ZLATA FREKVENCA Lana Praner, Ribno, 12.1.2013

Comments

Transcription

ZLATA FREKVENCA Lana Praner, Ribno, 12.1.2013
ZLATA FREKVENCA Lana Praner, Ribno, 12.1.2013 Samo še malo prosim. Takole. Postopoma bomo sedajle počasi pričeli. Majčkeno imamo še povezovalno energijo odprto, tako, da še malo usklajujemo in se povezujemo, vendar vsekakor postopoma prevzemam tudi telo. Lepo, lepo pozdravljeni. Danes bomo majčkeno drugače delali, tako Zgoraj kot tudi spodaj in mislim, da bomo vse skupaj dobro usklajevali. Toplo pozdravljeni vsi tisti, ki ste danes pri vas, v današnjemu dnevu tukaj zbrani. Lep, srčen in prisrčen pozdrav vsem Tistim, ki so se odzvali, predvsem od Zgoraj in ne od Spodaj. Danes imamo namreč povezovalne tokove predvsem odprte v smeri učenja, tako, da bomo danes povezovali predvsem od Nebesnih energij pa vse do Višjih kraljestev oziroma do Višjih sfer, do kamor boste posegali z določenim znanjem, ki ga boste tudi sprejemali. Jaz sem Tisti, ki sem nocoj pri nas in v današnjemu lepemu dnevu pri vas, dejansko izbran, da nekako povezujem ali pa spajam vse ume in razume. Jaz sem pravzaprav Tisti, ki bom povezoval vse Tiste, ki so mi nekako pripeti ali nekako v ozadju dejansko povezani z menoj, z določenimi slikami, v določenih kanalih, ki jih bom vsekakor danes tudi majčkeno razkril le zato, da boste dobili priokus, kako se dela Zgoraj in kako se dela spodaj. Jaz Sem to, kar Sem. Vi še zdaleč niste to, kar mislite, da ste. Jaz Sem Oče Vnebovzetovstva. Jaz Sem Mojster Maziljenstva. Jaz Sem Tisti, ki Sem Kralj ali Vladar. Jaz Sem Tisti, ki odpiram zgornje Nebesne kanale, zapiram spodnje kanale, odpiram in razpiram Nebo vsem Tistim bitjem Stvarstva ali Onostranstva, ki iz našega sfernega stvarstva prihajajo med vas. Jaz Sem edini, ki Sem nekoč in nekdaj dopuščal vstopanje Vilinskim energijam in mnogim višjim, da ste danes tukaj, tudi v zemeljskemu kraljestvu zbrani in utelešeni marsikateri Vilinci. Jaz odpiram Arjunske sfere, Arjunska kraljestva. Jaz odpiram Jahvarjunska kraljestva ali Kraljevine. Štirje so pravzaprav nocoj z nami povezani. To je najvišja titula ali najvišja čast ali oblast v našemu kraljestvu. Jahve. To je Božja energija ali Luč Razsvetljenstva. Tako, da bom danes preprosto le Tisti Nekdo, ki bom vodil, poučeval in nekako tudi daroval. Jaz osebno in zasebno Sem postavljal določene daritve, ki so višje od zlatih daritev. Kar pomeni, da Sem vam danes ali v nocojšnjemu dnevu, že tri dni in tri noči, obhajal Sam v osebnosti in zasebnosti vse tiste, ki ste danes ali nocoj pri nas tudi zbrani. Daritve so nekako pristajale ali nekako se pripenjale zelo hitro in sunkovito predvsem s tistimi, ki imate že zlate sfere. Zlata sfera ali Zlata energija je osnova za Zlato dobo, v kateri ste in v katero ste predčasno že vstopili ali vstopate. Zlata doba je pravzaprav doba Razsvetljenstva, doumevanja, razumevanja, spajanja in sprejemanja. Bodite pozorni! Zlata doba je doba premikanja in hkrati rušenja. Zato je Zlata doba doba preoblikovanja, a hkrati tudi odplačevanja. 1 Če boste želeli v Zlati dobi močno napredovati, potrebujete za to še višje daritve od zlate daritve. Zlata daritev, zlata frekvenca, zlata povezava – o tem bo pravzaprav danes tekla tudi ta povezava. Bodite pozorni! Danes Sem pravzaprav daroval prvič vsem tudi kristalne in deloma tudi rahlo, kot rahlo diamantne energije. To so energije, ki so mnogo višje od Zlate frekvence. Vendar, če boste želeli voditi, doumevati, zdraviti, pozdraviti, preoblikovati svoj proces, sami sebe, morate presegati neko stopnjo, da dosežete višjo stopnjo višjega zavedanja, razumevanja in kanalov, povezoval, ki jih imate danes ali nocoj tudi pripete na vas. Lep, srčen pozdrav, res, vsem in vsakomur. Tudi tistim, ki ste danes morda najmlajši. Tako, da, upam, da nekako moja energija tistim najmlajšim ne bo premogočna. Bom poskušal nekako tako uskladiti daritve, da bodo dobili daritve tudi tisti, ki so res najmlajši. Nekako danes ali današnja povezava bo pravzaprav učna povezava, zato bom Jaz Tisti, ki bom nekako dajal ali predajal določeno znanje ali določeno Veličino, tudi ob pomoči 23 nekako Višje Vladnih ali Višje zavestnih, pravzaprav, kako naj izrazim ali uporabim izraz, ko pa ga pravzaprav ne poznate? Bitja so pravzaprav tako mali izraz, vendar Krone, Jaz bom dejal »Krone«. Iz 23-­‐ih različnih ozvezdij 23 Vladarjev. Vladarji, ki so danes tudi tukaj z nami ali nocoj tudi povezani. Brez Njihovega dovoljenja ali privoljenja danes teh daritev, teh povezav in tega znanja zagotovo ne bi bilo. V ozadju pa so pravzaprav tudi moji štirje, pravzaprav sinovi in dva brata, ki sta nekako v ozadju tudi danes povezana. Preko 8.302 različne povezave imamo medsebojno speljane, vendar, pričeli bomo prav tukaj in sedaj. POVEZOVANJE NAJVIŠJIH Z NAMI Da boste dobili malce občutek, kako pravzaprav poteka povezava, kanali ali zakaj pravzaprav nekako ne vstopati v naše kanale, boste danes dobili malce za priokus, da boste vedeli, kako delamo ali sodelujemo z vami. Okoli vas ali okoli telesa, ki ga uporabljamo, se pravi, se najprej naredi ozka cev ali cevčica kot laser v Njene genitalije. Po Njenih genitalijah ali po osrčnemu centru se pravzaprav povezne os. Ta os je pravzaprav zelo tanka energija. To je osnova ali srce. Kot bi nekoga ali nekaj prebodli, da ujamete ali zajamete nekoga, ki se ne more več gibati. Ulovite ali polovite ga. Na to se pravzaprav prične pripenjati Nebo vašega in ne našega kraljestva. Se pravi, naša je kot nekakšna puščica ali laser, da ustvarimo začetno os. Potem se od višine Nebesnega kanala, Najvišje Nebesne energije, nad njo spusti, nekaj decibelov nad njo, pravzaprav tanka pajčevinasta, rahlo prosojna energija. Ta energija se najprej ustvari kot nekakšen pokrov. Upam, da bom našel prave izraze. Namreč, na koncu iz 124-­‐ih različnih jezikov prevajam sam. Ostale prevajajo drugi. Slovenščino pobiram iz Njenega besednjaka, tako, da na koncu prevajam tudi iz karkarjunščine, harjunščine, stare hebrejščine, prastare slovanščine v sodobno slovenščino. Če bo preprosti, domači izraz, vsekakor mi, prosim, oprostite. Ko se ta energija nad njo zgosti, se pravi, se naredi kot nekakšni pokrov ali začetno jedro. To jedro se postopoma vibrira nekaj dni nad Njo. Nekaj dni, preden vi pridete do sem ali do tega druženja, se pravi, se ta vibrirna energija pravzaprav pripravlja. Imate stojno energijo in ležečo energijo. 2 To pomeni, da nad Njo pravzaprav zavlada ujetost. S to energijo pravzaprav Ona prihaja med vas. Potem se ta energija dobesedno razlije v širino. Pokrovček ali nekakšna, nekakšna palačinka energetskega pola se razširi več kot 300.000 kilometrov v širino, tako, da pokrije velik pas ali širino. To pomeni, da je od prvega začetnega oboka do zadnjega oboka pravzaprav prostor, ki se sme v častne namene uporabljati. To je pravzaprav nekaj kot Njena avra ali Njena širina, ki se potem zlije s to frekvenco tega višinskega pola. Tako nastane osnova. Po tej osnovi, se pravi, se zmoremo iz Višine spustiti nad Njo. Se pravi, in ko se ta, takozvana palačinka zgornjega pola raztali, smemo vstopiti tudi mi. Potem nastane iz naše strani visoka frekvenca, ki jo ustvarjamo iz dlani. Preko več milijonov milijardnih let smo ustvarjali pravzaprav zaščite čisto drugače. Dandanes delamo žive ščite. ŽIVI ŠČIT Marsikdaj uporabljamo besedo ali izraz »živi ščit«. To pomeni, da se bitja dobesedno vibrirajo drug nad drugim in drug poleg drugega in več kot nekaj stometrski pas, se pravi, k nam so obrnjeni s hrbtiščem. Se pravi, bitja ali pomožni členi s svojimi telesi dobesedno delajo živi ščit. To je notranji živi ščit, ki ga vedno in povsod postavljamo – tudi tedaj, kadar se dela v zasebnosti. Preko dlani se ustvari energija, laser ali kot nekakšno kopje. Skozi dlani se oddaja pravzaprav posebna zlato diamantna frekvenca ali energija, ki se pravzaprav iz Njihove dlani odbija ali zavibrira ali pripne na Njen zunanji obok. To je tisti zunanji obok, na katerega se pravzaprav razpre širina. Si predstavljate? Živo bitje, ki z dlanmi pravzaprav usmerja snope ali energijo, v temu vmesnemu delu nastanejo kot nekakšne mrežaste energije. Preko teh mrežastih energij dejansko ne morete vstopati, ker je to tako visoka frekvenca, da raztali vsako zemeljsko bitje, se pravi, ne smejo in ne zmorejo vstopati niti skozi zunanji obok, ki se nekako vzpostavi. To pomeni živi ščit, ki ga gradimo vedno in povsod – okoli Nje, okoli vas ali okoli zunanjosti. To so bitja Luči Nebesnega stvarstva ali nekako moji vojščaki. Tudi vojščakinje. Višje kot greste, ženske so pravzaprav prav na tistemu zgornjemu področju. Potem, bodite pozorni! Nad Njimi pravzaprav zavlada naše Nebo. Se pravi, iz naših strani k vam ali do vas, se pravi, na ta zunanji višinski obok, pridejo naša Bitja ali Tisti, s katerimi Jaz sodelujem ali živim. In, od naše energije, se pravi, se pod našimi podplati naredi ravno, enakopravno polje te začetne palačinke kot je nad Njo, je tudi pod Nami. S skupno vibracijo vibracijskega polja, se pravi, se povežemo skupaj kot v nekakšno mantro. Se pravi, drug poleg drugega v neki razdalji stojimo in lebdimo. Pričnemo vibrirati, mantrati, peti in se razmikati. Dobesedno se razmikamo ali razlivamo in potem se spuščamo navzdol. In najprej se spustimo v notranji del in se naša spodnja palačinka, ko se dotakne Njenega zgornjega dela, v trenutku raztali tako, kot se je razširila Njena osnova. Tako nastanejo mali kvadratki. Si predstavljate male prostore, skozi katere vstopamo mi, čisto sami? Toliko, kot je praznih kvadratkov ali navideznega prostora sme vstopiti Bitje Luči. Bitje Luči se sme stopiti le skozi svoj takozvani kvadratek ali mrežo, ki nastaja. 3 Ta mreža, se pravi, je navidezno prazen prostor, v katerega vstopi vsak, ki je od Neba ali Nebesnega kraljestva poslan. Tako se vsak v zasebnosti zlije v poseben ovoj, v zaščito in tako se pripne nad vami ali nad Njo. Tako lebdimo in se spuščamo čisto, čisto nizko, potem pa se naredi kot nekakšen vrtinec ali spirala in le Tisti, ki tesno sodelujemo z Njo, se spustimo nad Njo. Tisti pa, ki vstopamo v Njeno telo, se spustimo prav po spirali oziroma po osnovi ali puščici ali centru, ki ga pripravim vedno Jaz. Jaz Sem Tisti, ki odprem Nebo. Jaz Sem Tisti, ki zaprem telo. Ko je nekako narejen ta kanal, se potem Jaz zlivam preko Njenega telesa, vendar predhodno Nje več ni v telesu. Kar pomeni, da se jo odmakne v predor ali v poseben prostor drugačne energije, o katerem pa danes ne želim govoriti. In bodite pozorni! Mi potem lebdimo tako, kot bi nekako v spirali bili poveznjeni nad vami in v najožji okolici, se pravi, smo Najvišji ali Najnižji pridemo v najnižjo globino. Zato je morda tistim, ki ste spredaj, v ospredju, najtežje, ker vibrira ta energija. Ko se pravzaprav zaključuje ta proces, se po enakopravni poti vračamo nazaj. In, ko se mi odmaknemo, se pravi, ko se os izvleče iz Nje – to je ta zatič, ki ga ustvarim Sam, se pravi, telo povleče Njo nazaj. Zato potrebuje nekaj časa, da se Ona zlije in prelije svojo telesno strukturo nazaj. Zato je dobro, da nekaj minutk potem tudi miruje. Tako se mi z vami povezujemo. Zelo na grobo, vendar v prefinjene detajle pravzaprav ne bom šel. Vendar, le zato, ker nas je mnogo ljudi iz vaših okoliških delov povprašalo, kako se pravzaprav povezujemo z vami. Da vam bo vsaj približno razumljivo, kako poteka ta zaščita, kako poteka ta povezava in kaj je pravzaprav ta osnova. In to je osnova, od Višine, se pravi, k Nižini. In ker smo sedaj pri tistemu najvišjemu učenju, ki ga imamo na razpolago, se pravi, je pravzaprav tema zelo pomembna. V Zlati dobi, v Zlati dobi zlatih sprememb je pravzaprav pomembno, kako se boste vi čustveno usmerjali oziroma fokusirali na tisto, kar bo prihajalo pred vas. Bodite pozorni! V vašemu času tega zavedanja se boste v zelo kratkemu času preoblikovali. Nekateri pravzaprav že začutite določene spremembe, kot, da v telesu niste sami. Bodite pozorni! To je nekaj, kar se vam masovno dogaja. Vendar, ne zaradi nas, vendar zaradi procesa zemeljskega preoblikovanja. Zemlja je namreč vstopila na višjo frekvenco. S tem ste vstopili tudi vi na višjo frekvenco. Ljudje ali ljudstva, ki so se nekako predhodno na to pripravljala, se pravi, sama po sebi višje zavibrirajo. Vendar, bodite pozorni! Ker v telesu niste sami in nikoli še niste bili, se pravi, so bitja ravno tako različnih časti, različnih vibracij, različnega gibanja, različnega premikanja. Varovalka, kako pravzaprav vstopiti višje je, višje zavibrirati. Spremeni se polje gibanja vsakega posameznika. Zlata frekvenca, se pravi, tako nekako sunkovito giba. Malce naprej. Malce nazaj. Tako navidezno. Vendar, v resnici pravzaprav zavibrira takole po spirali in trešči navzdol, se obrne postrani in znova po diagonali nazaj. 