Za lepo in čisto kopalnico. Brez plesni!

Comments

Transcription

Za lepo in čisto kopalnico. Brez plesni!
Mase za fugiranje
in sanitarni silikoni Ceresit
Za lepo in čisto kopalnico. Brez plesni!
 Kopalnica - prostor, ki je zmeraj
izpostavljen možnosti razvoja
gliv in plesni!
 Posebna MicroProtect formula
dolgoročno ščiti fuge in stike
pred vlago, glivami in plesnijo.
TV o
od a glaševa
prila
nje
do j
unij
a!
 Zakaj se ne bi dan začel v čisti
kopalnici, s sijočimi fugami
in brez plesni?
Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ul. 23, 2506 Maribor, Slovenija, Tel: 02 22 22 296
www.ceresit.si
LetakMICROPROTECTa4A.indd 1
4/9/10 11:36:26 AM
Mase za fugiranje
in sanitarni silikoni
Ceresit
Za lepo in čisto kopalnico. Brez plesni!
Uporaba Ceresit mas za fugiranje in sanitarnih silikonov zagotavlja, da so stiki, fuge in
ploščice v kopalnici čisti, s tem pa se zmanjša tudi tveganje za morebitne alergije in okužbe.
Posebna MicroProtect formula zagotavlja dolgoročno odpornost proti vlagi,
razvoju gliv in plesni.
Sanitarni silikon Ceresit CS 25
• na acetatni osnovi
• za zatesnjevanje vseh robnih spojev v kopalnicah, sanitarijah in kuhinjah
• za zatesnjevanje robnih spojev v drugih prostorih s pove~ano vlago v zraku
• odli~en oprijem na {iroko vrsto podlag (keramika, steklo, emajl, plastika - PMMA,...)
• ni primeren za kovine podvržene koroziji, beton, cement, malto in naravni kamen
• visoka u~inkovitost za{~ite pred nastankom plesni
• visoko odporen na razbarvanje, vro~o vodo, UV žarke in temperaturne spremembe
• na voljo v ve~ barvnih odtenkih
Fugirna masa Ceresit CE 40
Za ozke fuge - do 8 mm
• vodoodbojna - kapljice vode se obdr`ijo na povr{ini
in se ne vpijajo v strukturo fugirne mase
• elasti~na, primerna tudi za sisteme talnega gretja
• idealno gladka
• za zunanjo in notranjo uporabo
• visoka u~inkovitost za{~ite pred nastankom plesni
• na voljo v ve~ barvnih odtenkih
Fugirna masa Ceresit CE 43 Grand Elit
Za {iroke fuge - do 20 mm
• vodoodbojna - kapljice vode se obdr`ijo na povr{ini in se ne
vpijajo v strukturo fugirne mase
• za zunanje problemati~ne povr{ine (balkoni, terase)
• elasti~na, primerna tudi za bazene in sisteme talnega gretja
• oja~anja z mikrovlakni
• pove~ana kemijska in mehanska odpornost
• tudi za javne in industrijske sektorje
• visoka u~inkovitost za{~ite pred nastankom plesni
• na voljo v ve~ barvnih odtenkih
V Ceresit sistem za polaganje keramičnih ploščic in tesnjenje spadajo še: talna izravnalna masa, elastična
vodotesna masa, tesnilni trak za hidroizolacijo, lepila za keramične ploščice na notranjih, zunanjih površinah.
Več o izdelkih Ceresit najdete na www.ceresit.si
Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ul. 23, 2506 Maribor, Slovenija, Tel: 02 22 22 296
www.ceresit.si
LetakMICROPROTECTa4A.indd 2
4/9/10 11:37:03 AM