2015-4 - T-2

Comments

Transcription

2015-4 - T-2
Šentjakob 33, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: 01/562-81-00; 041/566-565
e-pošta: [email protected]
http://freeweb.t-2.net/zupnijasentjakob
Leto XXVIII
Štev.: 4
15. feb. - 1. mar. 2015
6. NEDELJA MED LETOM
VAŠE PROŠNJE ZA MOLITEV
Prosimo: - za uspešno okrevanje in čim hitrejšo ozdravitev; - za novega
ljubljanskega pomožnega škofa, g. Francija Šuštarja.
DOGODKI
NEDELJA, 15. februarja, je 6. nedelja med letom. Sv. maši sta ob 7 h
in 9.30.
SREČANJE KLJUČARJEV s pregledom dohodkov in izdatkov
župnije ter podružnic v preteklem letu in skupnim kosilom je v nedeljo,
15. februarja, po drugi sveti maši.
PEPELNICA: V sredo, 18. februarja, s pepelnico in obredom pepeljenja
pričnemo postni čas. To je čas priprave na veliko noč, ki bo letos 5.
aprila. Kot so se v stari zavezi v znamenje spreobrnitve in obžalovanja
svojih grehov verni Izraelci posipali s pepelom, se simbolično tudi
Jezusovi učenci. Duhovnik ob tem izreče svetopisemske besede: »Pomni
človek, da si prah in da se v prah povrneš!«, ali pa: »Spreobrni se in
veruj evangeliju!« NA PEPELNICO JE STROGI POST.
DEKANIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE je
v soboto, 21. februarja, v župniji Ljubljana – Fužine. Naša župnija je
zadolžena za molitev med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni, da se kot
župnija udeležimo te molitvene ure. Kdor bi rad šel in nima prevoza, naj
mi to sporoči v župnišče.
GODOVI IN SVETE MAŠE, 15. februar - 1. marec 2015
6. NEDELJA MED LETOM
15.
Klavdij, redovnik
16.
PONEDELJEK
Onezim, škof
TOREK
17.
Silvin, škof
18.
SREDA
PEPELNICA
ČETRTEK
19.
Konrad, spokornik
20.
PETEK
Jacinta in Frančišek, fat. pastirčka
21.
SOBOTA
Peter Damiani, škof
22.
1. POSTNA NEDELJA
Sedež apostola Petra
23.
PONEDELJEK
Polikarp, škof
TOREK
24.
Matija, apostol
SREDA
Valburga, opatinja
ČETRTEK
26.
Aleksander (Branko), škof
PETEK
27.
Gabrijel ŽMB, redovnik
25.
28.
SOBOTA
Roman, opat
1.
2. POSTNA NEDELJA
Albin (Zorko), škof
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 ++ Janez Podobnik in brata
+ Andrej Cajhen
+ Anton Kopač
19 h - za dober namen
19 h ++ Novak, Pečnikar
18 h Št. Pavel: + Franc Narobe, obl.
++ Mirko Jelenc, obl. in Vera Kuhar, obl.
+ Ana Kos, obl.
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije sv. Jožefa
19 h + Apolonija Kos
++ družina Jeretina
19.h + Antonija Hriberšek
18 h Pšata: ++ Mihelnovi
+ Zdravko Janežič
+ Lovrenc Steinberger, 7.dan
19 h ++ Elizabeta in Ivan Zajc (Šentjakob 34)
- za zdravje
19 h + Rudi Grad
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 + Marija Bolta
++ Aleševi
19 h + Rudolf Selčan, obl.
19 h + Franc Kos
18 h Št. Pavel: ++ Barbka, obl. in Franc Grčar
+ Franc Banko, obl.
+ Karel Kavka
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije Sv. Jožefa
19 h ++ Štefan Skledar in Mimi Trinko
19 h - za blagoslov vremena
18 h Pšata: ++ oba Karla Kolar
19 h - po namenu darovalca
19 h ++ Andrej in starši Gregorc
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 + Albina Sojer
+ Mojca Ravnikar, obl.
Pojasnilo: Kjer sta dva mašna namena, po drugem namenu mašuje drug duhovnik doma ali drugod.
NEDELJA, 22. februarja, je 1. postna nedelja. Sv. maši sta ob 7 h
in 9.30. Ob 14 h je v župnijski cerkvi molitev križevega pota. Lepo
vabljeni k tej lepi in duhovno globoki pobožnosti.
MINISTRANTSKO SREČANJE je v sredo, 25. februarja, ob 9.00. Za