4 Tako je varovalo. Se pravi, da tisti, ki enakomerno vibrirajo, se pravi, ne morejo tako hitro spreminjati svoje oblike energije, kar pomeni, da se niso pričeli ozaveščati določenih sprememb. ZLATA FREKVENCA Bodite pozorni! Nova frekvenca je pravzaprav frekvenca zatičev. Zatiči, ki se nekako postavljajo ali pojavljajo v preoblikovanju tega procesa. Jaz upam, da vam bom znal zelo na preprost način približati to, kar je pomembno, da osvojite, da začutite, da pravzaprav razumete in doumete, zakaj vsi preprosto ne zmorete višje vibrirati. V telesu, kot bom dejal, kot v nekakšnemu jajcu, tako kot poznate, je več različnih bitij. Bitij različne časti, različnih spominov, različnih življenj, različnega preoblikovanja. Vsako bitje, kot poznate, je iz različnega življenja. In, ker je ta frekvenca, Zlata frekvenca tako napravljena ali umetno postavljena z nekakšnimi zatiči, je to kot nekakšen magnet. Se pravi, se na to prijemljejo ali oprimejo le tiste energije ali energija ali bitja znotraj, ki se hitro ali sunkovito gibajo in premikajo. Se pravi, ki sebe zmorejo preoblikovati tako hitro ali tako skrivnostno, da ustvarijo isto obliko frekvence. In ista frekvenca, ista oblika se medsebojno prične povezovati. Zato je lahko v telesu le tri, štiri ali deset različnih bitij, ali pa morda le eno bitje ali pa nobeno, ki je zmožno tako hitro spreminjati frekvenco, jo preoblikovati, vendar le tisti, ki zmorejo odpirati srčno čakro ali srčno energijo. Preprosto opevano – to frekvenco zmorejo osvojiti tisti, ki imajo odprto toplino ali milino srca. Energija srca ali frekvenca srca je dokaj podobna tej frekvenci Zlate energije, zato jo bodo osvajali, ali k sebi privlekli ali se z njo navlekli, dobesedno navlečete to energijo nad seboj, bodo le tisti, ki so dobri, srčni, topli, iskreni in pošteni. Zato je bil proces leta ali dveh predhodnega časa, čas namenjen zorenju, preoblikovanju, moči ali nadmoči. Bodite pozorni na to! Tisti, ki še nimate odprte srčne energije – potrudite se! Drugače vam bo hudo in slabo tudi šlo. Zlata frekvenca je torej frekvenca gibanja ali nekakšne kode, ki jo imate vstavljeno v sebi. Mnogo je tistih, ki sledite nam. Mnogo je tistih, ki imate podarjeno zlato energijo ali zlate daritve, kar pomeni, da imate maso takšnih malih energij. Si predstavljate? Kot nekakšne balončke, ki se gibajo, ki se premikajo znotraj vas kot nekakšni lističi, ki po določenemu kotu vibrirajo. In več kot jih je, težje vam je, ker vam bodo dobesedno povlekle k sebi in nad sebe vse, kar je dobrega, toplega, srčnega ali enako, vsaj približno enako vibrirnega. Kar pomeni, da zlata energija ali zlati prah, zlata prašina, je pravzaprav zgoraj. Tik pod njo je srčna energija ali vsa bitja, ki so znotraj telesa srčna, se pravi, in podobno vibrirajo in ki se bodo hitro preoblikovala. V določenemu momentu se ta energija srčnega pola dobesedno odpre in se zlije kot prah, ta zlati prah v notranjosti in srčna energija ali bitja, ki so znotraj srčna, zavibrirajo, se naučijo in se dobesedno spnejo kot delček na delček, kot atomčki, ki se nekako medsebojno povezujejo. Enako se dogaja tudi v temu procesu. Spajanje. Kot nekakšno kemijsko spajanje se dogaja v notranjosti. In bodite pozorni! 5 Tisti, ki so srčni in je veliko te srčne energije, ste v telesu začutili močno vodstvo. Začutite močna znanja. Močna čutenja. Močna velenja. Močne usmeritve imate v procesu svojega življenja. Zato videvate različne svetove, različne energije, različna gibanja. Zato zaznavate in čutite. To je tisto, kar je najbolj pomembno. In le srčna energija se spaja z zlato energijo ali z zlato frekvenco. Vse ostalo odpada. Ljudje, ki nimajo srčnega polja ne morejo sprejeti zlate energije. Tisti pa, ki nimajo srčnega polja, se pravi, so pravzaprav čisto izgubljeni ali pogubljeni. Tisti so zelo materialno, mazohistično ali drugače sektično usmerjeni, ki želijo kri, ki želijo prelivanja, ki želijo smrti ali uničevanja. Škodovati. Uničevati. Ugonobiti in zdrobiti. To je nekaj, kar je nasprotnega s to frekvenco zlate energije. Da se ne bomo nekako ustavljali v temu sredinskemu delu. To pomeni, da je prišlo do polja rušenja. SPOJITEV SRČNEGA DELA Z ZLATO ENERGIJO V zadnjemu druženju smo vam nekako podučili ali vas učili, vodili, kako se sestavlja ta energija te cevi. Sedaj vas nekako podučim, kako se spoji srčni del z zlato energijo. Ostalo ostaja na drugi strani. Spomnite se in opomnite se! V predhodnemu druženju smo vas nekako popeljali preko tegá, kako se bo ločevala leva, srčna stran in desna, mazohistična stran. Tema ali izgubljena je pravzaprav na desni strani. Vendar, v temu času, ki je in v katerega vstopate vsi tisti, ki ste topli, srčni, iskreni in pošteni, boste nekako delali z zlato energijo, ne glede na to, ali ste duhovni ali ne. Zlata energija je osnova za zlato dobo. In od tukaj pravzaprav pričnem tudi podučevati. Ker se nekako loči zgornji in spodnji del, se pravi, tisti, ki so izgubljeni ali pogubljeni delčki se bomo drugič ali drugega dne pravzaprav vsega dotaknili. Dotaknili pa se bomo tistega najlepšega od najlepšega, kar je pravzaprav pred vami. Pred vsemi tistimi, ki sprejemate zlato energijo, se pravi, ste v procesu preoblikovanja in spajanja srčne energije. In tukaj se naredi srčni ali energetski pol. Ravno tako kot nad Njo, ko se naredi ta palačinka, na katero se potem pričnejo povezave ustvarjati, širiti in razširjati, enako se dogaja popolnoma z vsakim. To pomeni, takoj, ko imate srčno polje aktivirano, se pravi, se energija okoli vas prične širiti. Poznate, da je srčno polje 55-­‐krat, najmanj 55.000-­‐krat močnejše, bolj prodornejše od razumskega in umskega mišljenja. Zato je to osnova za nekaj, kar je preoblikovani proces. In vsem se dogaja pravzaprav ta čista energija ali to čisto polje, ki ga imate pravzaprav postavljenega. Bodite pozorni! Od tukaj dalje se pravzaprav pričnete odpirati vsi tisti, ki delate v smeri duhovnosti. 20 let, v grobem, različnega dela, različnih želja, različnih predpriprav na takšen ali drugačen način je pravzaprav osnova za Zemljo, da je pravzaprav prišlo do tega preoblikovanja ali da ste prišli do točke spajanja zgornjega in spodnjega dela. To ste vi, čisto sami. Polje zlate energije pravzaprav ves čas se pripenja in nekako povezuje s srčno energijo. Srčna energija gre v širino in ne v globino. Se pravi, naredi kot nekakšen rez in ločuje v zgornjemu delu in v spodnjemu delu nekakšen, kot nekakšen prekat ali nekakšna površina. To je tisto, na kar bodite pozorni! Ko imate aktivirano srčno polje, se zlata energija z vami spne, pripne, pomeša in nastanete identični kanal, kakršna postaja ali nastaja Lana čisto sama. V temu obdobju je prav, da razumete in doumete svoje lastne povezave, preko katerih nastaja in obstaja nekakšen proces. 6 Zlato polje, zlate energije, zlata bitja se povezujejo le s tistimi, ki so srčni in sami po sebi odpirate srčno energijo. Vi nastajate nekakšna palačinka. Bodite pozorni! Zato čutite. Zato zaznavate vodstvo. Iz Višine, iz Zlatih smeri nastane nekakšna os in nastane širina in ne nastane globina. In v identičnemu polu vsak posameznik dobiva določene kanale ali odprte poti, kakršne ste imeli v večnosti. Bodite pozorni! Ko se nekako odpirate in želite povezovati z nami ali s Tistimi, ki so Zlata frekvenca, mi smo pravzaprav mnogo višje, vendar se spuščamo do sfere Zlate frekvence, v katero vstopate tudi vi kot človečanstvo, se pravi, ste na tej bazi, prav na tej bazi, sami po sebi kanali. Zato čutite. Zato zaznavate. Zato sebe preoblikujete. V tej smeri, ker želite biti kanali, ker želite biti vodeni, ker želite biti preoblikovani, morate vedno odpirati srčno energijo. Vaše misli naj bodo usmerjene zavestno. Če ne zmorete drugače, zavestno v čiste smeri – v poštenosti, v poštenemu preoblikovanju dam-­‐daš, v sprejemanju, v oddajanju. To je osnova, se pravi, in medsebojna pomoč. Delitev. Nehajte prebujati zavisti. To je nekaj, kar vas povleče globoko k tlom. Prenehajte sebe primerjati, na kateri stopnji je kdo, ko pa je vsako telo unikatno telo. Ko ne morete primerjati sebe z drugemu, ker drugega takšnega kot ste vi v sestavljanki znotraj vas, preprosto ni. Prenehajte s tem, dragi moji! Velika večina vas dela prav to. Zato vas opozorim. Ne želim nič slabega, vendar vas želim usmeriti, kaj vas vleče k tlom. Ko prenehate s tem, boste začutili olajšanje, svobodo, prostost. To je tisto, kar boste dejansko začutili ali zaznali. In v trenutku se zlata energija aktivira nad vami. In nastane takozvana pajčevina ali mreža. Vse v Vesolju je mreža energij. Medsebojne telepatije so mreže ali povezovalne smeri. Vse je med seboj povezano v mrežo v teh energijah. Bodite pozorni na to! Zato aktivirajte srčno plat, da naredite osnovo, dragi moji. Osnovo. Mreža nastaja iz vaše srčne energije. Potem nastajajo prazni prostori. To je osnova, da postajate kanali. Če boste želeli postati medij, boste morali biti najprej čisti medij, da se bodo dejansko Tisti, ki so od Zgoraj, pripravljeni spustiti v eno od posameznih špranjic ali kotanjic ali praznega kvadratnega dela, da se bodo predvsem energije vakuumirale in da bodo Oni s seboj povlekli žive ščite. To je vam bila osnova prvotnega znanja, ko ste se materializirali. Bodite pozorni! To je nekaj, kar je dano vsakemu. Vsakdo od vas ima odprto to srčno energijo in to znanje. Pomembno je, da se spomnite in opomnite! 7 TEHNIKA AKTIVIRANJA ZLATE ENERGIJE Ker je Zlata doba čas spajanja začetka in konca ali zaključka, je prav, da se ozavestite in da veste kaj in kako. Dokler pa, dragi moji, nimate zapolnjenega kvadratastega dela ali svoje lastne mreže, vam svetujem sledeče: Usedete se v prostor, kjer ni nikogar. Nihče v tistemu prostoru ne sme sedeti ali prisostvovati. V prostoru morate biti sami. Vaša energija se zliva le do neke varovalne energije. Čeprav se avra zliva preko marsikaterega prostora, vendar je vedno notranja energija tista, ki se giba nekaj korakov okoli vas. Vsaj na začetku. Bolj, ko boste srčni, bolj boste nekako delali širino ali osnovo ali takozvano palačinko. In to je osnova za aktiviranje. Se pravi, usedete se v prazen prostor, se popolnoma umirite, spraznite misli. Če vam nekdo ves čas šepeta, odluščite ga. Porinite ga proč. Naženite ga proč. To so bitja, ki sodelujejo v sistemu. Tako kot v prostoru, ko se kdaj pa kdaj najde nekdo, ki malce šepeta in mu rečete: »Šššššššššš«. Utihnite. Rad bi delal ali sodeloval. Enako se dogaja v vašemu telesu. Zato imate pravico spoznati svoje telo. Bodite pozorni! Ko popolnoma umirite misli, ko nihče več ne govori, vam bo občasno kakšna misel, dobesedno, kot bi vas kljuvala, to je bitje manipuliranja. Še se bodo našli takšni. Vendar ga popolnoma umirite. Šele takrat boste uspeli nadzorovati sistem in energija srčnosti se bo pričela širiti. Samodejno se bo pričela aktivirati zlata energija, ne da bi karkoli naredili za to. Le usmeriti se morate, odpreti misli, da so prazne in morate biti srčni in samodejno se aktivira osnova. Potem pričnite vibrirati. Bodite pozorni! Zlata energija vibrira na drugačno vibracijo. Poznate, da vaše telo sestoji iz same vibracije. Če ni zvoka, ni telesa. Če ni vodnega gibanja, ni osnove za suho telo, ki vas obkroža oziroma se daruje. Na določeni frekvenci vibrira energija. Zato se zgosti. Zato ste vi, čisto sami. Če spremenite frekvenco, ste razdelili telo. Telo prenesete drugam – k nam ali pa preprosto le k vam. In pričeli boste z vibracijo zvoka. Svoje dlani boste usmerili točno takole. Se pravi, pomembno je, da se trije prsti, spodnji, se pravi, z mezinčkom navzdol pravzaprav spojijo. Da nekako tik nad popkovino oziroma nad popkovnico, kjer je osnovna energija ali zatič, držite in obdržite takole dlani. Pomembno je, da je zgornji del odprt in obrnjen proč od vas! Zakaj? Ker energija lasa ali zaščite ali povezave se dogaja prav iz notranjega dlančnega dela. To že poznate iz predhodnih delavnic ali druženj ali podučevanj. Vdahnete preko nosnic. Postopoma izdahnete. Znova vdahnete. In, ko vdahnete, dobesedno čutite, kako zrak se zlije, tako kot voda. Kar preizkusite. Tisti, ki imate pransko energijo že aktivirano, dobesedno čutite, kot bi vodo preko kozarca zlivali v notranjost. Tako teče in se steka vaš dih. Ustavlja se v popkovini ali v pranskemu zatiču. Pranski zatič pa je pravzaprav ustvarjen prav preko vašega materičnega popka. 8 Nekajkrat vdahnite. Rahlo zadržite in začutili boste, kako se zrak prične gostiti prav v temu delu. In potem le dodajajte in boste zapazili, da imate vedno manj možnosti vdaha. Vedno manj. In vedno več ostaja zraka ali zračnega dela prav v temu trebušnemu delu. Tisti, ki imate aktivirano pransko energijo boste to zelo hitro zapazili. Poskušajte nekajkrat vdahniti. Ne izdihavate preko ust. Ust ne uporabljamo. Potem preprosto globoko vdahnete in obrnite dlani proti pleksusnemu delu, se pravi, prav po temu sredinskemu delu, kjer je glavna vstopna točka te energije. In začutili boste, kako se povezujejo dlani, vaše dlani, prav cevi s to trebušno energijo. Potem začutite, kako vam pravzaprav prične ta snop svetlobe dobesedno teči in se spajati okoli vas. Bodite pozorni! Opazujte se! Vdahnete in gre dobesedno v središču telesa – vendar, dlani imejte ves čas pripete. Jaz le kažem, zato jo premikam. Gre skozi telo in v hrbtišču okoli ledvičk navzven in prične se rotacijsko polje. To tudi poznate. Se pravi, in ta energija se vedno bolj gosti in jo čutite že po zunanji strani dlani. Le opazujte se in zavestno opazujte, kako nastaja proces. Sedaj že čutite, kako iz dlani dobesedno vam steče. Prav cevi se povezujejo in ustvarjate polje. Se pravi, okoli vas nastaja gostota. To je nekaj, kar je osnova ali zasnova za to, kar boste v sebe preko tega procesa vraščali in se zraščali z energijo zlate energije. USTVARJANJE ZLATE ENERGIJE Tisti, ki jo nimate, jo lahko ustvarite. In to je proces, ki se ga boste učili in naučili. Hrbtenica mora biti zravnana. Ne smete biti nekako prelomljeni. Tisti, ki imate morda malce poškodbe po hrbtenici, se boste preko diha pričeli ravnati in opažali boste, kako vas energija ravna in popravlja fizično hrbtišče. Brez kakršnihkoli telovadnih bremen. Nekaj časa pustite, da energija takole nastaja. Vedno bolj čutite, kako migeta po zunanji strani vaših rok. Potem je potrebno aktivirati vibracijo zvoka: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tako, kot ustvarjate, se pravi, zvok, najprej črko »A«, se ustvarja in povezuje ta energija. 