Vodni viri

Comments

Transcription

Vodni viri
16.12.2014
Hidrološko stanje vodnih virov
Mariborskega vodovoda in klimatske
spremembe
mag. Irena KOPAČ, univ.dipl.inž.grad.
Glavni vodni viri Mariborskega vodovoda
Ceršak
nad 500 l/s
Vrbanski plato
100 - 500 l/s
Selniška dobrava
50 - 100 l/s
pod 50 l/s
Ruše
Dravsko polje
Okvirna
kapaciteta
vodnih
virov
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
2
1
16.12.2014
Analiza porabe vode po občinah in črpališčih
Podatek Mariborskega vodovoda iz leta 2011
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
3
Analiza porabe vode po občinah in črpališčih
Podatek Mariborskega vodovoda iz leta 2011
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
4
2
16.12.2014
Analiza porabe vode po občinah in črpališčih
Podatek Mariborskega vodovoda iz leta 2011
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
5
Deleži – črpališča na vodnih virih
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
6
3
16.12.2014
Deleži – Vrbanski plato _ Mariborski otok
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
7
Vrbanski plato - vodonosnik
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
8
4
16.12.2014
Vrbanski plato - vrtine
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
9
Vrbanski plato – obstoječi vodnjaki in
predvidena II. Faza aktivne zaščite
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
10
5
16.12.2014
Piezometri Vrbanskega platoja – ob Dravi
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
11
Piezometri Vrbanskega platoja – notranjost
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
12
6
16.12.2014
Piezometri Dravskega polja
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
13
Dravsko polje - Betnava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
14
7
16.12.2014
Dravsko polje - Betnava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
15
26. november 2014
16
Dravsko polje - Betnava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
8
16.12.2014
Dravsko polje - Betnava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
17
Dravsko polje - Betnava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
18
9
16.12.2014
Dravsko polje - Bohova
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
19
26. november 2014
20
Dravsko polje - Bohova
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
10
16.12.2014
Dravsko polje - Dobrovci
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
21
26. november 2014
22
Dravsko polje - Dobrovci
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
11
16.12.2014
Selniška dobrava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
23
26. november 2014
24
Selniška dobrava
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
12
16.12.2014
Ruše
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
25
Ruše
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
26
13
16.12.2014
Ceršak
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
27
26. november 2014
28
Ceršak - piezometer
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
14
16.12.2014
Količina padavin
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor

26. november 2014
29
Hvala za pozornost!

[email protected]
Komisija za pitno vodo Mestne občine Maribor
26. november 2014
30
15