ŠOLSKA KRONIKA - Šolski center Novo mesto

Transcription

ŠOLSKA KRONIKA - Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola
ŠOLSKA KRONIKA
2011/2012
1
Četrtek, 1. september 2011
Prvi šolski dan. Vpisanih 1008 dijakov in dijakinj. Imamo 34 oddelkov (3 oddelki bolničarja-negovalca,14 oddelkov zdravstva nega, od tega dva pti, 5 oddelkov kemije, 8 oddelkov farmacije,4 oddelki kozmetike) in smo največja šola na Šolskem centru Novo mesto.
Prvič imamo četrte letnike iz vseh štirih programov, iz zdravstvene nege, kemijskega tehnika, farmacevtskega tehnika, kozmetičnega tehnika.
Zaposleni so trije novi učitelji.
Vodstvo šole: ravnatelj Miran Grom, pomočnici Monja Pust in Mihaela Kovačič, svetovalni delavki Jožica Kapš in Jožica Horvat ter poslovna sekretarka Jelka Frančič.
Razredniki v šolskem letu 2011/12:
Gloria Šepec, Mojca Gajič Bojanc, Jožica Hrovat, Barbara Cesar, Nataša Sikošek, Manca Medle, Mojca Fišter, Petra Žibert, Mojca Simončič, Barbara Stopar, S. Matjaž Ferkolj,
Marija Račič, Mateja Kržičnik, Marinka Cerovšek, Maša Zajc, Katja Hrovat, Tadeja
Lamut, Mojca Višček, Janja Florjančič, Sabina Špoljar, Benjamin Trontelj, Marija Lovše,
Matej Cizelj, Špela Progar, Marjanca Velkavrh, Dunja Mušič, Svjetlana Ćirković, Mateja
Vidmar, Matejka Kure, Mirjam Bauer, Damjana Papež, Urška Muhič, Nada Fortuna
Makar, Tina Benkovič.
Ponedeljek, 5. september 2011
Ingrid Hrastar in Jasna Primc sta
se kot NAJ-prostovoljki udeležili
sprejema pri predsedniku države
na Brdu pri Kranju.
Sreda, 7. september 2011
Podelitev spričeval jesenskega roka poklicne mature.
Ponedeljek, 12. september 2011
2
Četrtek, 15. september 2011
8. športno srečanje zdravstvenih šol Slovenije. Od osmih ekip so naši dijaki dosegli prvo
mesto, učitelji pa zadnje.
Petek, 30. september 2011
Tone Fink je organiziral poslovilni piknik, ker je v pokoju.
3
5. oktober 2011
Izdelali prvi Kodeks Srednje zdravstvene in kemijske šole.
12. oktober 2011
Dan odprtih vrat. Naši dijaki so se predstavili z vsemi programi naše šole. Predstavili so
farmacijo, kemijo, kozmetiko, zdravstveno nego in delo bolničarja-negovalca. S številnimi
aktivnostmi so popestrili dogajanje in zanimanje obiskovalcev.
4
Sreda, 5. oktober 2011
Olimpijsko gibanje. Obiskal nas je olimpijec
Miro Cerar.
5
18. oktober 2011
Prejeli smo potrdilo o evropskem ukrepanju na področju drog (EAD), s katerim se prostovoljno zavežemo k izvajanju praktičnih ukrepov v podporo EAD.
28. oktober 2011
Izvedena je bila vaja — evakuacija, ker je prišlo do eksplozije v kemijskem laboratoriju.
Od 31. oktobra do 4. novembra 2011: praznik dneva reformacije, praznik spomina na
mrtve, tri dni šolske počitnice.
11. november 2011
Kostanjev piknik pri zidanici ravnatelja Mirana Groma na Vinjem vrhu.
6
19. november 2011
13. državno tekmovanje o sladkorni bolezni. Anita Bobnar (4. c ZN) in Manca Klemenčič (2. a FT) - srebrno priznanje.
27., 28. in 29. november 2011
Strokovna ekskurzija v Rim za dijake smeri zdravstvena nega.
