JANEZA KRSTNIKA - Župnija Mirna

Comments

Transcription

JANEZA KRSTNIKA - Župnija Mirna
Župnija Mirna
GLAS
JANEZA KRSTNIKA
april 2015
Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo velikonočne praznike,
ki nam oznanjajo, da nismo sami,
da svet in človeštvo nista prepuščena skrivnostnim silam teme in slepe
usode, ampak da Duh Božji še vedno
veje nad valovi človeške zgodovine,
v kateri se uresničuje delo odrešenja, v zveličavni napetosti med »že in
še ne« (prim. Rim 8,18) Božje odrešitvene zgodovine.
Ko so učenci Jezusa vprašali, kdaj
bo obnovil Božje kraljestvo, jim je rekel: Božje kraljestvo je že med vami
(prim. Lk 17,21). To je naše veselje. Ni
pa še v vsej polnosti uresničeno. To pa
je naša naloga. To nalogo in poslanstvo uresničujemo vedno, še posebej v
postnem času, ko smo vsi povabljeni,
»da bi se z večjo vnemo posvečali mo-
litvi, delom ljubezni do bližnjega, da
bi prejemali skrivnosti novega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja« (postni hvalospev 1).
Problemi in naloge, s katerimi se
soočamo v Cerkvi in v družbi, ostajajo.
Mi pa postajamo ob srečanju z Jezusom
Kristusom, križanim od mrtvih vstalim
Gospodom, upamo in želimo, drugačni,
bolj pripravni za Božje kraljestvo, bolj
pripravljeni hoditi po stopinjah Jezusa
Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana, ki je hodil okrog in
delil dobrote (prim. Mt 9,35).
To je naša želja, to je naše velikonočno voščilo! Vaši škofje
Temu voščilu se pridružujemo tudi
župnik Robert, dhp. Stane, bogoslovec
Boštjan in drugi sodelavci! VESELO
ALELUJO …
MOLITVENI NAMEN ZA MESEC april :
V mesecu aprilu obhajamo veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje, ko je postavil zakrament evharistije (maše) in mašniškega posvečenje; prav tako med 3. in
4. velikonočno nedeljo obhajamo teden molitve za duhovnike in nove duh. poklice
– zato bo naš skupni namen povezan s tem:
- za oba domača duhovnika; za svetost duhovnikov in redovnikov ter nove
duhovne, redovne in misijonske poklice
- Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
- Marija, kraljica apostolov; sv. Janez Vianej; Sveti ustanovitelji redov
URADNE URE
OBHAJILO STAREJŠIH IN BOLNIH
Ponedeljek – 9.00 do 9.30!
Takoj po večerni maši.
Torek – takoj po jutranji maši
(kadar je)
Sreda - ni uradnih ur.
Četrtek – po večerni maši
Petek - ni uradnih ur
– samo po dogovoru!
Sobota – po jutranji maši (kadar je)
Uradnih ur ni :
- ob nedeljah
- ob cerkvenih in državnih praznikih
Župnika skoraj gotovo ni – ob
torkih po uradnih urah; ob sredah je
dan namenjen sestankom in drugim
obveznostim; ob četrtkih čez dan
zaradi verouka na Dolah!
V res nujnih primerih sem običajno dosegljiv na mobitel – 041 751 513.
V primeru, da župnika ne dobite pa
v zelo nujni situaciji pokličite Jožeta
Smoleta ml. – Podlog 8; 040 164 228;
ali sosednje župnike.
Sreda, 1. 4. Če koga ne bo mi sporočite.
2
DAROVI ZA POLJSKE MAŠE
Tisti, ki pobirate in skrbite za poljske maše – velika noč se bliža – čim
prej rezervirajte datume za maše. Darove lahko oddate kasneje!
