5 - 3M

Transcription

5 - 3M
Lava Ultimate
™
Restavracijski materia
preparacija in
navodila za ravnanje
Restavracijski material CAD/CAM 3M™
ESPE™ Lava™ Lava Ultimate
Restavracijski material CAD/CAM 3M ESPE Lava Ultimate je močan, obstojen in zelo estetski
blok za rezkanje, ki predstavlja hitro in za uporabo enostavno alternativo keramičnemu
bloku za rezkanje indirektnih restavracij s tehnologijo CAD/CAM. Material se obdela na
poseben način, kar izboljša njegovo primernost za rezkanje s tehnologijo CAD/CAM.
Restavracijski material Lava Ultimate je nanokeramična smola, ki vsebuje približno 80 %
(po teži) nanokeramičnih delcev, vezanih v smolnato matrico.
Restavracijski material Lava Ultimate je namenjen za inleje, onleje, luske
in polno restavrirane krone, vključno s kronami z implantacijsko oporo.
Izbira barvnega odtenka
Restavracijski material Lava™ Ultimate je na voljo v osmih barvnih odtenkih in dveh stopnjah prosojnosti.
Nizka prosojnost (LT)
A1-LT
A2-LT
A3-LT
A3.5-LT
B1-LT
Visoka prosojnost (HT)
A1-HT
2
A2-HT
A3-HT
B1-HT
C2-LT
D2-LT
Belilo
Preparacija zoba
POMEMBNA OPOMBA: Nujno se je treba držati navodil za uporabo ter preparacijo in ravnanje z restavracijskim
materialom Lava™ Ultimate. Če ne želite upoštevati teh navodil, za ta primer ne uporabljajte restavracijskega
materiala Lava Ultimate.
Preparacija zoba
Zob pripravite za maksimalno mehansko retencijo.
Polna krona
≥1,0
≥1,0
≥1,5
≥1,5
≥1,5
≥1,5
≥1,5
≥1,5
≥1,5
≥1,0
≥1,0
≥1,5
5–6°
5–6°
Polna krona
Aksialna redukcija znaša 1,2 do 1,5 mm s 5- do 6-stopinjsko konico. Incizalna/
okluzalna redukcija znaša 1,5 do 2 mm v centrični okluziji in v vseh odklonih.
Stopnice morajo segati vsaj 1,0 mm lingvalno proti proksimalni stični površini.
Priporočljive so neprirezane zaključne linije stopnice. Vsi koti linij morajo biti
zaobljeni, površine preparacije pa gladke.
Dodatna splošna navodila za preparacijo zoba:
3−4 mm
5° - 6°
Dobre preparacije zoba:
• Ohranite višino aksialne stene (idealno 3−4mm).
• Po potrebi poskrbite za vzporednost.
• Poskrbite za primerno uporabo retencijskih elementov (omarice in brazde).
• Izvedite ustrezno pot vstavljanja.
Neretencijske preparacije zoba:
3
Onlej
≥1,5
≥1,5
Inlej in onlej
Priporočljiva je tradicionalna oblika inlejev/onlejev. Ne podrezujte. Stene
luknje stanjšajte tako, da so pod kotom 5–6 stopinj z vzdolžno osjo
preparacije. Vse notranje robove in kote je potrebno zaobliti. Incizalna/
okluzalna redukcija znaša 1,5 do 2 mm v centrični okluziji in v vseh odklonih.
5–6°
≥1,5
Luske
Standardna redukcija labialne površine znaša 0,6 mm in 0,4 mm na
gingivalnem delu, ker je tam sklenina tanjša. Redukcija incizalnega,
labialno-lingvalnega kota je 0,5 do 1,5 mm. Robovi preparacije naj bodo v
sklenini. Robovi za luske naj bodo nad gingivalnimi tkivi. Za vse preparacije
je treba uporabiti posneto ali zaobljeno stopnico. Proksimalni vsadki
morajo segati dovolj daleč v proksimalno področje, da robovi niso vidni in ni
nobenih proksimalno-gingivalnih podvisov.
