REMS Multi-Push

Comments

Transcription

REMS Multi-Push
Elektronska enota
za izpiranje in tlačni
preizkus s kompresorjem brez olja.
REMS Multi-Push
A
N
V
O
T
E
V
S
T
S
O
NOV
4
EN 806o-
Navodil SHK
ja ZV
združen 2011
T 824
T 84-200
1)
2)
for Professionals
Le ena naprava za vse: z več kot 10 programi za izpiranje
in za tlačni preizkus napeljav za pitno vodo ali ogrevanje –
s stisnjenim zrakom ali vodo.
1
●
●
●
●
Izpiranje z vodo ali zmesjo voda/zrak
Razkuževanje, čiščenje, konzerviranje*
Tlačni preizkus in preizkus tesnosti s stisnjenim zrakom
Tlačni preizkus in preizkus tesnosti z vodo
(preizkusni postopek A, B, C in. a.)
● Zračna tlačna črpalka
● Upravljanje pnevmatskih orodij
9
6
5
Enostavno upravljanje z menijem
v 26 jezikih. Stalen nadzor procesa.
Protokoliranje. USB vmesnik.
7
1
8
12
3
2
19
9
5
21
13
1
11
4
9
5
10
20
7
6
15
7
17
14
16
18
*od pomladi 2014 naprej dobavljivo z brezplačno novo verzijo programske opreme.
9
Izpiranje
Izpiranje napeljave za pitno vodo – z vodo ali
z zmesjo voda/zrak z intermitentnim stisnjenim
zrakom v skladu s standardom EN 806-4:2010
in navodilom T 84-2004 „Izpiranje, razkuževanje
in zagon napeljav za pitno vodo“ nemškega
osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje,
klimo, in za izpiranje ogrevalnih sistemov
v radiatorjih in površinskih ogrevalnih sistemov.
Tudi za izpiranje cevovodnih sistemov – z zmesjo
voda/zrak s konstantnim stisnjenim zrakom.
Razkuževanje, čiščenje, konzerviranje
Razkuževanje napeljave za pitno vodo v skladu
z EN 806-4:2010 in navodilom T 84-2004 „Izpiranje,
razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo“
nemškega osrednjega združenja za sanitarije,
ogrevanje, klimo; in drugih cevovodnih sistemov.
Čiščenje in konzerviranje ogrevalnih sistemov
v radiatorjih in površinskih ogrevalnih sistemov.
Različni dodatki za razkuževanje, čiščenje in
konzerviranje za različne aplikacije. Enota za
dovajanje dodatnih snovi, kot pribor*.
Preizkus tlaka in tesnosti s stisnjenim zrakom
Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo –
s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom T 82-2011
„Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ nemškega
osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje,
klimo, in drugih cevovodnih sistemov in posod.
Preizkus obremenitve napeljav za pitno vodo –
s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom T 82-2011
„Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ nemškega
osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje,
klimo, in drugih cevovodnih sistemov in posod.
Tlačni preizkus in preizkus tesnosti z vodo
Preizkus tlaka in tesnosti z vodo
REMS Multi-Push SLW s hidro-pnevmatsko vodno
črpalko za hidrostatični tlačni preizkus napeljav
za pitno vodo – z vodo v skladu z EN 806-4:2010,
preizkusni postopek A, B ali C, oz. preizkusni postopek B, modificiran v skladu z navodilom T 82-2011
„Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ nemškega
osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo,
in za tlačni preizkus in preizkus tesnosti drugih
cevovodnih sistemov in posod.
Zračna tlačna črpalka 20
Zračna tlačna črpalka za regulirano polnjenje posod
vseh vrst s stisnjenim zrakom ≤ 0,8 MPa/8 bar/
116 psi, z avtomatskim odklopom po dosegu prednastavljenega zračnega tlaka, npr. za napolnitev
razteznih posod ali pnevmatik.
Upravljanje pnevmatskih orodij 21
Priključek za pnevmatska orodja do potrebe zraka
≤ 230 Nl/min, nastavljiv, za prilagoditev potrebe
zraka z ozirom na uporabljeno pnevmatsko orodje.
Manometer za kontrolo zračnega tlaka, ki ga dovaja
tlačna posoda. Tlačna gibka cev s hitrimi sklopkami
NW 7,2, kot pribor.
