Zapisnik dopisne seje – potrditev članov šolskega sklada

Transcription

Zapisnik dopisne seje – potrditev članov šolskega sklada
-
OŠ PIRNIČE - Zg. Pirniče 37 b , 1215 MEDVODE
tel., fax.: 01–362–11–40
Svet staršev – 2. dopisna seja, šolsko leto 2013/2014
Zg.Pirniče, 27/03/2014
Dopisna seja: SVETA STARŠEV
Poslani e-mail: Jurij Bednarik 1.r, Iva Grabnar 2.r, Jolanda Rozman 3.a,, Mojca Erjavec 4.r, Marsel Zadravec 5.r,
Marčela Novljan Lovrinčid 6.b, Marija Michaud 6.a., Tadej Špenko 8.r, Anka Kobal 7.r in 8.r, Drago Kralj 9.a,
Martina Hren 9.b.
Poslani e-maili: 12 (z dne 24.03.2014)
Potrjeni: 11
Zadeva: Imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Pirniče:
V zvezi z novim poslovnikom Sveta staršev (5. ter 26. člen in 135. člen ZOFVI), prosim za potrditev predloga
imenovanja Upravnega odbora šolskega sklada.
Upravni odbor šolskega sklada predstavljajo:
Marčela Novljan Lovrinčid, predsednica
Marsel Zadravec, namestnik predsednice
Špela Bolarič, članica
Jurij Bednarik, član
Ema Gortnar, predstavnica šole
Lucija Jekovec, članica, predstavnica šole
Urška Wert, članica, predstavnica šole
Prosim vas,da po elektronski pošti, najkasneje do četrtka, 27. 3. 2014, do 15. ure na elektronski naslov
namestnice predsednika sveta staršev: [email protected] sporočite svojo odločitev z navedbo:
POTRJUJEM / NE POTRJUJEM SKLEP o imenovanju Upravnega odbora šolskega sklada.
135. člen
(šolski skladi)
Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev
imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.
Sklep: Potrjeni so bili člani upravnega odbora šolskega sklada.
Zapisala: Mojca Erjavec
Predsednik Sveta staršev Marsel ZADRAVEC, l.r.
Korespondenca:
Član
HREN
BOLARIČ
NOVLJAN
ŠPENKO
ZADRAVEC
GRABNAR
MICHAUD
BEDNARIK
KRALJ
KOBAL
ROZMAN
ERJAVEC
12
DA/NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Ni bilo odgovora
DA
DA
DA
DA
V vednost:
Martina Kutnar, ravnateljica OŠ Pirniče
Ema Gortnar, predstavnica šole
Lucija Jekovec, članica, predstavnica šole
Urška Wert, članica, predstavnica šole
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]