Inlej
≥1,5
5–6°
≥1,5
Preparacija zoba
SMETE
Luske
≥0,4
≥0,4
• Za krone zob pripravite s 5- do 6-stopinjsko konico
• Vse notranje robove in kote linij je treba zaobliti
• Priporočljive so neprirezane zaključne linije stopnice
• Mehansko očistite morebitno kontaminacijo (npr.
umazanijo, prah, začasni cement) s preparacije zoba in
izperite z močnim curkom vode
• Nekoliko osušite z zrakom (površina mora biti svetleča)
NE SMETE
≥0,6
≥0,5
4
≥0,6
≥1,5
• Po preparaciji ne uporabljajte kemičnih sredstev (npr.H2O2,
EDTA, bikarbonatov, astringentov, desenzibilizatorjev in topil)
• Ne uporabljajte laserskega jedkanja
• Ne uporabljajte cementa z evgenolom za cementiranje
začasnih restavracij
Poliranje
Ekstraoralno poliranje
Postopek ekstraoralnega poliranja
1
Restavracijo očistite v ultrazvočnem ali parnem čistilniku; nežno posušite z brizgo s komprimiranim zrakom. Pomerite končno restavracijo
na preparaciji. Če je potrebno, nežno prilagodite stik, okluzijo in poudarite brazde s pomočjo fine diamantne konice.
3
2
Odvečni material odbrusite z grobim gumijastim
okroglim nastavkom ali s srednje finim do
finim svedrom.
4
Na koncu območje obdelajte s srednje velikim
gumijastim nastavkom.
Pred poliranjem površino obdelajte s finim
gumijastim nastavkom.
5
15-mm ščetko z mehkimi ščetinami zavrtite v
polirnem sredstvu, da jo prepojite s pasto.
Sredstvo nanesite pri nizki hitrosti ročnega pripomočka in ga počasi vtrite v
površino. Med poliranjem restavracija hitro postane svetleča.
6
Spolirajte z muslinastim okroglim nastavkom.
5
Individualna prilagoditev
Barvanje jamic in vdolbinic
Da bi v celoti ohranili odličen poliran videz in odpornost barve pri nanokeramični smoli Lava Ultimate, je priporočljivo obarvati samo jamice in vdolbinice.
Nanos glazure s svetlobnim strjevanjem ali cervikalne barve ni priporočljiv.
1
2
3
Na površino restavracije nanesite univerzalni
adheziv Single Bond in ga 20 sekund
vtirajte. Namesto tega lahko uporabite tudi
silan in nato vezivno sredstvo v skladu z
navodili proizvajalca za uporabo.
Uporabite sveder ali peskanje, da naredite
površino restavracije hrapavo. Če so potrebne
dodatne brazde, jih naredite s finim svedrom.
Ohranite minimalno debelino stene v skladu z
navodili za uporabo restavracijskega materiala
Lava™ Ultimate.
5
4
7
8
Obdelajte z gumijastimi instrumenti
ter spolirajte s ščetko s ščetinami
in polirno pasto, kot je opisano v
poglavju o ekstraolarnem poliranju.
6
Nanesite barvilo Sinfony™ Magic
(ali drugo barvilo na osnovi metakrilata,
ki se strjuje s svetlobo).
Strdite s svetlobo. Sledite navodilom za
uporabo, ki jih je podal proizvajalec barvila
Razredčite z zrakom, ki je brez olj in vlage,
dokler topilo ne izhlapi in se adheziv ne
premika več po površini.
Strdite s svetlobo. Sledite navodilom za
uporabo, ki jih je podal proizvajalec barvila.
Odtenki barvila Sinfony™ Magic*
Kostanj
I3
Havana
I4
Oranžna
I5
Medeno
rumena
I8
Terakota
I11
Nevtralna
T1
*Ni na razpolago v vseh državah.
6
Vezava
Restavracije CAD/CAM Lava™ Ultimate je treba pritrditi z adhezivnim
smolnatim cementom.
