seznam dijakov, ki nimajo opravljenih

Transcription

seznam dijakov, ki nimajo opravljenih
OBVESTILO O NADOMESTNI DEJAVNOSTI ZA DIJAKE,
KI NIMAJO OPRAVLJENIH OIV IZ KULTURNIH
DEJAVNOSTI V NOVEM MESTU
Dijaki, ki nimajo opravljenih OIV iz kulturnih dejavnosti v Novem mestu, si
bodo v Dolenjskem muzeju vodeno ogledali razstavo NOVO MESTO,
TISOČLETJA NA OKLJUKU KRKE v torek, 9. 6., ob 14.00.
Dijaki pridejo sami v muzej. Profesorji spremljevalci bodo evidentirali
prisotnost.
Cena vstopnice je 3 evre (kupijo jo v muzeju).
Ogled razstave traja dobro uro.
Ogled je obvezen.
SEZNAM DIJAKOV
1. A: 1. B: 1. C: Manca Jerovšek, Tadej Hodnik, Pia Motoh Kolman
1. D: Marcel Franse Martinšek
1. E: Larsen Cundrič, Katarina Janc
1. K: 1. Š: Nika Zupančič, Dorian Josipović, Jan Zupančič, Nika Zupančič
2. A: Bjorn Bračko, Marko Kaferle, Jon Škerlj, Eva Beg, Eva Petruna
2. B: Jan Mačič Štrucl
2. C: Klara Anžlovar, Gaja Brezovar, Ela Kekec
2. D: Lučka Žnidaršič
2. K: 2. Š: Matevž Smuk, Nastja Stovanje, Anže Murko
3. A: 3. B: Maj Bajuk, Saša Gorišek
3. C: Jan Bartol, Klara Judež, Blaž Kestnar, Zala Rihtar
3. D: Anja Fink, Nuša Hudoklin, Nina Jazbec, Tjaša Okleščen, Marija Moderc, Klara
Rataj, Jakob Jurij Snoj
3. E: Nikita Blatnik, Tjaša Kitanovski, Jerca Kristan, Jernej Spudič
3. K: 3. Š: Sara Homan, Deni Kožul, Stela Krsnik, Urška Radojčič
Suzana Krvavica