, da prestavite stikalo na stop pozicijo.
17. Ta motorna kosa ima sklopko, ki omogoča, da se rezalno orodje zaustavi, ko je kosa v prostem teku.
-2-
3. OPIS DELOV
1
Nahrbtnik
2
Zračni filter
3
Motor
4
Sklopka
5
Gibljiva cev
6
Ročaj
7
Okrogel ročaj
8
Palica
9
Ščitnik
10
Kotni prenos
11
3-zobi nož
12
Stikalo izklopa
13
Zaklop ročice plina (spodnji)
14
Zaklop ročice plina
15
Ročica plina
-3-
4. TEHNIČNI PODATKI
Model Št.
BP-260
Tip motorja
Kawasaki TJ45E, Zračno hlajen 2-taktni,
45.4 cm3
Prostornina
Uplinjač
TK ( Membranski tip )
Zračni filter
Penasti
Vžigalna svečka
NGK BPMR7A
Razmerje bencina in olja
50:1
Priporočeno olje
SAE # 30 , 2 taktno olje
Neto tež a
Kompletna kosa : 12.60 kg , od tega nahrbtnik+motor : 8.10 kg
Rezervoar goriva
900 cm3
Najlon glava
Polautomatska ( dvojna nitka)
Nož
3- zobi nož
Dolžina palice
1500 mm
Širina košnje
254mm za nož ; 465mm za najlon glavo
Ročaj
Okrogli
Vžig
Elektronski
Pogon
Centrifugalna sklopka
Nivo hrupa
104 dB (A)
Nivo moči hrupa
109 dB (A)
Zajamčen nivo hrupa
112 dB (A)
Nivo vibracij med delovanjem ( Max.)
﹤10.5 m/s2
Nivo vibracij prostega teka ( Max.)
﹤1 m/s2
Moč motorja
2.2 kW
Maksimalni obrati motorja
12500 min-1
10000 min-1
Maksimalni obrati na kotnem prenosu
Maksimalni obrati v prostem teku
2850 min-1
Poraba goriva
470 g/ kWh / 7000 rpm
Poraba goriva pri polni moči motorja
1.03 kg/ h
-4-
5. PRIBOR
Motorna kosa je pakirana v dveh ločenih kartonih. V enem kartonu je motor in nahrbnik,
v dugem kartonu pa je palica in ostali priključki.
V kartonu kjer je motor vsebuje naslednje dele.
MODEL
BP-260
Model motorja
KAWASAKI TJ45E
Prostornina (cm3)
45.4 cm3
Neto teža motorja (kg)
3.8 kg
Prostornina rezervoarja
motorja
0.9 liter
Ključ 17 x 19 mm
Ključ 8 x 10 mm
Standardno orodje
Imbus ključ 4mm-5mm
Rezalno orodje
3 zobi nož + Glava z najlon nitko Tap & Go , M10 x 0.25 Levi navoj
Ročaj
Okrogli ročaj ( Ø 25 mm )
Ščitnik
CE Standard
Nosilec motorja
Nahrbtnik
Vijaki
Vijaki M6 x 30 mm
6. RAZLAGA
1
Motorna kosa
Kosa za košnjo z kovinskim rezilom za košnjo plevela, grmičevja, ter
grmovja.
2
Trimer
3
Rezalno orodje
4
Prosti tek
5
Ročica plina
6
Mehanizem za hitro zaustavitev
7
Zaklop ročice plina
Kosa z glavo z najlon nitko za košnjo trave, plevela in druge vegetacije.
Tako imenujemo jeklene nože ter glave z najlon nitko.
Minimalna hitrost z tovarniško nastavitvijo uplinjača
Se uporablja za zagon rezalnega dela, ter za zagon naprave
Omogoča uporabniku da lahko v nujnem primeru takoj zaustavi delovanje
kose.
Se uporablja za zaklop plina med delovanjem. Izklopite ga ročno z
pritiskom na ročko plina.
-5-
7. SESTAVLJANJE
7-1. Montaţa gibljive osi
1.
2.
3.
4.
Postavite gibljivo os in motor na tla ter pričnite s sestavo.
Nastavite luknjico za zatič na gibljivem vložku na zatič na ohišju sklopke. Nastavite kvadratni konec gibljive osi
tako, da ga boste kasneje lahko namestili v kvadratasto luknjo pesta sklopke. slika 1
Dela počasi združite, dokler se zatič ne zatakne v luknjico za zatič (pri tem se sliši “klik”).
Po montaži preverite, ali se je zatič pravilno zataknil. To lahko naredite tako, da potegujete in vlečete dela
narazen. Ta se ob pravilni montaži ne smeta premakniti.