7
.
6. december 2011
Veselo druženje v zbornici—miklavževanje.
6. in 7. december 2011
Strokovna ekskurzija v Salzburg za dijake smeri kemijski tehnik.
8
9. december 2011
Praznično kosilo kolektiva srednje zdravstvene šole na Prepihu.
17. december 2011
Praznični izlet v Salzburg v okviru Šolskega centra Novo mesto. Obiskali smo Oberndorf in si ogledali kapelico Svete noči. Po mestu Salzburg pa smo se predali božičnemu
vzdušju.
9
23. december 2011
Zaključno kosilo v šolski jedilnici, obdaritev.
25. 12. 2011 do 2. 1. 2012 Božično — novoletni prazniki
Šolske počitnice od 27. do 30. 12. 2011
10
6. januar 2012
Predstavitev izobraževalnih programov višjih, visokih šol in univerz za vse dijake višjih
letnikov.
13. januar 2012
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja.
27. januar 2012
Naši dijaki so sodelovali na promociji Šolskega centra Novo mesto v Qlandiji (merjenje
krvnega tlaka).
7. februar 2012
Kulturna prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Prireditev z naslovom
Od kod si pa ti doma je pripravila Janja Florjančič.
11
10. in 11. februar 2012
program
(obisk) 2012
ZDRAVSTVENA NEGA
132
KEMIJSKI TEHNIK
60
FARMACEVTSKI TEHNIK
126
KOZMETIČNI TEHNIK
47
BOLNIČAR-NEGOVALEC
22
SKUPAJ
387
Informativni dan. Predstavili smo naše programe staršem in bodočim dijakom, navedli
vpisne pogoje, novosti pri uporabi e-Asistenta za obveščanje staršev in elektronsko vpisovanje dnevnih ur in ocen. Obisk odličen. Starši in dijaki so prejeli naše zloženke in
zloženko naših športnikov in dejavnost ŠKL-ja.
12
20. februar 2012 do 24. februar 2012: zimske počitnice
2. marec 2012
Prvi maturantski ples KT 4. a na Prepihu.
10. marec 2012
Maturantski ples FT 4. b v Tangu na Otočcu.
11. in 12. marec 2012
Kozmetičarke tretjega in četrtega leta so se udeležile strokovne ekskurzije v Bologno, kjer
je mednarodni sejem kozmetike Cosmoprof. Hkrati so si ogledale tudi znamenite Firence.
16. marec 2012
Angleška bralna značka Epi Reading badge. Izza Gričan (ZN 1. b) in Miša Muhič (FT 1.
a).
17. marec 2012
Maturantski ples FT 4. a na Prepihu.
20. marec 2012
SIRikt 2012 — Prva videokonferenca za dijake. Izmenjava izkušenj o socialnih omrežjih.
23. marec 2012
Maturantski ples ZN 4. a, ZN 4. b in KT 4. b — Teniški center Otočec.
28. marec 2012
Regijsko tekmovanje v znanju matematike. 22 dijakov prejelo srebrno priznanje. 9 se jih
udeleži državnega tekmovanja, ki bo tudi pri nas na Šolskem centru Novo mesto.
29. marec 2012
Maturantski ples KZ 4. a — Teniški center Otočec.
13
31. marec 2012
Maturantski ples Z 4. c — Prepih.
4. april 2012
17. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol v Izoli. Tina Koprivc (BN 3. a) je
dosegla srebrno priznanje.
5. april 2012
Že tretje leto državne prvakinje v ŠKL — nogomet za dijakinje.
6. april 2012
V Ljubljani je potekalo 17. državno tekmovanje kemijskih tehnikov. Urh Jevšovar iz KT
4. a je dosegel tretje mesto.
Na športnem delu — nogometu smo bili najboljši.
9. april 2012: velikonočni ponedeljek
16. april 2012: bralni klub na obisku
NUK-a in DZ v Ljubljani.
