Nataša Čelan

Transcription

Nataša Čelan
Natečaj za najboljši članek podjetja Simps'S
INKONTINENCA JE POGOSTA, A OZDRAVLJIVA TEŢAVA
NATAŠA ČELAN
IZHODIŠČA:
Inkontinenca-nehoteno odvajanje urina je bilo splošno prepričanje, da je povezana s
staranjem, vendar statistika kaţe, da se lahko pojavi v katerikoli starosti. Pogostost zbolevanja
pa se s starostjo povečuje. Ţenske zbolevajo dvakrat pogosteje kot moški. Obolevnost pri
ţenskah med 25. in 55. letom je 20% , po upokojitvi pa celo 50% tako pri ţenskah kot
moških. Mednarodno zdruţenje za inkontinenco je objavil podatek, da 70% teh ljudi ne
poišče zdravniške pomoči in se s to teţavo kar sprijaznijo.
1. VZROK IN DEFINICIJA
Urin uhaja zaradi oslabljenih mišic medeničnega dna, ki ga povzročajo večkratni porodi,
prevelika telesna teţa, naporno fizično delo, itd. Stanje pa se dodatno poslabša zaradi
menopavze, ker telo proizvaja manj hormona estrogena.
Pri obvladovanju mokrenja so vključena celotna sečila (ledvici, sečevoda,sečni mehur,
sečnica in mišice medeničnega dna) kot tudi osrednje ţivčevje. Ko se mehur napolni, pošlje
sporočilo ţivčevju v hrbtenjači, ki nato sproţi krčenje mišic mehurja, ki iztisnejo seč v
sečnico in iz telesa. Urinska inkontinenca nastane, če je moten katerikoli del tega zapletenega
procesa.
2. VRSTE URINSKE INKOTINENCE
Glede na simptome urinsko inkontinenco delimo:






Urgentna inkontinenca
Stresna inkontinenca
Prelivna inkontinenca
Popolna inkontinenca
Psihogena inkontinenca
Mešana inkontinenca
2.1. URGENTNA INKOTINENCA
Bolniki s to vrsto inkontinence nimajo nadzora nad nenadno potrebo po mokrenju in
velikokrat nimajo časa, da pridejo do sanitarij. Vzrok je ponavadi okuţba sečil, ki je
prehodnega značaja. Ta vrsta inkontinence je pogosta pri zdravih ljudeh, pojavlja pa se tudi
pri bolnikih z boleznimi osrednjega ţivčevja (npr. moţganska kap, Alzheimerjeva bolezen,
demenca, Parkinsonova bolezen in multipla skleroza). Ti bolniki morajo več kot osemkrat na
dan na odvajanje vode, pogosto tudi ponoči. Nekateri pa imajo samo občutek stalnega tiščanja
na vodo, brez močenja. Pri starostnikih je to najpogostejša vrsta inkontinence.
2.2. STRESNA INKOTINENCA
Pri stresni inkontinenci so mišice, ki obdajajo sečnico tako oslabele, da ne morejo
nasprotovati nenadnemu povečanju tlaka v mehurju. To pomeni, da kašljanje, kihanje, smeh,
telovadba, napenjanje ali druge vrste gibanja, ki povzroči nenaden pritisk na mehur
povzročijo uhajanje seča-ponavadi le nekaj kapljic. Pri ţenskah je to najpogostejša oblika
inkontinence, zaradi popuščanja mišice (sfinktra) ali sprememb v sečnici, ki nastanejo po
porodu, v menopavzi zaradi hormonskih sprememb in po ginekoloških operacijah. Pri moških
nastane stresna inkontinenca kot posledica operacije prostate. Ti bolniki lahko obvladujejo
inkontinenco z nošenjem vloţkov.
2.3. PRELIVNA (OVERFLOW) INKOTINENCA
Prelivna ali »čezrobna« inkontinenca se pojavi, ko bolnik ne čuti več, kdaj mora mokriti. To
je nenadzorovano uhajanje majhnih količin urina iz polnega sečnega mehurja. Ko je mehur
poln, se čezmerna količina seča zlije ven, mehur pa se nikoli popolnoma ne izprazni, v njem
ostane vsaj nekaj seča. Bolniki to opazijo kot kapljanje seča, curek seča je šibek. Vzroki za to
vrsto inkontinence so lahko: zapora sečnega toka zaradi zoţitve sečnice ali nezmoţnost
krčenja sečnega mehurja. Povezana je lahko s sladkorno boleznijo, pri moških s povečano
prostato, ki ovira pretok seča; pri ţenskah je lahko vzrok fibroidni tumor ali tumor jajčnikov.