3M ESPE priporoča adhezivni smolnati cement RelyX™ Ultimate Clicker™
z univerzalnim adhezivom Single Bond, ki združuje podlogo in adheziv
v eni steklenički. Cement RelyX Ultimate Clicker skupaj z univerzalnim
adhezivom Single Bond tvori izjemno vsestranski vezivni sistem, ki je
primeren za mnoge materiale in indikacije.
Ta navodila prikazujejo protokol za ta vezivni sistem, kot je
priporočljivo za restavracijski material CAD/CAM Lava Ultimate.
Preden uporabite adhezivni smolnati cement RelyX™ Ultimate, preberite navodila za
uporabo na embalaži izdelka.
1. Predobdelava restavracije Lava™ Ultimate
Opomba: Preden začnete predobdelavo za vezavo, zaključite vse korake pomerjanja, prilagajanja, končne obdelave in poliranja.
1
2
Restavracijo očistite v ultrazvočnem ali parnem
čistilniku. Nežno posušite z zrakom.
4
sekund
Pesek ≤ 50µm
Peskajte z zrnci aluminijevega oksida velikosti
≤ 50 μm (npr. s Cojet™ Sand ali Rocatec™ Soft) pri
dveh barih (30 psi), dokler ni celotna stična
površina matirana. S sesalcem preprečite
prašenje. Ne jedkajte s HF (hidrofluorova
kislina) ali fosforno kislino.
5
Zrak
sekund
Na stično površino restavracije nanesite univerzalni
adheziv Single Bond in ga 20 sekund vtirajte.
Razredčite z zrakom, ki je brez olj in vlage,
dokler topilo ne izhlapi in se adheziv ne
premika več po površini.
3
Zrak
Peščene delce odstranite z alkoholom in površino
osušite z zrakom, ki je brez olj in vlage. Ne
uporabljajte drugih kemičnih sredstev.
Priprava za adhezivne smolnate
cemente, ki niso adhezivni smolnati
cement RelyX™ Ultimate:
Nanesite osnovni premaz, ki ga priporoča
proizvajalec vašega cementa. Če ni
priporočenega osnovnega premaza, na
stično površino restavracije nanesite silan
(npr. osnovni premaz RelyX™ Ceramic)
v skladu z navodili proizvajalca silana.
7
Vezava
2. Predobdelava zoba
Opomba: Zob pripravite v skladu z navodili za uporabo za maksimalno retencijo (glejte stran 3 teh navodil). Zagotovite popolno hemostazo
in optimalen umik dlesni za suho vezivno okolje. Ne uporabljajte kakršnih koli kemičnih sredstev za dezinfekcijo, čiščenje ali zalitje dentina.
1
2
Za odstranitev ostankov temeljito očistite vse
stične površine z zmesjo paste plovca in vode,
jih sperite in osušite.
Namestite gumijasto pregrado, da
izolirate zob.
3
4
Voda
ali
sekund
15 sekund selektivno jedkajte sklenino.
5
sekund
15 sekund jedkajte sklenino in dentin.
Zrak
Sperite z vodo.
6
7
20
sekund
Nanesite univerzalni adheziv Single Bond in ga
20 sekund vtirajte.
Na hitro osušite z zrakom ali popivnajte tako, da
bo površina ostala rahlo vlažna. Ne presušite.
8
Zrak
sekund
V tekočino usmerite nežen curek zraka za
približno 5 sekund, da se ne premika več in da
topilo povsem izhlapi.
8
9
sekund
Adheziv 10 sekund strjujte s svetlobo, da
dosežete maksimalno adhezijo.
Če se je adheziv nakopičil, ga odstranite s suho
mikro ščetko.
3. Namestitev
Opomba: Uporabite visoko zmogljivo lučko. Prepričajte se, da je vodilo lučke čisto in da oddaja svetlobo v polni jakosti. Pravilna tehnika strjevanja je
bistvena za uspešno vezavo: v vsakem ciklusu strjevanja vodilo lučke držite pri miru in na minimalni razdalji od površine restavracije.
