gledališki list 8. kulturnega dne slovenskih vrtcev

Transcription

gledališki list 8. kulturnega dne slovenskih vrtcev
KOMISIJA ZA PRIPRAVO 8. KULTURNEGA DNE SLOVENSKIH VRTCEV:
Leonora Drgan (vodja)
Alenka Močnik
Radica Slavković
Branka Kovaček
Marjana Zupančič
Tonka Volmajer
Božena Bratuž
PODLAGA: Brin Čeligoj, 5 let, Vrtec Morje Lucija,
Val Horvat Lokas, 6 let, Vrtec Morje Lucija,
Mentorici: Dolores Velikajne, Ondina Milok
OBLIKOVANJE: Tonka Volmajer in Božena Bratuž
Portorož, 5. april 2014
Spoštovani gosti, cenjene članice Skupnosti vrtcev Slovenije!
Dolgoletna tradicija delovanja Skupnosti vrtcev Slovenije je skozi slaba štiri
desetletja zbrala kar 215 članic – vrtcev in zaobjela skoraj vsa področja njihovega
delovanja v slovenskem prostoru.
Pravna, organizacijska in strokovna področja smo se naučili reševati s skupnimi močmi,
kjer je izmenjava dobrih praks in izkušenj dragocen del vsebine dela skupnosti in
podlaga za kompetentno in kooperativno sodelovanje z vsemi partnerji.
Prizadevanja, da združimo moči in poskušamo vsaj nekoliko poenotiti svoje delo,
so spodbudila nova iskanja boljših in dovolj pestrih pristopov, tako na področju
celostnega delovanja zavodov, kot tudi kakovostnega strokovnega dela.
Ob danih prostorskih in materialnih pogojih za predšolsko dejavnost, ki so različni
in v celoti odvisni od pogojev v posameznem okolju, vsi zaposleni v slovenskih vrtcih
iščemo optimalne, kakovostne in strokovne pristope pri delu z najmlajšimi.
Visoka zavest in odgovornost, da v vzgojno-izobraževalnem procesu ponudimo
najboljše, tako otrokom in staršem, kot tudi vsem zaposlenim, nas je povezala in
stkala mnoge vezi, ki se v družbi pogosto krepijo v težkih pogojih.
Iz njih izhajajo tudi žlahtnejše vsebine osebnega iskanja izraznosti danih talentov.
Lep glas, smisel za lepoto gibanja ob glasbi, izvabljanje melodije iz inštrumentov,
izraznost v gledališki igri in likovnem ustvarjanju so področja, na katerih se vedno
več zaposlenih želi predstaviti in ta ustvarjalni izkupiček ponuditi tudi drugim.
Skupnost je to ustvarjalnost združila v enodnevni predstavitvi, ki smo jo poimenovali
Kulturni dan slovenskih vrtcev. Vsaki dve leti ustvarimo šopek žlahtnega bogastva
mnogih zaposlenih. Že štirinajst let je ta dan tiha spodbuda za dodatno ustvarjalnost
zaposlenih, s tem pa za bogatejše delo z najmlajšimi. Želim nam, da bo dan za vse
nas lep in nepozaben ter da bo v slehernemu od nas pustil nežno sled umetniške
ustvarjalnosti zaposlenih v slovenskih vrtcih. Verjamem, da bo druženje ob tako
žlahtnih vsebinah utrdilo stare vezi in spletlo mnoga nova prijateljstva.
Verjamem pa tudi, da bomo z ustvarjalnostjo mnogih nastopajočih in žlahtnostjo
namena naše manifestacije pridali ščepec h kulturnim prireditvam, ki bogatijo
Primorsko in njeno bližnjo okolico. Zahvala gre vsem članicam odbora za pripravo 8.
Kulturnega dne slovenskih vrtcev v sestavi: Leonora Drgan (vodja), Marjana Zupančič,
Branka Kovaček, Alenka Močnik, Radica Slavković in Tonka Volmajer, ki so poskrbele
za nemoten potek želenega programa.
Najiskreneje se zahvaljujemo Občini Piran in vsem vrtcem Primorja ter okolice, še
posebej Vrtcu Morje Lucija za njihov nenadomestljiv prispevek k uresničitvi tega
dne.
Kulturni dan smo pripravljali z zaupanjem, da ustvarimo prelep in nepozaben dan, ki
bo s svojo energijo dopolnil pomladno prebujanje sonca in življenja na Primorskem.
Božena Bratuž, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije
DOBRODOŠLI V PORTOROŽU IN OBČINI PIRAN
Je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših
središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem
Sredozemlju.
