2015-5 - T-2

Comments

Transcription

2015-5 - T-2
Šentjakob 33, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: 01/562-81-00; 041/566-565
e-pošta: [email protected]
http://freeweb.t-2.net/zupnijasentjakob
Leto XXVIII
Štev.: 5
1. mar. - 15. mar. 2015
2. POSTNA NEDELJA
VAŠE PROŠNJE ZA MOLITEV
Prosimo: - za duhovno in duševno zdravje naše domovine; - za telesno in
duhovno zdravje g. Nataše; - za vse dobrotnike naše župnije, naj jim Bog
podeli zdravja na duši in telesu; - za vse naše škofe, duhovnike, bogoslovce in
verno ljudstvo, da bi ostali stanovitni v krščanski veri
DOGODKI
NEDELJA, 1. marca, je 2. postna nedelja. Sv. maši sta ob 7 h in 9.30. Po
obeh svetih mašah prejmemo tudi blagoslov z Najsvetejšim. Ob 14 h je skupna
molitev križevega pota na Pšati.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima sejo v ponedeljek, 2. marca, po sv.
maši, ob 19.30. Začnemo jo s tiho molitvijo v cerkvi.
PRVI PETEK, 6. marec. Dopoldne obisk bolnikov in ostarelih na domu,
zvečer ob 18.30 pa ste lepo povabljeni k molitvi križevega pota.
PRVA SOBOTA, 7. marca. Ob 18 h je molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim in nato sv. maša. Lepo povabljeni k molitvi in pobožnosti v čast
Srcu Marijinemu.
NEDELJA, 8. marca, je 3. postna nedelja. Sv. maši sta ob 7 h in 9.30. Popoldne
zaradi dekanijskega križevega pota doma ni večernic.
DEKANIJSKI KRIŽEV POT je v nedeljo 8. marca ob 15 h. Zberemo se pod
sv. Urhom v župniji Sostro. V primeru zelo slabega vremena bo križev pot ob
isti uri v cerkvi sv. Urha. Lepo vabljeni! Kdor bi želel iti in nima prevoza, naj
mi to sporoči v župnišče.
GODOVI IN SVETE MAŠE, 1. marec - 15. marec 2015
1.
2. POSTNA NEDELJA
Albin (Zorko), škof
2.
PONEDELJEK
Agnes (Neža), opatinja
3.
TOREK
Kunigunda, kraljica
4.
5.
SREDA
Kazimir, mučenec
ČETRTEK
Hadrijan, mučenec
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 + Albina Sojer
+ Mojca Ravnikar, obl.
19 h ++ Majda in Rudi Dellcot
19 h + Francka Prebil, obl.
18 h Št. Pavel: + Ivan Kepic, obl. (Dragomelj 12)
+ Ivanka Grojzdek, obl. (Dragomelj 100)
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije sv. Jožefa
19 h + Anton Ponikvar
++ starši Pohlin
19.h - po namenu darovalca
18 h Pšata: ++ starši Mivšek
+ Veronika Starin, obl.
6.
PETEK
Fridolin, opat
19 h + Marija Jagnje
7.
SOBOTA
Perpetua in Felicita, mučenki
19 h + Frančiška Merše
8.
3. POSTNA NEDELJA
Janez od Boga, redovnik
9.
PONEDELJEK
Frančiška Rimska, redovnica
10.
TOREK
40 mučencev iz Armenije
11.
SREDA
Benedikt, škof
12.
ČETRTEK
Justina, devica
13.
PETEK
Kristina, mučenka
14.
SOBOTA
Matilda, kraljica
+ Frančišek Semen, obl.
- za duhovne poklice
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 + Branko Dimc
+ msgn Anton Orehar
+ Ciril Sonc, obl.
19 h + Lojze Krivec, 30.dan
19 h + Franc Kos
18 h Št. Pavel: ++ Anton in Marija Ložar
+ Anton Prošek, obl.
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije Sv. Jožefa
19 h + Vinko Ložar
19 h + Marija Jereb
+ Anže Kralj
18 h Pšata: + Tomaž
++ Lovrenc Steinberger, 30.dan
19 h ++ družina Starič in Kajtna
19 h ++ Jožefa Mivšek in Jože Maver
++ Ivana, obl. in Stanislav Prebil
7.00 za žive in pokojne župljane
4. POSTNA NEDELJA
9.30 + Branka Bradeško
15. Ludovika de Marillac,
++ Janez, obl. in Pavla Stegnar
soustanoviteljica usmiljenk
++ družina Velepec
Pojasnilo: Kjer sta dva mašna namena, po drugem namenu mašuje drug duhovnik doma ali drugod.
KARITAS v ponedeljek, 9. marca, od 18 h do 19 h v Kulturnem domu zbira
obleko in obutev.
SREČANJE ČLANOV KARITAS je v ponedeljek, 9. marca, po sv. maši.
SPOMLADANSKO SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN
OSTARELIH je v soboto, 14. marca, ob 15 h pri sestrah usmiljenkah. Med
mašo udeleženci lahko prejmete zakrament sv. maziljenja. Pol ure pred mašo