VELIKI TEDEN – BOGOSLUŽJA IN
MOLITVE TER BLAGOSLOVI

V vseh teh svetih dneh pokažemo
svojo vero. Skušajte stvari doma
tako organizirati, da boste res lahko pri slovesnih bogoslužjih v teh
velikih dneh – predvsem četrtek,
petek, sobota vigilija! Obredi velikega tedna brez udeležbe vernikov
so za duhovnika, predvsem pa za
Jezusa, nekaj žalostnega in pokazatelj, da je z vero nekaj narobe. Ne
iščimo izgovorov ampak napolnimo cerkev in skupaj molimo in
premišljujmo Jezusovo skrivnost
odrešenja. Za nas gre!
k molitvi čez ves dan. Sledijo bla
VELIKI ČETRTEK, 2. 4. – dopolgoslovi jedil – 10.00; 11.00; 12.00;
dan v stolni cerkvi v Novem me14.00; 15.00; 16.00; 17.00. Ob 19.00
stu – krizmena maša ob 9.00. Ob
se začne najslovesnejše opravilo
škofu se ta dan zberemo skoraj vsi
celega leta – velikonočna vigiliduhovniki iz škofije. Škof blagosloja. K maši prinesite svečke z zaščivi in posveti sveta olja. Kdor ima
to pred kapljanjem voska za slavje
čas in prevoz je lepo vabljen. ZVEluči in izpoved vere. Med mašo se
ČER DOMA na Mirni – Spomin
že oglasijo velikonočni zvonovi in
Jezusove zadnje večerje. Spomin
aleluja – ker že obhajamo praznik
na postavitev svete evharistije in
Gospodovega vstajenja.
mašniško posvečenje. Jezus da za- 
VELIKA NOČ, 5. 4. – Največji
poved medsebojne ljubezni. Slovekrščanski praznik – Jezusovo vstasna sveta maša bo ob 19.00! Med
jenje od mrtvih. Slovesno praznomašo predstavitev prvoobhajancev.
vanje bomo začeli z vstajenjsko
Po maši vsaj eno uro molitve ob
procesijo, ki se začne v cerkvi ob
Jezusu v ječi! Spomnimo se ta dan
7.00 s petjem aleluje in pesmi
duhovnikov in novih duh. pokliZveličar naš je vstal (če bo lepo
cev!
vreme – drugače vse v cerkvi).

VELIKI PETEK, 3. 4. – dan JePotem sledi procesija po običajni
zusovega trpljenja in smrti. Na ta
poti – prosim za pomoč nosače
dan po starodavnem izročilu nibander in neba; pritrkovalce; gasilkjer ni svete maše. Obhajamo pa
ce, ... Po procesiji je slovesna peta
t.i. obrede velikega petka – branje
maša. Druga maša bo ob 10.30! Ta
božje besede (osrednji del zavzema
dan je potem namenjen praznopasijon) in slovesne prošnje za vse
vanju doma!
potrebe; češčenje križa; obhajilo. 
Velikonočni ponedeljek – Sveti
Potem se Najsvetejše nese v božji
maši bosta ob 8.00 in 19.00! Ta dan
grob. Po obredih bo pol ure skupne
je namenjen obiskom sorodnikov,
molitve ob božjem grobu! Obredi
… Celo rečemo – Gremo v Emavs!
se začnejo ob 19.00!

VELIKA SOBOTA, 4. 4. – Čez dan
se mudimo in molimo ob božjem
grobu. Zjutraj ob 7.00 blagoslov
vode in ognja. Po blagoslovu izpostavimo Najsvetejše v cerkvi v
božjem grobu, kamor ste vabljeni
3
BIRMA IN PRVO OBHAJILO
Birma bo letos 12. aprila – na belo
nedeljo. Birmovalec bo generalni vikar in novomeški prošt Božidar Metelko.
Pred birmo je obvezna birmanska
devetdnevnica, h kateri lahko pridejo že od velikega ponedeljka naprej
(30. 3.) Obvezno pa morajo biti – na
velikonočno tridnevje (veliki četrtek
do velike noči) in petek ter soboto
pred birmo! Med to bo tudi srečanje
z birmovalcem, ki bo na soboto pred
birmo, 11. aprila – ob 18.00 maša in
po maši srečanje. Birmovalec bo med
mašo na voljo za spoved, če kdo za veliko noč ne bo šel od staršev ali botrov.