Vir blaginje občine Piran pa niso zgolj izredne naravne znamenitosti, ki burijo
domišljijo turistov po vsem svetu, temveč duh enakosti, strpnosti in medsebojnega
spoštovanja, ki sta ga skozi zgodovino zgradila dva naroda na istem koščku zemlje.
Piran je tudi hram kulture in zakladnica umetnosti, mesto številnih prireditev,
koncertov in razstav. Občina, ki jo poživlja mednarodno razvejana izobraževalna
dejavnost in široka paleta poslovnih priložnosti. Mesto oddiha in izrednih izzivov.
PORTOROŽ je urbano naselje na severni obali Piranskega zaliva v občini Piran. Razvil
se je v zavetrni legi pod strmim flišnim grebenom. Pristanišče je zavarovano pred
burjo. Je izrazito turistični kraj s hoteli in marino, v bližini pa so tudi Sečoveljske
soline ter manjše mednarodno letališče.
Najdragocenejši pridelki Piranskih solin so drobni piramidasti kristali bele do roza
barve – SOL.
Krajinski park Sečoveljske soline ima dva dela. Severni del parka, kjer še poteka
aktivna pridelava soli, se imenuje Lera, južni del parka so Fontanigge, deli pa ju struga
potoka Drnica.
Na Fontaniggah so veliki bazeni, ki se postopoma zaraščajo z značilno slanovodno
vegetacijo – halofiti. Ob širših kanalih so raztresene nekdanje solinske hiše, ki s svojo
značilno podobo sooblikujejo edinstvenost solinske krajine. Na Leri pa so solna polja,
namenjena kristalizaciji soli, ločena od polj za zgoščevanje morske vode (bazeni
za zgoščevanje vode). Razlika med obema načinoma pridelave soli je v tehnološkem
postopku, ki se veže na pripravo slanice, pobiranje in skladiščenje soli ter različna
delovna orodja.
8. KULTURNI DAN tokrat organiziramo trije vrtci iz Primorske regije: Vrtec
Morje Lucija, Vrtec Sežana in Otroški vrtec Ajdovščina.
Vrtec Morje Lucija se nahaja v KS Lucija in je eden izmed vrtcev občine Piran. Ima
16 oddelkov in 275 otrok na treh lokacijah.
Redni program bogatimo s projekti, ki potekajo skozi celo šolsko leto. Skupaj z otroki
imamo svoje zeliščne vrtove, aktivno sodelujemo v Štafeti semen ter obdelujemo
manjšo njivo.
Večina skupin drugega starostnega obdobja je vključenih v NTC sistem učenja, ki
temelji na spoznanjih in razvoju možganov. Spodbuja razvoj intelektualnih sposobnosti
vseh otrok in stimulira razvoj nadarjenih.
Naša posebnost je oddelek, v katerem se otroci integrirano seznanjajo z italijanskim
jezikom. Na ta način spoznavajo drugi jezik okolja. Oddelek vodita dve vzgojiteljici,
ena v materinščini, druga v italijanskem jeziku.
Nahajamo se v čudovitem okolju, kar s pridom izkoriščamo za izlete v Sečoveljske in
Strunjanske soline, za raziskovanje življenja ob obali, v morju, nasadih oljk, vinogradu,
za opazovanje delfinov, obisk akvarija ter sprehode po obalnih pešpoteh.
Otroški vrtec Ajdovščina je »Prijazen in ustvarjalen vrtec«. Deluje na področju dveh
občin – Ajdovščina in Vipava. Njihovo področje sega čez celo zgornjo in osrednjo
Vipavsko dolino. Poslujejo kar na petnajstih lokacijah in imajo 56 oddelkov, v katere
je vključenih približno 970 otrok. Domujejo na petnajstih lokacijah. Ravnateljica je
Alenka Močnik.
Vrtec Sežana so ustanovile 4 občine: Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina,
deluje na 12 lokacijah od Komna do Materije in ima 60 oddelkov. Prvi vrtec je bil pred
65 leti ustanovljen na sežanskem, tako da ima zelo bogato zgodovino. Ravnateljica
vrtca je Radica Slavković. V vrtcu omogočajo dejavnosti, pri katerih so otroci aktivni,
ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci procesa. Vključujejo
jih v načrtovanje in evalvacijo. Sodelovanje z različnimi institucijami in v različnih
projektih doma ter v tujini jih bogati in hkrati nalaga iskanje svoje poti pri izvajanju
dejavnosti. Svoja znanja in primere dobre prakse predstavijo na posvetih, v zbornikih
in glasilih. V vrtec je trenutno vključenih 1011 otrok.
