O Z N A N I L A - Župnija Šentvid pri Stični

Comments

Transcription

O Z N A N I L A - Župnija Šentvid pri Stični
AVGUST
17
Klara, red.
PONEDELJEK
AVGUST
18
Helena, ces.
TOREK
AVGUST
19
Beatrika, muč.
SREDA
AVGUST
20
Sikst III., papež
ČETRTEK
AVGUST
21
PETEK
AVGUST
22
SOBOTA
AVGUST
23
NEDELJA
Pij X., papež
Devica Marija
Kraljica
19h Š + Pavel Novak
18h Sobrače + Nace Fajdiga, obl.
21. NEDELJA
MED LETOM
Roza iz Lime,
dev.
6h Š za župljane
8h Š + Frančiška Malovrh, obl.
10h Š + Amalija Primc in Kristina Stopar
Jernej, apostol
7h Š + Jožefa Mostar (Bukovica)
18h Hrastov dol + Jožefa Verdič, obl.
PONEDELJEK
AVGUST
25
Ludvik, kr.
TOREK
AVGUST
26
SREDA
AVGUST
27
ČETRTEK
AVGUST
28
PETEK
AVGUST
29
SOBOTA
AVGUST
30
NEDELJA
7h Š + Frančiška Gorišek
18h Hrastov dol + Marija Gregorčič, obl.
7h Š + Marija Štrus
+ Amalija Polončič
19h Š + Janez Kastelic (Vališanov)
AVGUST
24
7h Š na čast sv. Roku
+ Rozalija Lavrih
+ Jožica Kovačič
7h Š + Albina Golob
+ Terezija Štrus (Podboršt), obl.
+ Nace Rus
7h Š + Ana Urbas
+ Ivanka Poljšak
18h Dob + Frančiška Šraj, obl.
7h Š + Vida Škrabec
+ Ana Selan
Hadrijan, muč.
7h Š + Jožef Klemenčič
18h Dob + Janez Mežan, obl.
Monika, mati sv.
Avguština
7h Š + Jerca Jevnikar, obl.
+ Ana Selan
Avguštin, šk.,
c. u.
Mučeništvo
Janeza Krstnika
22. NEDELJA
MED LETOM
Feliks, muč.
7h Š + Franc Kurnik, starši Tiček in Drago
+ Jože Drobnič
19h Š + starši Trontelj, obl.
18h Dob + za sosesko
19h Š + Jože in Amalija Trontelj, obl.
+ Metka Klemenčič
6h Š Marija Oven, obl.
8h Š Ivan Žurga
10h Š za župljane
Župnija Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 69, 1296 Šentvid pri Stični, tel. župnišče: 01/ 787-71-00,
župnik: 031/856-817, kaplan: 031/831-686, E-pošta: [email protected], Spletna stran: http://zupnijasentvid.si/, Župnijski utrip: http://issuu.com/zupnijski.utrip/docs/oznanila, TRR: 2420 0900 4599 072. Oznanila
so interno glasilo župnije Šentvid pri Stični. Odgovarja: Izidor Grošelj, župnik.
OZNANILA
Župnija Šentvid pri Stični
16. avgust 2015
»Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« (Mt 4,19)
Lepo pozdravljeni, dragi farani. Kot sem vam že ob sprejemu v našo
župnijo povedal, prihajam iz Šentlamberta. To je vas in tudi župnija, ki je par
kilometrov oddaljena od Zagorja ob Savi. Na domu sta oče in mama, ter mlajši brat
z družino. Po osnovni šoli sem se vpisal na srednjo strojno šolo v Trbovljah. Nato
sem odšel k vojakom, in se tam odločil, da bom postal duhovnik. Vstopil sem v
bogoslovno semenišče v Ljubljano in bil leta 2000 posvečen v duhovnika. Že v
semenišču sem bil preko misijonskega krožka povezan z našimi misijonarji. Ob
mašniškem posvečenju pa sem nadškofa Franca Rodeta prosil, da bi odšel v
misijone, vendar sem bil najprej dve leti kaplan v župniji Kranj-Šmartin, nato pa še
tri leta v Črnomlju.
Leta 2005 sem odšel na Madagaskar, kjer sem deset let deloval na
jugovzhodu tega otoka, v Matangi. Najprej sem bil dobro leto skupaj z misijonarjem
in duhovnikom, Janezom Mescem in laikom Matijem Naredom. Po dobrem letu pa
sem ostal sam in se tako tudi zelo hitro privadil jezika, navad, kraja, … V tem času
smo zgradili pet cerkva. Največja, ki je v Matangi, sprejme čez tisoč ljudi. Ljudje so
večinoma nepismeni, zato smo zgradili tudi osnovno šolo, devetletko, ki sprejme
okrog 1200 otrok. Zaradi raznih bolezni, pomanjkanja zdravil in zdravnikov smo
zgradili tudi »dispanzer«, ki ga vodi redovnica domačinka in se zdravila dobijo zelo
poceni. Bolnike in nosečnice sem večkrat vozil tudi v mestno bolnišnico, posebno
takrat, ko je bila potrebna operacija. Imeli smo tudi veliko kmetijo in kmetijski
projekt, kjer smo z domačini poskušali posaditi različne stvari (koruzo, sojo,
zelenjavo,…) in ne samo riž, kot je bila navada. Šolo in kmetijo od sedaj naprej
vodijo redovnice domačinke. Mene in moj misijon pa je nasledil mlad malgaški
duhovnik. Zgradili smo veliko, novo župnišče, kamor se je tudi vselil. V misijonu
