Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna

Transcription

Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna
šolski učni listi
2. triada
www.rakitna.si/delovni
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
KAJ VEŠ O GOZDU?
1. DOPOLNI!
Hodim po ____________ učni poti _______________.
Po poti me vodijo _____________puščice.
Če česa ne vem, izvem na postavljenih __________________.
(table/naravoslovna/rdeče/Rakitna)
2. OBKROŽI!
V Rakiškem jezeru ne živijo :
race
morski listi
korale
ribe
raki
hobotnice
3. S pomočjo interneta razišči, kaj je to RDEČEPERKA
Nariši jo!
4. Sredi gozda se ustavi, zapri oči. Čez čas zapiši vse zvoke, ki si jih slišal!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
1
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
5. POVEŽI!
JEZERO
žaba
sova
lipa
riba
alge
sinica
medved
GOZD
6. KAJ VETER NOSI PO ZRAKU V GOZDU?
želod
javorjevo seme
kostanj
liste dreves
7. V GOZDU JE VELIKO PLODOV. S KATERIMI BI SE LAHKO BALINAL ?
storži
javorjevi padalčki
žir
8. IZRAČUNAJ !
Veverica je spravila v svojo shrambo 7 želodov, 3 žire in 12 lešnikov. Koliko plodov je
spravila?
____________________________________________________________________
9. RAZVRSTI DREVESA :
smreka / javor / bukev / bor / lipa / jelka / divja češnja / macesen / smreka
IGLAVCI:____________________________________________________________________
LISTAVCI:___________________________________________________________________
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
2
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
10. KAJ NE BODE? (obkroži!)
žirovnica
kostanjeva ježica
želodova kapica
jež
11. POVEŽI DREVESA S PRAVIMI PLODOVI !
hrast
žir
bukev
storž
smreka
želod
12. DOPOLNI!
_____________________ je edini iglavec, ki pozimi izgubi vse iglice.
Nariši njegovo vejico!
13. OBKROŽI!
Jelka ima na vejah storž obrnjen :
NAVZGOR
NAVZDOL
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
3
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
14. IZRAČUNAJ!
Na jasi si opazil 2 ptici, 5 mravelj, 1 srno in 2 kobilici. Koliko nog je na jasi?
15. UGANI, KDO JE TO !
SEM VELIK, KOSMAT,
V GOZDU ME SAM NE SREČAŠ PRAV RAD.
PRAVIJO MI, DA SEM VSEJED,
A BOROVNIČKE MI PRAV
TEKNEJO ZA PREDJED.
NARIŠI GA!
16. NA NARAVOSLOVNI UČNI POTI SEM:
SLIŠAL: _________________________________________________________________
VIDEL: _________________________________________________________________
POSKUSIL: ______________________________________________________________
SE NAUČIL: ______________________________________________________________
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
4
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
17. NA NARAVOSLOVNI UČNI POTI V RAKITNI MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ:
18. NARAVOSLOVNO UČNO POT V RAKITNI ŽELIŠ PREDSTAVITI PRIJATELJEM. ZAKAJ NAJ BI JO
OBISKALI?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
5
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
KRIŽANKA
PRAVILNE ODGOVORE VPIŠI V PREGLEDNICO. NA OSENČENIH POLJIH DOBIŠ IME KRAJA.
1. Prizorišče spopadov, ukan in sožitja med rastlinami in živalmi.
2. Mešanica sestojev trav, metuljnic in drugih zeli.
3. Gora, kjer je bilo nekoč smučišče z vlečnico.
4. Vrsta vrbe, po kateri je kraj dobil ime.
5. V rakiških gozdovih pogosto slišimo gozdne …
6. Pot, po kateri so tovorili jamborni les.
7. Lov na polhe.
1
2
3
4
5
6
7
ČE SI PREHODIL/-A UČNO POT PO RAKITNI, TI NE BO TEŽKO ODGOVORITI NA NASLEDNJA
VPRAŠANJA.
1. Po čem je Rakitna dobila ime?
2. Koliko tabel ima učna pot po Rakitni?
3. Koliko znaša najvišja točka učne poti po Rakitni?
4. Kako so nekoč obdelovali pašnike na strmih pobočjih?
5. Naštej hribe, ki obdajajo Rakitno?
6. Kaj je mokrišče?
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
6
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
KAJ VEŠ O ŽIVALIH?
