Marjan Lamovšek - Gimnazija Želimlje

Transcription

Marjan Lamovšek - Gimnazija Želimlje
Seznam dijakov - Gimnazija Želimlje - 2012/2013 (v. 1)
1. a
Jurij Pavel Emeršič
1. b
Tina Šlajpah
1. c
Benjamin Tomažič
2. a
Tjaša Novak Lavriša
2. b
Julijana M. D. Vode
3. a
Ana Špan Česen
3. b
Vida Šinkovec
4. a
Štefan Arh
4. b
Nataša Svetina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Jan Adamič
Neža Ambrož
Ana Bartol
Mirjam Bešter
Mihaela Drobnič
Barbara Gregorič
Luka Gregorič
Špela Hren
Benjamin Kastelic
Elizabeta Košir
Katja Markelj
Ema Močenik
Klara Mohorič
Urška Nered
Kristina Ogrin
David Paulič
Gašper Petek
Nace Pintar
Andraž Ponikvar
Maruša Prostor
Sara Stanko
Anja Strojanšek
Luka Šauer
Žiga Taučar
Jure Tkalec
Blaž Ušeničnik
Jošt Vesel
Maruša Vesel
Veronika Volasko
Miha Vončina
Maša M. Vrtačnik
Polona Zabret
Stanje: 2.9.2012
Jakob Bernik
Eva Bolta (l)
Pia Danilovič
Nejc Dolinšek
Laura Ferkulj
Klara Gaber
Matej Grimšič
Lara Jan
Urška Janežič (l)
Jernej Knific
Janez S. Kocmur
Mirjam Kolbezen
Domen Košir
Tinkara Kovač
Mitja Kramar
Ana Krnc (l)
Alen Lenič
Ana Medja
Sara Mivšek
Manja Ocepek
Kristina Polc
Terezija Prijatelj
Klemen Sagadin (l)
Alja Smrkolj
Ana Marija Sodja
Eva Sušin
Barbara Švigelj
Matej Vidmar (l)
Nikolaj Vitrih
Tina Zaplatar
Anja Bregar
Jakob Čuk
Lina Drenik
Karmen Globočnik
Fedja Golež
Janez Goršin
Matija Grešak
Šimen Hosta
Nina Janežič
Eva Kebe
Lucija Kočar
Klemen Košič
Ana Krošelj
Matej Kunavar
Staša Lesjak
Anamarija Levstek
Martina Mavri
Anja Miklič
Eva Petek
Urška Pirc
Tina Pugelj
Johana Purgar
Lovro Snoj
Sabina Stražišar
Sara Šega
Tjaša Trajbarič
Špela Trdan
Karmen Vončina
Lucija Zajc
Janja Zupančič
Veronika Žižek
Kaja Žužek
Sara Ban Virant
Matic Bartol
Sara Cukor
Janez Češarek
Gašper Čuk
Miha Gašperin
Domen Govekar
Veronika Grad
Irena Ileršič
Anže Javornik
Vesna Jereb
Alenka Katrašnik
Ana Kepic
Lucijan Kvar
Anže Marinko
Urban Marinko
Marko Okršlar
Metod Orešnik
Anja Peterman
Jan Ponikvar
Anamarija Rupnik
Natalija Selšek
Tina Slatnar
Tomaž Stojc
Urban Strle
Lucija Šerjak
Žiga Trojer
Nejc Valič
Tadeja Vidmar
Peter Žust
Tadej Aleš
Neža Banko
Nadja Benedičič
Sabina Berus
Monika Božič
Andrej Čuk
Valeria S. Gaser
Ida Gornik
Anže Gregorc
Eva Indihar
Nadja Klemenčič
Neža Kokalj
Eva Kramar
Jan Lovšin
Gašper Mihelič
Matija Mulej
Miha Nagode
Jože Oblak
Žan Oražem
Regina Polc
Špela Polc
Izidor Simončič
Aljoša Spindler
Zala Tolar
Klemen Trdan
Ana Marija Udovič
Suzana Voštić
Karmen Vrenko
Klara Vučko
Monika Zaviršek
Katja Zof
Nika Adamič
Ana Barić
Petra Boncelj
Jakob Brodarič
Alenka Cimerman
Monika Čuk
Natalija Gruden
David Homšak
Jana Hrušovar
Metod Indihar
Nika Jakopin
Miha Jurančič
Peter Kaiser (š)
Tadej Kern
Lara Kirm
Neža Kirn (š)
Katja Koprivc
Tina Košir
Luka Marinko
Meta Marinko
Timotej Mencin
Jožef Mezeg
Mima More
Jože Okorn
Maja Rajšp
Mirjam Selšek
Jera Stritar
Katja Špende
Jan Štefanič
Teja Trontelj
Polona Zupančič
Valerija Žebovec
Barbara Aljaž
Matej Babnik
Janez Bevec
Miha Bizjak
Barbara Bojc
Nika Černe
Janez Demšar
A. Martin Emeršič
Klemen G. Gregorc
Rebeka Gregorc
Manca Grum
Ana Herman
Klara Intihar
Neža Janež
Meta Košir
Laura Koudela
Andrej Kučič
Nina Lesar
Nežka Lukan
Rok Malovrh
Neža Martinčič
Eva Mulej
Janez Novljan
Neža Okršlar
Maja Perne
Vid Planinc
Anja Pleško
Sara Prodan
Jakob Rupar
Jernej Stražišar
Teja Sulejmanovič
Lucija Zajec
Selena Benedik
Jerica Felicijan
Sara Gačnik
Ana Gašperič
Nika Hrušovar
Aljaž Jakob
Nejc Kastelic
Gregor Klinc
Sašo Klun
Marjana P. Kocmur
Zala Kolenc
Aljoša Korošec
Norma M. Korošec
Lara Kromar
Alessandra L. Cascio
David Lenarčič
Nika Lesjak
Tina Lovka
Matic Mehlin
Timotej Mihelič
Luka Povšič
Janez Puntar
Iztok Ramovš
Simon Smrekar
Gaja Sorč
Borut Stramšek
Matic Tkalec
Samo Umek
Marta Vidmar
Tina Zajec
Anja Zore
Nika Bergant
Alja Bizjak
Jan Bolha
Miha Debeljak
Valerija Dolenšek
Jan Gačnik
Marija Gartner
Janez Godec
Diana Homec
Kristina Klinc
Petra Kogoj
Manca Kojek
Vanesa Koračin
Tadej Košmerl
Lejla Košmrlj
Astrud Kovačič
Anja Levstek
Tina Levstek
Neža Mišmaš
Lucija Nagode
Meta Novak
Tjaša Obranovič
Nina Ocvirk
Katarina Rupar
Rozalija Stegnar
Simon Uršič
Neja Žorž

Similar documents