2015-19 - T-2

Comments

Transcription

2015-19 - T-2
Šentjakob 33, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: 01/562-81-00; 041/566-565
e-pošta: [email protected]
http://freeweb.t-2.net/zupnijasentjakob
Leto XXVIII
Štev.: 19
13. sept. - 27. sept. 2015
24. NEDELJA MED LETOM
VAŠE PROŠNJE ZA MOLITEV
Prosimo: - za zdravje, ter da bi se uredilo stanje v službi; - za blagoslov
pri delu in učenju v novem šolskem, veroučnem in študijskem letu; - za
novorojeno dete - Oskarja - in njegove starše, naj jim Bog da zdravja
na duši in na telesu; - za ozdravitev tumorja vseh bolnih: ge Nataše,
g. Avgusta in g. Boštjana
DOGODKI
NEDELJA, 13. septembra, je 24. nedelja med letom. Sv. maši sta ob 7 h in
9.30. Nabirka te nedelje je namenja za Zavod sv. Stanislava v Šentvidu.
POBOŽNOST V ČAST ŽALOSTNI MATERI BOŽJI je v nedeljo, 13.
septembra, ob 14 h na Oljski gori. Pred praznikom Povišanja sv. Križa in
praznikom Žalostne Matere Božje, vas vabimo v jesensko naravo k tej posebni
pobožnosti. V primeru dežja bo molitev v cerkvi.
NEDELJA, 20. septembra, je 25. nedelja med letom. Pri sv. maši ob 9.30
začnemo tudi novo veroučno leto z blagoslovom otrok. Pri tej sveti maši
poje otroški pevski zbor in vsi ostali veroučenci, zato vas prosim, da pridete
sedeti v prve vrste, da boste lažje sodelovali. Ta dan je tudi nedelja svetniških
kandidatov ljubljanske metropolije. Slovesnost se bo pričela ob 15.00 pri sv.
Vidu nad Cerknico, kjer bo najprej molitvena ura, ob 16. uri pa bo somaševanje
slovenskih škofov in duhovnikov.
GODOVI IN SVETE MAŠE, 13. september - 27. september 2015
13.
24. NEDELJA MED LETOM
Janez Zlatousti, cer. učitelj
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 ++ Aleševi
14.
PONEDELJEK
Povišanje sv. Križa
19 h + Franc Kos
TOREK
15.
Žalostna Mati Božja
16.
17.
18.
19.
SREDA
Ljudmila (Milka), kneginja
ČETRTEK
Robert Bellarmino, škof
PETEK
Jožef Kupertinski, duhovnik
SOBOTA
Januarij, škof
25. NEDELJA MED LETOM
20. Nedelja svetniških
kandidatov
19 h ++ Novak, Pečnikar, Cedilnik
+ Franc Grojzdek, obl.
20 h Št. Pavel: ++ družina Kavka
+ Ljudmila Porenta
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije sv. Jožefa
19 h + Viktorija Lovše
19 h ++ Vlado Semen in Mojca Oberwalder
++ Angela in Matevž Kralj, obl.
20 h Pšata: ++ Alojz Podobnik, obl., rodbina Podobnik in
družina Jaklič
19 h - Mariji v zahvalo
++ Albina in Franc Rihtar
19 h ++ Lovrencovi
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 ++ Anton in Terezija Kopač
+ Janez Jeretina, obl.
++ Matevž Kos in Matevž Kos s Križa
21.
PONEDELJEK
Matej (Matevž), evangelist
19 h ++ starši Snoj
22.
TOREK
Mavricij, mučenec
19 h - po namenu darovalca
20 h Št. Pavel: + Slavko Blažič
SREDA
18.30 - tiho češčenje Najsvetejšega in litanije sv. Jožefa
19 h + Ivan Medvešek
23.
Pij iz Pietrelcine, redovnik
++ Marija in Ignac Mejač
19 h ++ Franc Ježek in Marija Flis
24.
ČETRTEK
Anton Martin Slomšek, škof
25.
PETEK
Sergij, menih
19 h + Jožef Ojstršek
26.
SOBOTA
Kozma in Damijan, mučenca
19 h ++ Marija in Martin Štempihar
26. NEDELJA MED LETOM
Vincencij Pavelski,
27.
ustanovitelj Lazaristov in
soustanovitelj HKL
++ Aleksander Matuš in družina Šuklje
20 h Pšata: ++ Kristina in Lojze Krivec
7.00 za žive in pokojne župljane
9.30 ++ Angela in Anton Pengal
++ Franc in Marija Klemenčič, obl.
Pojasnilo: Kjer sta dva mašna namena, po drugem namenu mašuje drug duhovnik doma ali drugod.
ŽUPNIJSKO NEDELJSKO ŠPORTNO POPOLDNE je v nedeljo, 20.
septembra, ob 14 h na igrišču Pod skalco. Lepo vabimo otroke, mladino in
starše pa tudi vse mlade po srcu, da skupaj preživimo nedeljsko popoldne ob
športnih igrah pa tudi pečenem krompirju ter seveda v prijateljskem pogovoru.
V primeru slabega vremena je srečanje naslednjo nedeljo (27. septembra) ob
isti uri.
God blaženega ANTONA MARTINA SLOMŠKA praznujemo v četrtek, 24.
septembra.
VINCENCIJANSKI DAN obhajamo vsako leto ob prazniku sv. Vincencija.
