Verzijo za tisk si lahko prenesete s klikom tukaj!

Comments

Transcription

Verzijo za tisk si lahko prenesete s klikom tukaj!
Marija v nebesa vzeta,
prosi za nas!
OZNANILA Dole pri Litiji
april 2015
Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo
velikonočne praznike, ki nam oznanjajo, da nismo
sami, da svet in človeštvo nista prepuščena skrivnostnim silam teme in slepe usode, ampak da Duh
Božji še vedno veje nad valovi človeške zgodovine,
v kateri se uresničuje delo odrešenja, v zveličavni
napetosti med »že in še ne« (prim. Rim 8,18) Božje
odrešitvene zgodovine.
Ko so učenci Jezusa vprašali, kdaj bo obnovil
Božje kraljestvo, jim je rekel: Božje kraljestvo je že
med vami (prim. Lk 17,21). To je naše veselje. Ni
pa še v vsej polnosti uresničeno. To pa je naša naloga. To nalogo in poslanstvo uresničujemo vedno,
še posebej v postnem času, ko smo vsi povabljeni,
»da bi se z večjo vnemo posvečali molitvi, delom
ljubezni do bližnjega, da bi prejemali skrivnosti novega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja« (postni hvalospev 1).
Problemi in naloge, s katerimi se soočamo v Cerkvi in v družbi, ostajajo. Mi
pa postajamo ob srečanju z Jezusom Kristusom, križanim od mrtvih vstalim
Gospodom, upamo in želimo, drugačni, bolj pripravni za Božje kraljestvo, bolj
pripravljeni hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana, ki je hodil okrog in delil dobrote (prim. Mt 9,35).
To je naša želja, to je naše velikonočno voščilo! Vaši škofje
Temu voščilu se pridružujemo tudi župnik Robert, dhp. Stane in drugi žup.
sodelavci
MOLITVENI NAMEN ZA MESEC april :
V mesecu aprilu obhajamo veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje,
ko je postavil zakrament evharistije (maše) in mašniškega posvečenje; prav
tako med 3. in 4. velikonočno nedeljo obhajamo teden molitve za duhovnike
in nove duh. poklice – zato bo naš skupni namen povezan s tem:
• za oba domača duhovnika; za svetost duhovnikov in redovnikov ter
nove duhovne, redovne in misijonske poklice
• Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
• Marija, kraljica apostolov; sv. Janez Vianej; Sveti ustanovitelji redov
OZNANILA
ҺҺV mesecu aprilu bodite pozorni na spremembo ure pri mašah! Do
sprememb prihaja zaradi več vzrokov – pomoč v drugih župnijah;
samo en duhovnik čez vikend; usklajevanje dela na dveh župnijah, …
Prosimo za razumevanje!
ҺҺSPOVED PRED VELIKO NOČJO –doma pa bo spoved v soboto, 28.
marca popoldan ob 16.00 med križevim potom in v nedeljo, 29. 3.,
torej cvetno nedeljo od 8.30 naprej!
ҺҺCvetna nedelja – sveta maša se začne z blagoslovom zelenja zunaj pri
kapelici, če bo lepo vreme – začetek pa je ob 8.30!!!
VELIKI TEDEN – BOGOSLUŽJA IN MOLITVE
TER BLAGOSLOVI
™™V vseh teh svetih dneh pokažemo svojo vero. Skušajte stvari doma tako
organizirati, da boste res lahko pri slovesnih bogoslužjih v teh velikih
dneh – predvsem četrtek, petek, sobota vigilija! Obredi velikega tedna
brez udeležbe vernikov so za duhovnika, predvsem pa za Jezusa, nekaj
žalostnega in pokazatelj, da je z vero nekaj narobe. Ne iščimo izgovorov
ampak napolnimo cerkev in skupaj molimo in premišljujmo Jezusovo
skrivnost odrešenja. Za nas gre!
™™VELIKI ČETRTEK, 2. 4. – dopoldan v stolni cerkvi v Novem mestu
– krizmena maša ob 9.00. Ob škofu se ta dan zberemo skoraj vsi duhovniki iz škofije. Škof blagoslovi in posveti sveta olja. Kdor ima čas in
prevoz je lepo vabljen. ZVEČER DOMA na Dolah – Spomin Jezusove
zadnje večerje. Spomin na postavitev svete evharistije in mašniško posvečenje. Jezus da zapoved medsebojne ljubezni. Slovesna sveta maša
bo ob 18.00! Po maši vsaj eno uro molitve ob Jezusu v ječi! Spomnimo
se ta dan duhovnikov in novih duh. poklicev!
™™VELIKI PETEK, 3. 4. – dan Jezusovega trpljenja in smrti. Na ta dan
po starodavnem izročilu nikjer ni svete maše. Obhajamo pa t.i. obrede
velikega petka – branje božje besede (osrednji del zavzema pasijon)
in slovesne prošnje za vse potrebe; češčenje križa; obhajilo. Potem se
Najsvetejše nese v božji grob. Po obredih bo pol ure skupne molitve ob
božjem grobu! Obredi se začnejo ob 18.00!