19. april 2012: revija pevskih zborov
Dekliški pevski zbor pod mentorstvom Matejke Kure se je udeležil območne revije mladinskih pevskih zborov na OŠ Grm Novo
mesto.
14
21. april 2012
Organizirali smo državno tekmovanje iz matematike, kategorije B.
Urh Jevšovar iz KT 4. a je prejel tretjo nagrado za doseženo peto mesto. 17. 5. 2012 bo v
Koloseju v Ljubljani svečana podelitev.
Zlata priznanja so prejeli: Meggi Starašinič, KT 1. a, Jerneja Bahor, FT 2. a, Teja Podržaj
KT 3. a, Sara Tratnik, FT 4. b, Benjamin Jarkovič, FT 4. b.
27. april 2012: dan upora proti okupatorju
30. april 2012: počitnice
1. in 2. maj 2012: praznik dela
9. maj 2012
Matjaž Pregrat dosegel 3. mesto (kategorija do 1995) na prvenstvu Slovenije v krosu.
Tekmovanje je bilo na Kmetijski šoli Grm Novo mesto.
Dijaki BN 2. a so ob dnevu Evrope obiskali pisarno evropskega poslanca Lojzeta Peterleta
in Državni zbor.
15. maj 2012
Področno prvenstvo v atletiki za srednje šole v Novem mestu.
Dušan Živkovič : 1. mesto v teku na 400 m,
Nina Luzar: 2. mesto v teku na 100 m,
Anita Stupar: 3. mesto v skoku v višino,
Matjaž Pregrat: 3. mesto v teku na 1000 m,
Anja Čmrlec, Tjaša Ponikvar, Urška Gramc, Nina Luzar: 3. mesto v štafetnem teku 4 -krat
100 m.
18. in 19. maj 2012
Strokovna ekskurzija za učitelje - Verona.
Najprej smo se z ladjico popeljali po beneški laguni do Murana in Burana (izdelovanje stekla, čipke). Po ogledu znamenitosti Benetk smo se napotili proti Veroni. Doživeli večerni
utrip mesta, zjutraj pa smo si ogledali mestne znamenitosti, predvsem znameniti balkon,
kjer je Romeo osvojil Julijino srce. Nato smo se popeljali ob Gardskem jezeru in se
sprehodili po Sirmioneju.
15
16
17
22. maj 2012
Veteransko društvo Sever za Dolenjsko in Belo krajino je imelo predavanje za prve letnike o
osamosvojitveni vojni za Slovenijo.
24. maj 2012
Gostili smo prvo generacijo medicinskih sester, ki so pred 45 leti zaključile maturo (vpisane
1963 in zaključile 1967, 31 medicinskih sester). Srečanja se je udeležilo enaindvajset
takratnih maturantk in njihova učiteljica zdravstvene nege Jožica Rolih.
25. maj 2012
Zaključili zaključni letniki.
2. junij 2012
Začetek spomladanskega roka poklicne mature.
235 dijakov opravlja spomladanski rok. V zaključnih letnikih je 261 dijakov, kar je v vseh
letih največ. Zaključuje prva generacija kozmetičark (razredničarka Tina Benkovič).
5. junij 2012
Umetniški krožek ŠKL osvojil tretjič zapored 1. mesto. Najbolj zaslužne: Sabina Mavrin
(ZN3. c), Mirjam Klemenčič (KZ 2. a) in Sonja Gorjup (KZ 2. a).
22. junij 2012
Podelitev spričeval nižjih letnikov.
ZI—bolničar negovalec
Auguštin Ana, Balon Franjo, Bukovac Simon, Ferlin Špela,Gole Andreja, Iljaž Alen,
Jakše Medeja, Jesih Maruša, Karahodžič Nina, Koprivc Tina, Korene Melita,
Kramarič Tjaša, Kukar Valentina, Nemanič Teja, Pekolj Tjaša, Pirc Rok, Popit Darja,
Raletić Ana, Retelj Anja, Salešević Anthea, Stepich Samantha,Turk Karmen,Vučić Anita,
Zogaj Ilirjana, Živkov Tilen
4. julij 2012
Zaključni piknik Šolskega centra Novo mesto na jasi v Dolenjskih Toplicah.