Za birmo, če boste kupovali nove
obleke, mislite predvsem na to, da
bodo uporabne še za kaj drugega; prav
tako za obutev, ki pa naj ne bodo kake
adidaske. Pri puncah pa naj pri oblekah ne bo »pomanjkanje blaga« - kar
upam, da razumete.
- vence se plete od srede pred birmo
naprej v prosvetnem domu
- čiščenje cerkve in okolice je v petek
od 16.00 naprej
-
Prvo obhajilo bo letos 7. junija.
NA VELIKI ČETRTEK, 2. aprila,
bo pri večerni maši predstavitev in
blagoslov prvoobhajancev. V kolikor
se da bodita ob otroku oba starša, če
ne gre drugače pa vsaj eden. Ta dan se
dobimo ob 18.35 pred cerkvijo za vaje.
V mesecu maju bo prva sveta spoved.
Sestanek za starše bo konec aprila
ali začetek maja.
Otroci naj se učijo molitve iz zvezka in mašne molitve. Prav tako spovedne molitve.
Kot ostala leta bodo imeli prvoobhajanci enake obleke.
HOSTIJE BREZ GLUTENA
Ker so naša telesa podvržena različnim boleznim, so nekateri zelo občutljivi tudi na gluten. Taki mnogi ne
upajo niti k obhajilu. Kupim lahko
hostije brez glutena, zato bi prosil, da
se taki farani javite, da vem približno,
4
Prav tako je velik izdatek kurjava.
Kdor more je povabljen, da daruje
tudi kaj v ta namen.
POLJSKE MAŠE
V času od velike noči do vnebohoda, bodo poljske maše za različne vasi.
Hvala vsem, ki pobirate darove za te
maše. Nekaj terminov sem rezerviral.
koliko naj jih kupim. Potem, ko jih
Ko je maša je običajno v cerkvi tudi
bomo imeli pa boste ob nedeljah in
košara za darove, ki naj vas ne moti,
praznikih pristopali k obhajilu skupaj
če ste dar oddali pobiralcu v vasi. Ta
s pevci po maši – razen, če se bomo
košara je namenjena tistim, ki jih podrugače dogovorili ali oznanili. Čim
biralci niso dobili doma ipd.; pa tudi
prej se javite v zakristiji ali v pisarni!
za tiste vasi, kjer nihče več ne pobira,
zato darujejo pri maši. Vsekakor pa
BERA, KURJAVA
Hvala vsem, ki ste prinesli bero! vas spodbujam, da pridete k molitvi
Kdor želi in ima namen, pa še vedno in maši, ko je na vrsti vaša vas, ker je
to najbolj pomembno.
dobrodošli.
Nedelja, praznik
Ura in bralec
Veliki petek, Velikonoč- Poskrbi za bralce Komisija za bogoslužje pri Žps –
na vigilija in velika noč G. Cvelbar in g. Kolenc
Bela nedelja
7.00: Kotar Tone in Pavlina Hrovat
10.00: starši in botri
3. velikonočna
7.00: Dani Tomšič in Andrej
10.30 sv. Helena: Jože Tomšič in Melita Novak
4. velikonočna
7.00: Bojan Tomšič in Blaž Dim
10.30: Martina Kašič in Irma Zupančič
Ob sobotah zvečer bralci pridite sami v zakristijo. Prav tako ob praznikih
med tednom. Lahko tudi ob delavnikih kadar pridete k maši. Če bi še kdo rad
bral, naj se javi pri župniku.
5
Datum Dan God; praznik
29. 3. Ned. CVETNA NEDELJA
30. 3.
Pon.
31. 3.
Tor.
1. 4.
Sre.
2. 4.
Čet.
3. 4.
4. 4.
Pet.
Sob.
5. 4.
Ned.
6. 4.
Pon.
7. 4.
Tor.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
Sre.
Čet.
Pet.
Sob.
12. 4. Ned.
13. 4.
6
Pon.
Mašni namen; bogoslužje; molitev
7.00 NI MAŠE
10.30: blagoslov zelenja; za farane in dobrotnike
15.00: po namenu darovalca
Rozi Stojkečič, 7. dan
Spovedovanje – več duhovnikov!
Veliki ponedeljek; Amadej
18.00Š: Neža Kolenc, obl
19.00: pokojni Anžiček (Zagorica)
Spoved – 19.30 do pribl. 20.00 - žpk.
Veliki torek; Benjamin
8.00: po namenu darovalca (C.J.)
Spoved – 8.30 do 9.00 – žpk.
19.00: v zahvalo bl. Alojziju Grozdetu
Spoved – 19.30 do pribl. 20.00 - žpk.
Velika sreda; Tomaž
18.00Ž: pokojni Grm
19.00: Marko Belentin, obl
Spoved – 19.30 do pribl. 20.00. – žpk.
VELIKI ČETRTEK
19.00: Frenk Kramar in Božo Kostrevc
Marko Marin
VELIKI PETEK
19.00: obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA
7.00 – blagoslov vode in ognja
19.00 VIGILIJA
Zali Strah, obl
VELIKA NOČ – JEZUS JE VSTAL 7.00: VSTAJENJSKA PROCESIJA
– ALELUJA
Za farane in dobrotnike
10.30: po namenu
VELIKONOČNI PONEDELJEK 8.00: Franc Bartolj, obl
19.00: v čast bl. Alojziju Grozdetu za birmance in družine
Vel, osmina; Herman
8.00: Cveto Klemenčič
19.00: Majda Zakrajšek, obl in Jože
Marija Golob, obl (Gubčeva)
Vel. osmina; Julija
19.00: Alojzija, Janez in Ivan Brajer, obl
Vel. osmina; Hugo
19.00: Amalija Novak, obl (Zabrdje)
Vel. osmina; Ezekijel
19.00: družina Papež in Novak
Vel. osmina; Stanislav
8.00: Hermina Brodnik, obl
18.00: Jože Žlembergar, obl
Srečanje z birmovalcem!
2. VELIKONOČNA – BELA –
7.00: za farane in dobrotnike
Božjega usmiljenja – BIRMA
10.00: za birmance in njihove družine
Po namenu
Ida, red.
8.00: Nace Tomc, obl
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
Tor.
Sre.
Čet.
Pet.
Sob.
19. 4. Ned.
20. 4.
Pon.
21. 4.
22. 4.
Tor.
Sre.
23. 4.
24. 4.
Čet.
Pet.
25. 4.
Sob.
26. 4. Ned.
Valerijan, muč.
Damijan, duh.
Bernardka Lurška, red.
Rudolf, muč.
Evzebij, škof
Doma ni maše
Doma ni maše
19.00: Alojzija Mole, obl in Vili
19.00: Jožefa in Janez Peterle, obl
8.00: za polje, blagoslov dela in odvrnitev nesreč – Gomila
(darovanje pri maši)
19.00: Feliks Strajnar, obl
Branko Adamlje
3. VELIKONOČNA – zač. tedna 7.00: za farane in dobrotnike
molitve za duh. poklice
10.30 sv. Helena: v čast sveti Heleni – žegnanje
Za polje, blagoslov dela in odvrnitev nesreč – Volčje njive
in Glinek
Teotim, škof
18.00Š: za polje, blagoslov dela in odvrnitev nesreč –
Škrjanče
19.00: družina Šepic in Jakopin (Gor. vas)
Anzelm, škof
8.00: po namenu
Aleksandra, muč.
18.00Ž: Franc Kirm, obl
19.00: Ljudmila in Alojzija Brajer, obl
Jurij, muč.
19.00: Ana Kirm
Fidelis, muč.
19.00: Majda Gregorčič, obl
Rozi Stojkečič, 30. dan
MARKO, evangelist, praz.