™™VELIKA SOBOTA, 4. 4. – Čez dan se mudimo in molimo ob božjem grobu. Zjutraj ob 7.00 blagoslov vode in ognja. Po blagoslovu
izpostavimo Najsvetejše v cerkvi v božjem grobu, kamor ste vabljeni
k molitvi čez ves dan. Sledijo blagoslovi jedil – 10.30; 11.30; 14.30;
15.30; 16.30. Ob 18.00 se začne najslovesnejše opravilo celega leta
– velikonočna vigilija. K maši prinesite svečke z zaščito pred kapljanjem voska za slavje luči in izpoved vere. Med mašo se že oglasijo velikonočni zvonovi in aleluja – ker že obhajamo praznik Gospodovega
vstajenja.
™™VELIKA NOČ, 5. 4. – Največji krščanski praznik – Jezusovo vstajenje
od mrtvih. Slovesno praznovanje bomo začeli z vstajenjsko procesijo,
ki se začne v cerkvi ob 7.00 s petjem aleluje in pesmi Zveličar naš je
vstal (če bo lepo vreme – drugače vse v cerkvi). Potem sledi procesija
po običajni poti – prosim za pomoč nosače bander in neba; pritrkovalce; gasilce, ... Po procesiji je slovesna peta maša. Druga maša bo ob
10.30! Ta dan je potem namenjen praznovanju doma!
™™Velikonočni ponedeljek – Sveta maša bo ob 9.00! Ta dan je namenjen
obiskom sorodnikov, … Celo rečemo – Gremo v Emavs!
™™Bela nedelja – mala velika noč – 12. 4. – sveta maša bo že ob 8.00, ker
je na Mirni ob 10.00 birma.
BIRMA
V letošnjem letu bo pri nas birma in sicer v nedeljo, 17. maja. Birmovalec bo
generalni vikar in novomeški prošt Božidar Metelko.
V mesecu marcu bodo imeli birmanci t.i. birmanski izpit.
Pred birmo je obvezna birmanska devetdnevnica. Med to bo tudi srečanje z
birmovalcem.
Za birmo, če boste kupovali nove obleke, mislite predvsem na to, da bodo
uporabne še za kaj drugega; prav tako za obutev, ki pa naj ne bodo kake adidaske. Pri puncah pa naj pri oblekah ne bo »pomanjkanje blaga« - kar upam, da
razumete.
Sestanek za starše bomo imeli v mesecu aprilu!
BERA, KURJAVA
Za vsak vaš dar za župnika ali pomočnika smo hvaležni. Tistim, ki ste že darovali iskren Bog plačaj. Vsem, ki še nameravate pa že vnaprej hvala. Prav tako
je velik izdatek kurjava. Kdor more je povabljen, da daruje tudi kaj v ta namen.
NAPOVEDNIK - obvestila:
• Krstne nedelje: Za krst se prijavite en mesec prej. Prinesite s seboj družinsko knjižico, če ste poročeni; potrdila za botre (dobijo ga v župniji bivališča!)
in potrdilo o dekanijski pripravi. Pogoji za botrstvo: krst, birma, obhajilo;
dopolnjenih 16 let; dokončan OŠ verouk; obiskuje nedeljsko in praznično
mašo; ne sme biti v izven zakonski skupnosti; ne sme biti ločen in ponovno
poročen oz. v svobodni zvezi! Starši - preden nekoga prosite za botra se pozanimajte kako je z njim! Pogoji so zelo jasni!
• dekanijska priprava na krste: 16. 4. Šentrupert – 20.00; 21. 5. Trebnje – 20.00; 18.
6. Šentrupert – 20.00. Starši pravočasno pojdite na dekanijsko pripravo, lahko
še v času nosečnosti!
• Poroke: prijava v pisarni nekje vsaj 2 meseca prej. Dokumenti - potrdilo o
opravljenem tečaju; če ste krščeni drugje krstni in samski list.
• Dar za župnika – bero; za kurjavo – v času uradnih ur; ali v kuverti z imenom
in priimkom in namenom daru – v zakristiji!
• ob sobotah zvečer je že nedeljska sveta maša! Darove za pušico ali ofer
ob sobotah in tudi praznikih oddajte v nabiralnik v cerkvi, kjer piše – za
cerkev! Hvala!
• maše namesto cvetja ali darove za cerkev ob pogrebih lahko oddate pribl.
20 minut pred pogrebom - v zakristiji.
• Na župnijski internetni strani ob nedeljah običajno možen ogled maše –
namenjeno starejšim, bolnim, zaposlenim, …
MAŠE
Datum Dan
29. 3.
Ned.
God – praznik
CVETNA NEDELJA
Mašni namen – bogoslužje – molitev
8.30 – BLAGOSLOV ZELENJA IN SPOVED
2. 4.
