Razpored molitve križevega pota Oznanila župnij Sežana in Povir

Comments

Transcription

Razpored molitve križevega pota Oznanila župnij Sežana in Povir
URNIK BOGOSLUŽJA
Tedenske večerne svete maše: v Sežani ob 18.30, Povir, Merče, Šmarje ob 17.30
4. postna nedelja
15. marec 2015
Ludovika, redovnica
Povir
9.00
Sežana 10.30
Sežana 18.30
+Drago Rebec in +starše Jelušič
+Pirjevec, Dane 34
za župnijo
Pon 16.3.
Hilarij Oglejski, škof
Sežana
18.30 +misijonarje in duhovnike (N.F.)
Tor 17.3.
Patrik
Sežana
18.30
V čast Svetemu Duhu (S.A.)
Sre 18.3. Ciril Jeruzalemski
Šmarje
17.30
+Jože Žvab in starše, Šmarje 10
Čet 19.3.
JOŽEF, JEZUSOV
REDNIK
Sežana 18.30
Klavdija
Povir
Sežana
17.30
18.00
+Ivan in Karlo Kocjan, Žirje 27
KRIŽEV POT IN MOLITVENA URA ZA
DOMOVINO
Hugolin
Sežana
18.30
+Karolina Kocjan, Žirje 24
5. postna nedelja
22. marec 2015
Povir
9.00
+župnik Jože Milič
za župnijo
za mamino zdravje (K.S.)
Pet 20.3.
Sob 21.3.
Lea, spokornica
Sežana 10.30
Sežana 18.30
+Edi Sosič, Nada in Milan
Po maši češčenje Najsvetejšega
Križev pot na Guro bomo molili na 4. postno nedeljo, 15 marca.
Ob 15h se zberemo pri kapelici Brezmadežne v Povirju.
Povabljeni!
*SVETOPISMESKA SKUPINA ima
srečanje v ponedeljek, 16. 3. po
večerni maši.
*RESNIČNOST
JE
LEPŠA –
POSTNA AKCIJA MLADIH 2015, da
v postnem času vsak dan za eno uro
izklopijo mobitel: med 19. in 20. uro.
Je pa priložnost, da vklopimo
pogovor, molitev, pomoč...
*PETKOV POSTNI DAR Mladi in
odrasli smo povabljeni v „Petkov
postni dar“. Kar privarčujemo, ker
nismo jedli ali pili ali z drugačnim
postom privarčevali, darujemo v
„Petkov postni dar“, ki je namenjen
škofijski Karitas. V Sežani je pod
korom skrinjica, kjer lahko vsako
nedeljo oddamo dar, ki smo ga med
tednom privarčevali. V Povirju
oddamo svoj dar v skrinjico Karitas,
ki je pri vhodu v cerkev na levi strani.
*ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
ŽUPNIJE SEŽANA ima srečanje v
soboto, 21. marca ob 19.30 v
prostorih župnišča. Povabljeni vsi, ki
ste bili izvoljeni, imenovani in kateri
ste v ŽPS že po svojem delu, ki ga
opravljate v župniji. Hvala vsem, ki
ste sprejeli to odgovorno poslanstvo
in ga želite kar najbolje uresničiti!
*ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET
ŽUPNIJE SEŽANA ima srečanje v
nedeljo, 22. marca ob 19.30.
Povabljeni vsi člani, ki ste bili
izvoljeni in imenovani.
*SREČANJE BIRMANCEV je v
soboto, 21. 3. ob 16. uri v župnišču.
*MOLITEV HVALNIC je vsako
soboto ob 8.h. Dobro jutro!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ž upnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177; GSM 041/499-471,
Aleksander Skapin. Spletna stran župnij Sežana-Povir: http://zupnija-sezana.rkc.si/
Oznanila župnij Sežana in Povir
Leto XXXVIII/11
15.3.2015 – 22.3.2015
BOŽJA BESEDA ZA NAS 1.berilo: 2 Krn 36,14-23; Psalm: 137
4. POSTNA NEDELJA
2.berilo: Ef 2,4-10; Evangelij: Jn 3,14-21
SPOVED OB VELIKI NOČI 2015
Povir: nedelja, 22.3.: 16.30 – 17.30
Sežana: petek, 27.3. VES DAN od 7.00 - 19.00
sobota, 28.3.: 18.00 - 19.00
nedelja, 29.3.: 19.00 - 20.00
ponedeljek, 30.3.: 10.00 – 12.00
in 17.00 – 19.00
torek, 31.3.: 10.00 - 12.00
sreda, 1.4.: 10.00 – 12.00
Razpored molitve križevega pota
Priložnost za molitev križevega pota imamo takole: v Sežani je
vsak petek ob 18. uri in ob nedeljah 30 minut pred jutranjo nedeljsko
sv. mašo. V Povirju je molitev vsak petek in vsako nedeljo v 20 minut
pred sv. mašo. Predlog molitve ob petkih v Sežani: 20.3.: mašni
bralci; 27.3.: molitvene skupine in pevci; 3.4.: Ž PS in Ž GS.
DVE POSTNI SREČANJI
na Ljudski univerzi v Sežani
Torek, 17. marca ob 19 h: KAJ JE BIRMA? - prof. Slavko
Kranjec.. Srečanja je obvezno za birmance, starše in botre. Povabljeni tudi
vsi starši veroučencev, vsi, ki smo že bili pri birmi....
Ponedeljek, 23. marca ob 19 h : lik DUŠANA JAKOMINA –
prof. Ines Cergol in Miha Turk, direktor Ognjišča. Predstavila