udeležbo na srečanju potrebujete kopalke in brisačo. Domov se vrnemo
v popoldanskih urah. Prosim, da mi udeležbo potrdite do ponedeljka
pred srečanjem, da lahko uredim prevoz.
NEDELJA, 1. marca, je 2. postna nedelja. Sv. maši sta ob 7 h in 9.30.
Po obeh svetih mašah prejmemo tudi blagoslov z Najsvetejšim. Ob
14 h je skupna molitev križevega pota na Pšati. NE POZABIMO NA
VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA
SVETA.
RAZNO
VEROUK: Zaradi šolskih počitnic v tednu od 23. do 27. februarja ni
verouka.
KRIŽEV POT v postnem času je vsak petek pol ure pred sv. mašo (ob
18.30) in vsako nedeljo ob 14 h. Lepo vabljeni.
VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA
SVETA so v nedeljo, 1. marca 2015. V statutih je zapisano: »Župnijski
pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki proučuje,
načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Pravico voliti
ima vsak član, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.
Pravico biti izbran in izvoljen pa ima vsak, ki izpolnjuje prejšnje pogoje
in je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga oblikuje trdna vera,
nravno življenje in razsodnost. Mandatna doba članov ŽPS traja pet
let.« Da bi vsi skupaj imeli dovolj časa za temeljit premislek, katere
tri člane boste izbrali iz vaše okolice, boste v cerkvi obe nedelji pred
volitvami prejeli prazne glasovalne listke. Lepo pa vas prosimo, da
izpolnjene glasovnice prinesete s seboj k sv. maši (lahko že v soboto
zvečer), v nedeljo 1. marca. Po maši boste glasovalne listke oddali
v skrinjico, ki bo v ta namen postavljena v dvorani Kulturnega doma.
Poleg skrinjice pa se v dvorani obeta še kakšno prijetno jutranje oz.
dopoldansko presenečenje. Lepo povabljeni, da volitve vzamete zares
in s tem prispevate pri rasti in razvoju naše župnije.
POSTNA AKCIJA: Mladi po letih in po srcu lepo vabljeni, da se
pridružite vseslovenski postni akciji mladih, »40 ur brez telefona«. Za
eno uro na dan, med 19.00 in 20.00, v postu izklopite telefon in ta čas
namenite svojim bližnjim. Več o postni akciji na www.resnicnostjelepsa.
si.
DUHOVNE VAJE:
- ZA SREDNJEŠOLCE bodo pri Sv. Križu pri Dolskem od 20. 2. do
22. 2. 2015. Cena je 25 € na osebo.
- ZA ŠTUDENTE v Šentjakobu ob Savi pri sestrah usmiljenkah od
četrtka, 26.2. do nedelje, 1.3.2015. Cena je 35 evrov.
Prijave zbira s. Andreja Čakš na elektronski naslov: [email protected]
usmiljenke.si ali po telefonu: 040 828 242. Lepo povabljeni člani MVM
in vsi ostali mladi in študentje.
H GOSPODARJU ŽIVLJENJA sta odšla Lojze Krivec, Pšata 50 in
Lovrenc Steinberger, Pšata 13. Oba sta pokopana na Pšati. Gospod, daj
jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru.
VERSKI TISK: Nova številka Družine.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
Bolniška župnija v
Ljubljani, Trubarjeva V mesecu februarju cerkev čistijo in krasijo verniki s
Pšate. Bog vam povrni za ves vaš trud!
82: 01/232-04-49,
041/613-378 (Toni
BRALCI BERIL
Brinjovc-župnik);
za Sočo 031/613-378 Nedelja, 22. feb., ob 7 h: Joži Vrečar, Mimi Stupica
ob 9.30: Magda Šinkovec Mali, Boris Mali
(Miro Šlibar). E-pošta:
[email protected] Nedelja, 1. mar., ob 7 h: Majda Bolta, Lucija Kokalj
ob 9.30: Katarina Pavovec, Andreja Marinšek
Izdal: Župnijski urad sv. Jakob ob Savi. Odgovarja: Marko Jeromel CM, župnik.
Za Interni program kabelske TV pripravlja Andrej Prošek, za internet Janez Vodnjov, Pšata.