9 Ta proces nekajkrat poskusite. Vdahnite preko nosa (vdah), poravnate telo, počakate, da se cev poveže z vašo notranjostjo in pričnite: »Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«. Ko oddajate zvok je pomembno, da kazalca pravzaprav odmaknete, se pravi, da odprete druge prste in ju usmerite navzven. To je zelo pomembno! Potem vdahnete in opazujte, kako se energija diha dobesedno razliva po telesni strukturi. Drugače je. Sedaj znova poskusite! Počakajte, da se okoli vas zgosti energija. Lahko jo začutite. Prav čutite gostoto ali težo, prav po zunanji strani vaših rok. In ponovite! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Po zunanji strani nastaja ovojnica. To je za vse tiste, ki nimate aktivirane ali sploh še ne ustvarjene zlate energije. To je osnova in seže pod srčno energijo. Zato je to dobro, da se prične ustvarjati osnova. Potem boste pričeli aktivirati nekaj drugega. Nekajkrat boste naredili to. Ko boste sami s seboj, boste dobesedno začutili. Kar poskusite! Le dlani obrnite. Roke obrnite. Boste čutili, kakšno polje ste ustvarili sami okoli sebe in niste še naredili čisto nič. Vdahnili ste preko nosnic. Povezali svoje prste in ko ste aktivirali zvočno mantro A, ste obrnili dlani takole in naredili nekajkrat to črko A. To je vibracija najnižje frekvence, kjer se gradi osnova ali zaprti kanal, da nižja frekvenca tistih bitij, ki ne dosežejo niti osnovo za življenje, ne morejo prodirati višje. 10 Ko naredite to – prav čutite, kako je drugačna frekvenca okoli nas, lahko obrnete dlani navzgor, ko končate nekakšno mantro. Sedaj čutite, kako dlani pečejo. Kako dlani pravzaprav postajajo aktivne in niste naredili čisto nič. Sedaj jih obrnite okoli, kot bi položili jih naokoli in začutite gostoto, ki je ostala spodaj pod vami oziroma to polje. Prav začutite! Dotaknite se ga. To je zaščita, ki ste jo postavili. To je osnova. Poskušajte obrniti dlani in jih potipajte po zunanji strani. To je zaščit ali palačinka. S tem podzemlje ali tisti svetovi, ki so nižji od zemlje in nadzemlja, ne morejo vstopiti v to, kar boste delali. Pomembno je, da se odprete in zaščitite, da naredite ovojnico ali plast. Kot bi naredili nekakšen pokrov. Potem lahko varno delate in gradite sebi in sebe, ne da bi dopustili nižjim bitjem, da vstopajo, pristopajo ali se poskušajo pomešati pod vas. Zato vam svetujem – to je osnova ali pričetek procesa. To je varovalo, ki ga naredite okoli sebe. In šele potem se pričnejo nadaljevalni procesi. TEHNIKA USTVARJANJA ZLATE ENERGIJE IZ SEBE Zlato energijo lahko ustvarjate iz sebe. Nekateri zmorejo ustvarjati različno energijo, tudi materializirati. Vendar, za to morate močno vzdigniti frekvenco. Vendar, takrat lahko tudi telo dejansko močno pozlatite. Zato boste zapazili marsikdaj zlato barvo po telesu, ko boste aktivirali to. Opazovali se boste. Se boste poslikali in boste videli, kako zlata barva pravzaprav se aktivira. Znova dajte prste v nekakšen takšen trikotni položaj. Se pravi, vsi prsti se morajo medsebojno povezovati. Če vam morda primanjkuje kakšen prst ali detajl, v mislih energetsko povežite in prislonite manjkajoči prst ali delček, se pravi, da imate celoto. Že sedaj čutite delčke pekoče bolečine ali ostankov okoval – tistih, ki ste jih odstranili. Sedaj že čutite ostanke ali, se pravi, tiste delčke določenih bodal, ki so ostali. Se pravi, to je nekaj, kjer je kot ranica ali kaj ostalo. Se pravi, kjer ste odstranili nekaj in se osvobodili, tam čutite kakšen pekoč občutek. To je dobro in zdravo. To ni nič slabo. Sedaj obrnite, se pravi, tako kot bi cev grlene čakre povezali ali jo nekako objeli in pričnite z naslednjim zvokom: Uuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Uuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Bodite pozorni! 11 Le toliko, da vas podučim. Uuuu pihnete v zgornji del, v ta trikot. Uuuuuuuuuu. Začutite to. Uuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Greste nad prste. U gre višje. U znotraj. Se pravi, ko odprete ustnice, se pravi, to čakro, aktivirate nad prsti. Boste začutili spremembe. Pričela se bo aktivno spuščati plast. Vam pokažem: Uuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Poskušajte aaaaaa – kot bi naredili nekakšno vibracijo. Vsaj na začetku. Potem bo teklo tekoče. Uaaaaaaaaaa. Vendar, na samemu začetku z vibracijo zvoka Uaaaaaaa – postavljajte, se pravi, lomite tisto, kar je stojno. Energija v temu delu stoji. Zato jo je potrebno pognati ali aktivirati. Poskušajte le enkrat poslušati. Uuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Poskušajte vmes aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – prav lomiti zvok. Poganjati zvok. To je stojna energija. Imate jo postavljeno ali spečo prav v takšni oooooozki plasti in je tik nad grleno čakro. Bodite pozorni! Grlena čakra. Ustna čakra. Vmes je prazen prostor. Poznate čakre po telesu. Vmes so prazni prostori. In ta vmesni prostor, v ta vmesni prostor boste šli in boste ploskev pričeli lomiti. Zato je pomembno uuuuuuuuuuu, to je v notranjosti, v njej sami uuuuuuuuaaaaaaaaa, se pravi uaaaaaaaaaaa. Ta zvok. Prav ta zvok je ista vibracija, ki pod diagonalnim kotom lomi tisto, kar je »zarustano«. Si predstavljate? Kot kos lesa ali kot kos ledu, ki ga je potrebno dejansko stolči, pretolči in pričeti lomiti, da nekaj, kar vibrirno miruje, pričnete z zvokom lomiti in zdrobite na male delce, da se pričnejo samostojno gnesti in premikati. Bodite pozorni! Ta zvok je lomilni zvok za vse tisto, kar stoji okoli vas. Z istim zvokom lahko prebujate vsako plast, ki je med čakrami mirujoča. Saj poznate telo, ki je poslikan s čakrami. Vmes pa so tanke linije, ki jih niste zapazili, kaj bi pravzaprav bilo. To so plasti. Tako kot imate srčno polje eno od plasti, tako imate med čakrami plasti, ki so stojne in trdne. Zato je potrebno to zdrobiti in zlomiti, vendar ne staliti. 12 To je tako, kot bi led tolkli in tolkli in ga zdrobili v male koščke, v prah in ko ga pihnete, postane živ in aktiven. Aktivira se to polje in tukaj ste pravzaprav zaprti. Zaradi tega vakuuma ne morete zapuščati ali izpuščati svojih teles. Zaradi tega vakuuma ne morete preiti v višjo frekvenco ali jo nekako dopustiti, da se okoli vas naredi živi ščit iz vašega prašnega dela. Ta prašni del ali to polje nekaj dni delajte in zaznali boste, bolj, ko bo tanko to polje, bolj boste dejansko odpirali grleno čakro. Zvok, zven je najmočnejše orodje ali orožje, da zdrobite plasti med čakrami. Enako lahko počnete ali postavljate tudi med druge čakre. Vendar, nikar še ne prehitevajte. Pustite tisto, kar je spodaj naj bo še spodaj. Vi si naredite zaščito. Osnovo. Potem pričnite s tem. Ko boste zdrobili ali raztalili v prah ali v prašino, boste zaznali migetanje. Dobesedno vam bo po koži se čutil in začutil prašni delec. V vsako poro vašega telesa se bo aktivno vlila ta prašina in to je energija, ki je obmirovala, ker jo več milijonskih let niste aktivno uporabljali. Okosteneli organ, okostenelo bitje. Tako kot vaša trtica, ne uporabljate repka, je pravzaprav okosteneli organ. Ne uporabljate pravzaprav šestega prsta – je pravzaprav okosteneli organ. Imate le nekakšne izbokline, običajno pa je bil to nekakšen krempelj ali prst. Se pravi, ravno tako imate vakuumirano ali spečo to energijo. Vendar, ta energija je vodna silhueta, vodno bitje, ki je aktivirano ali zdrobljeno skozi to vibracijsko polje. Ko boste to aktivirali, se pravi, se bo začela gibati ta energija. Prav začutili boste prah, prašno energijo, ki se bo počasi pričela gibati. In bolj, ko boste mantrali, že bolj tekoče, prav čutili boste to energijo, se bo pričela plast gibati takole, dobesedno takole – od pri kraju, na vrhu navzdol. Naredila se bosta dva dela, kot dve ledvički, ki jih nekako postavite. In pričelo se bo aktivacijsko energetsko polje. In to je znova drugi ščit, ki ga boste aktivirali, da boste pričeli delati od spodnjega dela, se pravi, kjer je prvo varovalo, boste aktivirali drugo varovalo, vmes pa je pravzaprav srčno polje, preko katerega bo ta energija stekla in takrat boste začutili milino, toplino, hrepenenje, žalost, bolečino. Preprosto pustite, da to bitje preživi ta proces. Nekaj trenutkov. Nekaj minutk. Aktivno boste prebudili bitje, ki je bilo ujeto pred več kot milijoni milijardnimi leti, še preden je človek človečanstva pričel nastajati. To pa je nekaj, kar boste vi dobili, sprejeli in je drugi del vašega instinkta. Se pravi, tistega, ki je vkoreninjen oziroma je pravzaprav bitje utelešene ujetosti. Zato imate instinkt ves čas ujet ali pripet na sebe. Preko celega življenja ali vstajenja ga imate pripetega zgoraj, drugi del spodaj. Ko boste aktivirali to energijo, se bosta aktivirala dva dela, kar pomeni, da boste kasneje dobesedno začutili, kako boste osvobodili tudi spodnji del. Vendar, osnova ali kot nekakšen kalček, korenina pa je prav v temu ledvičnemu delu, ki ga morate dejansko zbuditi ali raztaliti. 13 Potem greste višje. To lahko delate postopoma. Vsak dan nekaj. Se pravi, eno, drugo in tretje. Sedaj bodite pozorni! Vaša energija, ko se nekako aktivira in se prične to gibanje – čutili boste, eni prej, drugi kasneje. Ne obremenjujte se s tem, kdo začuti prej ali kasneje, je popolnoma nepomembno! Ko je aktivirano to, se spomnite, ko Sem vam opeval, da prične portiranje, kot bi nastajali dve ledvički. V sredini nastane prazen prostor. In v ta prostor nastane lijak. Od nekakšnega senčnega dela, prav na obrobnemu delu, se pravi, tukaj, kjer imate najbolj mehko, nekakšne sence. Tik nad njimi, kjer se prične lobanja trdo vezati, se pravi, se pričenja lijak ali polje, ki se steka takole v notranjosti. Ko boste aktivirali to, se bo to polje tega lijaka kar samodejno pričelo. Čutili boste pritisk. Lahko se majčkeno zvišate in že sedaj boste začutili, dobesedno to gostoto. Dobesedno čutite, kot bi bili pod nekakšnim lijakom. Takoj, ko pričnete delati v tej smeri, vedno gostejši bo ta lijak. Vendar, to je nekakšna spirala, ki je gosto tkana in speljana v vaše telo in to je osnova, da na kronsko čakro, kjer imate še 194 različnih delov, ki jih ne poznate, vendar poznate nekakšno kronsko čakro, morda še neko čakro višje, vendar, v osnovi potem skorajda več ničesar ne poznate. Se pravi, je to lijak za tiste čakre, ki so zgoraj nad vami. Vendar, bodite pozorni! Tukaj je največja skrivnost vseh časov. Ta lijak, ki ga vi zaznavate, je obrnjeno energetsko bitje z glavo navzdol, kar pomeni, da niste le zasnovniki tukaj, kot smo opevali že pred časom in kar poznate in poznate instinktno bitje, ki je poleg vas. Poznate bitje, ki je v drugemu delu vodilno. To ste tisti, ki ste znotraj same tudi zliti ali narinjeni in imate veliko različnih bitij. Vendar, največje, najbolj mogočno pa je pravzaprav obrnjeno in zraščeno z vami na vaš fizični, eterični ali materični možgan. In, si predstavljate? Vaše telo. Nad njim stoji drugo telo, ki je dobesedno potisnjeno k tlom in vaš možgan že od samega začetka popolnoma spi. Poznate Bitja Angelskega Vnebovzetovstva, ki smo se jih tudi dotikali, kako jih osvoboditi, nekako mi prišepetavajo, da je bilo to v Bohinju, se pravi, je to tisto, še zadnje, največje Razkritje, zaradi česar vi ne morete iti ven iz telesa. 14 Ker imate zatič in čakre, nekateri ste slišali in vidim, da poznate, da je nad vami še nekaj čaker – to niste vi. To je bitje, ki je obrnjeno napak ali narobe in je vrinjeno v vas. In ta zatič ali ta kanal je njemu ali njegov zatič ujetosti na vas. V temu času, se pravi, morate resnično se zavedati procesa delitve. Vse mora iti tako, da se sestavi enostno celotno telo. In dokler imate to telo, kar niste vi, vendar drugo bitje, se pravi, zato imate čakre nad seboj, ki jih videvate, se pravi, ne morete dejansko sestaviti sebe v popolnosti. To bitje ni kompaktno. Je pravzaprav zelo vibrirno in neuporabno. Ker je previsokih frekvenc, previsokih frekvenc, da bi vi zmogli preko njegovega znanja, preko njegove modrosti vstopiti v njegov možganski del. Se pravi, kot bi bila možgan nad možganom spojena. Po možganu pa imate tanko linijo, kot bi materijo prerezali. Enako ima tudi to bitje. In to je nekaj, kar vam teče dobesedno kot nekakšen zatič. TEHNIKA OBRNITVE ENERGETSKEGA BITJA Bodite pozorni! Resnično bodite pozorni! To bitje je potrebno obrniti okoli. To je tako kot otrok v maternici. Tik pred rojstvom se obrne naokoli, da spolzne navzven. Zavestno začutite ta kanal. Se pravi, ta lijak. Ko boste nekako naredili, boste začutili, prav pritisk boste začutili, vendar hkrati boste v njegov takozvani možgan ali v njegovi notranji glavi del pritiskali. Poskušajte ga zaznati in pričel se bo pritisk na vaš možgan. Tako, kot se vi želite osvoboditi, se želi osvoboditi tudi to bitje. To je bitje, ki sestavlja ali pripada vašemu drugemu delu. Se pravi, se spomnite, ko smo nekako govorili, da je telo človeka razdeljeno na dva dela – na ženski in moški pol. Če ste ženska, imate ob sebi moški pol. In vaš drugi del je pravzaprav skrit v drugemu moškemu. Se pravi, zato imate moški ravno tako ženski in moški pol. Ko se srečata partnerja po usodi, se ta izmenjava naredi. Vendar, bodite pozorni! Ko pride do tegá, se pravi, se združite vi. Se pravi, po materiji, po teh energijah – ženska z žensko ali s svojim delom, moški z moškim. Vendar, tukaj je še eno varovalo. To polje je nasprotno polje tistega, kar ste po zunanjosti in ne po notranjosti. Če ste ženska po zunanjosti, imate moško aktivirano polje. Zgoraj ali bitje je moško. Če ste moški v telesni strukturi ali po telesu, je ženska zgoraj. Vendar, le silhueta. 