Pri pripravi kulturnega dne so sodelovali še obalni vrtci:
VRTEC SEMEDELA, VRTEC KOPER, VRTEC MAVRICA IZOLA, VRTEC PRI OŠ
SEČOVLJE, VRTEC MORNARČEK PIRAN, ITALIJANSKI VRTEC »LA COCINELLA«.
Želim, da se pri nas počutite dobro, da vam je ob čudoviti obali, prijaznih ljudeh in v
sredozemski klimi lepo. Naj vam vse dogajanje spodbudi ustvarjalnost, inovativnost
in samoizpolnitev, da nazorno in odločno, prav vsem pokažemo, kaj vse zmoremo in
znamo.
Leonora Drgan, ravnateljica Vrtca Morje Lucija in
vodja Komisije za pripravo 8. Kulturnega dne SVS
RAZSTAVA USTVARJALNOSTI
1. JUDITA RAJNAR, VVZ Kekec Grosuplje
2. TATJANA VATOVEC, VVZ Kekec Grosuplje
3. TANJA ZAJC, VVZ Kekec Grosuplje
4. ROMANA MARGUČ, Vrtec Jesenice
5. MATEJA MATKOVIČ RINALDI, Vrtec Semedela
6. SILVANA BOŽANIČ, Vrtec Semedela
7. KLARA KORDIŠ, Vrtec Semedela
8. KLAVDIJA KREN, Vrtec Črnuče
9. BARBARA FERJANČIČ, Vrtec dr. France Prešeren
10. METODA LENARČIČ, Vrtec Galjevica
11. ZVEZDANA SEČNIK, Vrtec Miškolin
12. ALJA LEMUT, Vrtec Miškolin
13. NEVENKA PAIČ ACCETTO, Vrtec Mojca Ljubljana
14. DANIJELA PEČNIK, Vrtec Mojca Ljubljana
15. ŠPELA JANČIGAJ DOVŽAN, Vrtec Mojca Ljubljana
16. KARMEN VEROVNIK, Vrtec Najdihojca
17. BRANKA PETERCA, Vrtec Najdihojca
18. IRENA RADOŠEK, Vrtec Najdihojca
19. ANICA BIRSA, Vrtec Najdihojca
20. BERNARDA POTOČNIK NUČIČ, Vrtec Najdihojca
21. ZDENKA GANTAR, Vrtec Otona Župančiča Ljubljana
22. SAŠA MARKELJ, Vrtec Pedenjped
23. JELKA JANTOL, Vrtec Pedenjped
24. OKSANA YUSHYNA, Vrtec Pedenjped
25. JOŽEFA ŠIRCELJ, Vrtec Zelena jama
26. STANA KANDARE, Vrtec Zelena jama
27. BREDA CIMERMAN, Vrtec Ljutomer
28. ŠPELA PETROVIČ, Vrtec Ivana Glinška Maribor
29. MARTINA SELINŠEK, Vrtec Otona Župančiča Maribor
30. TJAŠA INTIHAR, Vrtec Otona Župančiča Maribor
31. KARLA SVETINA, Vrtec Studenci Maribor
32. ROSANDA JELEN, Vrtec Studenci Maribor
33. MARTA MURŠEC, Vrtec Studenci Maribor
34. MOJCA CVIRN, Vrtec Tezno Maribor
35. MARTINA JAUNIK, Vrtec Tezno Maribor
36. MATEJA ZRNEC, Vrtec Mengeš
37. MOJCA JERAJ, Vrtec Mengeš
38. POLONA DRGAN, Vrtec Mengeš
39. MOJCA ZUPANČIČ, Vrtec Mengeš
40. INGRID FIKFAK, Vrtec Morje Lucija
41. DRAGICA STANKOVIČ, Vrtec Postojna
42. TINA GAVRANIČ, Vrtec Postojna
43. DAMJANA JAKOMINI, Vrtec Ptuj
44. BARBARA PRALIJA, Vrtec Ptuj
45. VANJA ŽURAN, Vrtec Ptuj
46. BERNARDA ŠAVLI, Vrtec Ciciban Sevnica
47. ROMANA DUJMOVIČ, Vrtec Sežana
48. MARTINA KAMPUŠ, Vrtec Sežana
49. ERNA KOPŠE, Vrtec Sežana
50. MARIJA MARUŠA MARAŽ, Vrtec Sežana
51. KARMEN KASTELIC PIPANIN, Vrtec Sežana
52. NUŠA LEDERER PANGOS, Vrtec Sežana