Letos se bomo srečali v soboto 26. septembra v Šentjakobu ob Savi. Vsi, ki vas
navdihuje karizma Sv. Vincencija, še posebej pa vsi, ki ste preko Vincencijeve
konference ali kot animatorji MVM-ja povezani z Vincencijansko družino
lepo vabljeni. Ob 10.00 je molitvena ura v cerkvi, ob 11.30 je predavanje
dr. Marjana Turnška v dvorani Kulturnega doma in nato ob 13.00 sv. maša v
cerkvi.
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE v soboto, 26.
septembra, vabi na Slomškov dan - romanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov
in staršev na Ponikvo. Več informacij o prevozu in programu si lahko preberete
na: http://www.dkps.si/napovednik/prikazi-napovednik/slomskov-dan-2015/.
NEDELJA, 27. septembra je 26. nedelja med letom. Kjer delujemo lazaristi
in sestre usmiljenke, pa na ta dan obhajamo PRAZNIK SV. VINCENCIJA
PAVELSKEGA, ustanovitelja Misijonske družbe (lazaristov) in soustanovitelja
Družbe hčera krščanske ljubezni (sester usmiljenk). Vsi skupaj ste ob tem
našem prazniku lepo vabljeni k sv. maši. Ker lazaristi že vrsto let delujemo
v tej župniji je zato prav, da tudi praznik našega ustanovitelja praznujemo
skupaj. Zato to ni samo praznik nas Lazaristov in sester Usmiljenk, ampak je
prav, da postane tudi naš župnijski praznik.
V Cerkvi na Slovenskem pa je ta nedelja tudi Slomškova nedelja. Njegovo
podobo imamo tudi na barvnem oknu v naši župnijski cerkvi. Osrednja
slovesnost Slomškove nedelje bo v Celju pri bl. Antonu Martinu Slomšku.
Ob 15. uri bo molitvena ura za Slomškovo kanonizacijo, ob 16. uri pa bo
somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov ob navzočnosti romarjev iz
domovine in zamejstva.
RAZNO
VPIS v 1. razred veroučne šole še poteka. Za otroke, ki so bili krščeni v
drugi župniji, s seboj prinesite dokument o krstu ali družinsko knjižico z
vpisanim krstom otroka.
VEROUK: Pričetek verouka je v nedeljo 20. septembra s sveto mašo ob
9.30. Veroučna srečanja pa se pričnejo v ponedeljek, 21. septembra. Veroučenci
od 4. razreda naprej (ki ste že bili pri prvem svetem obhajilu), imate v prvem
tednu spoved, in sicer v župnijski cerkvi ali pa v cerkvi na Pšati. Veroučenci
1., 2. in 3. razreda imate verouk po razporedu. Veroučni učbeniki so isti kot v
preteklem veroučnem letu in jih lahko kupite v župnišču. Nov je le Bogoslužni
zvezek, ki ga je pripravila pastoralna služba ljubljanske nadškofije. Otroci
vsako nedeljo in praznik dobite posebno podobico.
PEVSKE VAJE MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA se pričnejo v torek, 15.
septembra ob 19.30. Vsi novi člani, ki vas petje veseli in želite tudi s tem svojim
darom obogatiti liturgijo, lepo povabljeni, da se pridružite zboru. Najlepše bo,
če pridete že k prvim pevskim vajam v novem pastoralnem letu. Lepo vabljeni!
STIČNA MLADIH - Pod geslom »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo
gledali.«, je v soboto, 19. septembra. Mladi se boste o udeležbi na romanje
dogovorili s kaplanom Borutom. Več informacij dobite na: www.sticna.net. Po
stični začnemo ob petkih zvečer tudi z mladinskimi srečanji.
ZAKRAMENT SV. KRSTA je prejela Emma Firm, Dragomelj 93.
VERSKI TISK: Nova številka Družine.
Bolniška župnija v
Ljubljani, Trubarjeva
82: 01/232-04-49,
031/710-811 (p. Andrej
Mohorčič-župnik);
za Sočo 031/613-378
(Miro Šlibar). E-pošta:
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
V soboto, 19. septembra, cerkev čistijo in krasijo verniki
iz Šentjakoba; v soboto 26. septembra pa verniki iz
Pečnika. Bog vam povrni za ves vaš trud!
BRALCI BERIL
Nedelja, 20. sep., ob 7 h: Jože Jereb, s. Cveta Jost
ob 9.30: Tina Kralj, Frančiška Pavovec
Nedelja,
27.
sep.,
ob 7 h: Janja Grčar, Joži Kos
[email protected]
ob 9.30: Mihaela Velepec, Kristina Pavovec
Izdal: Župnijski urad sv. Jakob ob Savi. Odgovarja: Marko Jeromel CM, župnik.
Za Interni program kabelske TV pripravlja Andrej Prošek, za internet Janez Vodnjov, Pšata.