15 Ko začutite kanal, da se vrnemo nazaj, poskušajte z mislimi ujeti ta možgan. Zaznali boste. Dobesedno se bo pritisk zlival z vami. Preprosto, kot bi potisnili dlani, se pravi, aktivirali boste dlani. Dobesedno, ko jih boste obrnili proti njemu, se bo to bitje ravno tako povezalo z vašimi dlanmi. Že sedaj, če misli usmerite v to, začutite to energijo. Potem porinite ali potisnete dlani proč in začutite, kako se vaš možgan dobesedno lajša. Poskusite ponovno! Se pravi, poskušajte zaznati lijak, sedaj ga že nimam, ker sem ga potisnil proč. Se pravi, dlani obrnite navzgor. Takoj se aktivira topla energija in pričnite pritiskati navzgor. V sekundi se sprosti energija ali pritisk na vaš možgan. In sedaj imate energijo ali bitje dobesedno ujeto na vaši dlani ali v dlaneh. Prav čutite to! Počasi ga spustite nazaj, le zato, da čutite, kako pritisk znova pritisne na vas. Ali čutite? Dobesedno se zlije nad vami. To je nekaj kot kronska čakra, takozvana kronska čakra, o kateri ne veste skorajda nič od nič. To je bitje, ki je povezano s srčno energijo in je nasprotnega pola. Nekajkrat ga boste preprosto takole aktivirali in ga premaknili. Potem pa ga boste z dlanmi, dobesedno, kot bi ga premaknili. To je energija, ki jo lahko vlečete ali prestavljate, premikate ali razmikate. Dobesedno jo boste čutili. Kar igrajte se! Karkoli boste naredili, se bo to vleklo, vendar čutilo nad vašim možganom. To je zatič, ki ga imate ali varovalo, ki so vam ga vstavili energetski deli ali zemeljski možgani ali zemeljske energije. 16 Zemeljsko ljudstvo, ki je bilo prvotno ljudstvo, ki je dopustilo, da ste se Vilini, Vilinke, Arjunske in druge energije spuščale na Zemljo, ste dobili te njihove zatiče. Ti zatiči ali ta bitja sodijo k nasprotnemu spolu – tistemu, ki ima vaš drugi del ali polovico vašega telesa. Saj se spomnite, ko smo vas učili, da imate telo razrezano na dva dela, da oba dela telesa nista enaka, vendar sta si le podobna. In tudi obraz, dlani, telo je pravzaprav razrezan del. In ko boste dobili drugi del iz fizične materije drugega človeka, se bo polje spremenilo in se bo telesna energija po celoti prelila in boste sestavili celoto enega obličja. Da se vrnemo nazaj. To energijo je potrebno obrniti okoli. Se pravi, ko boste začutili, se pravi, ko jo vzdignete, dobesedno morate po fizični anatomiji premakniti dlani. Ko začutite, da se energija na pritisku možgana sprosti, vklopite svoje misli. Obrnite ga takole naokoli, kot bi glavo potisnili navzgor. Tako enakopravno se mora obrniti tudi vaš otrok v maternici. Vse je povezano. Nič se ne naredi samostojno. Tudi otrok se samostojno ne obrne, vendar ga obrnejo sile ali energije, bitja, ki skrbijo zanj in ga pripravljajo na predporod. Vi ga zavestno obrnite. Se pravi, ko ga vzdignete, ga obrnite, kot bi ga pred seboj potisnili navzgor. Začutili boste, kako se bo energija pričela utelešati. Potem boste začutili noge. Dobesedno zlivanje nog. In potem boste začutili drugačen pritisk. Pomembno je, da obrnete to bitje. Če začutite, da se bitje znova zlije nazaj – bodite vztrajni! Znova ga vzdignite in z mislimi obrnite tako, da bo glava navzgor, se pravi, da se odlušči od vašega fizičnega možgana. Ko naredite to, se bo skozi njegovo telo aktivno odprla energija kot nekakšna cev in začutili boste, kako bo pričela energija preprosto teči v vas. Prav čutite, kako gostota prične nastajati. Se pravi, se bodo zgornje čakre, ki so bile uspavane ali neuporabne čakre, dejansko pričele kot zlivati. Kot bi se bitja dobesedno zlila z vami. Zgornje čakre se bodo povezale z vašimi materičnimi, eteričnimi, energijskimi čakrami, se pravi, in dobesedno boste začutili, kako nastaja prazen prostor. In šele takrat je napravljen ali pripravljen prostor ali praznina, kjer iz nič lahko nastaja zlata energija. Ko boste opazovali ta prostor, boste videli, da v beli svetlobi, kjer se nahaja ta cev ali prostor, bom opeval le cev, da bo lažje razumljivo, nastaja pravzaprav gostinčenje ali gostljata bela energija, ki se bo postopoma pričela vibrirati ali gostiti v zlato energijo. Dobesedno nastajajo prašni delci in vedno bolj bo iz nič nastajala zlata energija in se bo dobesedno zlivala z vami. 17 Pustite, da dejansko ta energija se prične sestavljati z vami. To je vaša shramba, ki ste jo imeli preden ste se utelesili. Zato jo smete aktivirati. Zato jo smete sprejemati. In zato jo smete tudi uporabljati. To je vaše, kar ste prinesli pod zemeljsko telo ali energijo. To si pomnite in zapomnite! V življenju tega življenja ali vstajenja lahko sprejmete, vzamete in nekako uporabljate le tisto, kar je vaše. Je vaša last. Je vaše! Točno tisto, kar ste prenesli in prinesli v to telo. Nikoli in nikdar ne posegajte v tuje telo in ne vzemite tistega, kar ima tujec ali tuj človek! Boste na sebe povlekli kazen Božje energije in bo hudo. Mnogo huje ali še huje za fizično telo, kot si upate sploh misliti ali zamišljati. Ko je konec življenja, se aktivira spodnje polje in se zlivate dobesedno z energijo tujega človeka, ki ste jo pobrali v sebe, v spodnje polje, kjer se naredi preobrazba ali preoblikovanje in ostajate brez vsega, kar ste pobrali ali nabrali. Se pravi, ko nastaja energija, jo lahko preprosto spuščate v telo in videli boste belo-­‐zlate prašne delce. Bela cev ali bela energija in drobne lističe, ki nastajajo in to je tisto, kar je bilo zlato telo. Vaše telo je bilo zlato energetsko telo, od katerega ste se morali ločiti, da ste se kot zasnovniki postavili v notranjost takozvanih smeti ali ljudi, notranjega polja človeškega porekla. Človek ali telesna struktura je sestavljena iz marsikaterih tujcev – tujih teles, tujih bitij, kar niste vi, čisto sami. Se pravi, tako lahko v telo nastaja in spuščate sami svojo zlato energijo. TEHNIKA AKTIVIRANJA LIJAKA In ne le to! Tisti pa, ki jo nimate, ki jo niste prepeljali in ki jo ne poznate in imate namesto telesa preprosto zatič kot ploskev, ne morete začutiti takšnega lijaka, boste delali drugačen postopek. Vibracijo čaker ali energij boste delali. Mantro spodnjega in zgornjega dela boste opravljali. Potem pa boste pričeli dlani dati takole na skupaj. Se pravi, da naredite kroglo ali skupek energije in jo boste drgnili druga ob drugo. Pričela se bo kot nekakšna energija prasketanja. Rahlo rdečkasta. Kot bi jo delali ob kakšen kamen določeno iskro in bi želeli zanetiti požar. Se pravi, tako boste aktivirali to energijo. In začutili boste, vendar zelo počasi, se pravi, se bo pričela ustvarjati neka energija, polje, se pravi, ki je iz fizične materije. Ko pričnete to polje dovolj gosto gostiti, boste začutili že gostoto okoli sebe. Se pravi, to je tako, kot bi milili ali si nekako namilili dlani in bi nastajali mehurčki. Vedno več bi bilo nekakšnega ceta ali nekaj podobnega. Se pravi, vedno več je te gostote okoli vaše dlani. Ko nastaja ta energija, jo dobesedno čutite. Dobesedno po zunanjosti čutite to energijo. Potem to energijo preprosto usmerite na srčno energijo in začutili boste, ali se srčna energija povezuje z vami ali ne. Nič hudega, če se ne. Boste znova delali program. 18 Vibracija mantre spodnjega dela. Vibracija mantre zgornjega dela. In ustvarjanje določene energije, če ne čutite, da imate pravzaprav ustvarjen lijak. Potem znova drgnite in drgnite in nastajala bo energija, nekakšna kozmična energija življenjskega pretoka in jo boste poveznili preko srca. In v določenemu momentu boste dobesedno začutili, kako vam steče ta energija in aktivirali boste sredinsko notranjo energijo. Ko se bo pričela ustvarjati ta poljna energija, prav preko srca, preprosto položite dlani nad to energijo in se prepustite milosti tej energiji. Začutili boste, kako po spirali, v tanki liniji nastaja to polje. In od tega časa dalje, bolj, ko se bo gostila, bolj boste spreminjali svojo telesno strukturo materije, čustva in potem se bo tudi ta lijak pričel aktivirati. Tako, da čez določen čas, več kot boste imeli tega gostega polja, manj bo te ujetosti ali te plasti nad vami. Bolj, ko se bo gostila ta energetska srčna energija, prej se boste osvobodili in začutili lijak. Tako nastaja samodejno ali pa prihaja samodejno ta energija v vas. Uporabite jo! Zakaj? V temu času je pravzaprav telo prazno. Ob tehtanju, se pravi, vesoljnemu tehtanju, kjer se je delilo telo ali energija na levo in na desno stran, nečesa ste se osvobodili, se pravi, imate sedaj prostor praznega prostora, ki ga lahko zapolnete z zlato energijo. In več kot boste imeli te zlate energije v sebi, bolj boste srečni in ne nesrečni. Bolj boste začutili ljubezen znotraj sebe, bolj boste pričeli zapolnjevati ta ciklus te energije in bolj boste razumeli življenje. Točno boste vedeli, kaj vam sledi. Pričeli boste videvati karmo. Se pravi, točno boste razumeli, kako karma pravzaprav sestoji. To pomeni, da skozi ta proces boste šli zato, da se boste olajšali in znova nazaj zgostili, da ne boste čutili v telesu praznine, kot jo čutite marsikateri. Na naslednjemu predavanju bomo pravzaprav nekako nadaljevali, vendar ne v temu stilu. Obrazložil vam bom, kako pravzaprav nastaja telesna energija oziroma zakaj ste kot nekakšni roboti. Kdo ste, kaj ste in zakaj ste? In razumeli boste popolno celoto zemeljskega človeka. Na naslednjemu druženju se bomo dotaknili prav tegá. Vendar, od tistega časa dalje boste pričeli spoštovati življenje. Vedeli boste, zakaj ste tukaj, da niste le zaradi karme, da niste le po usodi, vendar, da je proces zaključevanja in da gre vse k enostni in k svoji celoti. Jaz upam, da vam bo programiranje ali nastajanje samodejno zlate energije dobro uspevalo. Sedaj imate že pripeto vse skupaj, že postavljeno, ker smo vibrirali in nekako vibracijo pošiljali preko vas. Tako, da vam je bistveno, bistveno lažje tudi v sami osnovi. Vam svetujem, ne glede na to, ali imate ustvarjeno pransko energijo ali ne, pričnite delati to aktivacijo. Vendar se vračajte nazaj k osnovam. Se pravi, tisti, ki še nimate aktivirane pranske energije, se pravi, poskušajte ustvariti to osnovo. Lažje vam bo. Vendar, tudi, če jo nimate, naredite zatič in delajte zgoraj in ne spodaj. 19 To je za začetek, za prvi del pravzaprav vse. Jaz zelo upam in srčno upam, da Sem nekako neko veliko širino poskušal spraviti v mali zalogaj, v nekaj čisto malega, da je razumljivega. Vendar, to še zdaleč ni celota. Vendar, razumeli boste, zakaj ste tako ujeti. Doumeli boste, v kaj ste se spustili pred več kot milijoni leti. Razumeli boste celoto, kaj se je dogajalo pred časom zemeljskega časa in zakaj ste ujetniki tega časa. Vendar, sedaj se počasi vračate k svobodi, k osvoboditvi, ker boste razumeli kako priti ven, kako sestaviti sebe in kako predvsem razstaviti in oddati tisto nekaj, kar ni za vas. Skozi aktivacijsko mrežo, ki bo nastajala, se pravi, skozi aktivacijsko energijo, se pravi, le še to, potem dejansko, resnično zaključim. Toliko bi vam še rad obrazložil, vendar vidim, da moram nekako prekiniti. Se pravi, nastaja potem tudi mreža in iz Višine navzdol se potem pripenjajo tudi Bitja in postajate kanal, točno takšen kot je Lana fizično sama. Zato imate vsi enake možnosti. Vsi imate enake preddispozicije. Skozi ves proces je šla tudi Ona sama in je danes tukaj, kjer je Ona čisto sama. To je tisto, kar je Njeno odkritje, Njeno razprtje in je podarjeno tudi vam. To je lažji, krajši in bližnji način, kako postati nekaj, kar si želite. Priti vsaj do svoje lastne, čiste izvirske povezave, kjer boste dobili vodstvo nekakšne usmeritve in predvsem tudi pomoč. Jaz vam želim, da se nekako v temu času, ki ga imate, rahlo odpočijete. Upam, da ni bila prezahtevna tema. To je res nekaj bilo za učiti ali pa bolj za učiti. Vendar pazimo, da nekako damo temo, ki je namenjena učenju, potem poslušanju, le zato, da imate čas, da se zgradite in dovršite. Vendar, boste videli, da boste zmagali na temu procesu. Pozdrav. 