Rezultati prijave

Transcription

Rezultati prijave
Rezultati razpisa UNG za
raziskovalno delo študentov na projektih z gospodarstvom v okviru
2. projekta
»Po kreativni poti do praktičnega znanja«
PROJEKTI:
1) projekt “ Lišajska karta Parka Škocjanske jame, Slovenija ”
Študenti
Teja Cankar
Grega Sarka
Jana Sitar
Sandra Dukić
Samo Škrlec
Barbara Šavli
Špela Hudobivnik
Vid Bahor
Lara Brankovič
Gašper Mali
Fakulteta
Fakulteta za znanosti o okolju
Letnik študija
2 (1. Stopnja)
Fakulteta za znanosti o okolju
3 (1. Stopnja)
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za znanosti o okolju
2 (1. Stopnja)
2 (1. Stopnja)
2 (1. Stopnja)
1 (1. Stopnja)
2 (1. Stopnja)
Visoka šola za umetnost,
Digitalne umetnosti in prakse
Fakulteta za humanistiko,
Slovenistika
Visoka šola za umetnost,
Digitalne umetnosti in prakse
2 (1. Stopnja)
2 (1. Stopnja)
1 (1. Stopnja)
2) projekt “ eKnjiga - študijska gradiva za orodje Moodle za mobilne aplikacije ”
Študenti
Ines Ozimek
Jasmina Lozar
Mateja Nikolić
Sara Stankovič
Tamara Podversic
Fakulteta
Visoka šola za umetnost
Letnik študija
3 (1. Stopnja)
Visoka šola za umetnost
3 (1. Stopnja)
Visoka šola za umetnost
2 (1. Stopnja)
Visoka šola za umetnost
2 (1. Stopnja)
Poslovno tehniška fakulteta GI
1 (1. Stopnja)
stran 1/2
3) projekt “ Mikotoksini in njihova instrumentalna analiz”
Študenti
Sara Malovrh
Fakulteta
Fakulteta za znanosti o okolju
Letnik študija
Abs. (1. Stopnja)
Ester Slokar
Tjaša Birsa
Poslovno tehniška fakulteta GI
Fakulteta za znanosti o okolju
2 (1. Stopnja)
1 (2. Stopnja)
Matej Pogorelc
Fakulteta za znanosti o okolju
21(1. Stopnja)
Urška Kalan
Poslovno tehniška fakulteta
1 (1. Stopnja)
2. (1. Stopnja)
Mark Bratina
Visoka šola za vinigradništvo in
vinarstvo
stran 2/2