53. TANJA EGARTNER, Vrtec Slovenske Konjice
54. DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR, Vrtec Škofja Loka
55. MARTINA LOTRIČ, Vrtec Škofja Loka
56. ANDREJA KUHAR, Vrtec pri OŠ Vuzenica
REVIJA PESMI, PLESA IN BESEDE
1. GLEDALIŠKO PEVSKA SKUPINA VRTCA MORJE LUCIJA
»ISTRA V MALEM«
PRIKAZ ŽIVLJENJA NA OBALI - NEKOČ
2. ŽENSKI PEVSKI ZBOR VRTEC AJDOVŠČINA
SIYAHAMBA - afriška pesem, Doreen Rao
3. KRAŠEVKE POJEJO, VRTEC SEŽANA
KRAŠEVKE POJEJO SLOVENSKE, KRAŠEVKE IGRAJO SLOVENSKO
4. ZBOR Z ANSAMBLOM »BURJAMORCI«, VRTEC SEMEDELA
SOLINAR – Faraoni
5. »ŠMARSKA KLAPICA«, OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU – VRTEC
RIBARI - Vinko Coce, priredba Andreja Hrvatin
6. MAJA ŠTRAUS (vokal), MIRKO ŠTRAUS (klavir), VRTEC JADVIGE
GOLEŽ MARIBOR
SUMMERTIME - George Gershwin, DuBose Heyward
7. ŽENSKA VOKALNA SKUPINA EMA IZ VRTCA JARŠE-LJUBLJANA,
DAN NAJLEPŠIH SANJ - Aleksander Kogoj, priredba Ema Nartnik in
Ana Pucelj
8. VOKALNA SKUPINA »BURBONKE«, VRTEC NOVA GORICA
ŠUŠTARSKI MOST - M. Sepe
9. VZGOJITELJICE VRTCA »OTONA ŽUPANČIČA« SLOVENSKA
BISTRICA
KJE SO TISTE STEZICE - slovenska ljudska
10.BOBNARSKA SKUPINA »MANITAS« VRTCA IVANA GLINŠKA
MARIBOR
MORIBAYASSA - afriška tradicionalna pesem
11. IVANKA MATOTEK (solo), MAJA SEDOVNIK BRAČ (spremljava),
VRTEC GALJEVICA
DEJ, MI BOŽE JOČI SOKOLOVE - ljudska pesem (Međimurje)
12.PEVSKA SKUPINA VRTCA LJUTOMER
ZEMLJA PLEŠE - Gregor Strniša, Mojmir Sepe
NE ČAKAJ NA MAJ - F. M. Ježek, B. Lesjak, priredba Žgur/Jašovec
13.ŠIŠKE, PEVSKI ZBOR VZGOJITELJIC VRTCA POSTOJNA
DEKLIŠKA PODOKNICA - venček pesmi
14.PEVSKA SKUPINA VRTCA CICIBAN SEVNICA
PELJI ME V NEBESA - Lars Diedricson, Romana Pokorn, priredba in
aranžma Boris Poko
15.NATALIJA KRAŠNA, OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
RECITACIJA iz pesniške zbirke Potepinke
16.MISSION IMPOSSIBLE, VRTEC PEDENJPED
PORTOROŽ 1905 - Danilo Kocjančič, Drago Mislej-Mef
17.MONIKA HERIČKO (solo citre), VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR
VENČEK NARODNIH
18.ZBOR VRTCA MENGEŠ
POLEPŠAJ MI TA DAN - Irena Vrčkovnik; priredba Peter Pogačar
19.VRTEC BELTINCI
Skeč: NA KMETIJI JE LEPO - scenaristka in režiserka Urška Raščan
20.PEVSKI ZBOR VVZ KEKEC GROSUPLJE
SONCE POMLADI - Pepel in kri
ZATO SEM NORO TE LJUBILA - Jože Privšek, Miroslav Košuta
21.DAVORIN REPOLUSK (solo harmonika), VRTEC STUDENCI MARIBOR
KISS ME – Modrijani
22.»PREŠERNI KORAKI«, VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, LJUBLJANA
Plesna točka: PREŠERNI KORAKI - skladba Anna Kendrick: Cups (Pitch
Perfect's » When I'm Gone).