20 VPRAŠANJA IN ODGOVORI Takole. Postopoma bomo dejansko nadaljevali. Drugi del je pravzaprav pred nami. Majčkeno smo se tudi znotraj zamenjali. Vendar, kakorkoli že, vse bo nemoteno potekalo. Vsaj upam, da bo nekako temu tako. Predhodna tema je bila morda dokaj zahtevna, vendar velika in veličastna, ko jo boste doumeli in razumeli. Tako, da Moj Oče je pravzaprav to poskušal nekako strniti na res čisto, čisto preprosto tematiko ali pa vam kot zemljanom nekako najbolje prisrčno nekako predstaviti, da bo najlažje in na najbolj preprosti način tudi to potekalo. Vendar, vam svetujem, da nekako to tehniko ali pomoč vsekakor vnovčite pri sebi, nad seboj in jo nekako tudi podelite med druge, ker je to pravzaprav nekaj višje kot sama srčna energija ali Ljubezen, kar pa vam bo vsekakor v življenju in na toku dogodkov svojega življenja prišlo še kako zelo, zelo tudi prav. Da morda se le še naslonim za trenutek nazaj. To je nekakšno polje ali področje, kjer se boste lahko direktno povezovali z Energijami, ne le z notranjim glasom ali pa slišati notranji glas, vendar tudi dobivate pomoč preko Višjih sfer ali Energij, ki se bodo preko tegá vsekakor povezovale z vami. Vi morate nekako previbrirati ali pa priti do takšne mere nekakšnega energetskega polja, da nekako tisti, ki so tako visoko vibrirni, zmorejo do neke mere ali nižine sebe pripeti na to polje in se potem nekako povezovati z vami. Zato nekako nismo mi Tisti, ki se spuščamo v nižine in nižujemo sami sebe ali svoje frekvence, vendar ste pravzaprav vi tisti, ki nekako rastete in nekako zorite v temu delu in to je tisto, kar je najbolj veličastno. To bo vaša čast, vaša nota, vaše oblikovanje in to je tisto, kar je najbolj pomembnega. Takole. Danes Sem Jaz za nadaljevanje pravzaprav izbran ali pa nekako Tisti, ki bom nadaljeval in Sem Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahve Visočanski. Jaz sem Tisti, ki bom nekako povezoval vse ume in razume, ob sodelovanju tudi Jezusa, Brahma in pravzaprav Markantranta, ki je v ozadju tudi danes Tisti, ki mi pomaga nekako pri prevodu. Vendar, ta čas je nekako čas namenjen vam, dragi moji. Tako, da danes vidim, da bomo majčkeno drugače sodelovali ali pa delali. Tako, da Jaz se bom nekako v temu času vsekakor povezoval z vsakim posameznikom in sproti, pri vsakemu vprašanju, ki ga boste zastavili, bomo dejansko še nekaj dodajali. Tudi tistim, ki nekako ne boste prišli na vrsto ali pa ne boste želeli karkoli vprašati, boste dobili daritve. To pa so pravzaprav moje daritve, ki Sem jih nekako predhodno pripravil, vendar so drobni delčki, ki se bodo spenjali tako pod grleno čakro v nekakšnemu hrbtnemu predelu, kar pa je to nekaj, kar bo izničevalo najnižjo globino ali nižino. Toliko o naših daritvah oziroma o tistemu nečemu, kar vam podarjamo. Sedaj pa je čas namenjen vam. Kje bi pravzaprav pričeli oziroma kdo bi pravzaprav pričel prvi? Izvolijo. »Hvala lepa. Najprej lep pozdrav in iskrena zahvala za to, da nas še zmeraj crkljate tudi v novem letu, čeprav so prazniki že mimo. Jaz imam v bistvu vprašanje glede ene teme, ki je povsem druga. Namreč, ljudje se dušimo na enem področju, ki je tudi sicer zelo težko rešljivo, pa bi želela, če nam ga malo bolj opišete. To so odpadki. Ta energija namreč se steka vsepovsod, tudi v vodovje. Povedali ste nam že, kako je to vodovje povezano z nami. Pa me zanima, kako naj bi ravnali z 21 odpadki? Kakšna je prihodnost v zvezi s tem? Kako v bistvu ravnat z odpadki, ki so razgradljivi? Z ostanki hrane? Skratka, na to temo, če lahko kaj nam poveste?« Takole. Kar se tiče samih odpadkov, zelo, zelo dobro področje! Se morda spominjate, kolikokrat vas opozarjamo oziroma vas podučujemo, kako je pravzaprav s predmeti, ki jih nekako shranjujete v prostorih oziroma v vaših domovih? Da vas nekako spomnim in opomnim! Se pravi, na vsak predmet se prime nekakšna energija. Takšna ali drugačna. Energije se medsebojno dopolnjujejo ali pa povezujejo. To pomeni, da na podlagi tegá, tako kot odpadki, imajo svojo energijo izdihavanja. Tisto, kar ne uporabljate več, dragi moji, preprosto energija izdihava. Ne prihaja več v notranjosti, vendar iz notranjosti v zunanjost. Tako kot telo, ki nekako gre preko razkroja, se pravzaprav energija znotraj sebe nekako odpira in prehaja nekako na površje. To pomeni, da odpadki ravno tako dihajo, vendar v nasprotnemu polju kot pa vi, ki ste živi in nekakšni gibljivi. Odpadke, ki jih nekako shranjujete v okolje je pravzaprav to najtežja energija, kjer se napaja ali pa nekako nahaja ali pa shranjuje črna energija. Črna energija je tista energija, ki povzroča tako raka kot marsikaj drugega, težje bolezni. To je energija, ki pravzaprav ne diha ali pa ne vdihava, vendar izdihava. Zaradi tega nastajajo mrtve točke. Vendar, v sami naravi, si predstavljate? Imate nekakšno zemljo, ovojnico zemlje, v notranjosti pa pravzaprav kotičke ali prostore, kjer nekako zakopavate ali nekako zakrivate, se pravi, določene odpadke. To je energija, ki se ne izpusti iz odpadka. Le izdahne in obvisi. Dobesedno visi in ne lebdi. Dragi moji, to je razlika! Energija dobesedno se zliva druga preko druge in tako nastaja mrtva energija. Ko človek vstopa v to polje, je tako, kot bi svoj vdah, se pravi, daroval tej energiji. In vsi tisti, ki se nahajajo na takšnemu področju, dobesedno izgubljajo živo energijo in prihaja do mešanja ali pomešanja in na ta način prihaja tudi do različnih bolezni. Vse je na bazi energij. Bodite pozorni! Jaz bi vam svetoval. Vse vrste odpadkov, se pravi, ki so organski, se pravi, tisto, kar se razkraja in je dala sama Mati Narava vam za uživanje ali za hrano, vam vsekakor svetujem, da jih daste nazaj v naravo. Tisto pa, kar je umetno pridelano, naj gre tudi po umetnemu postopku v razkroj ali v izničevanje, ker, drugače bo prišlo do rušenja. Že tako ali tako imate več izdihane kot pa dihajoče se energije. Zaradi tega tudi nastaja ta raztrganina po zemeljski obli. Jaz bi vam vsekakor svetoval, da predvsem nekako poskrbite za to, da tisto, kar je umetno ustvarjeno, da se tudi po umetnemu postopku izniči in se ne shranjuje v sami naravi. Tisto pa, kar imate kot jedrske odpadke, o temu pa si skorajda ne upam nekako odpreti. Jedrski odpadek ali nekaj, kar je sevajoča energija, pa dobesedno trga in raztrga cel snop svetlobe proti Nebesni energiji. In velike raztrganine na samemu ovoju nastajajo prav zaradi te nasprotujoče se frekvence. Vendar, to je nekaj, kar vsak posameznik ne more postoriti. Se pravi, to je tisto, kar bi bilo potrebno preprosto ne uporabljati in ne ustvarjati. To je smrtonosna energija, ki uniči in izniči tudi tisto, kar je telo telesa tega svetá. Ta energija je edina energija, ki ostaja v človeškemu telesu. Se pravi, ta sevajoča energija se pretoči v fizično materijo in se regenerira v reinkarnaciji, v ponovnemu rojstvu, ko prihaja do ponovnega vstajenja in do obnovitve organov. 22 Do 24 takšnih rojstev je potrebnih, da se izniči v enemu telesu vsrkano ali obrano ali shranjeno energijo. To je uničevanje samega sebe oziroma svoje prvotne civilizacije. Izvolijo. »Hvala za vse darove danes, ki smo jih bili deležni. Imam pa eno vprašanje. Če še danes, recimo, pomislim na vibracijo, o kateri smo malo prej govorili, me zanima v zvezi s tibetansko posodo. A še to je danes aktualna stvar, v bistvu? Ali igranje ali tolčenje, to je v bistvu poudarjen OM? Ali to ni več za nas, v tem trenutku? Hvala.« Jaz bom dejal takole. Tibetanske posode vsekakor oddajajo določen zvok ali zven. To je tako uporabno za materijo kot za katerekoli druge energije. Vendar, največja razlika je pravzaprav v temu samemu. Se pravi, ko vi sami proizvajate zvok, ga proizvajate z lastno meso mesa tega svetá. Ko nekdo drugi oddaja ali pridaja določen zvok, se pravi, se njegova frekvenca čustev, energije, razpoloženja, misli in se pravi, kakršnegakoli zavedanja ali širine, skozi njega, tako kot smo v enemu izmed predhodnih delavnic ali druženj tudi opevali, odda skozi zven. Ta zven potuje do vas, do vašega telesa in to je tisto, kar dejansko lahko je dobro ali slabo. Če je oseba na nižji frekvenci kot vi, čisto sami, boste postali prevodniki tudi njega samega. Kadar pa vi sami uporabljate zven ali zvok, je pa pravzaprav to za vas dobro kot pomagalo. Tako, da Jaz bi vam svetoval – dokler čutite, da je to dobro za vas, uporabljajte. Ko čutite, da tega več ne želite oziroma ne potrebujete, potem tega več ne uporabljajte. »Hvala.« »Lepo, lepo pozdravljeni.« Enako. »Hvala za vse. Jaz sem zdaj v tem zadnjem tednu opazila, da so zelo, zelo močne sanje in me zanima, kaj se pravzaprav dogaja? Kam hodimo, ker so drugačne kot običajne sanje? Pa ene so zelo, zelo močan vtis pustile name z enim številom in me zanima, to je mogoče majčkeno bolj osebno, ampak, saj bom vedela. Pa sporočilo tega števila oziroma kaj je tisto? Hvala.« To niso ravno sanje. To so podoživljanje ali življenjske energije na novo kreiranega obdobja. Pred vami je pravzaprav novo obdobje. To niso sanje, kjer vi dobesedno čutite, da živite v sanjah. Bodite pozorni! Vse, kar se dogaja v času, ko spite, vi nekako podate ali nekako zavijete, da so to sanje. Vendar, sanje to niso, ko človek dobesedno sebe prične vživljati kot, da živite v notranjosti. Bodite nekako pozorni na to. Kadar so sanje kot sanje, imate sanje znotraj sebe in je to nekaj, kar je umirjajočega, se le bežno zavedate. Kadar pa vi prihajate izven, izven telesa in se nekako povezujete z določeno plastjo, ki je tik nad vami ali nad tvojim telesom, se pravi, se pa v tistemu času prične, ali postavljati novi zapis ali novo obdobje. Bodite pozorni! 23 Sanje se dobesedno v teh zadnjih obdobjih in v obdobjih, ki je pred vami, nikakor več ne zakrivajo v nekih simbolih. Dobesedno, kot bi sanje dali na površje! Če sanjate nekoga, ki vam je blizu, se pravi, se sanje ali to, življenjska situacija ali nekaj, kar je še pred vami, bo dotaknilo točno tiste osebe. Zato bodite pozorni! Navidezno boste sanjali ljudi, ki jih imate blizu, ki jih imate radi. Se pravi, to je tisto nekaj, kar vas bo nekako vzpodbujalo. Številke pa so pravzaprav dnevi, tedni ali meseci. Številka pri vas je pravzaprav nekakšna prelomnica za nekoga, o kateremu ste sanjala. To je nekaj, kar je dobesedno prevod, vendar vi boste tako ali tako vedela. Masovno boste takozvano sanjali, vendar ne boste sanjali. Prestopali boste v etrični svet, ki je nad vami in dobesedno se vam telo odziva na to. In vi čutite, da sodelujete v nekemu procesu in to bo sedaj množično, poudarjam, množično bolj izrazito, ker je to nova doba, nova kreacija in skozi to se boste postavili točno v tok, kamor morate iti. Izvoli. »Pozdravljeni. Prisrčna zahvala za vse kar ste, pa kar nam prinašate. Jaz bi pa nekaj osebnega vprašal. Zanima me, če sem že toliko prišel sam pri sebi, da se prestavim iz delovnega mesta, tam, kjer sem zdaj in da začnem delovat tako, kot sem prej deloval – po svoje?« Če se boste zavestno usmerjali na to, boste vsekakor lahko združevali. Vendar, vidim, da boste imeli možnost celo nekakšnega premestitvenega dela samega dela. Tako, da boste vi na temu delu lahko delali tudi na nekemu drugemu področju. Ponujena vam bo neka druga pisarna ali nekaj takšnega in tako se boste premaknili. Vendar, ne vidim, da bi lahko dejansko razblinjali ta trenutek telo telesa tega svetá in se morda prestavili iz enega dela na drugi del, zato bo še majčkeno potrebno določenega časa. Vendar se vam ponuja ta možnost tega premika. »Hvala.« Mhmm. Izvolijo. »Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Mene zanima, kako vemo, kdaj je postavljena pranska silhueta?« Kadar imate nekako postavljeno ali aktivirano pransko energijo, dejansko po fizični anatomiji skorajda prenehate dihati. Dobesedno čutite, da zelo malo vdaha rabite ali porabite in mnogo več izdaha. Če morda opazite, mi dejansko uporabljamo prav to energijo. Skozi to dejansko zaznate, da je drugačno gibanje samega telesa in tudi drugačna je struktura po telesni anatomiji človeka. Dobesedno, kot bi tanko plast dali bolj toplo, znotraj pa morda majčkeno hladno. Tako se po materiji to nekako zaznava ali ločuje. Vendar, dobesedno se zazna po samemu vdahu. To je osnova ali jedro, da nekako ločite, ali imate to postavljeno ali pa ne. Izvolijo. »Jaz bi se zahvalila za vse darove. Potem bi pa imela eno vprašanje, in sicer – veliko ste danes govorili o srčni energiji. Že nekaj časa se pogovarjamo o tem, da moramo odpirati srce, da moramo govorit, torej biti srčni. Zdaj pa mene nekaj bega oziroma me zanima. V primeru, da sem jaz srčen človek ali, da smo mi srčni, je na drugi strani nekdo, ki te je finančno oškodoval, zavestno. Kaj to 24 pomeni zdaj – ali mi se lahko spopademo s tem, da poskušamo dobit tisto, kar nas je oškodoval ali je treba pustit in it naprej? Hvala.« Takole bom dejal. Človek, ki je nekaj od sebe dal ali podarjeval, se pravi, je to tako, da nekako ne sprejemate več nazaj. Kadar posodite, se pravi, pričakujete, je odprto neko polje. Vendar, človek, ki posodi, od srca posodi ali odda, niste nikoli karmično obremenjeni. Človek, ki zavestno sprejme denar od nekoga, ki je bil milosten in mu je nekako podaril ali pomagal, se pravi, pa je oškodovan skozi to, ker bo nekako poplačeval določen dolg svojega početja. Ker je v temu času, tako kot zapažate, morda že zadnjih nekaj mesecev izrazito čas, se pravi, povračanja, se pravi, odplačevanja, tako sunkovit in hiter, da se mu po določenemu drugemu toku takšnemu človeku nekaj zruši. In tudi, če od vas sprejme denar in vam ga ni pripravljen vračati nazaj, bo skozi neki proces, dejansko, ko bo imel že dejansko dogodke ali stvari postavljene tako, da bo imel občutek, da bo dobil tisto nekaj ali se mu izpeljala neka situacija njemu v prid, dejansko tok in se to ne bo zgodilo. Na ta način bo dejansko dobil dvojni preobrat, morda celo trojni. Tako, da ljudje, ki zavestno si izposojajo denar in ki zavestno vedo, da ne bodo zmogli odplačati ali poplačati določenega dolga, so, žal, močno, močno obremenjeni. To je tisto, kar jih dejansko to tudi nekako potepe že v temu življenju in ne v življenju po življenju ali v vnovičnemu vstajenju. In tudi to! Njegovi krvni nasledniki nikoli ne odplačujejo tega dolga. To je tudi v Zlati dobi novega. »Ali lahko še nekaj vprašam? Na to bi se navezala, mogoče bolj konkretno. Ker ne vem, če sem – dobila sem velik odgovorov, ampak konkretno. Nekdo je mene oškodoval. On ve, da je meni dolžan in tudi jaz vem. Zdaj pa, ali se jaz spopadem, konkretno, ne vem, včasih smo dali ga na sodišče in smo pač pravici zadovoljili. No, in zdaj konkretno – ali se jaz vmešam v to in grem iskat pravico ali pustim?« Jaz bom dejal takole. Če začutite, naredite to. Pojdite po sodno pravico. Vendar, bodo sodni mlini nekako zelo počasi mleli. Vendar, po drugi strani boste po drugih dogodkih dobili denar, nekako iste vsote nazaj. Se pravi, za to je za vas in pri vas tudi poskrbljeno. Vendar, če začutite, da želite to narediti, potem naredite. Predvsem sledite svojemu občutju. To je tisto, kar je najbolj pomembnega. Vendar, vi boste denar iztržila nazaj. »Hvala.