Sl.1
Sl.2
Sl.3
Sl. 4
7-2. Namestitev okroglega ročaja
1. Namestite enojni ročaj na ohišje pogonske gredi, Slika4
2. Montirate okrogli ročaj na najbolj primerno razdaljo za uporabnika. Sl.4
3. Privijte pritrdilne vijake. Sl.4
7-3. Namestitev ščitnika
1. Vstavite 2 vijaka v luknje na dodatni zgornji ploščici (1).
2. Namestite spodnji ščitnik (2) kot prikazuje slika Sl.5
3. Nato privijte oba vijaka s podložkami.
Sl .5
7-4. Montaţa ţice plina
1. Namestite žico plina na nastavitveno ploščico z zarezo. Sl.6
2. Vstavite ožji del žice plina v zarezo.
3. Nato potegnite odebeljeni del žice v ploščico.
Sl.6
-6-
Sl.7
7-5. Ţice
Povežite dve žici z ročaja z dvema ustreznima žicama na motorju. Sl.7
7-6. Montaţa rezilnega orodja
Montaţa glave z najlon nitko ( sliki 9, 10)
Namestite podloţki (1, 2) na os kotnega prenosa, ter poravnajte luknjico na drţalu z luknjico na podloţki (1), ki
je nameščena na kotnem prenosu in vstavite orodje. Namestite glavo z najlon nitjo (3) na os( vrtite jo v
nasprotni smeri urinega kazalca), dokler ni dobro privita. Odstranite orodje (4).
Sl. 9
Sl. 10
Sl. 11
Sl. 12
Montaţa jeklenega rezila (sliki 11,12)
Pred privitjem matice (4) vstavite orodje (5)v luknjo na ohišju kotnega prenosa, da boste lahko pričvrstili rezilo(2). Nato
privijte matico (4) s ključem za privijanje, kot prikazuje slika.
Vsako rezilo zavarujte z varovalnim transportnim pokrovom.
8. ZAGON 、DELOVANJE、ZAUSTAVLJANJE
8-1 Pred zagonom motorja
Preverite da so vsi deli dobro pritrjeni, ter da je nalita pravilna mešanica goriva in olja.
Zaradi varnosti, postavite motor na trdno podlago.
8-2 Zagon hladnega motorja
1. Pritisnite primer 5x ( slika 13).
2. Popolnoma zaprite ročko hladnega zagona ( čok) (slika 14).
3. Držite roč in stisnite ročko plina do konca. Med tem, ko spuščate ročko plina stisnite zaklop ročice plina.
4. Stikalo vklopa postavite v pozicijo ON ( start). V nasprotno smer kot je izklop (OFF) – Slika 15
5. Medtem, ko držite koso za palico tik ob motorju, narahlo povlecite zaganjalno vrvico, tako, da čutite odpor.
6. Močno povlecite vrvico zagona, tako da motor vžge.
7. Motor naj deluje 3 minute da se ogreje.
8. Ko po ponovnem zagonu motor deluje, postopoma zaprite ročko čoka.
-7-
Sl. 13
Sl.14
Sl.15
Sl.16
8-3 Zagon ogretega motorja
1. Popolnoma odprite čok.
2. Sledite postopku 8-2 zagon hladnega motorja.
3. Če se motor ne zažene, ponovite postopek 2,
Postopek zagona hladnega motorja.
POZOR
1.Po zagonu motorja, motorju dodajte in odvzemajte plin, tako, da pritiskate in spuščate ročko plina,
da potisnete zrak iz uplinjača.
2. Zrak v uplinjaču povzroči slabše delovanje motorja oziroma zaustavitev delovanja.
3. Dolijte gorivo preden se rezervoar popolnoma izprazni. Zagon, ko ste popolnoma izpraznili
rezervoar je otežen.
8-4 Delovanje
Po zagonu motorja, ga približno 3 minute ogrevajte tako, da nekajkrat povečate obrate motorja z pritiskom na ročko
plina.
8-5 Zaustavitev
Ne zaustavljajte motorja, ko motor deluje z polno hitrostjo.
Izpustiite ročko plina, tako da motor deluje v prostem teku, pred preklopom stikala na STOP. Sl.15
Pozor
Motor naj ne deluje z polno hitrostjo če rezalna oprema ni obremenjena, še posebaj bodite pozorni na
to ko je motor še nov. Pri delovanju motorja z visoko hitrostjo brez obremenitve, lahko pride do
povečanih obratov motorja, kar pa lahko motor poškoduje.
-8-
8-6 Motor ne deluje
Če se motor ne zažene oziroma se pojavi ogen skozi izpuh tudi po nakaj poizkusih zagona, odvijte in preglejte vžigalno
svečko.
1. Če je vžigalna svečka suha pomeni, da v valj ni priteklo gorivo. Preglejte napeljavo goriva in uplinjač.
2. Očistite ali zamenjajte vžigalno svečko, če je mokra ali umazana.
3. Če je prišlo preveč goriva v ohišje valja, odstranite vžigalno svečko, stisnite ročko plina ter 2-3 krat povlecite vrvico
zagona, da odstranite gorivo iz ohišja valja.
POZOR
1. Pred pričetkom košnje, preglejte da so vsi varnostni deli na napravi. Da ja najlon glava trdno
nameščena, da ste odstranili imbus ključ, ter, da je dolžina najlon niti ustrezna.