nam bosta v sliki in besedi življenje g. Jakomina in njegov življenjepis v knjigi
Od petrolejke do Ipada.
LJUBEZEN JE NAŠE POSLANSTVO
TEDEN DRUŽINA 19. - 25. marec 2015
Letošnji teden družine obhajamo v času
med dvema zasedanjema sinode o
družini, kar že samo po sebi spodbuja
naše razmišljanje in oblikovanje
osebnega stališča do vprašanja
družine. V tem času pa smo žal tudi
priče ponovnih poskusov, da bi družini
vzeli njen temelj – odnos med moškim
in žensko, ki je lahko rodoviten samo v
njuni spolni različnosti in ljubezenski povezanosti obenem. Zato je toliko
bolj pomembno, da v tednu družine kot kristjani, ki na eni strani živijo iz
Boga in Božje besede, na drugi strani pa iz učenja Cerkve in njenega
izročila, v molitvi in daritvi svete maše poglabljamo in utrjujemo svoj
krščanski odnos do družine. Istočasno tudi poglabljamo in oblikujemo
potrebne miselne osnove, s katerimi se bomo lahko suvereno in brez
zadrege srečevali z drugačnimi mnenji in zagovarjali svoje vrednote.
Zgibanka (ki je na razpolago pri tisku), naj pomaga pri obojem; naj bo
spodbuda za molitev in naj oblikuje našo samozavest pri zagovarjanju
evangeljskega pogleda na družino. ljubljanski nadškof Stanislav Zore
Misli za vsak dan ob tednu družine.
19.marec - Družina v božjem načrtu odrešenja
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in
bosta eno meso. (1 Mz 2,24)
20.marec - Nujnost dobre priprave na zakon in spremljanje mladih
zakoncev –
Ne zamudi priložnosti, da dobiš modro in dobro ženo. (Sir 7,19)
21.marec – Lepota posredovanja življenja
Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: „Bodita rodovitna in množita
se... (1 Mz 1,28)
22.marec – Družina vzgaja in uvaja v vero –
Pustite otroke k meni in ne branite jim. (Mt 19,14)
Svetovno srečanje družin bo potekalo od 22. do 27. septembra 2015
v Filadelfiji v ZDA. Geslo srečanja: »Ljubezen je naše poslanstvo: v
polnosti živa družina«
Janezov evangelij 3,14-21
Jezus je rekel Nikodemu: „Kakor je Mojzes povzdignil v puščavi kačo, tako
mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje vanj, imel po njem
večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel
večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet
obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina
božjega. Obsodba pa je v tem, da je na svet prišla luč, pa so ljudje bolj
vzljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsak, kdor dela
húdo, luč sovraži in ne hodi k luči, da bi se ne odkrila njegova dela;kdor pa
vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v
Bogu.“
Spoštovani!
Hvala vsem, ki ste oddali svoj podpis za zahtevo za referendum!
Obveščamo vas, da predsednik državnega zbora še ni določil roka za
zbiranje overovljenih podpisov za zahtevo za razpis referenduma
glede uveljavitve Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
zato podpisov za ohranitev vrednote družine pred upravnimi
enotami oz. krajevnimi uradi še ni mogoče oddati. Datum začetka
zbiranja podpisov pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi bo
predvidoma znan v prihodnjem tednu. O slednjem vas bomo
pravočasno obvestili in vam posredovali tudi vsa potrebna gradiva.
dr. Mojca Bertoncel v imenu Koalicije “Za otroke gre!”
ZA DOMOVINO – molitvena
ura v postnem času
Velikokrat kritiziramo politike,
razmere v javnih službah, korupcijo,
stanje v gospodarstvu, slabo vzgojo,
vodilne ljudi.... Lahko upravičeno. A
kristjani smo dolžni tudi moliti. Običajno
je pri prošnjah za vse potrebe ena prošnja, največkrat druga, prav v ta
namen, za naše skupno dobro v domovini kakor tudi v svetu. V petek,
20.marca pa imamo priložnost, da pridemo k molitvi prav z namenom da
molimo za našo domovino in vse, ki smo člani domovine Slovenije.
V petek, 20. 3. ob 18. uri je križev pot. Po križevem potu pa smo
povabljeni, da ostanemo v cerkvi na molitveni uri do 19 h. Kdor ne more v
cerkev, lahko se tej molitvi pridruži doma.

Similar documents