« »Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz bi se vam rada samo zahvalila za vaše darove in se priporočam tudi za naprej. Hvala.« Prosim. »Ponižna zahvala za vse. Pa me samo zanima ena podrobnost – pri mantri obakrat vdihnemo skozi nos?« Da. Vedno vdihavate preko nosnice ali nosa, ker nos je pravzaprav aktivacija zgornjega dela. Kadar vdihavate pravzaprav preko ust, vdihavate in se prizemljujete preko zemeljskega dela. 25 Kadar želite vzdigovati frekvenco, nikakor in nikoli se ne prizemljujte oziroma ne dihajte in ne vdihavajte preko pljuč. Ker pljuča so pravzaprav center povezave nižine ali teme. Zato vas vedno peljemo zavestno, da vdihavajte preko nosnic, ker s tem dvigujete frekvenco in sežete v Nebesne energije in ne podzemeljske. »Hvala lepa.« Prosim. »Tudi jaz se zahvaljujem za vse darove. Najlepša hvala. Mene pa zanima, kaj so kot ženski otroci v tem življenju, ko so tu na Zemlji? Hvala.« Zanimivo vprašanje. Ženski otroci so pravzaprav kot kloni staršev. Bodite pozorni! Kadar ženska sebe kot ženska ali žena porodi, žena vedno sebe deli. Kadar moški v nastajanju nastaja, se pravi, nikdar in nikoli iz žene ne nastaja. Ženska je tista, ki je delitvena celica za takozvani popravni izpit. In ne le za sebe – za svet okoli sebe. Tako, da je ženska pravzaprav jedro ali odrešenik. Ženska je edina, ki zmore sama sebe in vse okoli sebe spustiti skozi materični vaginalni prehod in dati znova možnost nekakšnega popravnega preskoka ali odskoka. Tako, da je ženska dejansko zelo častna, zelo cenjena in bodite ponosni, da ste ženske. »Jaz se tudi zahvaljujem za vse blagoslove, pa darove. Imam pa vprašanje tudi za svoje otroke. Imam dve punci, dvojčki, vendar sta po karakterju zelo različni. Jaz že vse življenje zelo trpim zaradi tega in bi rada na to, pač, vprašanje prosila, če mi lahko podate. Hvala.« Ena je pravzaprav povezana z vami, druga pa je popolna tujka. To je pravzaprav razlika pri teh dveh energijah ali pri teh dveh dušah. Dejal bom takole. Ne bo velike spremembe pri eni, ki je dejansko majčkeno nasprotna. Vendar, vi skozi to dajete možnost drugim, se pravi, prav po zgodovinskemu delu in to po starih starših, se pravi, po določenih prednikih, dajete možnost nekega preoblikovanja. Vam prvotno ni bil podarjen dvojni otrok ali dvojna delitev. Vam je bil prvotno podarjen le en otrok ene delitve ali ene sestavljanke. In tako je to tisto nekaj, čemur vi nekako znotraj sebe nasprotujete oziroma se nekako bojujete. Vaš praspomin ima v spominu enega otroka, se pravi, eno rojstvo. Ko ste prišli na Zemljo, pa je zemeljski del dal prav po sebi in to vam je bilo znotraj podano, ko ste bili že v notranjosti nastajanja, se pravi, še en delček. Drugi del vam je bil dobesedno postavljen ali podtaknjen. Zato imate tudi takšno dvojno nasprotje in ne vidim, ne vidim, da bi bila kakšna velika sprememba. Bosta pa dobesedno dve različni celoti in nekako v obdobju dveh do šestih let boste šele videli pravo preobleko oziroma pravo moč tistega, kar imate v svoji oblasti. To je toliko, kot upam pred nekako ljudmi odpirati ali pa iz vaše zasebnosti podati tudi navzven. »Hvala. Lepo, lepo pozdravljeni z moje strani. Hvala za vse darove, daritve, za vaše vodstvo. Vračam vam ljubezen globoko iz srca …« Hvala. 26 »… Jaz imam tudi eno vprašanje, ki je mogoče malo bolj osebnostne narave. In sicer, nekaj let nazaj mi je oče rekel: »Smisel življenja je dajanje, kar dobimo nazaj ni v naši moči.« Pa vendar, velikokrat pričakujemo nekaj v zameno, sploh v odnosih. Zdaj mene zanima – ali jaz preveč pričakujem od svojega odnosa s svojo partnerko? Kako naj to spremenim oziroma ali lahko to sploh spremenim? Ali, kako naj to sprejmem, da pač to, nekako ni prav vračati nazaj in da nekaj takega, po čemer jaz tako hrepenim? Hvala.« Jaz bom dejal takole. Bo nekako še neko obdobje potrebno za neko preoblikovanje. Vendar, vsaka oseba mora nekako odplačati ali pa izpolniti karmičen, nekakšen takozvani dolg ali zapis. Saj poznate? Karma je tisto, kar nekdo skozi življenja ustvarja in na zemeljski bazi izživi. Usoda pa je tisto, kar Višja bitja dajejo za vas kot časti. Kot čast ali nekakšna sreča na koncu. Se pravi, usoda in karma sta ločena področja. Sta dva različna področja, ki nekako medsebojno se prepletata. In dokler človek ali oseba – vi imate po svoji strani že kar izživeto, se pravi, karmično prelomnico, se pravi, imate že za seboj. Se pravi, ste po karmi že izživeli. Pri vaši partnerici pa vidim, da je še nekaj malih dogodkov za izživeti in potem se bo naredila razbremenitev. In šele takrat bosta prišla do točke, kjer so vaši ali vajini Usojevalci dali za svojo nižino ali za vas kot posameznika tisto nekaj, kar bi bili srečni in ne nesrečni. Zato bodite pozorni! Ljudje so običajno takozvano običajno na koncu svojih poti ali življenjske poti srečni in ne nesrečni. Ker običajno pridejo skozi življenje do izživetja karme, se pravi, zapisov ali dogodkov, ki ste jih predhodno postavljali in ko pridete v tok usode, ste razbremenjeni in osvobojeni. In takrat dobesedno prihaja do zlivanja teh dvojnih polov, kar smo tudi na enem izmed druženj opevali. Ker imate telo razdeljeno na žensko in na moško polovico in vsak nosi drug od drugega nasprotno polovico. Ko je usoda nekako pripeljala do točke združitev, se zamenjajo ta dva polja in tako nastane v telesni strukturi enostno ene celote in ravno tako tudi drugo. Se pravi, ker drug od drugega vzgajate in nekako živite in sodelujete v telesu z nasprotnim bitjem od sebe in ko ga vrnete nazaj, imate vzgojeno bitje. In zato je takšna simbioza. In tisti, ki prihajate do takšne faze ali stopnje, imate občutek, da imate enakopravnega partnerja, enakopravni odnos, ki je dobesedno dihate, živite in se radostite. In to je tisto, kar je po usodi. Ne vidim, da bi že imeli to stopnjo usode pri vas že izpolnjeno in to je pri vas ta težavica. Vendar, bo tudi za vas prišla. »Hvala lepa. Hvala.« Prosim. »Ali pa je to usoda ali je samo moje slepenje? Ali se slepim s tem?« Vi imate svojo usodo v svoji celoti, oseba nasprotnega pola ima svojo usodo. Vendar, do svoje usode kot do tega balona še ni prišla, ker ni karmično še se nekako razčistila. In vi ste že ob temu balonu, se pravi, vi že vstopate v ta ciklus, vendar, dokler oseba, ki nekako zaostaja ali ni še v temu mehu tega balona, še ne morete biti dejansko tako globoko vezani ali povezani. Morda pa pravzaprav dobite srečo še v drugi energiji, vendar, kar Jaz javno ne bi kaj takšnega opeval, odpiral ali pa nekako opeval. Če me razumete? Tako. »Jaz nimam vprašanja, bi se pa rada iskreno zahvalila za to, da sem lahko prisotna na srečanju in za vse vaše darove. Hvala.« 27 »Pozdravljeni. Jaz bi se tudi zahvalila za vse darove in bi se navezala na prejšnje vprašanje. In sicer, vi ste rekli, da nekdo nosi tvoj drugi del, ki ti je po usodi dodeljen. Čisto preprosto – kako priti do tega dela? Ali je potreben fizičen kontakt ali, ali kako drugače?« Dobro vprašanje. Na enemu izmed druženj smo kar dobro dodelali to tematiko. Se pravi, nasprotna polja tistega nekoga, ki ima vaš drugi del, so običajno, ali zelo daleč stran od vas ali na različnih kontinentih, ali v drugih civilizacijah. Se pravi, to je bilo zavestno razmikanje vas. Drugi del je tisti del vašega pripadnika, s katerim ste predhodno prvič prišli na zemeljski čas. In to je tisti partner ali oseba, s katero ste se spuščali v čas prvičnega rojstva ali ustvarjanja na Zemlji. In, ker je čas zaključka in ne čas neke sredine, se pravi, se bo po temu času iz davnine spel čas s sedanjostjo. Kar pomeni, da s tistimi, ki ste prišli na Zemljo, v dvoje ali v troje, običajno v dvoje, ima partner pravzaprav drugi del odmaknjen. To je naredila Zemlja, da vas je razdelila in vas po Zemlji porazdelila. Vi ste bili energija sprememb in velikega preoblikovanja. S popolnim spominom, s popolno preobrazbo ali preobračanjem ste se spustili v zemeljski čas, zaradi takšnih ali drugačnih poslanstev. In, ker sedaj prihaja čas združevanja in zaključka, boste partnerja tudi srečali. Je pa vedno nasprotnega spola. Ni istega spola. Zato boste morda tisti ali tisti nekateri, ki bodo ali imajo nekakšna nagnjenja na isti spol, morda majčkeno imeli več oviric ali težavic, ker gre to po nekakšnih drugačnih ovinkih. Kako pride do združevanja ali do zlivanja? Ko prideta dva takšna skupaj, dobesedno iz moškega se zlije energija, prav preko pleksusa na njo, proti njenemu pleksusu, vendar zaokroži okoli srca in se vrne nazaj. In to dobesedno začutite kot bi bili vliti ali pripeti na njega. In v istemu momentu, se pravi, se naredijo dve osmici. To poznate! Povezavo dveh osmic. In, ko pride do spolnega odnosa, dragi moji, prav preko spolnega odnosa pride do pobiranja svojega dela. Zato v nasprotnemu partnerju nikoli ne smete iskati njega samega, vendar sami sebe. In, ker do sedaj niste iskali v nasprotnemu partnerju sami sebe, niste zmogli najti partnerja, ki bi bil dober, enakopraven ali privlačen za vas. Zato je toliko nasprotij, toliko nesoglasij, ker imate nasprotno polje. Žal, pa se to združevanje vedno prične in konča preko spolnega, nekakšnega odnosa. Izvolijo. »Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vse daritve in za vse podano, kar je bilo. Jaz bi pa vprašala – veliko je reptilov med nami in če, pač, o sebi govorim, kar se je meni dogajal, sem imela občutek, da tam nekje do 27-­‐tega decembra so imeli zelo velik vpliv na nas. Od takrat naprej pa, kot, da se je nekaj premaknilo in imam občutek, ja, probavajo, ampak nimajo več take moči…« Da. »… nad nami, pobiranja energije.« Zelo dobro in vprašanje na mestu, bom dejal. Se spomnite in opomnim vas! 28 Se pravi, v decembrskemu času, ko so bile te prelomnice, ko ste se vi pravzaprav gradili že kar nekaj časa, se pravi, ste se vi nekako porazdelili. V temu procesu pa vsi tisti, ki niso delali popolnoma nič na sebi in niso niti zaznali, kaj se pravzaprav z njimi dogaja. Če morda čisto na preprosto opevam, se pravi, človek v vsakdanjemu delu ali življenju niti ne zapazi, da živi, da diha, da govori, da misli ali karkoli drugega. Se pravi, popolna vegetacija. Ko kdaj pa kdaj pridete na površje vi, se radujete, ste dobre volje, ste nasmejani in dobesedno vidite življenje nasmejani. Vendar, teh utrinkov je tako zelo malo. Vendar, ne zaradi tega, ker bi bili tako mali, vendar zaradi tega, ker je toliko vsegá okoli vas nagnetenega, da pravzaprav druga bitja večkrat na dan ali na teden ali na mesec pridejo nad vas. Pomnite in zapomnite si to! Zato vas opozarjam in peljem ali popeljem! Opazujte sebe! V telesu niste sami! Telo je kozmos, galaksija v malem. Tako kot zgoraj, tako tudi spodaj. Vse je nekako pretočno ali v mali skulpturi postavljeno. Tisti, ki si niso odstranili reptilske energije, se spomnite, že nekaj daljših časov ali obdobja nazaj smo vas nekako peljali, različno, preko obdobja, da ste si odstranjevali določene kristale preko malih možganov. Mali možgani so reptilski možgani. To se pravi, vsi tisti, ki imate mali možgan, imate od tujega bitja postavljen možgan. Zato ga niti toliko ne uporabljate. Saj se spomnite, ko smo vam opevali, da imate, če bi vam vzeli veliki možgan ven iz obličja ali iz podobe, bi se postavili na vse štiri ali nekako postavili takole, bi vam obrazek pravzaprav se poveznil. Dobili bi repek, okostenelo trtico. To je rep nekakšnega kuščarja ali plazilca. Tudi reptili se gibajo po dveh nogah. Se pravi, vi ste ujetniki nečesa, česar sploh ne poznate. In v temu času, ko je bilo čas spajanja, se pravi, so se prebujale vse energije. In ljudje ali človek človečanstva, ki ni zapazil proces preoblikovanja in ni nadzoroval sam svojega telesa ali sistema, je dobil pravzaprav preliv. Zato ste nekateri ali so nekateri, ne pravim za vas, ker vi to fazo imate prehojeno, se pravi, dobili utelešenje reptilske energije. Reptilske energije so zelo mogočne energije. So pravzaprav zelo hladne in brez čustev. Nimajo čustev. Nimajo čutenja. In, kadar se uteleša znotraj vas reptilska energija, se pravi, če imate možgan poln, imate zasnove za to, da se energija prebudi. Vendar jo nimate za to, da bi vas manipulirala, vendar zato, da vi skozi življenje, skozi svoje poslanstvo, skozi ljubezen spremenite svet okoli sebe in ne le znotraj, tudi zgoraj in tudi spodaj. Ko pride do zorenja, se ta energija odmakne in vi dobesedno vzgojite reptilsko energijo ali bitje, ki je identično vam samim. Če ste dobri, topli, prisrčni ali srčni, vzljubite ali nekako to noto prenesete tudi k njemu, ga vzgojite in prevzgojite. To je program prevzgajanja. Človek ali človeško telo je lupina, ki dobi možnost preobračanja, preoblikovanja. Zato v telesni strukturi niste sami. In v temu času se je utelešala najmočnejša energija, zato je bilo masovno prebujanje prav reptilske energije. Ljudje, ki v sebi niste začutili topline ljubezni, ki ste začutili, da ste popoln robot, ki ste čutili, da ste hlad in imate pravzaprav kot, da ne zaznavate nič okoli sebe, da ste kot robot, imate velik ali v popolnosti prebujen ta del. Ne govorim za vas. Govorim na splošno za tiste tudi, ki bodo kasneje poslušali. 29 Kako se znebiti te energije? Preprosto jo morate ozavestiti in se pričeti soočati z njo. To je težek in naporen, naporen ali naporno obdobje, vendar se zna nekako sam po sebi odmakniti ta reptil ali vzgojeni, nekakšen bitovni skupek. In v temu času tehtanja so ravno tako tudi oni dobili možnost tehtanja ali preoblikovanja. Pazite to! Kjer so bili na tehtanju reptili boljši od tistih zasnovnih energij ali ljudi, so pravzaprav oni prevzeli celotni telesni strukturni organ oziroma so se utelešali. Zato ste jih tudi masovno zaznali. Vendar, to je le pri tistih, kjer so reptili dobili večjo noto kvalitetnega življenja kot pa katerikoli drugi od tegá. To se je dogajalo v lanskem letu in se je nekako končalo pri 27-­‐temu decembru. »Hvala.