Pri otrocih je lahko vzrok v prirojeni zoţitvi sečnice. Povzročajo jo tudi zdravila in nevrološke
bolezni ţivčevja mehurja.
2.4. POPOLNA INKONTINENCA
O popolni inkontinenci govorimo, ko seč stalno uhaja podnevi in ponoči, zaradi nepopolnega
zapiranja sfinktra. Ţenske to vrsto inkontinence ponavadi dobijo med porodom (poškodba
sečnice in sečnega mehurja), moški pa po operaciji prostate, lahko pa je tudi prirojena.
2.5. PSIHOGENA INKONTINENCA
Pogosta je pri depresivnih bolnikih, pri otrocih pa se kaţe kot stalno močenje postelje.
Nastane zaradi čustvenih teţav , bolnik je čustveno prizadet ali depresiven; pri otrocih
največkrat menjava okolja, vstop v vrtec ali šolo.
2.6. MEŠANA INKONTINENCA
Velikokrat je uhajanje seča kombinacija več vzrokov. Ţenske pogosto doletita urgentna in
stresna inkontinenca, moške prelivna inkontinenca zaradi povečane prostate in urgentna
zaradi moţganske kapi. Takrat govorimo o mešani inkontinenci.
3. ZDRAVLJENJE
Večino bolnikov z inkontinenco lahko ozdravimo ali z zdravljenjem teţave precej izboljšamo.
Zelo pomembno je, da teţav z uhajanjem urina ne skrivamo ali se jih sramujemo, ter čimprej
obiščemo zdravnika. Tako konvencionalna kot alternativna medicina imata učinkovite načine
zdravljenja. Najbolj znani sta vaji za krepitev mišic medeničnega dna in tehnika biofeedback.
Biofeedback pomeni, da zdravljenje poteka tako, da v mehur skozi sečnico vstavijo kateter,
nato mehur počasi polnijo s tekočino, medtem se bolnik s tehniko biofeedbacka uči
nadzorovati potrebo po mokrenju.
Urgentno inkontinenco lahko preprečimo tako, da v rednih časovnih presledkih odvajamo
urin, zdravnik lahko predpiše nekatera zdravila na recept, sami pa lahko izvajamo vaje za
krepitev mišic medeničnega dna (Keglove vaje). Te so izredno učinkovite pri stresni
inkontinenci, pomembno je, da vaje izvajamo večkrat na dan. Obstajajo tudi zdravila, ki
okrepijo sfinkter, kroţno mišico okoli sečnice, ki sodeluje pri uravnavanju mokrenja in
stoţičaste uteţi, ki se vstavijo v noţnico in z njimi trenirate medenične mišice. Pri prelivni
inkontinenci ki je pri moških posledica povečane prostate, je zdravljenje pogosto kirurško ali
z zdravili, ki zmanjšajo prostato. Psihogeno inkontinenco lahko odpravi psihoterapija ali
določena zdravila. Če kljub zdravljenju inkontinence ne moremo odpraviti, nam zdravnik
lahko predpiše določene pripomočke, kot so higienski vloţki, posebna oblačila, posteljne
podloge. Ti pripomočki vpijejo seč, ščitijo koţo pred vnetjem, bolnik pa se počuti bolj
sproščeno in je lahko normalno aktiven.
Alternativni način zdravljenja inkontinence se osredotoča na krepitev mišic medeničnega dna,
da bodo bolje podpirale mehur in s tem nadzorovale mokrenje.
 Akupunktura meni, da je potrebno vzpostaviti ravnoteţje »čija« med ledvicami in
vranico, ter stimulira točke povezane s tema organoma
 Kiropraktika z naravnanjem kosti in sklepov medenice okrepijo mišice sečil, kar
izboljša nadzor nad mehurjem
 Refleksologija obdeluje tiste predele stopala, ki stimulirajo sečevode, mehur in ledvice
 Homeopatija ima številna zdravila, ki naj bi starajočim tkivom vrnil vitalnost ter
umiril razdraţeno sluznico in omogočil dobro delovanje sečil
3.1. KAKO ZMANJŠAMO TEŢAVE
1. Ohranjanje normalne telesne teţe, kajti prevelika telesna masa pritiska na mišice
mehurja in jih slabi.
2. Redno izvajanje Keglovih vaj- to je dvakrat na dan po pet minut, rezultat bo viden ţe v
4-6 mesecih.
3. Priporočljivo je popiti tekočine vsaj 2 litra dnevno in se izogibati alkoholu, kofeinu,
sladkorju, začinjeni hrani, ter kislemu sadju in sokovom-ker lahko razdraţijo mehur in
sproţijo uhajanje seča.