ODRASLIM ŽIVALIM POIŠČI PRAVO TEŽO. ODGOVORE LAHKO NAJDEŠ NA SPLETU ALI V
LEKSIKONU. PODATKI SE LAHKO V RAZLIČNIH VIRIH MALENKOST RAZLIKUJEJO.
medved
100 – 150 kg
volk
200 – 400 g
divji prašič
25 – 50 kg
jelen
3,5 – 4 kg
srnjak
2,5 – 9 t
zajec
300 – 400 g
veverica
200 – 400 kg
jazbec
10 – 20 kg
podgana
250 kg
orka
do 35 kg
KDO NAS JE UGRIZNIL, ČE SO SMERNICE ZA PRVO POMOČ NASLEDNJE?
Ob ugrizu morate strogo mirovati, noge ali roke, kjer imate ugriz, pa nikar ne premikajte,
imobilizirajte jo okoli 10 cm nad mestom ugriza, obvežite srednje močno – toliko, da ne
prekinete cirkulacije. Rano pustite, da krvavi, je ne stiskajte in ne izsesavajte strupa.
Potreben je takojšen prevoz v bolnišnico.
OB KAKŠNI POŠKODBI BI HLADIL OBOLELO MESTO V JEZERU ALI POTOKU?
a. zvin gležnja ali zapestja
b. odrgnina
c. kačji ugriz
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
7
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
NAJDI PRAVE BESEDE
PREMEŠAJ ČRKE IN DOBIL/A BOŠ GRMOVNICE, ZNAČILNE ZA RAKIŠKO PLANOTO.
KEŠPI
LOGG
ČRINTNR
ANNVDAA
ESLAK
EČŠINM
PRAVILNE ODGOVORE VPIŠI V PREGLEDNICO. NA OSENČENIH POLJIH DOBIŠ IME ŽIVALI.
1
2
3
4
5
6
1. Obcestni okrogli kamniti ali leseni steber, ki označuje rimsko pot.
2. Najbolj znano rakiško mokrišče.
3. Velike zveri, ki živijo v Rakitni, imenujemo tudi …
4. Prevozno sredstvo, ki so ga nekoč uporabljali za prevoz lesa.
5. Priprava, podobna jezu, za prestrezanje hlodov, ki so drveli po reki.
6. Nekoč glavna panoga v Rakitni.
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
8
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
RAZVRŠČANJE ŽIVALI
ZNAŠ ODGOVORITI?
1. ______________ so najvišje razvit razred vretenčarjev in s tem tudi najbolj razvite živali.
Od ostalih se najbolj ločijo po tem, da imajo samice mlečne žleze, ki izločajo mleko, s katerim
hranijo mladiče. Imajo štiriprekatno srce in so toplokrvni. Imajo stalno telesno temperaturo.
Delimo jih v tri skupine: kopenski, vodni in leteči.
O kateri skupini živali govorimo?
Naštej čim več živali, ki spadajo v to skupino.
2. _______________ so vretenčarji (s hrbtenico iz vretenc), prav tako kot ribe, dvoživke,
ptice in sesalci. Ime ustreza tej skupini, saj večina njenih predstavnikov vleče telo po podlagi,
čeprav imajo nekatere vrste tudi razvite noge. Dihajo s pljuči. Temperatura se prilagaja
okolju. Koža jih ščiti pred izsuševanjem, zato je suha in luskasta.
O kateri skupini živali govorimo?
Naštej čim več živali, ki spadajo v to skupino.
3. _______________ imajo nestalno telesno temperaturo. Del življenja preživijo na kopnem.
Dihajo lahko skozi kožo, zato so zelo občutljive na dotik in se jih ne smemo dotikati. Imajo
dva para okončin.
O kateri skupini živali govorimo?
Naštej čim več živali, ki spadajo v to skupino.
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
9
Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna, šolski učni listi, 2. triada, www.rakitna.si/delovni
V SPODNJO PREGLEDNICO RAZVRSTI SKUPINE ŽIVALI IZ VSEH TREH NALOG IN NAŠTEJ
NEKAJ ZNAČILNIH VRST:
Ž
I
V
I
J
O
SESALCI
NISO SESALCI
na
K
O
P
N
E
M
Ne
Ž
I
V
I
J
O
na
K
O
P
N
E
M
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
10