« Prosim. »Lepo pozdravljeni. Hvala za vašo ljubezen. Hvala za darove. Pošiljam vam ljubezen iz srca nazaj, tako, da majčken kompenziramo. Jaz bi pa se vrnil na Vile, pa Vilince. Eni so v materialnem svetu, eni so nam očem nevidni. Povrnil bi se tudi na prebivalce gozdov, pa polij. December je bil izredno trd za njih in kako bi jim lahko pomagali, da bi jih osvobodil, da bi zopet plesali in delali tisto, za kar so sploh ustvarjeni in prišli na Zemljo. Hvala.« Oni so predvsem povezani z Naravo. Osnova jim je Narava. Vilinske energije sodelujejo s škrati, škratuljami ali nekakšnimi tistimi bitji Narave. In, ko človek človečanstva izničuje naravo, izničuje tudi njihov prostor ali njihov dom. Če jih želite osrečiti, potem morate čuvati Mater Naravo. To je vse, kar lahko naredite. Se pravi, ko je to spoštovanje ali hvaležnost do Narave, se pravi, da čuvate naravo, da jo ne posekavate, da jo ne poseljujete z nekimi odpadki ali z vdori zidave, se pravi, imate po temu delu dejansko največjo hvaležnost. Je pa res, da je veliko teh bitij utelešenih v sami materiji človeka. Oni so pravzaprav manjše rasti, mali in takrat so vedno, takozvani, kot nekako drugačni. Vendar, v resnici, tako visoko kot je njihova energija po sami Naravi, takšna je tudi višina njihovega telesa. Zato so nekateri zelo mali, vendar v resnici, če jih boste primerjali z vašimi pravljičnimi miti ali legendami, boste videli, kako so enaki. Zato spoštujte vsakogar, ki je enak, drugačen ali poseben od vas. Spoštujte ga, ker nikoli ne veste, čigav je ta korak. »Hvala.« Ja. »Lep pozdrav. Hvala za darove, pa za dogodke, da sem tukaj lahko. Jaz imam mogoče tehnično vprašanje. Ko poskušam takole pransko dihat imam dostikrat občutek, da enostavno, prav vem, da moram na usta vdihat, ne. Občutek imam, da se bom kar zadušil. Pa bi mogoče prosil za mogoče kak recept ali pa, kaj jaz vem?« Jaz bom dejal takole. To je le blokada. Ko boste pognali to blokado skozi, se bo naredil nekakšen odtok in dejansko bo energija pričela točiti se. Vendar vidim, da ste vi imeli nek uboj oziroma ste bili tudi prebodeni na 30 določenemu delu, tako, da imate poškodbe tudi na sami strukturi te energije. To vas morda majčkeno ovira. Jaz bi vam svetoval takole. Poskušajte nekako razdeliti – majčkeno čez nos, majčkeno čez usta. Vendar čisto malo. In, ko boste prenehali razmišljati, boste avtomatsko zaprli ustno votlino in prenehali dihati ali vdihavati preko ustnic. Morda poskušajte delati manjše vdihe. Po malo. Se pravi, mali vdah in mali izdah. Poskušajte na kratko. Morda brez tehnik, se pravi, brez gibanja. Poskušajte sedeti na samemu stolu in poskušajte vdihavati. Boste videli, da boste počasi predihali možgan. Že, če boste zavestno dihali, se pravi, preko ustne, nosne votline, pardon, ne preko ustne, se pravi, vam bo tok hladnega zraka ali svežega vdahnjenega zraka pričel točiti sebe preko možgana. Vendar le, če boste zavestno pričeli opazovati dih. Vaš dih potuje le tako, kot ga zavestno usmerjate ali obračate. Če ga ne spremljate, nima nobene moči. Kadar pa ga zavestno nekako usmerjate, pa ga boste nekako tudi aktivirali. Potem ga dejansko zavestno poskušajte opazovati, kam se bo stekal, se pravi, in ga opazujte. Šele, ko boste nekako to fazo prestopili, potem pojdite na tehniko gibanja, kjer boste vse skupaj združili. To bi vam nekako svetoval v pomoč. »Super. Hvala.« »Jaz bi se Gospodom samo zahvalila za vse darove.« Ponižno sprejemam vašo zahvalo. »Pozdravljeni. Bi se tudi lepo zahvalila za vse darove, ki ste jih podarili meni in moji hčerki, ki je danes tukaj čisto po naključju, saj ima komaj pet let. Zanima me, če bo imelo to, da je ona danes tukaj, kakšen vpliv pri, v njenemu razvoju?« Otroci imajo mnogo višjo frekvenco kot jo kdajkoli dosega odrasel človek. To je njemu le pravzaprav ohranjanje ali pravzaprav tisto neko vračanje v hitrejši energetski tok Višje sfere. Vendar, otroci že sami, po naravi, višje vibrirajo, so bolj zaznavni za naravo okoli sebe, tudi za vas same. Tako, da otrokom je to hitrejši pomagalni sistem. Tudi pri pranskemu dihanju otroci dihajo ponoči s prano. Če morda opazujete kdaj otroka ali novorojenčka, ko pravzaprav spančka, zaznavate, da on skorajda ne diha. Diha na prano. Vi pa to pravzaprav pozabljate, ker prestopate to fazo. Tako, da za otroka je to vsekakor veliko bolje kot si morda upate misliti. »Hvala lepa.« »Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove. Imam pa eno vprašanje. Ta teden je posebno močno, kot bi mi nekdo lase navijal, ampak res močno.« To je pravzaprav, tako kot vidim, ta spirala. Se spomnite in opomnite, ko Sem vam nekako ali predhodno, ko so vam opevali, se pravi, vse energije se vrtinčijo po spirali, po toku. In, ko seže v 31 center ali nekako v osrčje znotraj vas, se pravi, materija odreagira. In takrat začutite dobesedno migetanje ali pa vrtinčenje. In, če ste majčkeno pozorni, dobesedno zaznate, kako se giba vse v eno smer. In, če boste še malo bolj opazovali, boste videli, da imate dve plasti medsebojno povezanih, kjer se dogaja neka razgradnja, vendar le zaradi tega, ker vi višate svojo frekvenco. »Ja, ker je bilo to prav moteče na sestanku. Je »glih« tako, kot da bi nekdo z dvema rokama na vsaki strani šaril po glavi, s palčko, tako.« Smeh. Tako. Poglejte. Če se spomnite, ko smo vam nekako prišepnili na samemu delu, ko smo obrazlagali ta kanal, ta lijak, ko je drugo bitje pripeto na vas, ravno tako je pravzaprav to gibajoče se bitje okoli vas in to zaznavate. In to je tisto nekaj, kar imate nad seboj. Vendar, vse nekako potuje v spirali. In, ko je spirala pripeta, ko se aktivira ta energija, se pravzaprav prebujajo tudi bitja. Vendar tudi vaša energija oziroma materija ni čisto zlita, vendar vibrira in so nekakšni atomčki medsebojno vezani ali pa molekule povezane, da bom nekako pravilno prevajal, ravno tako vse giba in vibrira. Vendar, bolj kot boste čutni in zaznavni, bolj, ko boste višali frekvenco, bolj boste zaznavali svet, ki je pripet na fizično materijo. Vendar se kmalu odpne in vi prelivate to energijo. Se pravi, pri vas je fokus, da pridete iz notranjosti na površje in prelijete svojo materijo. Vendar to še niste vi. To, da bi motili sami sebe ali pa nekako navijali lasišče, to še niste vi. »Lepo, lepo pozdravljeni. Hvala za darove. Mene pa zanima, mislim, da tudi druge, prehrana. Kaj se bo zdaj spremenilo s to novo dobo, z vsem tem zavajanjem, ki smo ga doživljali skozi, skozi celo življenje? En kup enih diet, enih zdravih prehran in prodajanje megle in ne vem česa vse, ne. Me zanima, če se bo kaj spremenilo? Pa kaj je pravilno – sama prehrana, ki naj bi zdaj pomenila čist nekaj drugega kot je, kot je bilo do sedaj?« Sama prehrana je odvisna od vas. Dokler boste vi nekako pokupovali tisto, kar vam pravzaprav podajo na police, boste vi krivi sami. Dokler kupujete pravzaprav nesnago, kot bom dejal, ste krivi sami za to, da jo nekako ustvarjajo ali kreirajo. Ker pa človek vedno prehaja v višje frekvence, kot jih rad uporabljam, se pravi, prihaja tudi do ozaveščanja in človek se postopoma nekako prebuja tudi skozi hrano, ker je hrana pravzaprav živa energija. In s tem se pravzaprav dela izenačenje ali izravnava. Tako, da v sodobnosti boste ljudje vedno bolj se obračali k naravi, k pridelovanju lastne zelenjave. Ne boste toliko kupovali od tistega, kar vam bodo masovno ponujali. Povezovali se boste med kmeti oziroma med tistimi, ki bodo pridelali pridelek na naravni način. Brez dodatkov. Tako, da ne boste več shranjevali masovno. Police na trgovinskih, nekakšnih, etažah se bodo razpolovile in se nekako poglobile v upanju, da vam bodo ponujale bolj zdravo hrano z različnimi etiketami. Bodite pozorni! Ko hrano nekako primete v trgovini, tako, kot smo vam že prišepnili, potehtajte jo na dlani, dajte jo nekako pred pleksusni kanal in boste začutili, ali vas nekako v grlu malce zaduši od slabe energije in to preprosto pustite in odidite proč ali pa vam telo dobesedno preplavi energija, ki vas nekako zavibrira in dobesedno si poželite to pojesti. To je prvi znak, kjer boste ločili, kaj je dobro in slabo. Vendar, ko boste prišli že v trgovino, že čez mesec ali dva ali pa tri, nikakor ne štiri, boste že točno vedeli, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, ne da bi vklopili svoje misli ali nekakšna razmišljanja v to. Dobesedno boste vedeli, kaj je še za vas sprejemljivega, vendar počasi se boste od trgovske masovne nakupne niti preprosto odluščili. Kupovali boste malo. Shranjevali boste malo. Pojedli boste malo, vendar tisto živo in najbolj ta pravo. 32 »Hvala lepa za vse darove. Se zahvaljujem Gospodom, ki so mi ukazali, da pripeljem še mojo hčer zraven. Zahvalila se bi tudi za moje otroke, ki mi dajejo podporo. In bi vprašala, če se zdaj nam res spreminja ta DNK, kot so rekli, da se nam bo zdaj spreminjala v tej Zlati dobi? Hvala lepa.« DNK se vam je pričela nekako drugače preoblikovati ali združevati že v lanskemu letu. Tako, da Zlata doba to ne bo prinašala kot neke novosti. To je pravzaprav le še dograditev. To je nekaj, kar ste že v letu 2012 masovno pričeli ustvarjati, vendar ne le vi, čisto sami kot posamezniki, vendar tudi masovno kot skupina, ko ste pričeli že razmišljati v tej smeri, se pravi, se je že pričel dogajati ta proces. Tako, da to ni novost tega letošnjega leta, v katerega ste vstopili, vendar je to obdobje, ki se je že pred letom dni ali morda celo majčkeno več tudi že pričel. »Lepo pozdravljeni. Jaz bi se pa samo zahvalila za priložnost, da sem lahko danes tukaj.« Ponižno sprejemam tudi vašo zahvalo. »Pozdravljeni. Jaz se tudi zahvaljujem za vse, kar sem in smo dobili. Zanima me pa – Vilinci. Večkrat so bili omenjeni. Enkrat tudi, da so bile neke nesreče na njihovih planetih. Pa me zanima malo več o tem. Pa tudi inkarnacija njih na Zemlji – kako, zakaj? In kako je tu s karmo, ne? Kdaj se to pri njih oziroma nas konča ali kakorkoli? Hvala.« Jaz bom dejal takole. Vilinska energija, to je bilo bitje, tako kot nekakšna civilizacija. Vilinci so pravzaprav drugačni od Andželin ali od Angelov Zemlje. Se pravi, Angeli Zemlje, poznate – utelešate jih z malimi krili, vendar običajno malce debelušaste, vendar niso tako debelušasti. So malce bolj vitki in dokaj lepi, ker imajo oni v shrambi ali v sebi shranjeno tisto, kar je od vas najlepšega in najboljšega. Zato niso debeli in debelušasti, kot jih imate v spominu vi, čisto sami. Vilinci pa so pravzaprav njihovi nadzorni. Čisto preprosto bom opeval. Vilinska energija je pravzaprav prišla skupaj z Andželinsko sfero. Andželini so bili pravzaprav bitja Narave, Vilini pa njihovi voditelji ali vladna civilizacija, ki je kreirala in ustvarjala le Naravo. Ko pa je prišlo do ubojev Vilincev, se pravi, na njihovi fizični energiji, se pravi, so se Vilinci energetsko pričeli mešati s tistim, ki ga je nekako izničeval, so Vilinci vstopili v meso mesa tega sveta in so se pričeli nekako mešati ali pomešati s samim človekom ali prastvarnim začetnikom samega človečanstva. In, ker ti Vilinci potem niso zmogli, ali pa Vilinke ali pa Andželinke, niso zmogli več priti na površje, so ostali ujetniki. Prišli so drugi Vilinci, ki so prišli masovno pomagati reševati ali pobirati. Vendar, to je tako. Ko imate enkrat energijo postavljeno v nekemu telesu, se pravi, ko se spustite pod zemeljski nebesni kanal, postanete ujetniki, vas ujamejo in zajamejo. Tako nastaja skupinska karma. Tako so se nekako tudi, prav na Zemljo, nekako usmerjam le področje Zemlje, drugih, druga kraljestva ta trenutek niso pomembna, so se masovno Vilinci morali pričeti utelešati. Ker pa je to skupina, ki je nekako pozitivna in v naravo pravzaprav dejansko srčno usmerjena, so si Oni izbirali – to so si lahko izbrali, življenje z Naravo. In zato nekateri miti ali legende Viline pravzaprav ohranjajo prav v teh energijah zapisa, kjer skrbijo za Naravo oziroma so nekako višje od Narave same. Oni so tisti, ki prvotno potem pobirajo ali odpirajo in nekako so vmesni člen, se pravi, med Nebom, se pravi, Vilinska energija, zemeljski tok, podzemeljsko, se pravi, in še marsikaj drugega. Se pravi, oni so v temu delu, se pravi, tik pod nebesnim delom in nad zemeljskim delom najbolj aktivni. 33 Je pa dolga zgodba, če bi želel nekako razkrivati Vilince. Vilinci se delijo na več različnih delov, tako kot človek. Na različne populacije ali civilizacije. Eni so takšni, drugi so drugačni. Eni so usmerjeni v naravo, eni v kreiranje in marsikaj drugega. Za to pa pravzaprav sedajle nimamo toliko časa, da bi nekako dve uri ali tri namenil za to. Morda pa na enemu izmed druženj odpremo tudi to tematiko. »Hvala.« »Ja, jaz bi se pa samo zahvalila za vse današnje daritve. Prosila bi pa samo, če lahko lepo pozdravite mamo pa starega očeta.« Bomo tudi to prenesli drugam. »Jaz bi se pa tudi zahvalila za današnje darove oziroma za darove na sploh. Bi imela pa eno zelo, mislim, da bolj osebno vprašanje. Sama sem kar nekaj let nazaj prejela iniciacijo oziroma mantro duhovnega učitelja. Sedaj pa čutim, da je prišel čas, ko bi jaz to obdobje zaključila, pa me zanima kako, kako lahko se to naredi oziroma ali rabim pomoč za to ali lahko naredim sama ali kako se to naredi? Hvala.