je priložnost za sv. spoved. Po maši je družabno srečanje. Če kdo nima
prevoza, lahko pokliče na telefon 01/562-62-32. Vabijo sestre usmiljenke in
Župnijska Karitas.
NEDELJA, 15. marca, je 4. postna nedelja. Sv. maši sta ob 7 h in 9.30. Ob
14 h je skupna molitev križevega pota v Šentpavlu.
GOD SV. LUDOVIKE DE MARILLAC, soustanoviteljice Hčera krščanske
ljubezni oz. sester usmiljenk, je v nedeljo, 15. marca. Ob prazniku sestram
čestitamo in se zahvaljujemo za vso pomoč v župniji.
KARITAS na 4. postno nedeljo (15. marca) in na 5. postno (tiho) nedeljo (22
marca) zbira hrano za brezdomce in družine v stiski, obakrat od 7 h do 11 h v
Kulturnem domu. Bog povrni za vaše darove!
RAZNO
V četrtek, 19.2.2015, je v Antonovem domu v Ljubljani, potekal posvet
Komisije Pravičnost in mir o predlogu sprememb Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, ki želi definicijo zakonske zveze iz "življenjske
skupnosti moškega in ženske" spremeniti v "življenjsko skupnost dveh
oseb". V primeru, da bo predlog v začetku marca 2015 v Državnem zboru
sprejet, bodo poleg simbolnega razvrednotenja zakonske zveze moža in žene
sledile številne posledice, ki se dotikajo življenja Cerkve in vernikov kot so:
- sprememba učnih vsebin v javno veljavnih programih;
- predstavljanje in promoviranje istospolnih praks ter spremembe spola v
vrtcih in šolah;
- diskriminacija (izguba zaposlitve) vseh, ki se ne bodo strinjali z ideološko
redefinicijo zakonske zveze (npr. matičarjev, sodnikov, učiteljev itd.);
- možnost posvojitve otrok in umetne oploditve tudi za istospolne pare;
- omejevanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim
prepričanjem;
- ukinitev financiranja katoliških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki ne bodo
sledili sporni državni ideologiji;
- diskriminacija družinskih, verskih in humanitarnih organizacij na javnih
razpisih, če se te pri svojem delu ne bodo izrecno posvečale istospolnim
skupnostim.
Koalicija "Za otroke gre" vabi na shod "Dan Ljubezni", ki bo v torek,
3.3.2015, ob 16.30 v Ljubljani pred Državnim zborom. V prijetnem,
sproščenem vzdušju z glasbeno-kulturnim programom bomo pričevali o lepoti
in pomenu materinske in očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter se
zavzeli za srečno otroštvo naših otrok. Lepo vabljene družine, stari starši, botri,
narodne noše... Za naše otroke gre! Po shodu bo v Uršulinski cerkvi ob 18.30
sveta maša. Več informacij na: 24kul.si.
KRIŽEV POT v postnem času je vsak petek pol ure pred sv. mašo (ob 18.30)
in vsako nedeljo ob 14 h. Lepo vabljeni.
V NEDELJO, 15. marca, nas bodo obiskali člani skupnosti Emanuel. V
Sloveniji so poznani po uličnih misijonih, evangelizacijski šoli Abram, telefonu
SOS molitev in založništvu duhovne literature in sodobne krščanske glasbe.
Pred cerkvijo bodo predstavili knjige in zgoščenke založbe Emanuel.
H GOSPODARJU ŽIVLJENJA sta odšla Trajko Boškoski, Kraljeva ulica 30
in Mira Hribar, Soteška pot 83. Oba sta pokopana v Šentjakobu. Gospod, daj
jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru.
VERSKI TISK: Nova številka Družine in Ognjišča.
Bolniška župnija v
Ljubljani, Trubarjeva
82: 01/232-04-49,
041/613-378 (Toni
Brinjovc-župnik);
za Sočo 031/613-378
(Miro Šlibar). E-pošta:
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
V soboto, 7. marca cerkev čistijo in krasijo verniki iz
Soteske; v soboto, 14. marca pa sestre usmiljenke.
Bog vam povrni za ves vaš trud!
BRALCI BERIL
Nedelja, 8. mar., ob 7 h: Ela Marinšek, Andrej Prošek
ob 9.30: Barbara Kos, Simon Bolta
[email protected] Nedelja, 15. mar., ob 7 h: Mili Jerman, Majda Lazar
ob 9.30: Maja Zajc, Andrej Drenik
Izdal: Župnijski urad sv. Jakob ob Savi. Odgovarja: Marko Jeromel CM, župnik.
Za Interni program kabelske TV pripravlja Andrej Prošek, za internet Janez Vodnjov, Pšata.

Similar documents