Protokoliranje
Rezultati izpiralnih in preizkusnih programov se
shranijo z navedbo datuma, časa, št. protokola
v izbranem jeziku in jih lahko v namene dokumentiranja prenesete na USB ključ ali tiskalnik.
Dopolnila shranjenih podatkov, npr. ime stranke,
št. projekta, navedba kontrolorja je možno navesti
na eksternih napravah (npr. na računalniku,
prenosniku, tabletnem računalniku, smartphone).
Izpiranje ogrevalnih sistemov v radiatorjih
in površinskih ogrevalnih sistemov
REMS Multi-Push
REMS Multi-Push SL Set. Elektronska enota za izpiranje in tlačni preizkus s kompresorjem
brez olja. Za izpiranje cevovodnih sistemov z vodo ali z zmesjo voda/zrak, razkuževanje,
čiščenje, konzerviranje cevovodnih sistemov, za tlačni preizkus in preizkus tesnosti cevovodnih
sistemov in posod s stisnjenim zrakom ali vodo, npr. napeljave za pitno vodo, radiatorjev in
površinskih ogravalnih sistemov, kot zračna tlačna črpalka za regulirano polnjenje posod vseh
vrst s stisnjenim zrakom, npr. za napolnitev razteznih posod ali pnevmatik in za upravljanje
pnevmatskih orodij. Vnosno krmilna enota Kompresor s premočrtnim gibanjem bata na ročični
pogon, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaščitno stikalo (PRCD). 2 kosa sesalno/
tlačne gibke cevi 1", dolžina 1,5 m, z navojnimi spojkami gibke cevi 1", 1 kos tlačna gibka cev
8 mm, dolžina 1,5 m, s hitrimi skopkami DN 5, za tlačni preizkus s stisnjenim zrakom. Zaklopi za
vhode in izhode. Premično ogrodje iz jeklene cevi. Brez enote za dovajanje dodatkov. V kartonu.
Št. izdelka 115610 R220#
REMS Multi-Push SLW Set. Kot izdelek št. 115610, vendar dodatno s hidro-pnevmatsko vodno
črpalko in 1 kosem visokotlačne gibke cevi ½", dolžine 1,5 m, z navojnimi spojkami gibke cevi ½",
za tlačni preizkus in preizkus tesnosti cevovodnih sistemov in posod z vodo.
Št. izdelka 115611 R220#
Izpiranje napeljav za pitno vodo
REMS Multi-Push – Elektronska enota
za izpiranje in tlačni preizkus s kompresorjem
brez olja.
Le ena naprava za vse: izpiranje cevovodnih sistemov z vodo ali z zmesjo voda/zrak, razkuževanje,
čiščenje, konzerviranje cevovodnih sistemov, za tlačni preizkus in preizkus tesnosti cevovodnih sistemov
in posod s stisnjenim zrakom ali vodo, npr. napeljave za pitno vodo, radiatorjev in površinskih ogravalnih
sistemov, kot zračna tlačna črpalka za regulirano polnjenje posod vseh vrst s stisnjenim zrakom,
npr. za napolnitev razteznih posod ali pnevmatik in za upravljanje pnevmatskih orodij.
1
Visoko zmogljiva, kompaktna, elektronska
enota za izpiranje in tlačni preizkus s kompre-
13
sorjem brez olja. Priročna, dobro prenosljiva,
REMS Multi-Push SL samo 37 kg,
REMS Multi-Push SLW samo 39 kg.
2
Merilne in regulacijske priprave za avtomatski
potek programov za izpiranje in preizkus,
vse do dokumentacije rezultatov
3
Varnostne priprave za preprečevanje
onesnaževanja cevovodnega omrežja zaradi
povratnega toka. Nadtlačni ventili za omejitev
tlaka. Filter kondenzata in delcev 5 µm.
4
Veliko dimenzionirani okvir iz jeklene cevi
kot tlačna posoda.
5
Dva praktična ročaja za enostavno prenašanje.
6
Sklopljiv ukrivljen ročaj, ki zavzame malo
prostora za enostavno premikanje.
7
Premično ogrodje iz jeklene cevi z 2 gumiranimi tekalnimi kolesi in 2 gumiranimi
postavitvenimi nogami za stabilno postavitev.