4. Bolnik naj odvaja seč v časovnih presledkih, običajno na 2-3 ure. Moţgani dobijo na
ta način nadzor nad praznjenjem mehurja.
5. Povečanje količine vlaknin (polnozrnata ţivila, sadje in zelenjava), da preprečimo
zaprtje
6. Pri teţavah z ledvicami in mehurjem pomagajo tudi zdravilne rastline (brusnica,
čebula, česen, črni bezeg, ogrščica, roţmarin, šipek, regrat..) ki so na voljo v obliki
čajev, sokov, tablet oz. kapsul
7. Uporabljamo izdelke oz. pripomočke, namenjene lajšanju teţav pri inkontinenci
4. PSIHOLOŠKI VIDIK
Inkontinenca ni samo zdravstveni problem, temveč tudi socialni. Ljudje teţko spregovorijo o
svoji teţavi, jo prikrivajo in običajno ne poiščejo strokovne pomoči dovolj zgodaj. V teţjih
primerih inkontinence, se zaradi sramu in strahu pred neprijetnim vonjem bolniki celo začnejo
izogibati druţabnemu ţivljenju in se umikajo v osamo. Bolniki se teţav povezanih z
uhajanjem urina, sramujejo, jih prikrivajo pred okolico, svojci in celo pred zdravstvenimi
delavci, zato je to teţavo potrebno jemati zelo resno. Po ugotovitvah zdravnikov, bolniki
potrebujejo pribliţno 7 let, preden si upajo spregovoriti z zdravnikom ali ginekologom.
Najprej bolniki stopijo v stik s farmacevti, ko kupuje vloţke in podloge. Prav farmacevti in
prodajalci v specializiranih prodajalnah imajo zelo pomembno vlogo in odgovornost pri
svetovanju ustreznih pripomočkov, kot tudi pri spodbujanju ljudi, da si poiščejo zdravniško
pomoč ter, da o svojih teţavah spregovorijo.
5. USTREZNI PRIPOMOČKI ZA LAJŠANJE TEŢAV







Predloge za inkontinenco
Vpojne hlačke za enkratno uporabo
Hlačne plenice za odrasle – Slip
Plenica, ki se namešča s pasom - Flex
Večje predloge, ki se nameščajo z fiksirnimi hlačkami
Posteljne podloge
Pripomočki za krepitev mišic medeničnega dna (kroglice za krepitev vaginalnih mišic)
6. REŠITEV
Pomoč je potrebno najprej poiskati pri svojem zdravniku ali ginekologu in spremeniti način
ţivljenja.Veliko lahko naredimo sami z nekaj samodiscipline. Potrebne so vaje, spremembe v
prehrani ter uporaba pripomočkov za lajšanje teţav. Potrebno je spregovoriti in se o njej
pogovarjati, saj je del našega ţivljenja. Obiskujte razna srečanja in svetovalne delavnice za
pomoč ljudem z urinsko inkontinenco. Obstaja tudi društvo, kamor se lahko včlanite, na
spletu, v revijah obstaja vrsta člankov in literature na temo inkontinence, so tudi forumi in
oddaje, kjer lahko svoje teţave anonimno zaupate, vprašate in delite z ostalimi bolniki.
Inkontinenca ne sme ostati tabu, zaprta za našimi zidovi…
Pogumno si privoščite higienske pripomočke, ki dobro vpijajo in varujejo koţo pred vnetji,
koristna pa je tudi uporaba kozmetike za nego in zaščito koţe pri osebah z inkontinenco.
Posebej bi poudarila prednosti uporabe hlačk za enkratno uporabo, ki so idealna rešitev, če
uporabnik lahko delno zadrţi urin, hkrati trenira mišice, ter del urina odvaja v školjko. Pri
tem zmanjšamo porabo hlačk ali drugih izdelkov, prihranimo denar in skrbimo za čistejše
okolje. Ker trenira medenično dno, je tako lahko hitrejše okrevanje in dolgoročno
zmanjševanje stroškov, zelo ugodno pa vpliva na psihični nivo uporabnika. Še danes obiščite
lekarno ali sanitetni center, kjer vam bodo svetovali katere izdelke oz. pripomočke
uporabljajte, kjer izdelke pridobite tudi na naročilnico ZZZS. Udeleţite se kakšne brezplačne
delavnice za inkontinenco in končno spregovorite o tej bolezni.
Inkontinenca je bolj ali manj ozdravljivo stanje in je ni potrebno jemati kot še eno nadlogo, ki
jo prinaša starost temveč kot izziv s katerim si lahko dokaţemo kako veliko moč nosimo v
svojih srcih in glavah.