23.VEŠKE DEKLE, VRTEC PLAVČEK PRI OŠ TIŠINA
MÜJA SE JE ŽENOLA - prekmurska ljudska pesem
24.DRAMSKA SEKCIJA VRTCA PTUJ
Skeč: SOŠOLKE - avtorica teksta in režija Mojca Rimele
25.VOKALNA SKUPINA ALLEGRO, SKUPNOST VRTCEV MARIBOR
FLOSARSKA - narodna iz Savinjske doline, priredil Radovan Gobec
26.INSTRUMENTALNA SKUPINA KINDERBAND S PEVSKIM ZBOROM,
OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
NAŠI MALI SONČKI - Anika Horvat
27.UMETNIŠKA SKUPINA VRTCA IVANČNA GORICA
V PORTOROŽ - venček zbranih pesmi s filmsko predstavitvijo
28.MARJANA KRAPEŽ, OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
NORA MISEL - Elda Viler
29.ZBOR VRTCA LITIJA
LE PRIDI, LE PRIDI, SEM SAMA DOMA - Breda Šček
PAPJEV - ljudska iz Tolmina, prir. Aldo Kumar
30.OLGA AVSENIK (solo), DANIJELA PEČNIK (klavir),
VRTEC MOJCA LJUBLJANA
RIBIČ, RIBIČ ME JE UJEL - Mojmir Sepe, Gregor Strniša
31.ŽEPZ »MELODIJA«, VRTEC POBREŽJE MARIBOR
NOV KORAK - vokalna skupina Gloria
32.TADEJ VESENJAK (prleški kantautor), VRTEC IVANA GLINŠKA
MARIBOR
RINGARINGARAJA – priredba Tadej Vesenjak
33.ŽENSKI PEVSKI ZBOR VRTEC PTUJ
ČEJ SO TISTE STEZICE - koroška ljudska, harmonija Jože Leskovar
ZELENI MAJ - W. A. Mozart, harmonija Jože Leskovar
34.NIKA HRIBAR – BURILOV in BENJAMINA KOLAR, VRTEC MOJCA
LJUBLJANA
MLADE OČI - J. Robežnik, D. Velkavrh
35.VOKALNA SKUPINA »VIOLINKE Z INSTRUMENTALISTI«, VRTEC
MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA
NE DIRAJ MOJU LJUBAV - Klapa Šufit
36.UMETNIŠKA SKUPINA JU-TA-TA, VVZ KEKEC GROSUPLJE
LUTKA SE PREDSTAVI - Judita Rajnar
37.ODRASLI PEVSKI ZBOR VRTCA NAJDIHOJCA
BARČICA PO MORJU PLAVA - slovenska ljudska
ŠMENTANA MUHA - slovenska ljudska
38.RAZIGRANI MIŠKOLINI, VRTEC MIŠKOLIN
MIŠKOLINOVA PESEM, EKO HIMNA, ZAHTEVAJMO TO - Katja
Benčina
39.SKUPINA VRTCA MAVRICA TREBNJE
ZVONČKI IN TROBENTICE - Tone Roš
40.NATAŠA TRS in SANJA ŠABAC, VRTEC MOJCA LJUBLJANA
SAN SE ŠETAO - prekmurska ljudska
41.VRTEC BLED
LEGENDA O NASTANKU BLEJSKEGA JEZERA - plesna dramatizacija
42.SKUPINA VRTCA SLOVENSKE KONJICE
DA BI JAZ ZNALA - ljudsko besedilo iz Cerovca / Ciril Pregelj
AMAZING GRACE - škotska ljudska/ harm. Jože Leskovar
43.PEVSKI ZBOR VRTCA RAVNE NA KOROŠKEM
DO RE MI - Anita Skorgan in John Tainen, Herodes Falsk in John
Tainen; slovenski prevod: Mihael Hild
44.TAJDA ŽNIDARŠIČ (solo), ANITA SVETINA (klavir),
VRTEC JESENICE
POLETNA NOČ - Mojmir Sepe, Elza Budau
45.SKUPINA VZGOJITELJIC VRTCA POLHEK PRI OŠ HEROJA
JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
PLESNA SKUPINA
46.SKUPINA VZGOJITELJIC VRTCA OBČINE ŽALEC,
JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC
KOSILO ZA TETO
47.SKUPINA VRTCA ŠENTJUR
SIYAHAMBA (African Song) for SATB Chorus a cappella
48.ZBOR MUCE, VRTEC MOJCA LJUBLJANA
AH NAŠI MOŠKI - Avsenik Slavko, Adi Smolar
49.ZBOR VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, LJUBLJANA
NAJLEPŠE OTROŠKE PESMI - venček otroških pesmi
MORNARSKA – Gustav Ipavec, Anton Umek
POKROVITELJI, SPONZORJI
IN
DONATORJI
Pri izvedbi
8. Kulturnega dne so sodelovali:
Pri izvedbi 8. kulturnega dne so sodelovali:

Similar documents