2. Pri uporabi motorne kose obvezno uporabljajte zaščitna očala, zaščito sluha ter rokavice.
9. KOŠNJA
1.
2.
3.
Ko je motorna kosa popolnoma sestavljena, primite koso za roč kose za pričetek dela.
Kosite z desne proti, levi, saj če z najlon glavo kosite
z leve proti desni lahko pride do imete predmetov proti uporabniku, kar pa je lahko zelo nevarno.
Z najlon glavo nikoli ne kosite z leve proti desni! Sl.18
Med spuščanjem kosilnega dela proti travi, bodite previdni,
da z kosilno enoto ne udarjate oziroma jo vlečete po tleh.
Sl. 18
POZOR
Motorna kosa je narejena za košnjo trave, plevela, ter podobne mehke vegatacije.
Nikoli ne uporabljajte motorne kose za drugačne namene!
10. VZDRŢEVANJE
10-1. Čiščenje filtra zraka
Če je filter zraka umazan, postane gorivo gostejše, kar zmanjša moč motorja ali zaustavitev motorja.
Po potrebi očistite filter zraka, če je preveč umazan, pa ga zamenjajte.
1. Odvijte pritrdilna vijaka na ohišju filtra zraka in odstranite pokrov.
2. Odstranite filter.
3. Sledite postopku kot prikazuje slika. Sl.20
Sl.20
-9-
10-2. Mazanje kotnega prenosa
Kotni prenos ima odprtino, kjer se dodaja mast. Odvijte vijak odprtine kotnega prenosa in skozi luknjo dodajte ustrezno
mast. Po dodajanju masti naslednič vstavite mast po 20 delovnih urah. Naslednje mazanje je potrebno po 100 delovnih
urah. Sl.21
Sl.21
Sl.22
10-3. Preglejte vijake na ohišju kotnega prenosa
Odviti vijaki na ohišju kotnega prenosa so zelo nevarni, kjub pokrovu, ki jih ščiti pred odvitjem. Pred pričetkom delovanja
preglejte, da so dobro priviti. Vijake privijte z priloženim imbus kjučem.
10-4. Vţigalna svečka
Vžigalne svečke imajo standardni razmak med elektrodama, ki znaša od 0.6 do 0.7mm Sl.22
Za optimalno delovanje naprave redno očistite vžigalno svečko in jo po potrebi zamenjajte.
Uporabljate ustrezno svečko, ki je primerna za takšen motor.
10-5. Čiščenje filtra goriva
Cev goriva ima na koncu filter goriva ( v rezervoarju), da preprečuje vnos umazanije in delcev v uplinjač. Ustrezno
očistite filter goriva, saj v primeru, da pride do zamašitve, črpalka goriva ne more posesati, kar povzroči zaustavitev
motorja.Če je filter zamašen ali poškodovan ga zamenjajte.
10-6.Hramba
Ko motorne kose dalj časa ne boste potrebovali, koso ustrezno hranite, da bo ob ponovni uporabi ustrezno delovala.
Motorno koso bo težje zagnati, če ni ustrezno hranjena.
1.
Popolnoma izpraznite rezervoar goriva.
2.
Da popolnoma izpraznite gorivo v uplinajču, naj kosa deluje v prostem teku, tako dolgo, da se sama zaustavi.
3.
Preglejte in očistite vse dele kose.
4.
Nanesite protikorozijska sredstva na del, kjer lahko pride do rjavenja. Odvijte vžigalno svečko, ter v uplinajč naljite
čajno žličko olja za 2-taktne motorje. Nekajkrat povlecite vrvico zagona, ter ponovno namestite vžigalno svečko.
5.
Povlecite vrvico zagona tako, da boste začutili odpor. Napravo hrante v suhem in čistem prostoru. Vlaga vpliva na
zagon naprave.
.
-10-
Izjava o skladnosti
IZJAVLJAMO , DA
MOTORNA KOSA
MODEL : BP-260
USTREZA ZAHTEVAM PO DIREKTIVAH
Direktiva za emisije 2004/26/EC
Direktiva o emisiji hrupa 2000/14/EC + 2005/88/EC
Direktiva za stroje 98/37/EC+2006/42/EC
ISO14740 ISO14865
ZA MOTORNE KOSE IN TRIMMERJE
Nivo hrupa : 104 dB(A)
Nivo moči hrupa : 109 dB(A)
Zajamčen nivo hrupa : 112 dB(A)
ISO9001/2000 Good quality Manufactory verify
TUV certificate ID : 9105039876
TMC Group@
TEAM MACHINERY CO., LTD. / TMC
No. 209, SHEN AN ROAD, CHANG HWA CITY, TAIWAN, R.O.C.
TEL:+886-4-7373668 FAX:+886-4-7371618 MFG ID : 28643855
E-mail:saTrimmer.com.tw URL: www.trimmer.com.tw
TMC MORI © 1997-2008 Team Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved