Oznanila župnij Sežana in Povir - Župnija svetega Martina Sežana

Transcription

Oznanila župnij Sežana in Povir - Župnija svetega Martina Sežana
URNIK BOGOSLUŽJA
Tedenske večerne svete maše: v Sežani ob 19.30, Povir, Merče, Šmarje ob 18.30
BELA NEDELJA
12. april 2015
Nedelja božjega usmiljenja
Povir
9.00 +Silva Mahnič, obl. In starše Mahnič
Sežana 10.30 +Frančiška Ražem
Sežana 19.30 za župnijo
Pon 13.4.
Ida, redovnica
Sežana
19.30
Tor 14.4.
Lidvina
Dom upok 9.00
Sežana 19.30
Sre 15.4.
Jelica Alzaška
Šmarje
Čet 16.4.
Bernardka Lurška
Sežana 19.30
Za zdravje Kalan Janeza in Cilke
Po maši češčenje Najsvetejšega
Pet 17.4.
Inocenc
Povir
9.00
+Marinko in Marija
Merče
9.00
+Franc in Aleš Kumše
Po namenu (H.K.)
Alojz Šujević in Mirko Šimac
18.30 +iz rodbine Miklavec, Šmarje 6
Leon, papež
Leto XXXVIII/15
12.4.2015 – 19.4.2015
BOŽJA BESEDA ZA NAS 1.berilo: Apd 4,32-35; Psalm: 118
BELA NEDELJA
2.berilo: 1 Jn 5,1-6; Evangelij: Jn 20,19-31
ODGOVORNOST ZA CERKEV
Sobi 18.4. Sabina
3.VELIKONOČNA NED.
19. april 2015
Oznanila župnij Sežana in Povir
+Marjan in Jože Cerkvenik
+Olga,
Leon in Dušan Gašperšič
Sežana 10.30
za
župnijo
Sežana 19.30
*ZAHVALA. Velikonočni prazniki so
nam dali priložnost, da smo ob obredih
velikega tedna, in še posebej v svetem
tridnevju spremljali Jezusa na etapah
našega odrešenja. Hvala vsem, ki ste
sodelovali pri obredih, vsem, ki ste brali,
peli, pripravili cerkev in jo okrasili. Ko
vsak naredi nekaj dobrega za občestvo in
župnijo, najprej obogati sebe, potem pa
tudi drugim da okušati svojo ljubezen do
ljudi, ki se zbirajo v njej. Hvala vsem za
vsa sodelovanja in molitev.
tudi na druge in ste jim namenili sad
svojih postnih prizadevanj in odrekanj.
Zbrali smo 152,74 €. Bog povrni.
*NAŠI POKOJNI. Ob pogrebu Leje
Smrdel so domači namesto rož in sveč
nam dali priložnost, da smo darovali za
povirsko cerkev. Zbralo se je 695 €.
Hvala za dar.
*ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
– SEŽANA ima srečanje v ponedeljek,
13.4. ob 20. uri.
*MISIJONSKA
SKUPINA
ima
srečanje v torek po večerni maši.
*Z BIRMANCI NA DUHOVNE VAJE.
Konec tedna (17. - 19. aprila) gremo z
birmanci na duhovne vaje na Sveto goro.
Starši pripeljete otroke na Sveto goro do
18. ure. Tam se pozanimate, kako bo
potekal program v nedeljo dopoldne in
kakšno bo vaše sodelovanje.
*PETKOV POSTNI DAR. Hvala vsem
odraslim in mladim, ki ste v postu mislili
*KRAŠKE PRIČE VSTAJENJA. V
sežanski župnijski cerkvi slikar Marjan
Miklavec razstavlja slike kraških vasi.
Mnogi kraji so bolj prepoznavni, ker
imajo v svoji sredi značilno župnijsko ali
podružnično cerkev. Tehnika slikanja:
domača zemlja nanešena na juto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ž upnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177; GSM 041/499-471,
Aleksander Skapin. Spletna stran župnij Sežana-Povir: http://zupnija-sezana.rkc.si/
Gospod, hvala ti, da nas imenuješ svoje prijatelje.
Vse, kar je bistveno za srečno življenje, si nam razodel.
Vse, kar je potrebno, si nam dal.
Samega sebe si nam podaril kot pot, resnico in življenje.
A velika noč me vodi tudi do sester in bratov.
Hvala, ker si mi dal brate in sestre na poti življenja.
Skupaj smo povezani v eno skupnost - Cerkev.
Ne zavedamo se še dovolj, kaj pomeni duhovno sorodstvo.
Velikokrat se samo ocenjujemo in primerjamo,
pomagaj nam, da se bomo iskreno veselili drug drugega.
Naj vse zamere, nepozornosti in bolečine,
ki smo si jih zadali, položimo v tvoje srce.
Naj čutimo, da nam je vsak član naše župnije darovan.
Naj tudi sam najdem svoje mesto v župnijski skupnosti!
Naj najdem čas in ljubezen za vsaj majhno zadolžitev,
ki me bo vezala s teboj, Gospod,
in me bo naredila služabnika svojim sestram in bratom.
Gospod, hvala ti za našo župnijsko cerkev!
Tu je tudi moj dom, kjer se veselim in pojem,
kjer se lahko zjočem in sem potolažen.
Hvala za vse molitve, ki se dvigajo iz naše cerkve k tebi, Gospod,
Hvala, da lahko molim za druge in drugi zame!
PRAZNIK POSVETITVE SEŽANSKE CERKVE
Župna cerkev je bila posvečena po preč. (-astitem) škofu
Janezu Nepomuku Glavini na belo nedeljo 1883.
Tako je v sežanski župnijski kroniki prav na kratko zabeležen
dogodek posvetitve župnijske cerkve sv. Martina.
Kakor vemo, je ob koncu leta 1862 Sežana postala samostojna
župnija. Prej je bila podružnica povirske župnije. (Leta 2012/3 smo
praznovali 150 let župnije.) Ker je bila takratna cerkev premajhna, so se
Sežanci1 odločili, da zgradijo novo, oziroma da povečajo prejšnjo cerkev.
Kmalu po ustanovitvi župnije so se zagnali v delo, ki je trajalo do 1883, vsaj
kar se tiče glavnih gradbenih del. Na nedeljo po veliki noči – na belo nedeljo
- je tržaški škof Glavina cerkev posvetil. Vhoda vrata in cerkvena oprema so
se še urejali naslednja leta.
Kaj je posvetitev cerkve? Namen posvetitve cerkve je, da se cerkev
izroči v bogoslužne namene. Postane sveti kraj,
ki je namenjen zbiranju ljudi k molitvi,
obhajanju svete maše, ljudskim pobožnostim,
osebni molitvi, katehezi.
Cerkev se je posvetila tako, da je škof mazilil
stene cerkve s sveto krizmo na 12 mestih, na
posvetilnih križih. V nekaterih cerkvah so še
danes vidni posvetilni križi, drugje so jih
pobelili, ko so v naslednjih letih belili cerkve.
Danes je bolj v praksi, da se cerkev mazili na 4
mestih, na 4 straneh neba in se namesto
poslikanih križev vzida v stene majhne kamnite
plošče, na katerih je vklesan križ.
Običajno se posveti tudi glavni oltar. Vendar se je sežanski oltar
dokončno pripravil šele leta 1888, ko je dobil obliko, kakršno ima še danes.
Zakaj se spominjamo posvetitve cerkve? Prav velikonočna
skrivnost odrešenja je temelj našega posvečenja. Temelj je zakrament svetega
krsta, ki deluje na osebni ravni, ko so nam odpuščeni grehi. S krstom pa
krščenec postane član božjega ljudstva, občestva. To se lepo pokaže, ko smo
takoj po oblivanju z vodo, krstom, maziljeni s sveto krizmo. Krizma je olje,
ki nas posvečuje, postanemo deležni Kristusovega duhovništva, kakor tudi
njegove kraljevske in preroške službe. Krizma je tudi znamenje prisotnosti
Svetega Duha. Tako se je v Cerkvi porodila in utrdila misel, da je tudi kraj,
kjer se zbiramo kristjani, sveti kraj, posvečen kraj, kakor smo mi posvečeni.
Mi posvečujemo cerkev, ker smo Cerkev. Obenem pa nas sveti kraj spominja
tega dostojanstva. Prihajamo v cerkev, da obnavljamo naše posvečenje, da
gradimo sveto božje ljudstvo.
„MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL“ – misli o družini
Kaj ženske rečejo : kaj moški slišijo
»Bi mi lahko več pomagal pri gospodinjskih opravilih?«
Kaj žena misli: "Utapljam se v delu! Hiša je, kot bi vanjo treščil komet,
ne zmorem vsega sama. Poglej malo okrog sebe, da boš videl, kaj je potrebno
narediti in se tega loti."
Kaj mož sliši: "Beri moje misli, če hočeš, da bom nehala vpiti nate!"
Sporočilo: Moški svojega okolja ne doživljajo nujno na isti način kot njihove
žene. Medtem ko vas zaposluje pogled na kupe perila in polno korito posode,
so njegove misli povsem drugje. Kar ni nujno slabo; je samo drugačno.
Pomagajte mu s tem, da mu na ljubeč način poveste, česa konkretno si
želite. Kaj vse konkretno je potrebno
opraviti. V čem točno vidite njegovo
vlogo. Kako predlagate, da bi si delo
lahko razdelila. Konkretna in jasna
komunikacija je ključ do tega, da se
izogneta prizadetosti.
Janezov evangelij 20,19-31
Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer
so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam
bodi!« In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci,
ko so videli Gospoda. Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče
poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim
govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se
imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je Jezus prišel. Pripovedovali so mu
torej drugi učenci: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Ako na njegovih
rokah ne vidim znamenja žebljev in svojega prsta ne vtaknem v znamenja od
žebljev in svoje roke ne položim v njegovo stran, ne bom veroval.« Čez osem dni
so bili njegovi učenci zopet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem
reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje
roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne
bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori:
»Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si
me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so
verovali.« Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus
vpričo svojih učencev, katera niso zapisana v tej
knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je
Jezus – Kristus, božji Sin, in da bi po veri imeli
življenje v njegovem imenu.

Similar documents