Matanga je ravno tako kot v naši župniji 12 podružnic, ki jih vodijo katehisti, sam pa
sem jih obiskal vsakih par mesecev. Vsakdanje delo z ljudmi in razne stiske (lakota,
bolezni, naravne nesreče..) so me zelo povezale z domačini. Ker je misijon sedaj
urejen, me je lahko nasledil domač duhovnik, sam pa sem odšel nazaj v domovino.
V šentviško župnijo prihajam z veseljem in se skupaj z g. kaplanom veselim
dela z vami. Hvala za tako lep in prijazen sprejem. Upam, da bomo vsi skupaj z
Božjo pomočjo lepo sodelovali. Naj nam pri tem pomaga priprošnja sv. Vida in
Marijino varstvo.
Izidor Grošelj, župnik
Dragi župljani, pozdravljeni! Moje ime je Branko. Rodil sem se 1. aprila
1987 v Ljubljani, mami Katarini in očetu Branku. Sem prvorojenec, toda ne edinec.
Odraščal sem ob dveh mlajših sestrah in bratu. Lahko rečem, da smo običajna
družina, bolj tradicionalna, vsaj kar zadeva versko prakso. Tudi sam sem, z
običajno muko najstnika, ki odrašča, nekako vztrajal do birme. Po tistem pa me te
»stvari« nekaj časa niso zanimale. Čez nekaj časa sem se odločil, da se pridružim
mladinski skupini. In tako se je začela moja pot iskanja. Tako tiho in počasi je
Gospod nagovarjal in trkal. Zdelo se je, kot da se mu upiram, toda v nekem
trenutku sem se mu prepustil.
Ob koncu 3. letnika, na Tehnični gimnaziji v Ljubljani, je padla odločitev, da
postanem duhovnik. Zaprosil sem za vstop v kapucinski samostan. Vmes sem se
srečeval tudi z delom škofijskega duhovnika, saj smo od nekdaj hodili v Polhov
Gradec, kjer sem sedaj že nekaj let doma. Življenje z brati kapucini je v meni
pustilo velik pečat. Pravzaprav je v meni utrdilo in okrepilo željo, da sledim Kristusu
do konca. Spoznal sem, kaj Gospod želi od mene, toda ne kot redovnik, zato sem
se odločil, da grem v Bogoslovno semenišče v Ljubljani. Po šestih letih študija, sem
bil 29. junija 2013 posvečen v duhovnika in poslan za kaplana v župnijo Dražgoše,
Zali Log in Železniki, kjer sem si ob dobrem župniku in plemenitih ljudeh nabral
veliko izkušenj za življenje. Za novomašno geslo sem izbral besede »Srce govori
srcu« bl. J. H. Newmana, ki jih preprosto razložim z besedami papeža Benedikta
XVI.: »Ni pravega spoznanja brez ljubezni, brez notranjega odnosa, brez
globokega sprejemanja drugega. Pastir se ne more zadovoljiti s tem, da pozna
imena in datume. Svoje ovce mora poznati tudi s srcem.« Z veseljem prihajam med
vas in si želim, da bi dobro sodelovali in gradili občestvo med seboj in Kristusom.
Branko Setnikar, kaplan
Češčenje Najsvetejšega ob petkih
Vsak petek pred sv. mašo, zjutraj ob 6.30 in zvečer ob 18.30, bomo v
cerkvi izpostavili Najsvetejše. Lepo vabljeni k tihi molitvi, kjer bomo skupaj prosili za
blagoslov v naši župniji, naših družinah, naši domovini in za še mnoge druge
potrebe.
Sprejemanje darov za sv. mašo
Hvala za vašo pozornost do pokojnih, ki jo izkazujete z darovanimi sv.
mašami. Z g. kaplanom sva hvaležna za vse vaše darove in namene, toda zaradi
lažje preglednosti in urejenosti bova darove za sv. mašo sprejemala v župnijski
pisarni vsak dan po sv. maši. Zagotovo bo eden od naju v tistem času, po sv.
maši, v župnijski pisarni. Hvala za razumevanje.
Oratorij 2015 – »Hočem biti svet«
Oratorij bo potekal od ponedeljka, 17. avgusta, do petka, 21. avgusta
2015. Otroci se zberejo vsak dan ob 9. uri pred župniščem. V torek bomo imeli
skupni izlet v Novo mesto in kopanje v Dolenjskih toplicah. Zaključek oratorija bo v
petek, 21. avgusta ob 15. uri s sv. mašo v župnijski cerkvi. Gospodinje prosimo
da napečejo pecivo, da se po sv. maši še zadržimo pred župniščem.
Piknik za mlade
Dragi mladi! Lepo povabljeni na piknik, ki bo v soboto, 29. avgusta ob 16.
uri. Dobimo se pred župniščem.
Vpis k verouku za veroučno leto 2015/16
Vpis k verouku bo potekal v četrtek 3. in petek 4. septembra popoldan.
Več informacij o vpisu in učbenikih bomo objavili v naslednjih oznanilih.