8
Priključni vodnik z integriranim osebnim
zaščitnim stikalom (PRCD).
9
Zaklopi za vhode in izhode REMS Multi-Push,
z zaščito pred izgubo in kot preprečitev onesnaženja med transportom in skladiščenjem.
10
11
12
REMS Multi-Push SLW dodatno s hidropnevmatsko vodno črpalko za proizvodnjo
potrebnega vodnega tlaka za hidrostatični
preizkus tlaka cevnih sistemov in posod
z vodo.
Kompresor
Zanesljiv, zmogljiv, brezoljni kompresor
s premočrtnim gibanjem bata, s kondenzatorskim motorjem 230 V, 1500 W.
Manometer za prikaz zračnega tlaka
v tlačni posodi. Tipka za izklop v sili.
14
Vnosno krmilna enota
Enostavna uporaba. Preko menijev se lahko
izvajajo vnosi in se lahko izvaja krmiljenje
več kot 10 programov za izpiranje in preizkuse
v 26 jezikih z možnostmi spreminjanja tovarniško prednastavljenih preizkusnih kriterijev
(potekov, tlakov in časov preizkusov) ali predvidenih vrednosti s strani uporabnika, tako
da je možna prilagoditev konkretno veljavnih
nacionalnih varnostnih določil, pravilnikov in
predpisov, ki veljajo na lokaciji uporabe. Izbira
formata za datum, čas in izbor različnih merskih
enot. Vnosno krmilna enota s 3" displejem
z moderno LCD-tehnologijo, 76 mm zaslonsko
diagonalo, 128 × 64 točk. Stalni nadzor procesa
med potekom programov.
USB priključek za USB ključ ali tiskalnik.
Najnovejšo verzijo programske opreme za
vnosno in krmilno enoto si lahko z USB
ključem brezplačno naložite prek omrežja pod
www.rems.de → Downloads → Software.
15
Prozorna sesalno/tlačna gibka cev 1" z mrežasto strukturo, dolžine 1,5 m, z navojnimi
spojkami gibke cevi 1", za izpiranje, razkuževanje, čiščenje, konzerviranje in za tlačni
preizkus z vodo.
16
Tlačna gibka cev 8 mm, dolžine 1,5 m,
s hitrimi sklopkami DN 5, za tlačni preizkus
s stisnjenim zrakom.
17
Visokotlačna gibka cev ½" z mrežasto
strukturo, dolžine 1,5 m, z navojnimi spojkami
gibke cevi ½", za tlačni preizkus z vodo.
18
Zaklopi za vhode in izhode gibkih cevi zaščito
pred izgubo in kot preprečitev onesnaženja
med transportom in skladiščenjem.
19
Povezovalna gibka cev za izpihovanje ostankov
vode iz REMS Multi-Push in gibkih cevi po
končanju dela, kot pribor.
Vstavek finega filtra 50 μm
za fini filter z vstavkom finega filtra 50 μm
Št. izdelka 043052 #
Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode
za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push
in sesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju dela
Št. izdelka 115618 R#
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov
in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi
Št. izdelka 115140 #
Fino skalirani manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi
za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov
in posod do 1,6 MPa/16 bar/232 psi
Št. izdelka 115045 #
Fino skalirani manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi
za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov
in posod do 250 hPa/250 mbar/3,6 psi
Št. izdelka 047069 #
Tlačna gibka cev NW 7,2
za priključitev pnevmatskih orodij,
s hitrimi sklopkami NW 7,2
follow us:
www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
Prodaja preko pooblaščenih trgovin.
Obvestilo trgovcem in izvajanje
demonstracij preko zastopnika
firme REMS:
Čubra Marketing
Mob.Tel.: 041/787 552
Telefax: 03/586 40 95
[email protected] · www.rems.de
Št. izdelka 115621 R#
2)
Št. izdelka 115323 R#
1)
Fini filter z vstavkom finega filtra 50 μm
ki ga je moč izprati, z veliko prestrezno posodo
za nečistoče
Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo – s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom T 82-2011 „Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo.
Razkuževanje napeljave za pitno vodo v skladu z EN 806-4:2010 in navodilom T 84-2004 „Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo“ nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo.
01/14 094108 SVNoP · Pridržujemo si pravico do sprememb in zmot. © Copyright 2014 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV).
Pribor

Similar documents