18
9. julij 2012
Podelitev maturitetnih spričeval (potek mature: 2. do 23. 6. 2012).
Spomladanski rok je opravljalo 235 kandidatov. Uspešnih: 225. Odličnih je 47. Le-ti
so dosegli 19, 20, 21 točk.
Zlati maturantje (22, 23 točk):
Suzana Kokove (FT 4. a, 22 točk)
Marko Hočevar (KT 4. a, 23 točk)
Urh Jevšovar (KT 4. a, 22 točk)
Anamari Bratkovič (FT 4. b, 23 točk)
Maruša Bregač (FT 4. b, 22 točk)
Špela Robida (FT 4. b, 22 točk)
Sara Tratnik (FT 4. b, 23 točk)
Kaja Vene (FT 4. b, 23 točk)
Petra Vraničar (FT 4. b, 22 točk)
Anita Bobnar (ZN 4. c, 23 točk)
Maja Stegne (ZN 4. c, 22 točk)
Zaključili izobraževanje:
KEMIJSKI TEHNIK, KEMIJSKA TEHNICA (KT 4. a, KT 4. b)
Ambrožič Martina, Avsec Maja, Debenc Mateja, Dizdarević Sevad, Gorenc Petra,
Hočevar Anja, Hočevar Marko, Hrovat Maja, Jevšovar Urh, Jurečič Matej, Kocjan
Špela, Konajzler Anja, Kovač Gloria, Lekše Vesna, Medle Nina, Mitrović Danijela,
Mrvar Matej, Murn Marko, Oberč Tadeja, Ograjšek Maja, Osterman Nina, Piltaver
Anja, Pincolič Martina, Simončič Tadeja, Smolič Tadeja, Tisovec Špela, Verhovec
Kristina, Vovko Klavdija, Boltes Tanja, Božič Tim, Djukić Jelena, Jontez Urška, Josić
Denis, Košmerlj Primož, Kranjčič Boštjan, Pečnik Kotnik Anja, Povšič Anamarija,
Urbančič Polona, Vilić Gabrijel
FARMACEVTSKI TEHNIK, FARMACEVTSKA TEHNICA (FT 4. a, FT 4. b)
Brodnik Natalija, Bubnjić Marko, Cujnik Alja, Gramc Vesna, Jakljič Maja, Junkar
Petra, Kokove Suzana, Kregel Teja, Kroni Ksenija, Markovič Jasna, Miklavc Blaž,
Mirt Kaja, Nosan Maja, Omerzel Manja, Padaršič Mojca, Papež Anja, Papež Manca,
Pirnar Jožica, Piškur Jasmina, Ramić Minela, Sajevic Urška, Sebanc Peter, Simončič
Karmen, Štefanič Lucija, Terlep Nika, Tomažin Tjaša, Tina Vene, Veselič Miha, Zajc
Jana, Zorko Tina, Žugelj Maja, Žulič Maja, Badovinec Anita, Bratkovič Anamari, Bregač Maruša, Brulc Karin, Bubek Natalija, Čelesnik Mia, Derganc Klavdija, Gotlib
Lara, Herak Ana, Jarkovič Benjamin, Jereb Nastja, Kolenc Anamarija, Kukman Nejc,
Kump Damjana, Martinčič Lucija, Maver Anja, Pavlin Polona, Plut Jure, Prah Katja,
Repše Uroš, Robek Katarina, Robida Špela, Simčič Anja, Starešinič Sandra, Strmec
Sara, Tratnik Sara, Vene Kaja, Verstovšek Špela, Videtič Veronika, Višček Nika, Vraničar Petra, Žabčić Anja
19
KOZMETIČNI TEHNIK, KOZMETIČNA TEHNICA (KZ 4. a)
Antončič Sara, Sorčič Barbara, Dolinšek Anja, Avsenik Metka, Bizjak Klavdija, Božič
Ingrid, Brezar Mateja, Dolinšek Anja, Hrastar Tina, Hrovat Maja, Hudelja Urška, Kašič
Urška, Kotar Špela, Malić Anamarija, Medved Lučka, Mihajlović Aleksandra, Mišmaš