1
»klik«
2
Nanesite zahtevano količino paste, potrebne
za restavracijo, tako, da kliknete tolikokrat, kot
je predvideno.
4
3
Nanesite enakomeren sloj adhezivnega smolnatega
cementa RelyX™ Ultimate Clicker™ na zob ali
restavracijo, da nastane površina brez praznine.
Pasto baze in pasto katalizatorja zmešajte
v homogeno pasto tako, da 20 sekund mešate
z lopatico.
5
Glicerin - Gel
počakajte
90 sekund
ali
Z ustreznim instrumentom čvrsto
namestite restavracijo.
Medtem ko restavracijo držite trdno na mestu, obrišite
ostanke s pomočjo penastih kroglic in zobne nitke.
Robove prekrijte z glicerinskim gelom.
6
7
Počakajte 90 sekund oziroma 1 sekundo strjujte
s svetlobo, da cement dobi obliko gela. Medtem
ko restavracijo držite trdno na mestu, odstranite
ostanke cementa z ostrim instrumentom.
3-5x
20
sekund
Vsako površino strjujte s svetlobo 20 sekund.
Celotno strjevanje naj bi trajalo najmanj
60 sekund, odvisno od števila površin.
8
Pri temnih odtenkih ali debelih restavracijah
pustite, da se cement samostrjuje skupno 6 minut
od začetka mešanja.
9
Ko je strjevanje končano, dokončno
obdelajte robove.
Končna restavracija. Če želite, površine intraoralno spolirajte,
kot je opisano v odstavku o intraoralnem poliranju.
Preden uporabite adhezivni smolnati cement RelyX™
Ultimate Clicker™, preberite navodila za uporabo na
embalaži izdelka.
9
Intraoralna prilagoditev
Prilagoditev in ponovno poliranje
1
Potrebne popravke naredite
z diamantnim svedrom.
ali
2
2
Na koncu površine obdelajte s spiralnim
kolutom za končno obdelavo Sof-Lex™.
3
Obdelajte s konicami/čašami, ki so prevlečene z diamantom.
10
3
Spolirajte s spiralnim kolutom za
poliranje Sof-Lex™.
4
5
Nanesite intraoralno polirno pasto. Pasto počasi vtrite v površino z mehko črno, natično,
intraoralno profilaktično ščetko.
Popravki
Z restavracijskimi materiali, ki se strjujejo s svetlobo,
je dodajanje preprosto.
Blok CAD/CAM Lava Ultimate je uporabniku dobavljen v zelo obdelanem stanju.
Ta material v nobenem primeru ne sme biti žgan med zaključevanjem ali
nalaganjem/dodajanjem.
Restavracijski material Lava™ Ultimate je nanokeramična smola, ki omogoča zanesljivo individualno prilagoditev in ponovno zalitje.
Naredite mesto restavracije Lava™ Ultimate hrapavo.
Nanesite univerzalni restavracijski
material Filtek™ Supreme Ultra (ali drug
restavracijski material na osnovi
metakrilata, ki se strjuje s svetlobo).
Uporabite univerzalni adheziv Single
Bond ali nanesite silan in adheziv v skladu
z navodili za uporabo.
Restavracijski material strdite s svetlobo v skladu
z navodili za uporabo.
Vezivno sredstvo strdite s svetlobo v skladu
z navodili za uporabo.
Dodan restavracijski material
spolirajte s spiralnima
kolutoma za končno obdelavo
in poliranje Sof-Lex™.
11
www.3MESPE.com/LavaUltimateTips
Zobozdravstveni izdelki
2510 Conway Avenue
St.Paul, MN 55144-1000 ZDA
3M, ESPE, Filtek, Iso-Form, Lava, Protemp, RelyX in Sof-Lex so blagovne znamke
družbe 3M ali 3M Deutschland GmbH. Uporaba v Kanadi je licenčna.
© 3M 2014. Vse pravice pridržane.