16.00 Debenec: za polje, vinograde in odvrnitev nesreč:
Pepca Lebar
19.00: Rafael in Elizabeta Majcen, obl
Leopold Kramar, obl
4. VELIKONOČNA – DOBRI
7.00: za farane in dobrotnike
PASTIR – zaključ. tedna molitve za 10.30: po namenu darovalca
duh. poklice
Karolina Živkovič
Kadar je na en dan več mašnih namenov in mašuje le en duhovnik, en namen opravi takrat, drug namen, če se da opravi drug duhovnik ali pa je opravljen, ko je maša po namenu. Hvala za razumevanje.
OFER
4. 4. – pri blagoslovih jedil in vigilija – za domača duhovnika
5. 4. – velika noč - za župnijo
NASLOV SPLETNE STRANI http://zupnija-mirna.rkc.si/
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE (prostovoljni prispevki) ŽUPNIJSKE CERKVE

30. 3. – ponedeljek ob 16.00 – kdor more – prostovoljno – pred veliko nočjo
10. 4. – starši birmancev (ob 16.00)
7
NAPOVEDNIK - obvestila:
• dekanijska priprava na krste: 16. 4. Šentrupert – 20.00; 21. 5.
Trebnje – 20.00; 18. 6. Šentrupert – 20.00. Starši pravočasno pojdite na dekanijsko pripravo, lahko še v času nosečnosti!
• Krstne nedelje 2014: V letu 2015 bodo krstne nedelje: 19. april; 10.
maj; 21. junij; 6. september; 11. oktober; 15. november; 13. december. Za krst se prijavite en mesec prej. Prinesite s seboj družinsko
knjižico, če ste poročeni; potrdila za botre (dobijo ga v župniji bivališča!) in potrdilo o dekanijski pripravi. Pogoji za botrstvo: krst,
birma, obhajilo; ima končan OŠ verouk; dopolnjenih 16 let; obiskuje
nedeljsko in praznično mašo; ne sme biti v izven zakonski skupnosti;
ne sme biti ločen in ponovno poročen oz. v svobodni zvezi! Starši
- preden nekoga prosite za botra se pozanimajte kako je z njim!
Pogoji so zelo jasni!
• Poroke: prijava v pisarni nekje vsaj 2 meseca prej. Dokumenti potrdilo o opravljenem tečaju; če ste krščeni drugje pa še krstni in
samski list.
• Dar za župnika – bero; za kurjavo – v času uradnih ur; ali v kuverti
z imenom in priimkom in namenom daru – v zakristiji!
• dar za cerkev in prosvetni dom; .. lahko oddate v pisarni med
uradnimi urami; ali v kuverti s podatki - v zakristiji! DAROVE ZA
DOM in STOPNICE - lahko nakažete tudi na naš poslovni račun!
• maše namesto cvetja ali darove za cerkev ter prosvetni dom ob
pogrebih lahko oddate pribl. 20 minut pred pogrebom pri sv. Heleni - v zakristiji. Maše, ki jih darujete ob pogrebih, razen treh ali
štirih, oddamo naprej duhovnikom, ki sami nimajo dovolj mašnih
namenov. Nemogoče je, da bi vse opravili doma. Hvala za razumevanje. Ob pogrebih pa lahko darujete tudi v druge dobre namene
– za Karitas, za obnovo stopnišča, …
• Prenos maše ob nedeljah – poskusno prenašanje po internetu –
namenjeno bolnim, starejšim , … : http://zupnija-dole.rkc.si/ klik na prenos v živo ter znak za play.
Izdaja: Župnija Mirna | Pot na Laze 4 | 8233 Mirna
Odgovarja: Robert Hladnik, župnik | e-pošta: [email protected]
http://zupnija-mirna.rkc.si
[email protected] | Gsm: 041 751 513 | Tel.: 05 99 37 259
Poslovni račun župnije: NLB SI56 0297 1009 2566 828
Poslovni rač. Žup. Karitas: NLB SI56 0297 1025 5282 679