Maja, Pavlič Petra, Pekolj Nataša, Rudolf Patricija, Salmič Jožica, Sorčič Barbara, Štajdohar Lara, Trunkelj Andreja, Uhan Lea, Uršič Darja, Vidmar Tina, Zajc Barbara, Žabkar Vanja, Žagar Daša
SREDNJI ZDRAVSTVENIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA (ZN 2. d pti, ZN 4. a,
ZN 4. b, ZN 4. c)
Benec Lidija, Davidivić Zoran, Glogovšek Dagmar, Grum Klara, Kofalt Barbara, Kurtić
Inesa, Mitrovski Rebeka, Obrstar Maja, Petković Biljana, Pezdirc Primož, Princ Diana,
Skobe Blaž, Štupar Tanja, Šućur Emilija, Trunkelj Sandra, Vidmar Urška
Avsec Tina, Beg Uroš, Borin Ines, Borsan Natalija, Brajer Lucija, Cibic Žiga, Dejak Sabina, Fabjan Jaka, Glavan Tjaša, Gregorčič Nina, Janko Jožica, Koncilja Simon, Košmerlj
Andreja, Kovačič Tjaša, Legan Maja, Malnar Alen, Najger Benjamin, Ozimek Mateja,
Pakar Nastja, Pavlović Diana, Pavšek Maja, Plut Monika, Povše Tina, Režek Petra, Škrbec
Denis, Škufca Karmen
Brodnik Nastja, Franko Natalija, Janežič Anže, Jerač Primož, Kastelic Katja, Kirar Martina, Klemenčič Miha, Kopar Aleksandra, Kovač Tjaša, Lipej Monika, Mihelić Anamarija,
Murn Urška, Pavkovič Martina, Petric Anja, Podgornik Maruša, Poljšak Iva, Potočar Gaj,
Povše Urška, Prah Nina, Rus Barbara, Saje Aljaž, Sintič Mojca, Šijanec Sara, Tolar Tina,
Uršič Uroš
Blažič Katja, Bobnar Anita, Brajar Primož, Brcar Renata, Cerar Katja, Čingarova Aleksandra, Fabjan Maruša, Frankovič Sara, Grčar Kaja, Grlić Teja, Humar Sara, Juran
Maja, Lević Amra, Magdič Robert, Majer Andreja, Marjanović Nemanja, Matoh Karin,
Mejaš Petra, Mervar Manca, Pihner Petra, Stegne Maja, Špehar Tanja, Šubelj Bogomirovna Izabel, Vidmar Aljaž, Vovk Nastja, Zakrajšek Klavdija, Zakrajšek Suzana
20
Utrinki iz svečane podelitve maturitetnih spričeval:
Zlati maturantje z razredniki, direktorjem Šolskega centra Novo mesto Štefanom Davidom in ravnateljem Miranom Gromom.
Svečano podelitev sta z glasbo popestrila maturanta Miha Veselič in Klavdija Zakrajšek. Zlati maturantje z razredniki, direktorjem Šolskega centra Novo mesto Štefanom
Davidom in ravnateljem Miranom Gromom.
21
Slavnostni govornik Miran Grom in tajnica poklicne mature Mihaela Kovačič.
Letošnji maturantje so dosegli najboljši uspeh v zgodovini mature naše šole.
16. julij 2012
Razglasitev rezultatov splošne mature. Naši dijaki so opravljali peti predmet. Od 41
udeležencev je bilo uspešnih 22.
16. avgust 2012
Po dopustu. Zaključne aktivnosti za zaključek šolskega leta 2011/12. Prenehanje z
delovnim razmerjem: Špela Progar, Benjamin Trontelj, Dunja Mušič, Špela Gašperšič.
25. avgust 2012 do 3. september 2012
Jesenski rok poklicne mature in zaključnega izpita.
22

Similar documents