OIV 14_15 - Gimnazija Ravne

Transcription

OIV 14_15 - Gimnazija Ravne
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
RAZPIS OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA 2. LETNIKE - dijakova prosta izbira
V šolskem letu 2014/2015 razpisujemo
29 programov obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izbira je pestra in upamo, da se bo našlo za
vsakogar nekaj. Vsak dijak si izbere ENO izbirno vsebino *.
Vsi programi (razen ekskurzij) so odprti tudi za dijake višjih letnikov.
Izjeme:

Krožkovne dejavnosti na šoli, ki potekajo v časovnem obsegu 30 ur, se prav tako (lahko) priznajo kot opravljene OIV.

Vse dejavnosti izven šole (kulturne, športne) se prav tako priznajo, če so programi verificirani in lahko organizacija izda
uradno potrdilo. V tem primeru v tabelo zapišite - potrdilo in kratek opis dejavnosti. Če pa tega ne želite uveljaviti, pa se
seveda lahko prijavite na ponujene OIV, vendar je prijava zavezujoča. Tudi dijaki s statusi športnikov/umetnikov lahko
uveljavljate opravljeno OIV.

Tudi oddana raziskovalna naloga se (lahko) prizna kot opravljena izbirna vsebina.
Tabele - sezname z vpisanimi programi oddajte do PETKA, 14. novembra 2014.
Podrobni opisi programov so tudi na spletni strani naše šole (www.gimnazija-ravne.si) in si jih lahko ogledate vi in vaši starši.
Pomočnica ravnatelja:
Leonida Konič
* Dijak(inja) - izjemoma si lahko izberete tudi več programov, če se te vsebine časovno ne pokrivajo in so izvedene izven časa pouka.
stran 1 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
Programe obveznih izbirnih vsebin razdelimo na več področij:

VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – »USTVARJALNE« OIV

ŠPORT

POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO

INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO

STROKOVNE EKSKURZIJE

KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA

NARAVOSLOVJE

DRUŽBOSLOVJE

DRUGA PODROČJA

PEVSKI ZBOR
stran 2 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – “USTVARJALNE” OIV
šifra
01
ime programa
LIKOVNA DELAVNICA
kratek opis
izvajalec
Slikarstvo - slikanje na večji format -
Benjamin
akril, tempera, akvarel. Praktično delo
sodelavci
Kumprej
cena
in
zunanji
udeležencev in razstava.
02
TERMIN: predvidoma april, maj 2015
Število: 10 - 15.
TEČAJ ARHITEKTURNEGA
Zgodovina arhitekture, osnove
Benjamin Kumprej
RISANJA
arhitekturnega risanja, kompleksnejša
arhitekturna risba.
03
FILMSKE DELAVNICE
TERMIN: Po dogovoru
Število: 3 – 15.
Zgodovina filma, pisanje scenarija,
UROŠ ZAVODNIK
priprava, snemanje filma…
TERMIN. Celo šolsko leto
Število: 10 – 15.
stran 3 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
ŠPORT
šifra
04
ime programa
RAFTING NA SOČI
kratek opis
Predavanje, rafting na Soči, reportaža o
izvajalec
Andrej RUTER, Matjaž METLIČAR
spustu.
cena
35 € rafting
+
prevoz.
05
JADRALNO PADALSTVO
TERMIN:Zadnja sobota v maju 2015.
Število: 15 – 40.
10 ur teorije, 25 ur letenja. Vsa oprema
Matjaž FERARIČ
50 €
je vključena.
06
ALPSKO SMUČANJE - CARVING
TERMIN: Po dogovoru.
Število: do 20 dijakov.
Začetni in nadaljevalni tečaj carvinga.
SMUČARSKA ŠOLA DR7
50 €
Izposoja smuči in smučarska vozovnica
07
sta všteti v ceno. Trajanje: 15 ur.
Odprt program.
TERMIN: Po dogovoru. (Rimski vrelec)
Število: min. 7
ZAČETNI TEČAJ DESKANJA NA
Vaje z desko, bočno drsenje, poševno
SMUČARSKA ŠOLA DR7-
SNEGU
drsenje, poševno drsenje z zankami,
50 €
osnovni zavoj…Trajanj: 9-15 ur.
08
TAI-CHI z osnovami CHI GONGA
TERMIN:Po dogovoru.
Število: Odprt program
Osnove TAI CHI-ja, del forme 24 (YANG
Peter RECKO
STILE) CHI GONG – osnove.
Športno društvo KARIZMA
TERMIN: Po dogovoru.
Število: 10 – 15
15 €
stran 4 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO
šifra
09
ime programa
POHOD OD URŠLJE DO RADUHE
kratek opis
Pohod, dvakrat prenočevanje – Uršlja
izvajalec
Ivan VERČKO
cena
cca 20 €
gora, Raduha).
10
11
TRIGLAV
ZIMSKO BIVAKIRANJE
TERMIN: Maj - junij 2015.
Število: 8 -16.
Osvojitev naše najvišje gore.
Milan KOTNIK, Ivan VERČKO.
TERMIN: pomlad/jesen 2015.
Število: Do 40.
Dijaki spoznajo in se naučijo preživetja v Matjaž ŠARKEZI, Stane
40 €
20 €
naravi (pozimi!), spoznavajo nevarnosti LODRANT.
in varnost v gorskem svetu.
TERMIN: Januar, februar 2015.
Število: 10 – 20.
stran 5 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO,a
šifra
12
ime programa
DIGITALNA FOTOGRAFIJA
kratek opis
Osnove
fotografiranja,
izvajalec
cena
obdelava Sonja BUHVALD
digitalnih fotografij, priprava za šolske Tomo JESENIČNIK
publikacije, fotografiranje šol. prireditev.
TERMIN: 2-3 krat mesečno
Število: do 16.
stran 6 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
STROKOVNE EKSKURZIJE
šifra
13
14
ime programa
kratek opis
STROKOVNA EKSKURZIJA V
Ogled kulturnih in arhitekturnih
LONDON
znamenitosti Londona.
izvajalec
Milena GAGIČ
TERMIN: april 2015.
Število: 16-25
STROKOVNA EKSKURZIJA V
Ogled mesta Munchen, filmskega mesta
Majda Kotnik Čertalič in aktiv FIZ
MUNCHEN IN DACHAU
Bavaria, tehničnega muzeja, BMW Welt in
cena
cca 550 €
70 €
koncentracijskega taborišča Dachau
TERMIN: november 2014
15
EKSKURZIJA V BRUSELJ
Ogled mest, kulturnih znamenitosti,
Renata Boštjan
250 €
razgovor z evropskim poslancem.
Število je omejeno – max. 30
TERMIN: pomlad 2015
16
EKSKURZIJA V ZAGREB Z
Ogled mesta, verski pluralizem v praksi
Renata Boštjan
TERMIN:december 2015
Število: 45
30€
OGLEDOM KRAPINE
stran 7 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA
šifra
17
ime programa
ANGLEŠKI ČASOPIS
kratek opis
Intervjuji, pisanje reportaž, križanke,
izvajalec
cena
Aktiv angleščine
pisanje pesmi, poročanje – aktivno
oblikovanje revije v angleškem jeziku.
18
TERMIN: Celo šolsko leto 2014/2015.
Število: Ni omejitve.
GLASILO V NEMŠKEM JEZIKU
Dijaki sodelujejo pri pripravi, oblikovanju
Simona REJEC-MERKAČ,
- ALLES KLAR
in izdelavi časopisa v nemškem jeziku.
Bernarda VREČKO, Majda
KOTNIK ČERTALIČ
TERMIN: Celo šolsko leto 2014/2015.
Število: min. 5 – ni omejitve.
Odprt program.
19
20
FLEGMA – DIJAŠKI ČASOPIS
ŠPORTNO GLASILO
Intervjuji, pisanje reportaž, križanke,
Miran KODRIN,
pisanje pesmi, poročanje – aktivno
Mira RAZDEVŠEK,
oblikovanje revije.
Natalija PEČOVNIK.
TERMIN: Celo šolsko leto 2014/2015.
Število: ni omejitve.
Zbiranje in obdelava prispevkov,
Darinka ŽERDONER,
fotografij. Obdelava glasila, izdaja glasila. Terezija JAMNIK
TERMIN: Celo šolsko leto 2014/2015.
21
TEČAJ LATINŠČINE
Odprt program.
Začetni in nadaljevalni tečaj latinščine.
Vita VOVK
TERMIN: Celo šolsko leto.
Odprt program
stran 8 od 13
Šolsko leto 2014/2015
22
TEČAJ KITAJŠČINE
OIV - dijakova prosta izbira
Začetni tečaj kitajščine
Tjaša PUŠNIK
TERMIN: Celo šolsko leto
Odprt program.
stran 9 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
NARAVOSLOVJE
šifra
23
ime programa
kratek opis
OSNOVE ASTRONOMIJE IN NOČ
Opazovanje nočnega neba, predavanja
POD ZVEZDAMI
AD Polaris, obisk observatorija – Danev
izvajalec
Helena ČAS
cena
Stroški prevoza.
(Mežica), Golovec (LJ), noč pod
zvezdam.
TERMIN: Celo šolsko leto
Minimalno: 10
stran 10 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
DRUŽBOSLOVJE
šifra
24
ime programa
UČENJE UČENJA
kratek opis
Delavnice za razvijanje učinkovitega
izvajalec
cena
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
šolskega učenja in motivacija ter
razvijanje spretnosti za vseživljenjsko
učenje.
25
RAZISKOVALNA NALOGA –
TERMIN: Po dogovoru
Število: najmanj 5
Z raziskovanjem mladi lahko poglabljajo
KOORDINATORKI GIBANJA:
MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE znanje na različnih področjih znanosti.
Izdelava izvirne raziskovalne naloge pod
Marija KRANJC IN Simona REJEC
MERKAČ
mentorjevim vodstvo.
Eno nalogo lahko izdelajo največ 3 dijaki.
TERMIN: roki so navedeni v razpisu MRK. Število: ni omejitve
stran 11 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
DRUGA PODROČJA
šifra
26
27
ime programa
kratek opis
izvajalec
KONCERTI – MODERNA
Sklop treh ali več koncertov po izbiri
Andreja KADIŠ,
POPULARNA GLASBA
dijakov in predlogu organizatorja.
Ela SKARLOVNIK
TERMIN: Januar – maj 2015
Število: odprt program
Ogledi filmov z določeno filozofsko
Andrej ADAM
FILOVIZIJA
(filozofski klub)
cena
Cena vstopnice
in prevoza
tematiko – nato okrogla miza o
problemih. Ogled štirih filmov.
28
TERMIN: Celo šolsko leto
Število: 15 –30
GLEDALIŠKE IZBIRNE
Ogled predstav po različnih gledališčih
Mira RAZDEVŠEK
VSEBINE
Slovenije - 5 predstav – tudi generalke.
TERMIN: December 2014 - maj 2015
Vstopnice,
prevozi = 65 €
Število: 40 - 48
stran 12 od 13
Šolsko leto 2014/2015
OIV - dijakova prosta izbira
PEVSKI ZBOR
šifra
29
ime programa
PEVSKI ZBOR
kratek opis
izvajalec
Za vse, ki radi pojejo.
Ela SKARLOVNIK
Trajanje: skozi celo šolsko leto
Število: odprto
cena
stran 13 od 13