« Iniciacija ali daritve, ki so podarjene od ljudi, preko nekakšnih živih ljudi, bom dejal takole. Saj poznate, ko nekako bitja vstopajo, se prelivajo, povezujejo, malce zgoraj, malce spodaj, se pravi, in je zgoraj tisti, ki položi dlan nad ljudi, je pravzaprav to človečanska daritev. Zato mi nikoli ne podarjamo dlani preko ljudi, če niste opazili in ne dajemo nobenih časti preko fizičnih ljudi ali preko fizičnega telesa, ker je to nižja frekvenca, ne glede na to, kakšne časti ste. To je osnova. Če boste želeli samodejno marsikateri izničevati, morate to z zvokom dejansko izničiti. Se pravi, te iniciacije ali vlite kode, se pravi, se da nekako izpodmakniti. Ne vedno, takoj, vendar se da nekako jih tudi razdeliti. Si predstavljate? Imate kronsko čakro, skozi kronsko čakro, tik nekako ob levi strani imate kot nekakšno dolgo bodalo ali zatič. To je nekaj, o čemer ne veste še čisto nič. Vendar, rahlo v sredini je pravzaprav nekakšna takšna velika solzasta energija. Zaradi te energije ali na to energijo se shranjujejo te kode, ki so podarjene iz strani ljudi. Zato morate zavestno sebe usmeriti na to solzo, ki je nekako vstavljena prav v notranjosti, vendar je tako velika, kot je velika glava fizičnih ljudi – v višini in ne v širini. 34 Se pravi, če se boste usmerili na to, da boste zaznali te iniciacije, kje so napolnjene, se pravi, je to prazna kapljevina. Ljudje jo imate vsi. Nekateri imate malo polnjeno, nekateri nič polnjeno. Ko je iniciacija utelešena, se ona zatakne v ta sredinski tok. Pomislite na to, da imate to in jo poskušajte zaznati. Prav z mislimi razmišljajte in jo boste zaznali. Če boste samo majčkeno levo – desno pogibali in ko imate misli usmerjene v to, da iščete, jo boste našli. Drugače je ne boste zaznali. Se pravi, če jo imate polno, jo boste zaznali kot nekakšne črne, rjave, rdečkaste usedline. Se pravi, zavisi, kaj so vam podarili. Vendar, vsaka iniciacija gre od katerekoli sfere – spodaj, zgoraj, preko fizičnih ljudi. Če je fizični človek topel, srčen, odprt in iskren, potem se nimate ničesar bati, ker tudi ne bo daroval ničesar za vas. Vendar bo prosil za vas, molil za vas in to je tisto, kar bo srčno rado naredil za vas. Ko pa človek uporabi svojo energijo telesa, pa na vas lahko pripne ukaz. Simbioza, kot ji pravimo mi, čisto sami. MANTRA ZS Ko zaznate to energijo, je edina frekvenca, na katero se lahko usmerite, da bi pričeli prav videti, je pravzaprav zvok. Zszszszszszszszszszszszszszszs In, če je prazna, bo šel zvok skozi. Če pa je polna, boste čutili pritisk. In če boste delali ta zvok »ZS« -­‐ zszszszszszs … Bodite pozorni! Jezik je potrebno obrniti, kot bi ga nasuknili, se pravi, kot bi naredili črko »U«, da zvok dobesedno prebije in raztali to. Pomagajte si. Večkrat poskušajte. Če ne bo šlo, pa lahko pomagamo tudi mi, čisto sami. Vendar, to je nekaj – s takšno frekvenco lahko izničujete vse, kar vam je bilo podarjenega. Vendar je morda dolgotrajno, ker je to potrebno znova staliti, ker je to dobesedno prisesano v to shrambo, tako kot led ali takozvano ta energija, ki smo jo predhodno tudi opevali. »Lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala za darove. Hvala za nova znanja, nova spoznanja. Mene pa zanima, kateri zvoki tvorijo pravzaprav tišino? Ker v zadnjem času, recimo, v nočnem miru zaznavam neke zvoke na način, kot, da bi, recimo, na televiziji se program zaključil in je potem neka taka frekvenca varovalna. In potem, zdaj, recimo v zadnjem času, se je temu pridružil še en zvok nekega šumenja. Kaj je to, me zanima in hvala za odgovor.« To je svet, ki vas obkroža. To je svet energije, ki na vas pritiska. To je svet, ki je okoli vas. Zrak je slišen. Vonj je slišen. Zvok, ki ga oddajate, je slišen. Žuborenje energije vodovja je slišno. Šššššššššš – 35 šumenje, kjer diha vaša avra, je vam slišno. To je tisto, kar vi slišite, zaznavate, ko zvišujete vodno frekvenco. Bolj, ko zvišujete svojo frekvenco, bolj boste zaznavali svet okoli sebe in bolj boste zaznavali tudi zvok svojega telesa. Tega zvoka še niste slišali, vendar ga boste. To je tako, kot bi kapljala voda po steklenemu steklu, se pravi, ko kaplje, kot kaplje, ki se stekajo in kapljajo na tla. To je zvok vašega telesa. In takrat šele se boste zavedali, iz česa sestoji telo telesa tega svetá. Zvoki, ki jih omenjate, so zvoki, ki se nahajajo v vaši avri. Vendar jih boste še zaznavali, ker to je le zven in zvok tistih, ki so okoli vas. Kaj kmalu pa boste zaznali tudi zvok, ki je znotraj vas, znotraj v vašemu telesu in boste kaj kmalu slišali tudi zvok svojega vibriranja. Vendar le zaradi tega, ker dvigujete frekvenco in vse je na bazi zvoka. »Hvala lepa.« »Lepo pozdravljeni. Zahvalila bi se vam za vse darove in vašo podporo in pomoč. Prosila bi vas, če lahko kaj več poveste o aktivacijskih kodah. Mogoče prav o tem bermudu na čelu? Hvala.« Aktivacijske kode so pravzaprav kode, ki jih običajno aktiviramo tako kot zorite. Aktivacijskih teh kod je več. 24 jih imate tudi na dlani, vendar so različno vezane in povezane. Se pravi, ko vi na določenemu področju, tako kot bi stopili skozi neka vrata, vstopite v neki prostor, se aktivira neka energija. Sončna. Svetla. Temna. Takšna ali drugačna. Kode so medsebojno vezane in to je nekaj, kar ste imeli. V telesni strukturi se skrivajo neaktivirane kode, kar pomeni, da vsaka koda, ki se prebudi, se človek gradi, se njegova energija sprosti in se aktivira vesoljni utrinek ali nekako, kako naj vam opevam, da bo čim bolj preprosto? Se pravi, iz tistega planeta, od koder ste prišli, se tako, kot se aktivira pri vas, ta zapis ali ta kod, se aktivira tudi tam. In bolj, ko se zbujate vi, bolj se zbuja tudi tam energija in prične se spajanje ali prebujanje nečesa, kar še ne poznate. Bodite pozorni! Za aktivacijskimi kodami so pravzaprav ključi. To so ključi do različnih pretokov, do različnih bitij, do različnega znanja. To je neka širina vsegá. Vendar ti ključi prebujajo tudi uspavanje ali speče, mrtve svetove od drugod. Ker ni bilo več takozvanega življenja na različnih planetih, je pravzaprav vse nekako pospalo ali zaspalo. S tem, ko se vi prebujate nazaj, se aktivira nazaj tisto polje. Vendar, to je nekaj, o čemer še nismo govorili, niti še ne bi smel tega kaj veliko odpirati. Kar se tiče čelne kode, se pravi, tukaj in v temu predelu je tudi jasnovidnost, vidnost in tudi čutnost. In tudi slušno ste bolj odprti preko te čelne kode. Tako, da, kasneje boste dejansko zaznavali ljudi, morda jih že zapazite kdaj pa kdaj, ko se jim gradi bermud na samemu čelu. To so aktivirane kode. In tisti, ki imate aktivirane kode, se boste tudi medsebojno povezovali. Enako vleče k enakemu. Vendar, to še ni vse! Tako, kot imate piramide spodaj, jih imate tudi zgoraj. Piramide so ključi. V samemu osrčju piramid je nekaj, kar je vaš praspomin. Nekaj, kar je skrito v čelni čakri oziroma v temu zgornjemu delu. In nekaj, zaradi česar ne morete razvozljati skrivnosti piramid, je skrito v vas samih. Tisti delček ga imate skritega vi v notranjosti. In kaj kmalu boste prišli do razpoznanja tudi teh vaših piramid. 36 Bodite pozorni! V temu času imate aktivirano toliko, kot imate. Vendar je dobro in prav. Več v temu času ne smemo aktivirati, ker vedno aktiviramo oziroma vas peljemo po poti Spoznanja le toliko, da je varno in dobro za vas, da greste preko preobražanja, da ni prevelika energija oziroma znanje, da se ne prebudite prehitro, da ne bi imeli potem kakšnih drugih težavic. »Hvala vam za vse in vas lepo pozdravljam. Imam pa vprašanje, če nam lahko kaj poveste, kaj se z nami, z našimi bitji dogaja v življenju po življenju?« Vsak gre v svoj prostor, se pravi, v svojo sfero, v svoj svet. To so delni svetovi. Tisti, ki ostajajo ujeti v materiji, razpadejo oziroma gredo v nižine. Vendar, za vsako bitje je posebej poskrbljeno. Najprej jo obsveti Luč Luči tiste najlepše smeri. Če energija ne odda frekvence ali vibriranja, se Luč odmakne. Se pravi, se ta lesket odmakne in ga nekako prevzame druga energija. Tako, da vsako bitje, ki se prične spajati ali vračati v delne svetove, od koder tudi več mesecev prihajajo in se spajajo, da nastaja fizično telo. Tisti, ki so od zgoraj in ki imajo še ponovna rojstva, se, žal, ne morejo odmakniti in pobegniti kam drugam. Dokler nimate zaključenega karmičnega vstajenja, od začetka do konca, od in za prvo bitje poskrbljeno, tako za zadnje bitje poskrbljeno, izživeto vse za vsakogar, se pravi, se ne morete odluščiti od materije in greste v ponovna rojstva. Šele sedaj, v temu novemu obdobju ste prišli do spoznanja, kje se pravzaprav ta ciklus končno zaključuje. Tako, da vsak gre v svoj predel oziroma v svojo sfero, kamor sodi ali svet. Vendar, za vsakega je pravzaprav tudi poskrbljeno. »Jaz bi vas tudi lepo pozdravila in se zahvalila za vse daritve. Bi pa imela eno vprašanje, mogoče malo nenavadno. Sam je to, mene osebno, malo me je, tako bom rekla, malo me je strah tega, kar se mi dogaja. Na primer, te energije, zdaj te dni so zelo močne in vsak večer sem prižgala zlato svečko, namenjeno vam. Včeraj zvečer je bila v bistvu ta svečka še kar pri, da bo dogorela in sem pustila, da bi do konca dogorela, pa sem šla spat. Zjutraj, ko sem pa vstala, sem pa videla, da je prišlo do eksplozije vsega, kar sem imela – do podstavka steklenega, zelo močnega in še enega gor in tistega malo voska, kar je bilo, pa zlate barve, sem imela po dnevni in vse v hiši. Če mi lahko to malo pojasnite, ker me je strah tega. V bistvu mi pa to ne sledi prvič.« Poglejte. Kadarkoli se povezujete ali namenjate Najvišjim energijam, zato Najvišje energije vedno postopoma prihajajo. Ko se Najvišja energija spne z daritvijo in ko na plamenico, tako kot poznate, vedno dobite daritev, prihaja običajno tudi do raztreščenja. Si predstavljate, ko bi dali in darovali nekakšno daritev direktno v telo, bi tudi telo raztreščilo točno tako. Zato vam bom svetoval takole. Vidim, da je Nekdo obhajal, vendar je prihajal iz Visokih sfer. To ni bila nižina ali Zemlja. In zaradi daritev, ki so bile podarjene na to plamenico, je prišlo do eksplozije oziroma do raztreščenja, ker je pravzaprav frekvenca tako visoko zavibrirala, da je prišlo do raztreščenja materije same sveče. To je pravzaprav znak, da ste dejansko prišli do neke točke, kjer je nekako ista energija oziroma nasprotni pol pravzaprav je že izničen. Meni je prav žal. Vidim, da je Nekdo iz Višine prihajal k vam, tako, da ne vidim, da bi bila kakšna zemeljska energija tukaj nekako mešana ali pomešana. Vendar, namenili ste jo res Visoko in dobili ste res od Visokega daritev. Tako nam je malce žal za to. 37 »Lepo, lepo pozdravljeni. Vse vas lepo pozdravljam. Hvala za vašo ljubezen, pozornost in vse daritve. Mene pa zanima, zakaj sem v zadnjem času jaz in tudi nekateri drugi, s katerimi sem govorila, tako žalostna? Zakaj je prisotno toliko žalosti? In, ali je to mogoče znak nekega nazadovanja?« Ne vidim, da bi bil znak nazadovanja. Si predstavljate? Imate posodo. Imate bitja. Vsako bitje gre v svoje sfere, se sestavlja nazaj. To je tako, kot bi v neki skupnosti ali pa v nekemu razredu vsak dan nekdo odšel. In vedno manj vas je v razredu. Vedno manj vas je v telesu. In določena bitja preprosto se spajajo nazaj, ker se sestavlja celoten sistem nazaj. Nič več ne bo mešanja. Vsako bitje gre točno k svojemu nazaj in sestavljajo se prvotna telesa, ki so mnogo bolj častna, veličastna in nastaja praznina. Zaradi te praznine nastaja žalost. Imate občutek praznega telesa. To je nekaj, kar smo vam oziroma so vam nekako prišepnili v prvemu delu, če se spomnite samega predavanja, ko je bilo govora, da nastaja notranja praznina in da to notranjo praznino pričnite polniti s to zlato energijo, da boste samodejno zapolnili ta prostor. Vendar, v telesu bodo ostali trije deli. Trije deli, ki so vaši deli in to je vse, kar v telesu ostaja. Vse ostalo odhaja. Vi boste po materiji zadnji, ki se boste nekako spajali, vendar ste bili tudi tisti, ki ste pričeli ta proces. In to je plod te žalosti. Tako kot v skupnosti, ko odhajajo ljudje ali prijatelji, ki so vam srčno dragi, ki dihate z njimi, se pravi, odhajajo. Vendar jih boste še srečali in spoznali. Tako, da ne vidim, da bi nazadovali, ker vidim, da močno napredujete in ne nazadujete. »Hvala.« Takole. Morda bo nekako dovolj vprašanj. Bila so kar izčrpna in kar veliko vas je, da nekako povprašate in še morda niste prišli vsi na vrsto. Jaz vam bom nekako za zaključek prišepnil, da spremembe bodo. Na vsakomur bodo. Vendar tisto, kar je slabo, naj odide od vas. Energije ali bitja, bitij ali bitovne skupine, ki so v vas postavljene, so na temu križišču ali stičišču odhajala od vas. Za vsakega bo posebej poskrbljeno. To prinaša Zlata doba. Kako pa mislite, da boste vzdignili spremembo življenja? Kako mislite, da boste lahko preoblikovali naravo, jo očuvali, če pa boste vedno povezani z nečem, kar vas vleče v nekih ujetostih? Kako želite napredovati v nekemu sistemu, ki je popolnoma napačno postavljen? Zrušil se bo sistem. Zrušili se boste vi. Na novo se boste postavili vi. Na novo boste postavili sistem in sami svoje smeri. Tako, da, ne obupavajte! Življenje je lepo. Najlepše šele bo. Vendar tisto, kar je najlepše, pa pravzaprav pred naše oči šele prihaja. To pa je nekaj, kar bomo danes prvič tudi pogledali, neko najmlajšo deklico, ki pa jo zagotovo ne bom najavil prav Jaz. Želim vam vse lepo in veliko, veliko lepega. (zahvale od vseh) (Op. »najmlajša deklica« je bila Lanina hči Aida, ki nam je ob spremljavi Mirka Šlibarja za zaključek druženja čudovito zapela) 38