Čet.
VELIKI ČETRTEK
3. 4.
Pet.
VELIKI PETEK
18.00: Alojz Koletič, obl
Molitev ob Jezusu v ječi – za duhovnike in duh. poklice
18.00: OBREDI VELIKEGA PETKA
Po obredih molitev ob Jezusu v božjem grobu
Samo Ajdonik, obl (Litija) in Gizela ter Jure Sluga
4. 4.
5. 4.
6. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
Sob.
VELIKA SOBOTA
7.00 – blagoslov ognja in vode
7.30 do vigilije – molitev ob božjem grobu
18.00 VIGILIJA: pokojni Jakoš (Jelenje)
NED. VELIKA NOČ – JEZUS 7.00 – vstajenjska procesija in masa
JE VSTAL – ALELUJA Franc Čož (Gabrovka)
10.30: Uršula Šuštar, obl
Pon. VELIKONOČNI
9.00: Franc Pivec in Terezija, obl
PONEDELJEK
Čet. Velikonočna osmina
11.00: Francka, Janez, Rozalija Zavrl, obl
Pet.
Vel. osmina
17.30: v čast Srcu Jezusovemu za birmance in družine
Sob. Vel. osmina; Stanislav
16.00: Sonja in Tone Lavrič in pokojni Buršič
Ned. 2. VELIKONOČNA
8.00: Alojzija Podlesnik in hči Marta, obl (Sedeže)
– BELA- BOŽJEGA
Stanislav, Terezija, Stane Tekavec, obl in Miro (Selce)
USMILJENJA
Čet. Bernardka Lurška, red., 11.00: po namenu
Pet.
Rudolf, muč.
17.30: Marija Kastelic, obl (Zagozd)
Marija Baloh, 30. dan
Sob. Evzebij, škof
17.30: Janko Pleterski
Ned. 3. VELIKONOČNA – 9.00: Jani in Jožefa Oblak (Radeče)
zač. tedna molitve za
Marija in Peter Sevšek, obl in družina
duh. poklice
Čet. Jurij, muč.
11.00: po namenu
Pet.
Fidelis, muč.
17.30: Lojze Štempihar
Sob. Marko, evangelist, praz. 16.30 Vel. Goba: za polje, blagoslov dela in odvrnitev
nesreč
17.30: Janez Zupan
Ned. 4. VELIKONOČNA – 9.00: Angela, Slavko in Mirko Ribič
DOBRI PASTIR – sklep Franc, Angela in Anton Repovž (Sedeže)
tedna molitve za duh. Ema Jesenšek, obl in Franc
10.30 Borje: v čast sv. Katarini
poklice
Kadar je več mašnih namenov na en dan – enega opravimo takrat druge pa na prost dan na
Dolah ali na Mirni, ko je maša po namenu. Hvala za razumevanje.
OFER:
™™
4. 4. – PRI BLAGOSLOVU JEDIL – za oba duhovnika
™™
5. 4. – velika noč – za župnijo
Borje – sv. Katarina
Aleksandrijska, muč.
ČIŠČENJE CERKVE:
• april – Sp. in Gor. Jelenje, Jelenjska reber
• maj – starši birmancev
• junij – Prevale, Berinjek, Bistrica
• avgust – Zagozd, Velika Goba, Zavrh
• september – Suhadole, Selce, Slavina, Hude Ravne
• oktober – Dobovica, Radgonica, Prelesje
• november – Preženjske njive, Čeplje, Mala Goba in Ljubež
• če je po pomoti izpuščena kakšna vas, mi prosim sporočite!
DAROVI ZA ROŽE ZA FARNO CERKEV
Darove zbira gospa Lojzka. Za vsak dar – hvala. Spodbujamo vas, da tudi v ta namen kaj prispevate, posebej ob velikih
praznikih.
Gorenje Jelenje – sv. Janez
in Pavel, muč.
Starejšim in bolnim lahko omogočite ogled svete maše
ob nedeljah iz Dolske cerkve. Kolikor se da, je prenos
vsako nedeljo, drugače pa je obvestilo, da so okoliščine
pač take, da prenosa ni! Če imate internet, ste vabljeni
da se povežete z nami pri daritvi svete maše! Na spletni
strani župnije samo kliknete povezavo!
Prelesje – sv. Lovrenc,
diakon, muč.
Izdaja Župnija Dole pri Litiji, Dole 9, 1273, Dole pri Litiji.
Odgovarja Robert Hladnik, župnik.
Spletna stran župnije: http://zupnija-dole.rkc.si/
Župnija oskrbovana iz Mirne, Pot na Laze 4, 8233 Mirna
– tel.: 05 99 37 259 ali mobitel za nujno: 041 751 513.
Email: [email protected]
Tekoči račun župnije Dole: 03153–1000384305 SKB
Banka
Velika Goba – sv. Nadangel
Mihael
Uradne ure – pred in po maši na Dolah! Po dogovoru –
041 751 513.