Marjan Lamovšek - Gimnazija Želimlje

Transcription

Marjan Lamovšek - Gimnazija Želimlje
Seznam dijakov - Gimnazija Želimlje - 2015/2016 (v. 9) – 295 dijakov
1. a (lat)
Tjaša N. Lavriša
1. b (špa)
Julijana M. D. Vode
2. a
Eva Lajevec
2. b
Tina Šlajpah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ema Bešter
Aljoša Breskvar
Petra Cimerman
Špela Čater
Urška Eržen
Doroteja Fajdiga
Žiga Fujan
Luka Goličnik
Patrik Gregorič
Klara Hrovat
Neža Jakelj
Špela Jakob
Anja Javornik
Ajda Jensko
Marjeta Jesenko
Marija Lucija Kavčič
Krištof Kepic
Marija Krnc
Ana Kušar
Niko Lahajner
Neža Lajevec
Ana Marinko
Jakob Merše
Klara Močenik
Andrej Nartnik
Jan Ocepek
Dominik Ogrin
Tina Peterman
Katja Peternelj
Manca Slatnar
Neža Snoj
Nika Zupan
Stanje: 1. 9. 2015
Nika Bevc
Eva Boc
Karin Bojc
Katja Brlek
Ciril Cerovšek
Maša Grm
Lana Jagodic
Petra Kastelec
Elizabeta Kokalj
Žiga Kosi
Lucija Kunavar
Bine Markelj
Tadej Nered
Anja Nose
Marija Okršlar
Luka Osredkar
Lucija Pavlinič
Rok Pičman
Nika Pirc
Zala Pia Pirc
Maja Plut
Zala Podobnik
Manca Prošek
Barbara Rodič
Urška Rupar
Neža Slak
Tilen Tehovnik
Izidor Valič
Gal Vid Verlič
Tomaž Vitez
Amadeja G. Završnik
Mihaela Žnidaršič
Urh Cotman
Nika Černač
Jaka Čop
Tina Dovič
Martin Drobnič
Maša Golob
Klara Jamnik
Jernej Jereb
Zala Juvan
Marcel Kepic
Eva Kopač
Špela Krnc
Katja Lenarčič
Klemen Levstik
Nikolaj Mavrek
Lovrenc Ponikvar
Primož Rajšp
Katja Rozman
Lenart Rupnik
Klara Tomažič
Peter Vončina
2. c
Ana Špan Česen
Aljaž Antloga
1.
Irena Bačar
2.
Matej Bolta
3.
Irenej Bukor (l)
4.
Benjamina Češarek (l) 5.
Miha Gale
6.
Eva Jurančič
7.
Kristjan Karničar
8.
Klara Kavčnik (l)
9.
Ana Knific
10.
Boris Kokalj
11.
Tinkara Koračin
12.
Urša Kosmač (l)
13.
Tjaša Kučič
14.
Anže Lajevec (l)
15.
Sara Lavriša
16.
Marjeta Malovrh
17.
Jure Marc (l)
18.
Veronika Maršič
19.
Jerca Polc
20.
Neža Pollak (l)
21.
Ajda Račič
22.
Klara Simčič
23.
Rebeka Strehar (l)
24.
Lea Šavs
25.
Ajda Šenk
26.
Filip Štepec (l)
27.
Lucija Žumer
28.
29.
30.
31.
Hana Bajec
Klemen Bajt
Nina Benčina
Eva Bernik
Eva Cemič
Franci Dolenšek
Pia Gerbec
Urša Indihar
Domen Jeram
Matevž Klinc
Luka Kovač
Ana Kramar
Filip Lah
Rebeka Mihelič
Jona Novljan
Gregor Osredkar
Zala Prijatelj
Marjeta Radešček
Ana Rogelj
Klara Sadar
Eva Monika Starc
Urška Šmajs
Gaja Špes
Iza Terbovšek
Tadeja Videc
Tadeja Vrenko
Nika Zabukovec
Leon Zajc
Anja Ziherl
Petra Zupan
Elizabeta Žust
3. a
Štefan Arh
3. b
Jana Poljšak
4. a
Jurij Pavel Emeršič
4. b
Aleš Vrbovšek
4. c
Benjamin Tomažič
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Teodora Bizjak
Žan Boc (š)
Tadej Boncelj
Miha Čater
Hana Gačnik (š)
Rok Gornik
Kristina Grandovec
Urška Jakič
Neža Jakob
Matija Jesenko (š)
Matej Kavčnik
Nika Koder (š)
Zala Kogoj
Jan Kosmač (š)
Zala Košir (š)
Kristina Krnc
Lara Lavrič
Ana Lipovšek
Sara Marinko
Manca Miklič
Petra Oprešnik
Peter Oražem (š)
Eva Pavlin
Manca Petak (š)
Martin Pintar
Ida Rigler
Janez Rupar (š)
Aleša Šajna
Ana Šenk (š)
Fabijan Štrubelj
David Tomažin
Jernej Zajec (š)
Nace Ajtnik
Anja Bon
Tilen Čuk
Franc B. Demšar
Karmen Dolenšek
Tjaša Gašperič
Lidija Hladnik
Primož Hrovat
Andreja Kaiser
Maja Kalan
Tina Ključevšek
Karmen Krnc
Tjaša Lahne
Barbara Lapanja
Katja Markelj (l)
Tamara Merjasec
Peter Piber
Živa Pirnat
Tadej Polajžer
Eva Rigler
Urška Rigler
Polona Rodič
Maruša Šuštar
Nika Šušteršič (l)
Nika Topole
Ines Vidović
Mojca Zaviršek
Ema Zupan
Patricija Žižek
Jan Adamič
Neža Ambrož
Ana Bartol
Mirjam Bešter
Barbara Gregorič
Luka Gregorič
Špela Hren
Benjamin Kastelic
Elizabeta Košir
Klara Kravos
Ema Močenik
Klara Mohorič
Urška Nered
Kristina Ogrin
David Paulič
Gašper Petek
Nace Pintar
Andraž Ponikvar
Sara Stanko
Anja Strojanšek
Luka Šauer
Žiga Tavčar
Jure Tkalec
Blaž Ušeničnik
Jošt Vesel
Maruša Vesel
Veronika Volasko
Miha Vončina
Polona Zabret
Jakob Bernik
Eva Bolta (l)
Julija Cerar
Pia Danilovič
Nejc Dolinšek
Laura Ferkulj
Klara Gaber
Matej Grimšič
Lara Jan
Urška Janežič (l)
Jernej Knific
Janez S. Kocmur
Domen Košir
Tinkara Kovač
Mitja Kramar
Ana Krnc (l)
Alen Lenič
Ana Medja
Sara Mivšek
Manja Ocepek
Kristina Polc
Terezija Prijatelj
Klemen Sagadin
Alja Smrkolj
Ana Marija Sodja
Eva Sušin
Barbara Švigelj
Matej Vidmar (l)
Nikolaj Vitrih
Tina Zaplatar
Anja Bregar
Jakob Čuk
Lina Drenik
Karmen Globočnik
Fedja Golež
Janez Goršin
Matija Grešak
Šimen Hosta
Nina Janežič
Tajda Jerkič
Eva Kebe
Lucija Kočar
Klemen Košič
Ana Krošelj
Matej Kunavar
Staša Lesjak
Anamarija Levstek
Eva Petek
Urška Pirc
Tina Pugelj
Johana Purgar
Lovro Snoj
Sabina Stražišar
Sara Šega
Tjaša Trajbarič
Špela Trdan
Karmen Vončina
Lucija Zajc
Janja Zupančič
Veronika Žižek
Kaja Žužek